Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Mesto sa snaží motivovať marginalizované rómske komunity k uprataniu okolia ich obydlí

Zverejnené: 13.03.2023 14:15:39
obr: Mesto sa snaží motivovať marginalizované rómske komunity k uprataniu okolia ich obydlí

Mesto Brezno pravidelne organizuje brigády v lokalitách, kde žijú rómske komunity. K údržbe obydlí a ich okolia obyvateľov motivuje, niektorí môžu byť aj vzorom pre ostatných. Osvedčil sa tzv. harmonogram upratovacích prác, v rámci ktorého je na týždennej báze zodpovedná za poriadok konkrétna rodina.

 

BREZNO. V prípade akútnej potreby či na základe podnetov a sťažností od obyvateľov v určitých častiach mesta organizujú mimoriadne brigády.

Na Vrbovej ulici pristúpili k opatreniu a postupne sa dostavil aj požadovaný výsledok

Terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci v spolupráci s mestskou políciou vykonávajú jedenkrát do týždňa návštevu všetkých lokalít v Brezne zameranú na dodržiavanie poriadku, mapovanie nelegálnych skládok alebo čiernych stavieb. Ako informovala vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa Janka Lemberková, na základe zistenej situácie motivujú obyvateľov k uprataniu okolia svojich obydlí, prístupových ciest, prípadne širšieho okolia aj vodných tokov, ktoré sú v blízkosti a evidentne sú znečistené odpadom z domácností. „V jarných a jesenných mesiacoch pravidelne organizujeme väčšie brigády zamerané na upratanie všetkých lokalít marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v Brezne. Na Vrbovej ulici bol dlhodobý problém so znečisťovaním potoka a bolo veľmi ťažké motivovať obyvateľov k jeho uprataniu a udržiavaniu čistoty, pretože nebolo možné jednoznačne zistiť pôvodcov odpadu. V lokalite Hlavina sa nám osvedčil tzv. harmonogram upratovacích prác, v rámci ktorého je na týždennej báze zodpovedná za poriadok konkrétna rodina. K takému opatreniu sme pristúpili aj na Vrbovej ulici a postupne sa dostavil aj požadovaný výsledok v zlepšení čistoty v okolí obydlí a najmä v potoku. Nakoľko nie je možné predpokladať, že tento žiadúci stav ostane trvalý, plánujeme v intervenciách pokračovať, aby boli upratané aj roky znečistené a zanedbané časti v našom meste ako je napr. Vrbová ulica.“

Upratovali okolie rodinných domov, ako aj čistili vodný tok

Mesto Brezno pravidelne doručuje harmonogramy upratovacích prác do rodín na mesačnej báze v lokalitách Hlavina, Stromová, Záhradná a Vrbová, spojené s pravidelnou osvetou zameranou na udržiavanie čistoty v lokalitách, na ochranu životného prostredia a motiváciou obyvateľov k aktivácii pri skvalitňovaní bývania.

 Minulý týždeň obyvatelia Vrbovej ulici v spolupráci s terénnymi pracovníkmi upratovali okolie rodinných domov, prístupovú cestu, vodný tok v blízkosti obydlí, svah potoka a mestské pozemky pri prístupovej ceste. Lokality boli znečistené jednak bežným či kuchynským odpadom a tiež väčšími predmetmi a kusmi nábytku, veľkým množstvom elektrospotrebičov a elektroniky, ale aj ošatenia a pod. Ako sa zaviedol systém zálohovania plastových fliaš, tento odpad sa vyskytuje minimálne.

 „Ďakujem členom mestskej polície aj zamestnancom Technických služieb Brezno, s ktorými úzko spolupracujeme a v prípade potreby nám poskytnú kontajnery, ale aj ďalšie technické zabezpečenie aktivít spojených s úpravou okolia, čistením vodných tokov a likvidáciou nelegálnych skládok,“ povedala Janka Lemberková.

Veľmi dôležitý je vzor rodičov

Snaha breznianskej samosprávy je zameraná aj na edukáciu ohľadom nakladania s odpadom. Podľa slov vedúcej odboru starostlivosti o obyvateľa, v tomto smere sú obyvatelia lokalít MRK jednak osobne motivovaní k údržbe svojich obydlí a ich okolia a vyzdvihované sú aj pozitívne príklady zodpovedného prístupu k nakladaniu s odpadom a niektoré rodiny sa podarilo zapojiť aj do projektu mesta Strom do domu.

