Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

MUDr. Čemsák: Zubní lekári patria medzi tých, ktorí sú negatívnym vplyvom súčasnej virózy najviac vystavení

Zverejnené: 18.05.2020 11:16:00
obr: MUDr. Čemsák: Zubní lekári patria medzi tých, ktorí sú negatívnym vplyvom súčasnej virózy najviac vystavení

Prognózy odborníkov sa pomerne často a niekedy rýchlo menia. Je možné, že už o týždeň – dva budú platiť iné pravidlá. No na tento čas musíme byť stále opatrní, čo pre stomatológiu platí dvojnásobne. O podmienkach ošetrenia v zubných ambulanciách nám porozprával stomatológ MUDr. Štefan Čemsák.

 

Ako pandémia poznačila oblasť zubného lekárstva?

– Samozrejme, že ani táto oblasť medicíny neostala bez všetkých negatívnych vplyvov v súvislosti s pandémiou Covid-19. Už od 16. marca štátne orgány zubné ambulancie upovedomili o zásadných zmenách v poskytovaní preventívno-liečebnej starostlivosti, čo predstavovalo obmedzenie akéhokoľvek zubného ošetrenia okrem akútnych stavov. Prítomnosť lekára v ambulancii odporučili na rozsah 3 – 4 hodín s tým, že dôraz sa kládol na poskytovanie telefonických konzultácií a predpisovanie e-receptov.

 

Akých pacientov mohli zubní lekári prijímať v období mimoriadnej situácie?

– Vzhľadom na všeobecne známu vysokú virulenciu a s tým súvisiace značné riziko prenosu ochorenia, musel byť logicky obmedzený kontakt pacientov v čakárňach aj v nemocničnom zariadení ako takom. Práve po prvotnom telefonickom dohovore lekára sa do ambulancie dostal len pacient s akútnym problémom, t. j. pretrvávajúce bolesti, príznaky zápalových komplikácií zubného pôvodu, prípadne úrazové stavy. Myslím, že tento princíp postupu pri návštevách zdravotníckeho zariadenia je už verejnosti známy a toho času aj akceptovaný obidvomi stranami.

 

V prípade, že má pacient vážne problémy, je zubný lekár povinný ho ošetriť aj v čase pandémie?

– Bezpochyby, že áno. To je základná medicínska povinnosť. Ide vždy o to, aby lekár pomocou spomínaného telefonátu vedel posúdiť, či ide skutočne o vážny problém, či stačí riešenie napr. formou e-receptu, alebo je potrebná návšteva v ambulancii. Za predpokladu použitia všetkých odporučených (aj keď v začiatkoch nie vždy dostupných) ochranných prostriedkov je prakticky možné akékoľvek ošetrenie, ak ide o zachovanie zdravia pacienta. V prípade, že ambulancia nie je dostatočne na daný prípad materiálne alebo odborne vybavená, pacient je odoslaný na špecializované pracovisko. Čiastočne odlišné pokyny, aspoň v našom odbore, majú lekári nad 65 rokov, ktorým bolo odporučené pacientom poskytovať výhradne telefonickú poradňu s tým, že prípady indikované na ošetrenie v ambulancii odosielali po dohovore k zastupujúcim lekárom.

 

Evidujete veľa pacientov, ktorých ošetrenie ste museli pre situáciu odsunúť?

– V predchádzajúcich mesiacoch – január, február, tak, ako prakticky stále, boli naše objednávacie zošity plné mien čakajúcich na zubné ošetrenie. A zrazu príde nariadenie o mimoriadnej situácii. Ambulancie sú obmedzené na najnutnejší režim a vy môžete (musíte) celé vaše portfólio pacientov presúvať viac-menej do neurčita a prekvalifikovať sa na telefonický dispečing. Keďže to trvá už takmer dva mesiace, sú to desiatky a desiatky pacientov. Keď si to vynásobíte 26-timi ambulanciami, je to nemalé číslo. Ale to postihlo celý ambulantný sektor.

 

 Prekladali ste v čase pandémie preventívne prehliadky?

