Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

Zverejnené: 26.09.2023 10:41:46
obr: Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

 

 

Okrem aktualizovania pravidiel nakladania s odpadmi sa breznianski poslanci na septembrovej schôdzi zaoberali aj obmedzením hazardu či podporou športových klubov.

 

Na deviatom pracovnom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa zúčastnilo 15 z celkovo 18 poslancov.

Menej odpadu, viac vody

Po pravidelnej správe o plnení uznesení sa volení zástupcovia mesta uzniesli na novom všeobecne záväznom nariadení (VZN) o nakladaní s odpadmi, ktorým nahradili pôvodný právny predpis spred siedmich rokov. Zohľadnili v ňom všetky existujúce dodatky a zmeny, ktoré postupne vyplynuli z praxe Technických služieb Brezno. Po novom napríklad nádoby na odpad a kompostéry, ktoré mesto poskytuje svojim obyvateľom, nadobudnú po uplynutí piatich rokov do svojho vlastníctva,  pravidelný zvoz odpadu bude zabezpečovaný už aj v novovzniknutej mestskej štvrti Kasárne a na bezplatnú likvidáciu komunálneho odpadu bol stanovený maximálny limit 500 kg na jednu domácnosť za kalendárny rok, pričom množstvo odpadu, ktoré presiahne túto hranicu, bude spoplatnené podľa platného cenníka.

S cieľom šetriť zdroje pitnej vody a zefektívniť hospodárenie s dažďovou vodou sa mestskí poslanci rozhodli tiež podporiť návrh, na základe ktorého bude breznianska samospráva bezplatne poskytovať obyvateľom rodinných domov 500-litrové nádoby na zachytávanie zrážkovej vody. Použiť ju môžu na zalievanie záhrad, kvetov, umývanie, čistenie či splachovanie a rovnako ako v prípade kompostérov, aj tieto nádoby sa po piatich rokoch stanú majetkom žiadateľov. Príslušné tlačivo nájdete už začiatkom októbra na stránke tsbrezno.sk.

Príspevok pre novorodencov sa nemení

V ďalšom bode zastupiteľstvo prijalo nové znenie VZN o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa, ktoré detailnejšie upravuje okruh oprávnených osôb, ako aj postup pri vymáhaní finančného príspevku v prípade, že rodičia dieťaťa zmenia trvalý pobyt počas lehoty troch rokov od jeho poskytnutia. Výška príspevku pritom zostáva nezmenená a predstavuje sumu 400 eur.

Program rokovania pokračoval schválením návrhu VZN o obmedzení hazardných hier, ktorý konkretizuje 12 dní v kalendárnom roku 2024, počas ktorých je na území mesta zakázané prevádzkovať hazard. Poslanci odobrili aj novelizáciu zásad podávania, preverovania a evidencie oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, ktorými mesto reagovalo na nedávnu zmenu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Podporili športové kluby

Po majetkových záležitostiach sa plénum oboznámilo s plnením mestského rozpočtu za prvý polrok 2023 a rovnako zobralo na vedomie správu o vykonaných zmenách rozpočtu v priebehu júna a júla tohto roka. Jednohlasne prešiel aj návrh na poskytnutie dotácií na úhradu služieb spojených s dočasným užívaním majetku mesta v roku 2023 pre ŠK Flipper Brezno, Športovo strelecký klub pri MŠK Brezno, Futbalový klub Brezno, Športový klub plávania Brezno a Stolnotenisový oddiel Brezno.

Nasledovali správy hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania Zákonníka práce v piatich školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a o výsledku kontroly prevodov vlastníctva majetku mesta. Zastupiteľstvo zároveň zobralo na vedomie správu o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno za prvý polrok 2023, ako aj správu o plnení Komplexnej stratégie riešenia rómskej problematiky v roku 2022. Záver rokovania patril poslaneckým otázkam, v ktorých dominovali témy verejných služieb, bezpečnosti a šetrenia. Celý záznam zo septembrovej schôdze nájdete vo videoarchíve zasadnutí na mestskej stránke v sekcii Mestské zastupiteľstvo.

 

EVA ŠIPOŠOVÁ

 

ILUSTRAČNÉ FOTO: MB


Novinkyviac

06.12.2023 14:28:50 Mesto Brezno

Mesto zorganizovalo burzu informácií určenú žiakom základných škôl

    Kam na strednú školu? Žiakom pri výbere mohla pomôcť Burza stredných škôl okresu Brezno. ...

