Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Na starom cintoríne pribudne 40 urnových miest

Zverejnené: 21.03.2022 16:02:15
obr: Na starom cintoríne pribudne 40 urnových miest

Kapacitné rozšírenie hrobových miest v Brezne pri priemernej úmrtnosti takmer 200 ľudí ročne je priam nevyhnutnosť. Samospráva sa snaží túto situáciu riešiť, ako aj upravovať cintoríny tak, aby boli dôstojným miestom posledného odpočinku.

 

BREZNO. Poplatok za vybudovanie urnového základu je 180 eur a cena nájmu za urnové miesto na 5 rokov je 14 eur.

V Brezne bude dovedna viac ako 630 urnových miest

Technické služby Brezno spravujú tri cintoríny, a to dva mestské na Školskej a Cintorínskej ulici a jeden v miestnej časti Bujakovo – Padličkovo. Celkovo evidujú 1971 jednohrobov, 1246 dvojhrobov, 96 trojhrobov a 27 štvorhrobov. V Brezne sa nachádza 594 urnových miest, pričom techničiari sa pustili do výstavby ďalších. O dva až tri mesiace, v závislosti od počasia, ich tak pribudne asi 40. Ako informoval riaditeľ Lukáš Jeremiáš, v rozširovaní plánujú pokračovať aj naďalej. Práce si vyžadujú výkopy, úpravu podložia, osadenie urnovej schránky a montáž zámkovej dlažby na zvyšnú plochu. Na užívanie hrobových miest, čiže aj urnových, sú stanovené dve základné podmienky, a to uzatvorenie nájomnej zmluvy a úhrada nájomného. Zmluva sa uzatvára na neurčito a nesmie byť vypovedaná skôr, ako po uplynutí tlecej doby. Nájomné majiteľ pri hrobových miestach platí na päť rokov, pri akomkoľvek hrobovom mieste. Nájomca hrobového miesta môže však požiadať o zaplatenie nájmu za hrobové miesto aj na viac ako 5 rokov. Ak sa majiteľ hrobového miesta vzdá, zruší nájomnú zmluvu, stráca nárok na jeho užívanie. Ak neplatí za hrobové miesto, správca TS Brezno mu vypovie nájomnú zmluvu (ročná alebo trojročná výpovedná lehota, t. z. či je nájomca známy, alebo neznámy).

Na zmenu sa pripravuje aj nový cintorín

V posledných rokoch mesto zrealizovalo rôzne úpravy v starom cintoríne. Pribudol nový chodník zo zámkovej dlažby, ktorý prepojil Moyzesovu a Cintorínsku ulicu, Technické služby vybudovali nové urnové miesta, ako aj v období vegetačného pokoja sa venovali výrubu drevín či bežným prácam počas roka, ako je kosenie, úprava zelene, čistota cintorínov.

 Breznianska samospráva vypracovala nový projekt chodníkov na novom cintoríne a pripravuje projektovú dokumentáciu cez ateliér, ktorý vyhral architektonickú súťaž. Autori ponúkli Breznu nielen dom rozlúčky, ale zároveň miesto so silnou atmosférou, otvorené pre každého.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M.B.


Novinkyviac

29.05.2023 15:19:40 Mesto Brezno

Fontána v Margitinom parku je už spustená

  BREZNO. Fontány v meste sú nielen príjemnými estetickými prvkami, ktoré dotvárajú mestskú atmosféru, ale zároveň plnia ...

29.05.2023 15:19:03 Mesto Brezno

Niekto si dovolil odcudziť vysadené stromy

  BREZNO. Technické služby sa snažia skrášliť verejné priestranstvá intenzívnou výsadbou okrasných kvetov a drevín. Výsledný efekt ...

29.05.2023 15:17:07 Mesto Brezno

Mestský mládežnícky parlament opäť naberá na obrátkach a vracia sa do dobrých koľají

    Kolektív mladých ľudí sa spojil pre dobrú vec, radi trávia svoj voľný čas dobrovoľníckymi ...

29.05.2023 15:16:37 Mesto Brezno

Deň rodiny a školy na Mazorníkove

    Skvelý program, príjemná spoločnosť, kopec zábavy, ukážky výroby tradičných produktov či rôzne pochúťky – ...

29.05.2023 15:11:28 Mesto Brezno

Proces kosenia je nevyspytateľný. Naplánované práce veľakrát zmarí daždivé počasie

Z dôvodu vlhkého a relatívne teplého počasia rýchlo rastie tráva. Technické služby však robia všetko, čo je ...

29.05.2023 15:08:46 Mesto Brezno

Dni mesta Brezna budú mať opäť aj medzinárodný charakter

    Sviatok horehronskej metropoly prídu osláviť aj delegácie z partnerských miest. Okrem oficialít si vychutnajú slávnostnú ...

29.05.2023 15:08:00 Kultúra a šport

Na Cestu rozprávkovým lesom sa vydal rekordný počet návštevníkov

    Les pod breznianskou Skalkou sa zmenil na rozprávkový. Minulú sobotu si celé rodiny užili ...

29.05.2023 10:42:54 Mesto Brezno

Deň rodiny a školy na Mazorníkove

  Skvelý program, príjemná spoločnosť, kopec zábavy, ukážky výroby tradičných produktov či rôzne pochúťky – to ...

25.05.2023 09:40:07 Mesto Brezno

Spoločné čítanie detí a seniorov v rámci projektu Vraciame sa do detstva

SPOLOČNÉ ČÍTANIE DETÍ A SENIOROV  v ZPS a DS Boženka v dňoch 6. 6. 2023 ...

25.05.2023 08:47:12 Mesto Brezno

Študenti pomáhajú seniorom z denného centra Prameň vzdelávať sa vo využívaní moderných technológií

  Seniori z Prameňa si rozvíjajú digitálne zručnosti. Cieľom spolupráce so školami je naučiť ich niečo ...

25.05.2023 08:45:05 Mesto Brezno

Deň matiek si pripomenuli aj v Boženke

    BREZNO. Krásny sviatok Deň matiek oslávili aj v Zariadení pre seniorov a dennom stacionári Boženka. ...

25.05.2023 08:40:59 Mesto Brezno

V obradnej sieni seniorom zablahoželali k životným jubileám

    V utorok 16. mája si primátor uctil vzácnych ľudí, ktorí v tomto roku oslávili významné životné ...