– Ako vyplýva z vyššie povedaného, samozrejme preventívne prehliadky nie sú tým úkonom, ktorý by bol za týchto okolností nevyhnutný. Tie automaticky odkladáme na neskoršie obdobie, čo bolo aj obsahom nariadenia Ministerstva zdravotníctva SR aj orgánov hygieny a epidemiológie. Druhá vec je, či aj všetkým pacientom stihneme do konca roka tieto úkony zrealizovať. Minister zdravotníctva však vzhľadom na tieto okolnosti v médiách avizoval vypustenie tejto povinnosti zo zákona, o čom sa asi oficiálne dozvieme neskôr.

 

Koronavírus ešte stále neskončil. Pri akých problémoch neodkladať návštevu zubnej ambulancie?

– Napriek súčasným optimistickým číslam o počte nakazených je pravdou, že koronavírus ešte neskončil, a tak všetky pokyny a zásady týkajúce sa režimu návštevy zubných ambulancií trvajú naďalej. Istotne netreba podliehať prehnanému optimizmu. No na druhej strane nie je dôvod, aby občan – pacient zbytočne trpel akýkoľvek nekomfort a mal pocit, že je problém dostať primeranú starostlivosť. Analgetiká, ktoré občas odporúčame, sú síce dobré na krátkodobé preklenutie bolesti, ale problém netreba odkladať a po telefonickom dohovore so svojím ošetrujúcim lekárom stanoviť ďalší postup. Platí to hlavne pri pretrvávajúcich, najmä nočných bolestiach, začínajúcom opuchu tváre či okolia, eventuálne pri zvyšujúcej sa telesnej teplote. Ale to sú zásady všeobecne známe aj mimo takéhoto obmedzujúceho obdobia. Súčasná situácia nie je dôvodom vyhnúť sa návšteve zubnej ambulancie ak to subjektívny stav vyžaduje.

 

Sú ordinačné hodiny zubných prevádzok v obmedzenom režime, alebo už začínajú fungovať ako v čase pred pandémiou?

– K dnešnému dňu neboli stanovené žiadne zásadné zmeny v poskytovaní stomatologickej starostlivosti, ani čo do rozsahu ordinačných hodín – tie sú odporučené od 8.00 do 12.00 s tým, že mimo tohto času je v rozpätí svojich ordinačných hodín lekár k dispozícii na telefóne. Spektrum úkonov je možné rozšíriť o postupný nábeh na preventívne prehliadky a jednoduché konzervačné ošetrenie zuba, prípadné drobné opravy náhrad.

 

Takmer dva mesiace od začiatku mimoriadnej situácie na Slovensku sa pomaly začíname vracať do normálneho života. Týka sa bežný režim aj zubného lekárstva?

– Návrat do normálneho režimu zubných ambulancií samozrejme nezáleží od nás, ide to ruka v ruke so zmenami hygienicko-epidemiologickej situácie na celom Slovensku. Zdravotníctvo podlieha trochu iným pravidlám ako iné prevádzky, ktoré sú postupne otvárané. Zdravotnícke zariadenia sú miesta, kde sa už apriori stretávajú viac, alebo menej chorí ľudia a zvýšený hygienický režim tu istotne bude ešte nejaký čas pretrvávať. Keďže prognózy odborníkov sa pomerne často a niekedy rýchlo menia, je možné, že už o týždeň – dva budú platiť iné pravidlá. No na tento čas musíme byť stále opatrní, čo pre stomatológiu platí dvojnásobne. Možno si to mnohí neuvedomujú, ale náš personál, hlavne zubní lekári patria medzi tých, ktorí sú vystavení všetkým negatívnym vplyvom súčasnej virózy najviac. Stačí si uvedomiť, v akej anatomickej oblasti sa angažujeme, používajúc rotačné nástroje s pohonom na vzduch, čo následne „zaistí“ značný rozptyl infekčného materiálu z oblasti blízkej pre odber materiálu pri testovaní na koronavírus. Nehovoriac ani o nežiaducich reflexoch pacienta a pod. Áno, používame všetky dostupné prostriedky osobnej ochrany, no štandardne pracovať v jednorazovom overale, v maske a s ochranným štítom na hlave, eventuálne s prídavnou optikou, je prakticky nemožné. Tu potom pramení náš apel smerom k pacientom, aby boli trpezliví a aj vo vlastnom záujme dodržiavali hygienické opatrenia, ktoré stále platia. Sme si vedomí, že obvyklé denné počty pacientov nie je tohto času možné zvládnuť, dbajúc o bezpečie vaše aj naše.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto : archív Š.Č.


