Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

Zverejnené: 26.09.2023 10:41:46
obr: Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

 

 

Okrem aktualizovania pravidiel nakladania s odpadmi sa breznianski poslanci na septembrovej schôdzi zaoberali aj obmedzením hazardu či podporou športových klubov.

 

Na deviatom pracovnom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa zúčastnilo 15 z celkovo 18 poslancov.

Menej odpadu, viac vody

Po pravidelnej správe o plnení uznesení sa volení zástupcovia mesta uzniesli na novom všeobecne záväznom nariadení (VZN) o nakladaní s odpadmi, ktorým nahradili pôvodný právny predpis spred siedmich rokov. Zohľadnili v ňom všetky existujúce dodatky a zmeny, ktoré postupne vyplynuli z praxe Technických služieb Brezno. Po novom napríklad nádoby na odpad a kompostéry, ktoré mesto poskytuje svojim obyvateľom, nadobudnú po uplynutí piatich rokov do svojho vlastníctva,  pravidelný zvoz odpadu bude zabezpečovaný už aj v novovzniknutej mestskej štvrti Kasárne a na bezplatnú likvidáciu komunálneho odpadu bol stanovený maximálny limit 500 kg na jednu domácnosť za kalendárny rok, pričom množstvo odpadu, ktoré presiahne túto hranicu, bude spoplatnené podľa platného cenníka.

S cieľom šetriť zdroje pitnej vody a zefektívniť hospodárenie s dažďovou vodou sa mestskí poslanci rozhodli tiež podporiť návrh, na základe ktorého bude breznianska samospráva bezplatne poskytovať obyvateľom rodinných domov 500-litrové nádoby na zachytávanie zrážkovej vody. Použiť ju môžu na zalievanie záhrad, kvetov, umývanie, čistenie či splachovanie a rovnako ako v prípade kompostérov, aj tieto nádoby sa po piatich rokoch stanú majetkom žiadateľov. Príslušné tlačivo nájdete už začiatkom októbra na stránke tsbrezno.sk.

Príspevok pre novorodencov sa nemení

V ďalšom bode zastupiteľstvo prijalo nové znenie VZN o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa, ktoré detailnejšie upravuje okruh oprávnených osôb, ako aj postup pri vymáhaní finančného príspevku v prípade, že rodičia dieťaťa zmenia trvalý pobyt počas lehoty troch rokov od jeho poskytnutia. Výška príspevku pritom zostáva nezmenená a predstavuje sumu 400 eur.

Program rokovania pokračoval schválením návrhu VZN o obmedzení hazardných hier, ktorý konkretizuje 12 dní v kalendárnom roku 2024, počas ktorých je na území mesta zakázané prevádzkovať hazard. Poslanci odobrili aj novelizáciu zásad podávania, preverovania a evidencie oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, ktorými mesto reagovalo na nedávnu zmenu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Podporili športové kluby

Po majetkových záležitostiach sa plénum oboznámilo s plnením mestského rozpočtu za prvý polrok 2023 a rovnako zobralo na vedomie správu o vykonaných zmenách rozpočtu v priebehu júna a júla tohto roka. Jednohlasne prešiel aj návrh na poskytnutie dotácií na úhradu služieb spojených s dočasným užívaním majetku mesta v roku 2023 pre ŠK Flipper Brezno, Športovo strelecký klub pri MŠK Brezno, Futbalový klub Brezno, Športový klub plávania Brezno a Stolnotenisový oddiel Brezno.

Nasledovali správy hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania Zákonníka práce v piatich školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a o výsledku kontroly prevodov vlastníctva majetku mesta. Zastupiteľstvo zároveň zobralo na vedomie správu o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno za prvý polrok 2023, ako aj správu o plnení Komplexnej stratégie riešenia rómskej problematiky v roku 2022. Záver rokovania patril poslaneckým otázkam, v ktorých dominovali témy verejných služieb, bezpečnosti a šetrenia. Celý záznam zo septembrovej schôdze nájdete vo videoarchíve zasadnutí na mestskej stránke v sekcii Mestské zastupiteľstvo.

