Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Mesto pri zostavovaní návrhu rozpočtu počítalo so všetkým, na čo boli obyvatelia doposiaľ zvyknutí

Zverejnené: 12.01.2021 14:26:13
obr: Mesto pri zostavovaní návrhu rozpočtu počítalo so všetkým, na čo boli obyvatelia doposiaľ zvyknutí

Breznianski poslanci okrem iného schválili úpravu piatich VZN, zrušili hazardné hry na území mesta, odsúhlasili prijatie kontokorentného úveru a rozpočet na roky 2021 – 2023.

 

BREZNO. Dvadsiate šieste rokovanie mestského zastupiteľstva sa konalo 15. decembra.

 

Znížili daň za ostatné stavby z 3 na 1,50 eura

Úvod mestského zastupiteľstva patril úprave všeobecne záväzných nariadení mesta. Prvé sa týkalo VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje. Brezno tak, ako väčšina slovenských miest a obcí, vlani v januári schválilo zvýšenie dani z nehnuteľností, pričom najviac sa to prejavilo pri ostatných stavbách, keď pôvodná sadzba v roku 2020 vzrástla z 0,740 €/m2 na 3,000 €/ m2. Poslanci odhlasovali túto sadzbu znížiť na polovicu, t. j. na 1,50 €/m2.

 

Odsúhlasili tiež výšku dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, školského zariadenia, v zariadeniach školského  stravovania  na jedno hlavné jedlo a doplnkové jedlo zriadených na území mesta na rok 2021, pričom pri určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku boli zohľadňované aj príjmy škôl a školských zariadení získané od rodičov, alebo iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť alebo od žiakov na úhradu niektorých nákladov v súlade s osobitnými predpismi.

 

Zrušili hazardné hry na území mesta

Poslanci schválili dodatok VZN o prideľovaní nájomných bytov v bytovom dome na Ulici Štvrť Ladislava Novomeského, ako aj úpravu VZN o hospodárení s bytmi a obytnými miestnosťami v zariadeniach určených k trvalému bývaniu vo vlastníctve mesta v platnom znení.

   Zastupiteľstvo tiež odsúhlasilo VZN o zákaze umiestnenia herní a kasín, hazardných hier na území Brezna. „Splnili sme sľub, ktorý sme dali obyvateľom nášho mesta. Herňu ani kasíno už nie je možné zriadiť v budovách hotelov, motelov a penziónov, v budovách pre obchod a služby, pre kultúru a verejnú zábavu a ani v bytových domoch. V účinnosti budú ešte licencie, ktoré sme udelili týmto zariadeniam a končia v auguste  2024,“ uviedol primátor Tomáš Abel. Dozor a kontrolu dodržiavania VZN sú oprávnení vykonávať poverení zamestnanci mesta a príslušníci mestskej polície.

 

Schválili rozpočet mesta na roky 2021 - 2023

Po majetkových záležitostiach prišiel na rad jeden z dôležitých bodov zasadnutia, a to schválenie rozpočtu na roky 2021 - 2023. Ako uviedol primátor Tomáš Abel, mesto pri zostavovaní návrhu rozpočtu počítalo so všetkým, na čo boli obyvatelia doposiaľ zvyknutí. „Týka sa to hlavne sociálnych služieb, naďalej poskytneme poukážky pre seniorov, príspevok pri narodení dieťaťa, opatrovateľskú službu, sociálny taxík, MHD zadarmo, podporíme mladé talenty, ako aj činnosť kultúrnych a športových telies, občianskych združení a ďalšie služby, ktoré nie sú štandardom v každom meste. Napriek tomu, že sme v období celospoločenskej krízy, pokračovať budeme aj  v rozvojových a investičných projektoch. Počítame s výstavbou cyklistickej infraštruktúry, spevnených plôch, obnovou ciest a chodníkov vo všetkých častiach mesta,  sociálnych zariadení v ZŠ K. Rapoša či ďalšieho bloku v MŠ Mazorníkovo, materských škôl na uliciach Hradby a B. Nemcovej.“

 

Súčasťou rozpočtu sú aj finančné prostriedky určené na výstavbu bytov, dobudovanie teplovodných prípojok či dopracovanie viacerých projektových príprav, a to na kanalizačné a vodovodné siete, riešenie relaxačno- oddychových zón, parkov, detských ihrísk a športovísk na Mazorníkove, ŠLN, F. Kráľa a iných, na kruhovú križovatku pri Bille, obnovu nového cintorína, renováciu zvonice a hrobov J. Chalupku a K. Kuzmányho. Samospráva tiež v prípade schválenia projektov podporí oblasť odpadového hospodárstva, bioodpadu a rozumných riešení (kamerový systém, parkovanie, bezpečnosť a verejné osvetlenie).

 

Odsúhlasili prijatie úveru

Prvýkrát za šesť rokov mesto využije komerčný úver. Vlani končilo s mierou zadĺženia 20 % a tento rok to bude 22 %, čo je pod priemerom  zadĺženia miest a obcí Slovenska (zo zákona môže byť až 60 %).  Poslanci schválili prijatie kontokorentného úveru vo výške 900 000 eur, ktorý mesto splatí do konca roka 2021, a investičného úveru 2 000 000 eur, ktorý bude čerpaný na financovanie investičných akcií v roku 2021.

