Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

Zverejnené: 26.09.2023 10:41:46
obr: Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

 

 

Okrem aktualizovania pravidiel nakladania s odpadmi sa breznianski poslanci na septembrovej schôdzi zaoberali aj obmedzením hazardu či podporou športových klubov.

 

Na deviatom pracovnom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa zúčastnilo 15 z celkovo 18 poslancov.

Menej odpadu, viac vody

Po pravidelnej správe o plnení uznesení sa volení zástupcovia mesta uzniesli na novom všeobecne záväznom nariadení (VZN) o nakladaní s odpadmi, ktorým nahradili pôvodný právny predpis spred siedmich rokov. Zohľadnili v ňom všetky existujúce dodatky a zmeny, ktoré postupne vyplynuli z praxe Technických služieb Brezno. Po novom napríklad nádoby na odpad a kompostéry, ktoré mesto poskytuje svojim obyvateľom, nadobudnú po uplynutí piatich rokov do svojho vlastníctva,  pravidelný zvoz odpadu bude zabezpečovaný už aj v novovzniknutej mestskej štvrti Kasárne a na bezplatnú likvidáciu komunálneho odpadu bol stanovený maximálny limit 500 kg na jednu domácnosť za kalendárny rok, pričom množstvo odpadu, ktoré presiahne túto hranicu, bude spoplatnené podľa platného cenníka.

S cieľom šetriť zdroje pitnej vody a zefektívniť hospodárenie s dažďovou vodou sa mestskí poslanci rozhodli tiež podporiť návrh, na základe ktorého bude breznianska samospráva bezplatne poskytovať obyvateľom rodinných domov 500-litrové nádoby na zachytávanie zrážkovej vody. Použiť ju môžu na zalievanie záhrad, kvetov, umývanie, čistenie či splachovanie a rovnako ako v prípade kompostérov, aj tieto nádoby sa po piatich rokoch stanú majetkom žiadateľov. Príslušné tlačivo nájdete už začiatkom októbra na stránke tsbrezno.sk.

Príspevok pre novorodencov sa nemení

V ďalšom bode zastupiteľstvo prijalo nové znenie VZN o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa, ktoré detailnejšie upravuje okruh oprávnených osôb, ako aj postup pri vymáhaní finančného príspevku v prípade, že rodičia dieťaťa zmenia trvalý pobyt počas lehoty troch rokov od jeho poskytnutia. Výška príspevku pritom zostáva nezmenená a predstavuje sumu 400 eur.

Program rokovania pokračoval schválením návrhu VZN o obmedzení hazardných hier, ktorý konkretizuje 12 dní v kalendárnom roku 2024, počas ktorých je na území mesta zakázané prevádzkovať hazard. Poslanci odobrili aj novelizáciu zásad podávania, preverovania a evidencie oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, ktorými mesto reagovalo na nedávnu zmenu zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Podporili športové kluby

Po majetkových záležitostiach sa plénum oboznámilo s plnením mestského rozpočtu za prvý polrok 2023 a rovnako zobralo na vedomie správu o vykonaných zmenách rozpočtu v priebehu júna a júla tohto roka. Jednohlasne prešiel aj návrh na poskytnutie dotácií na úhradu služieb spojených s dočasným užívaním majetku mesta v roku 2023 pre ŠK Flipper Brezno, Športovo strelecký klub pri MŠK Brezno, Futbalový klub Brezno, Športový klub plávania Brezno a Stolnotenisový oddiel Brezno.

Nasledovali správy hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania Zákonníka práce v piatich školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a o výsledku kontroly prevodov vlastníctva majetku mesta. Zastupiteľstvo zároveň zobralo na vedomie správu o činnosti príspevkovej organizácie Technické služby Brezno za prvý polrok 2023, ako aj správu o plnení Komplexnej stratégie riešenia rómskej problematiky v roku 2022. Záver rokovania patril poslaneckým otázkam, v ktorých dominovali témy verejných služieb, bezpečnosti a šetrenia. Celý záznam zo septembrovej schôdze nájdete vo videoarchíve zasadnutí na mestskej stránke v sekcii Mestské zastupiteľstvo.