Novinkyviac

28.05.2020 13:59:35 Mesto Brezno

Pri vjazde do Brezna už návštevníkov vítajú originálne vstupné tabule

Podsvietené trojrozmerné objekty z nehrdzavejúcej ocele znázorňujú všetky významné dominanty mesta.   Vlani sa podarilo osadiť ...

27.05.2020 07:36:51 Mesto Brezno

Poslanci mestského zastupiteľstva rokovali v rúškach

Mestské zastupiteľstvo v Brezne sa uskutočnilo za dodržania všetkých protiepidemiologických pokynov. Poslanci okrem iného schválili úpravu piatich ...

27.05.2020 07:35:24 Mesto Brezno

V rámci štvrtej fázy uvoľňovania v Brezne sprístupnili synagógu

Od stredy 20. mája nastala štvrtá fáza uvoľňovania opatrení v čase koronakrízy. V Brezne sprístupnili synagógu, o podmienkach otvorenia ...

27.05.2020 07:34:20 Mesto Brezno

Technické služby Brezno dezinfikujú detské ihriská

Mesto Brezno od Slovnaftu získalo bezplatne 800 litrov dezinfekčného roztoku, ktorý Technické služby používajú na dezinfekciu ...

27.05.2020 07:33:08 Mesto Brezno

V Brezne je možné parkovať prvých tridsať minút zadarmo

Poslanci schválili úpravu piatich VZN mesta Brezno. Zmeny sa týkajú podmienok v poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ...

19.05.2020 13:12:26 Mesto Brezno

Pomocou solárnej energie osvetlia aj okrajové časti Brezna

Breznianska samospráva v týchto dňoch rozširuje sieť verejného osvetlenia o ďalšie svetelné body. V odľahlejších mestských častiach postupne inštaluje ...

19.05.2020 13:10:17 Mesto Brezno

Rozvážal rúška a naďalej riadil mesto

Práve v ťažkých situáciách si uvedomujeme najdôležitejšie hodnoty v živote človeka, ktorými sú práve zdravie, súdržnosť blízkych a spoločne ...

18.05.2020 11:21:29 Mesto Brezno

Mestský úrad je už otvorený od pondelka do piatka podľa platných úradných hodín

V rámci uvoľnenia opatrení súvisiacich s koronavírusom, breznianska samospráva pristúpila k otvoreniu mestského úradu pre verejnosť ako v čase ...

18.05.2020 11:20:18 Mesto Brezno

V meste začali s prvým kosením

Technické služby v Brezne pozornosť začali venovať koseniu verejných priestranstiev. Všetci zamestnanci pri práci dodržiavajú zvýšenú hygienu, ...

18.05.2020 11:19:21 Mesto Brezno

Historický sad na Banisku mesto zveľaďuje aj naďalej.  V tejto časti plánuje zrealizovať ďalšie zaujímavé projekty

Aktivity v rámci projektu obnovy historického ovocného sadu na Banisku stále pokračujú. Na sociálnej sieti primátor oslovil ...

18.05.2020 11:17:15 Mesto Brezno

Po viac ako dvojmesačnej odmlke opäť zasadnú poslanci mestského zastupiteľstva

V stredu 20. mája sa poslanci stretnú na 21. rokovaní Mestského zastupiteľstva v Brezne, a to za dodržania ...

18.05.2020 11:16:00 Mesto Brezno

MUDr. Čemsák: Zubní lekári patria medzi tých, ktorí sú negatívnym vplyvom súčasnej virózy najviac vystavení

Prognózy odborníkov sa pomerne často a niekedy rýchlo menia. Je možné, že už o týždeň – dva budú ...