 

Odsúhlasili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Vodozádržné opatrenia – lokalita Fraňa Kráľa/ČSA, Brezno vo výške viac ako 120 000 eur. Cieľom projektu je zníženie rizika vytvárania lokálnych zamokrení ako aj pretekanie kanalizácie v dôsledku jej preťaženia počas výdatných zrážok. Zároveň je snahou navrhnúť také vodozádržné opatrenia, ktoré budú spájať estetickú funkciu s funkciou zlepšovania kvality vsakovanej vody. Celková výška výdavkov na projekt je 122 406,76 eura, z toho výška spolufinancovania z vlastných zdrojov mesta predstavuje sumu  6120,34 eura.

 

Cena za vodné a stočné v Podkoreňovej sa zvýši

Poslanci tiež schválili informatívnu správu o vykonaných zmenách rozpočtu od 1. 8. 2020 do 31.10. 2020, o výsledku kontroly plnenia vybraných uznesení mestského zastupiteľstva či hospodárenia s finančnými prostriedkami

sociálneho fondu, plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na prvý polrok 2021, všetky správy o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2019/2020 či návrh harmonogramu a rámcového programu zasadnutí mestského zastupiteľstva v prvom polroku 2021.

 

Odsúhlasili návrh na poskytnutie dotácií pre účely športu v roku 2020 športovým klubom HK klub Brezno, športový klub Fliper a zmenu uznesenia č. 141/2012 zo dňa 20. 7. 2012, zvýšenie ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, za odvádzanie a čistenie odpadových vôd v Podkoreňovej, stočné porastie aj na Hlavine.

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : MsÚ

 


Novinkyviac

22.05.2024 09:58:52 Mesto Brezno

Brezno sa pustilo do komplexnej rekonštrukcie plavárne

Obnova a modernizácia krytej plavárne na Mazorníkove bude zároveň záchranou diela významného slovenského architekta Vladimíra Dedečka, ...

22.05.2024 09:53:45 Mesto Brezno

Deň matiek oslávili aj v Boženke

Druhá májová nedeľa tradične patrí všetkým mamám. Krásny sviatok materstva, obetavosti a lásky oslávili aj v ...

14.05.2024 15:40:18 Kultúra a šport

Do Bomburovej šable sa zapojilo viac ako osemdesiat autorov

Medzinárodná súťaž kresleného humoru a satiry má v Brezne dlhoročnú tradíciu. Už po dvadsiaty siedmy raz ...

13.05.2024 17:47:25 Mesto Brezno

Pri príležitosti Dňa matiek mesto pripravilo na námestí pestrý kultúrno-zábavný program

Za nekonečnú lásku, starostlivosť, obetavosť, trpezlivosť sa mamičkám poďakovali aj v Brezne. Mesto v sobotu pred ...

13.05.2024 17:46:27 Mesto Brezno

Deň víťazstva nad fašizmom si aj v Brezne pripomenuli spomienkovými oslavami

Brezno si pripomenulo ukončenie vojnových útrap. Uplynulý utorok patril spomienke na tých, ktorí v druhej svetovej ...

09.05.2024 10:47:54 Kultúra a šport

Vicemajsterka sveta v naturálnej kulturistike z roku 2016 Ivana Belková  sa opäť postavila na súťažné pódium

 Cvičenie a fitness sú pre Ivanu Belkovú z Brezna životným štýlom, preto pripraviť sa na súťaž ...

07.05.2024 14:35:23 Mesto Brezno

Na legendárnej Štefáničke spomínali na Milana Rastislava Štefánika

Ikonická chata na hrebeni Nízkych Tatier sa už po ôsmykrát stala cieľom turistického výstupu breznianskych stredoškolákov, ...

06.05.2024 14:09:02 Kultúra a šport

Futbalová udalosť roka v Brezne sa blíži

Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť stretnúť sa s najväčšími legendami slovenského futbalu. Pri príležitosti 30. výročia ...

06.05.2024 14:07:13 Kultúra a šport

Festival dychových hudieb Mladé talenty opäť ukázal, že tento žáner je obľúbený nielen u staršej generácie

V Brezne zažili úžasnú atmosféru plnú hudby, tanca a zábavy. Ponúkol ju festival dychových hudieb Mladé ...

02.05.2024 08:24:38 Mesto Brezno

Mestská tržnica je otvorená

Rôzne druhy kvetov, byliniek, jarných priesad, zelenina aj ovocie. To všetko ponúka mestská tržnica, kde na ...

02.05.2024 08:20:35 Mesto Brezno

Technické služby opravili lavicu ponad železničné priecestie

Prioritou bolo vymeniť niekoľko poškodených drevených dosiek. Lavica uzavretá nebola, prechádzať po nej sa dalo s ...

26.04.2024 13:15:00 Kultúra a šport

Legendárny futbalový zápas prídu do Brezna osláviť aj bývalí slovenskí reprezentanti

V stredu 8. mája sa na breznianskom futbalovom štadióne bude vo veľkom spomínať na pamätné finále ...

24.04.2024 20:11:26 Kultúra a šport

Už budúcu sobotu na námestí mladé talenty predvedú umenie dychovej hudby  

Milovníci dychovej hudby, potešíme vás skvelou správou. V sobotu 4. mája sa uskutoční tretí ročník festivalu ...

22.04.2024 12:00:09 Mesto Brezno

Deň narcisov. Hlavným spoluorganizátorom zbierky v  Brezne bol miestny odbor Živena

 Mestá a obce na Slovensku minulý štvrtok ožili žltým kvetom narcisu. Do zbierky na pomoc onkologickým ...

22.04.2024 11:59:00 Kultúra a šport

Mladí chalupkovci s muzikálom Dievčatko so zápalkami žnú úspechy na divadelnej scéne

Poriadne to vzali do svojich rúk a teraz sa tešia z úspechov. Muzikál Dievčatko so zápalkami ...