Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Mesto už prijíma žiadosti do zariadenia pre seniorov a denného stacionára Boženka

Zverejnené: 15.11.2021 11:35:00
obr: Mesto už prijíma žiadosti do zariadenia pre seniorov a denného stacionára Boženka

Nárok občana na poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a dennom stacionári vzniká vydaním posudku na sociálnu službu a nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vydaného obcou v mieste trvalého pobytu občana.

Konanie o prijatie občana do zariadenia začína doručením žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby osobne, do podateľne Mestského úradu v Brezne, alebo poštou na adresu Nám. gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno. 

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby musí obsahovať všetky predpísané náležitosti a povinné prílohy. Musí byť podpísaná žiadateľom. V prípade, ak je tento obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, podpisuje ju súdom ustanovený opatrovník (v takom prípade je potrebné doložiť kópiu právoplatného rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti, resp. o ustanovení za opatrovníka). Ak sa žiadateľ vzhľadom na svoj nepriaznivý zdravotný stav nedokáže podpísať, môže byť žiadosť podpísaná aj inou fyzickou osobou a to na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o neschopnosti podpisu z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu. Občan predkladá žiadosť v origináli alebo úradne overenej kópii. Povinnou prílohou žiadosti sú: právoplatné rozhodnutie o odkázanosti občana na sociálnu službu (kópia), posudok o odkázanosti na sociálnu službu (kópia).

Ďalšie prílohy, ktoré je potrebné doručiť najneskôr v deň uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení sú: potvrdenie o príjme žiadateľa za predchádzajúci kalendárny mesiac (pri pravidelnom príjme), alebo potvrdenie o príjme žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok (pri nepravidelnom príjme), doklady o majetkových pomeroch alebo vyhlásenie o majetku fyzickej osoby v zmysle § 72 ods. 11 a 12 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, potvrdenie o bezinfekčnosti, ktoré nesmie byť staršie ako tri dni pred nástupom do zariadenia.

Zariadenie môže požadovať aj ďalšie prílohy, o ktorých bude žiadateľ v dostatočnom predstihu písomne informovaný (napr. v súvislosti s mimoriadnou situáciou a pod.). Podrobné informácie o podmienkach prijatia, ako aj vedení poradovníka čakateľov a úhradách za poskytované sociálne služby nájdete na webovej stránke mesta: www.brezno.sk v sekcii Boženka – zariadenie pre seniorov a denný stacionár, kde sa nachádza aj formulár žiadosti.

Žiadosť o zabezpečenie sociálnych služieb si môžete do 31.12.2021 vyzdvihnúť aj na Mestskom úrade v Brezne, Odbor starostlivosti o obyvateľa, Nám. gen. M. R. Štefánika 2, 1. poschodie - Mgr. Janka Zubáková, Mgr. Iveta Zifčáková.

Od januára 2022 budú žiadosti poskytnuté priamo v zariadení.

Bližšie informácie: Mgr. Ľubomíra Zacharová, e-mail: lubomira.zacharova@brezno.sk, PhDr. Janka Lemberková, e-mail: janka.lemberkova@brezno.sk, tel. kontakt: 0911 996 020.

 

autor článku : PhDr. Janka Lemberková | foto: M.B.

 

 


Novinkyviac

28.11.2023 15:02:16 Mesto Brezno

Doktor Ján Zachar už päťdesiat rokov hrá na organe v evanjelických chrámoch

Na organe hrá už polstoročie. S kráľovským nástrojom je spätý od útleho detstva celým srdcom a ...

28.11.2023 15:01:07 Kultúra a šport

V synagóge spomínali na Ľudovíta Petránskeho a do života uviedli knihu Samuela Brečku

Synagóga v piatok podvečer otvorila svoje brány veľkolepému podujatiu, venovanému významným osobnostiam, breznianskym rodákom. Sakrálna pamiatka ...

28.11.2023 13:35:47 Mesto Brezno

Mesto je na zimnú údržbu ciest a chodníkov pripravené. Cieľom je, aby boli bezpečné

Zimnú údržbu ciest v správe mesta každoročne zabezpečujú Technické služby. Cieľom je, aby cesty a chodníky ...

27.11.2023 13:12:58 Mesto Brezno

Z dôvodu nízkych teplôt sa plánovaná rekonštrukcia ul. Hronská odkladá.

Z dôvodu nízkych teplôt sa plánovaná rekonštrukcia ul. Hronská, ktorá sa mala realizovať tento týždeň odkladá. Vzhľadom ...

23.11.2023 15:19:24 Mesto Brezno

Kvitnúci cyklista aj 14 mestských lúk. Brezno reaguje na klimatickú zmenu

Menej hluku, prachu a slnečného žiarenia, viac vody, vlahy a rozmanitosti živočíšnych druhov. Centrum Horehronia sa ...

20.11.2023 12:04:53 Kultúra a šport

Brezno sa Mestom kultúry 2024 nestalo, no napriek tomu prinesie množstvo podujatí

    Je rozhodnuté. Titul Mesto kultúry 2024 získalo Humenné. Brezno napriek veľkej snahe s projektom Brány ...

20.11.2023 12:03:57 Mesto Brezno

Na Mazorníkove vysadili ovocné stromy

  BREZNO. Spojili príjemné s užitočným. Mesto Brezno v  spolupráci s neziskovou organizáciou Brezno pre občanov, Technickými službami, Lesmi ...

16.11.2023 12:02:51 Mesto Brezno

Mesto realizuje projekt modernizácie osvetlenia

  V rámci projektu modernizácie osvetlenia breznianska samospráva upravuje viac ako 1600 lámp a osádza 50 nových ...

16.11.2023 12:01:49 Kultúra a šport

Profesionálni jednotlivci, ale aj dobrovoľní hasiči zo Slovenska a Čiech si zmerali sily na námestí

   V sobotu to na námestí v Brezne poriadne žilo. Tentokrát netradične, konal sa 4. ročník Horehronského ...

13.11.2023 13:12:18 Mesto Brezno

Ako pokročili práce na Ulici B. Němcovej

Od leta na Ulici B. Němcovej vznikol nový chodník a cyklochodník, do konca novembra v rámci realizácie ...

13.11.2023 13:11:43 Kultúra a šport

Milým prekvapením Podstavekovej heligónky bol neskutočný talent štvorročný Filipko Kukuliak

   Skvelá atmosféra v mestskom dome kultúry, hra na heligónkach, spev i tanec, profesionálne moderátorské slovo, milé prekvapenie ...

10.11.2023 14:59:17 Mesto Brezno

Pomník umučených dostane dôstojnú podobu

      Počas Slovenského národného povstania fašistické vojská neďaleko Brezna chladnokrvne popravili 31 civilistov. ...

07.11.2023 16:13:17 Kultúra a šport

Projekt Brány do sveta, s ktorým Brezno bojuje o titul Mesto kultúry 2024, sa blíži do finále

Kto získa prestížny titul Mesto kultúry 2024? Čoskoro sa to dozvieme, pomaly sa blíži vyhlásenie výsledkov. ...

07.11.2023 16:11:55 Mesto Brezno

Sviatok Dušičiek je za nami. Nezabúdajme ani na životné prostredie

V stredu 1. novembra sme si pripomenuli Sviatok všetkých svätých, vo štvrtok Pamiatku zosnulých. Aj cintoríny ...

06.11.2023 20:45:48 Kultúra a šport

Seniorov potešili aj v Boženke

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa v Zariadení pre seniorov a denného stacionára Boženka uskutočnilo ...