06.12.2023 14:27:22 Mesto Brezno

Renováciou materskej školy na Mazorníkove samospráva ušetrí náklady na energie

   Mesto ukončilo rekonštrukciu Materskej školy na Ulici MPČĽ 35. Hlavným cieľom bolo znížiť spotrebu energie ...

05.12.2023 14:21:00 Mesto Brezno

Mestské lesy spustili predaj vianočných stromčekov 

Živý a najmä voňavý symbol Vianoc, ktorý špeciálne pre túto príležitosť vypestovali mestskí lesníci vo svojej ...

05.12.2023 14:20:12 Mesto Brezno

Chutný, voňavý a zasnežený. Aj taký bol Ondrejský jarmok s poradovým číslom 533

Neskorá jeseň už tradične prináša do centra Brezna viac života ako obvykle. Ondrejský jarmok a jeho ...

01.12.2023 10:49:34 Mesto Brezno

Úroda medu z breznianskych lesov opäť putovala do škôlok

Mesto už po druhýkrát zásobilo svoje materské školy lesným medom, ktorý počas tohto roka vyprodukovali štyri ...

01.12.2023 10:48:37 Kultúra a šport

Brezno hostilo európsky šampionát v mas wrestlingu

Na medzinárodnom podujatí, ktoré sa v posledný novembrový víkend konalo v centre Horehronia, sa zúčastnilo 80 ...

01.12.2023 10:45:02 Mesto Brezno

Vidieť a byť videný. Životne dôležité nielen pre vodičov, ale hlavne pre chodcov a cyklistov

Celoslovenská dopravno-preventívna akcia Reflex sa konala aj v Brezne. Štátna polícia v spolupráci s mestskou políciou ...

28.11.2023 15:02:16 Mesto Brezno

Doktor Ján Zachar už päťdesiat rokov hrá na organe v evanjelických chrámoch

Na organe hrá už polstoročie. S kráľovským nástrojom je spätý od útleho detstva celým srdcom a ...

28.11.2023 15:01:07 Kultúra a šport

V synagóge spomínali na Ľudovíta Petránskeho a do života uviedli knihu Samuela Brečku

Synagóga v piatok podvečer otvorila svoje brány veľkolepému podujatiu, venovanému významným osobnostiam, breznianskym rodákom. Sakrálna pamiatka ...

28.11.2023 13:35:47 Mesto Brezno

Mesto je na zimnú údržbu ciest a chodníkov pripravené. Cieľom je, aby boli bezpečné

Zimnú údržbu ciest v správe mesta každoročne zabezpečujú Technické služby. Cieľom je, aby cesty a chodníky ...

27.11.2023 13:12:58 Mesto Brezno

Z dôvodu nízkych teplôt sa plánovaná rekonštrukcia ul. Hronská odkladá.

Z dôvodu nízkych teplôt sa plánovaná rekonštrukcia ul. Hronská, ktorá sa mala realizovať tento týždeň odkladá. Vzhľadom ...

23.11.2023 15:19:24 Mesto Brezno

Kvitnúci cyklista aj 14 mestských lúk. Brezno reaguje na klimatickú zmenu

Menej hluku, prachu a slnečného žiarenia, viac vody, vlahy a rozmanitosti živočíšnych druhov. Centrum Horehronia sa ...

20.11.2023 12:04:53 Kultúra a šport

Brezno sa Mestom kultúry 2024 nestalo, no napriek tomu prinesie množstvo podujatí

    Je rozhodnuté. Titul Mesto kultúry 2024 získalo Humenné. Brezno napriek veľkej snahe s projektom Brány ...

20.11.2023 12:03:57 Mesto Brezno

Na Mazorníkove vysadili ovocné stromy

  BREZNO. Spojili príjemné s užitočným. Mesto Brezno v  spolupráci s neziskovou organizáciou Brezno pre občanov, Technickými službami, Lesmi ...

16.11.2023 12:03:45 Mesto Brezno

Ondrejský jarmok už klope na dvere

Od konca 15. storočia sa v Brezne každý rok, okrem dvoch pandemických, koná tradičný Ondrejský jarmok. ...