Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Mesto už prijíma žiadosti do zariadenia pre seniorov a denného stacionára Boženka

Zverejnené: 15.11.2021 11:35:00
obr: Mesto už prijíma žiadosti do zariadenia pre seniorov a denného stacionára Boženka

Nárok občana na poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a dennom stacionári vzniká vydaním posudku na sociálnu službu a nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vydaného obcou v mieste trvalého pobytu občana.

Konanie o prijatie občana do zariadenia začína doručením žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby osobne, do podateľne Mestského úradu v Brezne, alebo poštou na adresu Nám. gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno. 

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby musí obsahovať všetky predpísané náležitosti a povinné prílohy. Musí byť podpísaná žiadateľom. V prípade, ak je tento obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, podpisuje ju súdom ustanovený opatrovník (v takom prípade je potrebné doložiť kópiu právoplatného rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti, resp. o ustanovení za opatrovníka). Ak sa žiadateľ vzhľadom na svoj nepriaznivý zdravotný stav nedokáže podpísať, môže byť žiadosť podpísaná aj inou fyzickou osobou a to na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o neschopnosti podpisu z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu. Občan predkladá žiadosť v origináli alebo úradne overenej kópii. Povinnou prílohou žiadosti sú: právoplatné rozhodnutie o odkázanosti občana na sociálnu službu (kópia), posudok o odkázanosti na sociálnu službu (kópia).

Ďalšie prílohy, ktoré je potrebné doručiť najneskôr v deň uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení sú: potvrdenie o príjme žiadateľa za predchádzajúci kalendárny mesiac (pri pravidelnom príjme), alebo potvrdenie o príjme žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok (pri nepravidelnom príjme), doklady o majetkových pomeroch alebo vyhlásenie o majetku fyzickej osoby v zmysle § 72 ods. 11 a 12 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, potvrdenie o bezinfekčnosti, ktoré nesmie byť staršie ako tri dni pred nástupom do zariadenia.

Zariadenie môže požadovať aj ďalšie prílohy, o ktorých bude žiadateľ v dostatočnom predstihu písomne informovaný (napr. v súvislosti s mimoriadnou situáciou a pod.). Podrobné informácie o podmienkach prijatia, ako aj vedení poradovníka čakateľov a úhradách za poskytované sociálne služby nájdete na webovej stránke mesta: www.brezno.sk v sekcii Boženka – zariadenie pre seniorov a denný stacionár, kde sa nachádza aj formulár žiadosti.

Žiadosť o zabezpečenie sociálnych služieb si môžete do 31.12.2021 vyzdvihnúť aj na Mestskom úrade v Brezne, Odbor starostlivosti o obyvateľa, Nám. gen. M. R. Štefánika 2, 1. poschodie - Mgr. Janka Zubáková, Mgr. Iveta Zifčáková.

Od januára 2022 budú žiadosti poskytnuté priamo v zariadení.

Bližšie informácie: Mgr. Ľubomíra Zacharová, e-mail: lubomira.zacharova@brezno.sk, PhDr. Janka Lemberková, e-mail: janka.lemberkova@brezno.sk, tel. kontakt: 0911 996 020.

 

autor článku : PhDr. Janka Lemberková | foto: M.B.

 

 


Novinkyviac

27.03.2023 11:38:20 Mesto Brezno

Starostlivosť o studničky uja Libiča

Mesto Brezno spoločne s Technickými službami a Lesmi mesta Brezno prevzalo štafetu starostlivosti o vzácne studničky, ktoré nám zanechal ...

27.03.2023 11:37:21 Mesto Brezno

Primátor privítal prvú Breznianku narodenú v roku 2023

BREZNO. V piatok 24. marca primátor Tomáš Abel na pôde mestského úradu privítal prvú Breznianku narodenú v tomto ...

27.03.2023 11:36:18 Mesto Brezno

Výživový poradca Michal Páleník: Neodporúčam úplne sa postiť viac ako dva dni

Michal Páleník – odborník na zdravú životosprávu, známy ako výživový expert z obľúbenej šou Extrémne premeny či ...

27.03.2023 11:35:22 Mesto Brezno

Sviatočnú atmosféru v Brezne obohatia Veľkonočné trhy

S blížiacimi sa sviatkami jari do Brezna opäť zavítajú Veľkonočné trhy. Podujatie na námestí spríjemní kultúrny ...

27.03.2023 11:33:36 Kultúra a šport

Základná umelecká škola oslávila piate výročie otvorenia elokovaného pracoviska koncertom

Základná umelecká škola v Brezne oslávila piate výročie otvorenia elokovaného pracoviska, ktoré slúži na vyučovanie literárno-dramatického a tanečného ...

27.03.2023 11:32:47 Mesto Brezno

Po zime opravujú cesty a čistia priepusty

BREZNO. Technické služby sa po zime pustili do opravy miestnych komunikácií v Brezne. Minulý týždeň práce realizovali ...

27.03.2023 11:32:03 Mesto Brezno

S príchodom jari Technické služby už tradične čistili vstupy do mesta

Technické služby Brezno sa minulý týždeň už tradične v tomto období venovali čisteniu vstupov do mesta. Popri ...

27.03.2023 11:30:58 Mesto Brezno

Odstránené stromy nahradia tisom

Mesto Brezno prostredníctvom Technických služieb zrealizovalo výrub na ŠLN, a to v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, na ...

20.03.2023 11:24:36 Mesto Brezno

Mesto spustilo novú mobilnú aplikáciu. Vďaka nej nájdete všetky potrebné informácie na jednom mieste

Aktuálne informácie o dianí v Brezne získa každý, kto si do svojho mobilu stiahne bezplatnú aplikáciu Brezno. Od ...

20.03.2023 11:23:08 Kultúra a šport

Zuzana Tlučková: V Brezne máme výborné publikum a teším sa, že čoskoro prídeme s komédiou Klimaktérium

Hlavnou hviezdou predstavenia Pi čaj, miláčik! bola  Zuzana Tlučková, ktorá si v postave režisérky Kláry získala publikum. ...

20.03.2023 11:22:01 Kultúra a šport

Do mestského domu kultúry zavítala hra s chytľavým názvom a skvelým hereckým obsadením

V Brezne na doskách, ktoré znamenajú svet, stáli obľúbení profesionálni herci a herečky. Za svoje umelecké ...

20.03.2023 11:20:47 Mesto Brezno

V Brezne diskutovali s odborníkmi o zlepšení kvality ovzdušia

Aká je kvalita ovzdušia u nás a ako ju vylepšiť? Touto témou sa zaoberali účastníci workshopu v rámci ...