 

EVA ŠIPOŠOVÁ

 

ILUSTRAČNÉ FOTO: MB


Novinkyviac

18.06.2024 14:04:36 Kultúra a šport

Organizačné pokyny Paľo Habera & TEAM TOUR 100

  Ďakujeme všetkým, ktorí si zakúpili vstupenky na jedinečný koncert Paľo Habera & TEAM TOUR 100 ...

17.06.2024 10:37:05 Kultúra a šport

Do Brezna dorazil Festival remeselného piva

Námestie ponúklo raj pre pivných nadšencov. K skvelej nálade prispel aj pestrý sprievodný program a hlavne ...

17.06.2024 10:36:04 Mesto Brezno

V záujme zlepšenia rozvoja mesta sa primátor už tradične stretol s občanmi

V Brezne sa už stalo tradíciou, že v záujme zlepšenia komunikácie a rozvoja mesta sa primátor ...

17.06.2024 10:34:33 Mesto Brezno

Banisko sa rozrástlo o predajný stánok a trasa k Vyhliadkovej veži o doplnkovú infraštruktúru

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Horehronie v spolupráci s mestom Brezno, ktoré sa pokladá za vstupnú ...

15.06.2024 18:41:05 Kultúra a šport

POZOR ZMENA - žumarovačka - zlaňovanie 16.6.2024

  Z dôvodu nepriaznivej predpovedi počasia na nedeľu sa zajtra žumarovačka - zlaňovanie veže neuskutoční a o ...

13.06.2024 13:57:05 Kultúra a šport

Centrum Horehronia opäť hostilo charitatívny cyklistický pelotón

Už po pätnásty raz putovali naprieč Slovenskom nadšenci cyklistiky, aby pomohli onkologicky chorým deťom a ich ...

13.06.2024 13:36:02 Mesto Brezno

V ponuke chýbali pohľadnice Brezna a tak si vyrobili vlastné  

Nedostatok klasických suvenírov s motívmi horehronskej metropoly bol natoľko veľký, že sa ich rozhodli vyrobiť sami. ...

12.06.2024 13:27:53 Mesto Brezno

Seniori sa vrátili do detstva nielen v spomienkach

Starší človek sa v myšlienkach veľmi rád vracia do detstva. Možno aj preto, lebo je pre ...

11.06.2024 14:28:09 Mesto Brezno

V synagóge zablahoželali víťazom medzinárodnej kresliarskej súťaže O Bomburovu šabľu

Heslom medzinárodnej súťaže kresleného humoru a satiry O Bomburovu šabľu je od samotného začiatku Za trvalý ...

11.06.2024 14:27:23 Mesto Brezno

Na nábreží Hrona bolo v sobotu veselo. O skvelú zábavu sa postaral Dychový orchester Brezno

Breznianska dychovka v priestoroch na nábreží Hrona ponúkla jedinečný koncert s názvom Na promenáde. Cieľom bolo ...

11.06.2024 14:25:53 Mesto Brezno

Maťko a Leo za Malý Veľký čin roka získali ocenenie a stretli sa s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou

Štvrtáci zo Základnej školy Pionierska 2 Maťko Kuvik a Leo Lauro sú malí - veľkí hrdinovia. ...

03.06.2024 13:49:26 Kultúra a šport

Úsmev pri Základnej umeleckej škole potešil návštevníkov nádherným spevom

Počasie trochu potrápilo organizátorov podujatia piatok popoludní, kedy sa rozpršalo. Nič to však nezmenilo na programe, ...

03.06.2024 13:48:33 Kultúra a šport

Ďakovný list si prevzala aj spevácka skupina Senior

Podobnej pocty ako športovcom sa v sobotu dostalo aj jubilujúcemu kolektívu – speváckej skupine Senior pri ...

03.06.2024 13:44:43 Kultúra a šport

Žiaci a študenti breznianskych škôl ukázali, že sú veľmi talentovaní

V piatok dopoludnia námestie patrilo mladým. Žiaci a študenti predviedli svoj talent, šikovnosť, zmerali si sily ...

03.06.2024 13:42:58 Kultúra a šport

Medzinárodný deň detí. Najmenších potešila obľúbená dvojica Paci Pac aj vláčik Bomburáčik

Počas mestských osláv si v Brezne pripomenuli aj Medzinárodný deň detí, ktorý vyšiel na sobotu. Na ...