 

EVA ŠIPOŠOVÁ

 

ILUSTRAČNÉ FOTO: MB


Novinkyviac

26.02.2024 22:09:18 Mesto Brezno

Veľmi milá, pekná a usmiata pani Mária Medveďová z Brezna oslávila vzácne životné jubileum – sto rokov

Mária Medveďová z Brezna oslávila úctyhodných sto rokov. Chuť do života a takmer žiadne vrásky jej ...

23.02.2024 15:25:15 Mesto Brezno

O zelené bohatstvo mesta sa starajú už tri desaťročia

Vetrové kalamity, extrémne suchá, premnožený podkôrny hmyz. To je len zlomok problémov, s ktorými sa vo ...

23.02.2024 15:24:07 Mesto Brezno

V altánku pri soche uja Libiča pribudlo príjemné posedenie

Ujo Libič bol stelesnením dobra. Celý život zasvätil službe iným, bez úmyslu ukázať sa, či bez ...

23.02.2024 15:23:15 Kultúra a šport

Maestro Janko Siroma rozozvučal organ v evanjelickom kostole

V sobotu 17. februára sa v Brezne uskutočnil Pôstny organový recitál. Píšťaly druhého najväčšieho organu v ...

19.02.2024 10:38:14 Mesto Brezno

Na starom cintoríne rozširujú hrobové miesta

 V prvej etape výstavby na starom cintoríne pribudne štyridsať hrobových miest. S prácami by mali Technické ...

19.02.2024 10:37:27 Mesto Brezno

Technické služby sa popri iných činnostiach venujú aj oprave ciest

Od začiatku roka sa techničiari venujú aj oprave ciest a chodníkov. Začali na hlavných ťahoch, ktoré ...

19.02.2024 10:36:28 Kultúra a šport

V Brezne počas jarných prázdnin môžete s deťmi zavítať na športoviská alebo do kina

  V termíne od 19. do 25. februára si jarné prázdniny budú užívať aj deti v Brezne. ...

19.02.2024 10:34:08 Mesto Brezno

Na regionálnom združení miest a obcí Horehronia rezonovali témy zamerané na sociálnu oblasť

  V stredu 7. februára sa v hoteli Ďumbier uskutočnilo pracovné stretnutie členov Regionálneho združenia miest a obcí ...

15.02.2024 08:19:51 Mesto Brezno

Energia zo slnka už osvetľuje vnútrobloky aj v noci

V rámci rozsiahleho environmentálneho projektu, na ktorý Brezno získalo prostriedky z Nórskych grantov, vlani vo vybraných ...

14.02.2024 11:23:50 Mesto Brezno

V meste začali s opodstatneným výrubom drevín

Technické služby sa venujú aj orezávaniu a výrubu drevín v meste, ktorý realizujú na základe terénnych ...

14.02.2024 11:22:39 Kultúra a šport

Tradičné fašiangové oslavy v Brezne si opäť získali srdcia všetkých návštevníkov

Brezno žilo fašiangovou veselicou so všetkým, čo k tomu patrí. Spievalo sa, tancovalo, nechýbalo občerstvenie a ...

12.02.2024 08:04:08 Mesto Brezno

Novinkou na Ulici Boženy Němcovej je nové verejné osvetlenie

Vlani v lete mesto začalo s realizáciou výstavby prvej etapy Cyklodoprava v meste Brezno – Ulica ...

12.02.2024 08:02:11 Mesto Brezno

Študenti Strednej odbornej školy techniky a služieb si prevzali certifikáty o ukončení mobility Erasmus plus

Certifikáty pri príležitosti úspešného ukončenia vzdelávacej mobility Erasmus plus si študenti Strednej odbornej školy techniky a ...

01.02.2024 11:57:22 Kultúra a šport

Spravujú najvyššie položenú bežkársku trať na Slovensku. Len údržba ratraku ich stojí desaťtisíce eur

Lesné cesty v okolí horského sedla Čertovica sa v zime menia na raj pre bežkárov. Lesy ...

30.01.2024 12:06:39 Kultúra a šport

Dubček sa stal ľudskou tvárou socializmu. Na jeho počesť v Brezne otvoria výstavu

Od prvého februára si návštevníci breznianskej synagógy budú môcť pozrieť unikátnu výstavu venovanú vedúcej osobnosti Pražskej ...