 Zároveň mesto vydáva v štvrťročných intervaloch občasník pod názvom Tereňáčik, v ktorom sa venuje aj problematike odpadu a jeho separácii. „V tomto smere nás však ešte čaká dlhá cesta, pretože tieto základné návyky spojené s bežným chodom domácností, udržiavaním čistoty v obydliach a s nakladaním s odpadom treba budovať už u detí v najútlejšom veku. Predškolské a školské zariadenia sa samozrejme na túto oblasť zameriavajú, ale veľmi dôležitý je vzor rodičov, preto je naše úsilie zamerané práve na nich. Veríme, že postupom času sa nám podarí dosiahnuť výraznejšie zlepšenie aj v tejto oblasti,“ uzavrela Janka Lemberková.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: OSO


Novinkyviac

27.03.2023 11:38:20 Mesto Brezno

Starostlivosť o studničky uja Libiča

Mesto Brezno spoločne s Technickými službami a Lesmi mesta Brezno prevzalo štafetu starostlivosti o vzácne studničky, ktoré nám zanechal ...

27.03.2023 11:37:21 Mesto Brezno

Primátor privítal prvú Breznianku narodenú v roku 2023

BREZNO. V piatok 24. marca primátor Tomáš Abel na pôde mestského úradu privítal prvú Breznianku narodenú v tomto ...

27.03.2023 11:36:18 Mesto Brezno

Výživový poradca Michal Páleník: Neodporúčam úplne sa postiť viac ako dva dni

Michal Páleník – odborník na zdravú životosprávu, známy ako výživový expert z obľúbenej šou Extrémne premeny či ...

27.03.2023 11:35:22 Mesto Brezno

Sviatočnú atmosféru v Brezne obohatia Veľkonočné trhy

S blížiacimi sa sviatkami jari do Brezna opäť zavítajú Veľkonočné trhy. Podujatie na námestí spríjemní kultúrny ...

27.03.2023 11:33:36 Kultúra a šport

Základná umelecká škola oslávila piate výročie otvorenia elokovaného pracoviska koncertom

Základná umelecká škola v Brezne oslávila piate výročie otvorenia elokovaného pracoviska, ktoré slúži na vyučovanie literárno-dramatického a tanečného ...

27.03.2023 11:32:47 Mesto Brezno

Po zime opravujú cesty a čistia priepusty

BREZNO. Technické služby sa po zime pustili do opravy miestnych komunikácií v Brezne. Minulý týždeň práce realizovali ...

27.03.2023 11:32:03 Mesto Brezno

S príchodom jari Technické služby už tradične čistili vstupy do mesta

Technické služby Brezno sa minulý týždeň už tradične v tomto období venovali čisteniu vstupov do mesta. Popri ...

27.03.2023 11:30:58 Mesto Brezno

Odstránené stromy nahradia tisom

Mesto Brezno prostredníctvom Technických služieb zrealizovalo výrub na ŠLN, a to v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, na ...

20.03.2023 11:24:36 Mesto Brezno

Mesto spustilo novú mobilnú aplikáciu. Vďaka nej nájdete všetky potrebné informácie na jednom mieste

Aktuálne informácie o dianí v Brezne získa každý, kto si do svojho mobilu stiahne bezplatnú aplikáciu Brezno. Od ...

20.03.2023 11:23:08 Kultúra a šport

Zuzana Tlučková: V Brezne máme výborné publikum a teším sa, že čoskoro prídeme s komédiou Klimaktérium

Hlavnou hviezdou predstavenia Pi čaj, miláčik! bola  Zuzana Tlučková, ktorá si v postave režisérky Kláry získala publikum. ...

20.03.2023 11:22:01 Kultúra a šport

Do mestského domu kultúry zavítala hra s chytľavým názvom a skvelým hereckým obsadením

V Brezne na doskách, ktoré znamenajú svet, stáli obľúbení profesionálni herci a herečky. Za svoje umelecké ...

20.03.2023 11:20:47 Mesto Brezno

V Brezne diskutovali s odborníkmi o zlepšení kvality ovzdušia

Aká je kvalita ovzdušia u nás a ako ju vylepšiť? Touto témou sa zaoberali účastníci workshopu v rámci ...