Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Mesto ponúka na predaj pozemky pod zbúraným domom hrôzy

Zverejnené: 15.11.2021 11:39:17
obr: Mesto ponúka na predaj pozemky pod zbúraným domom hrôzy

Dohodli sa na tom breznianski poslanci na 34. pracovnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

 

Rokovanie sa vzhľadom na mimoriadne nepriaznivú epidemickú situáciu konalo formou videokonferencie.

Mesto chce predať prebytočný majetok

Hneď v úvode sa plénum zaoberalo najrozsiahlejším bodom programu, v ktorom rozhodovalo o predaji, kúpe, zámene alebo prenájme majetku mesta. Vzhľadom na doterajšie nemalé investície do rozvoja cyklistickej infraštruktúry v Brezne poslanci schválili odkúpenie štyroch pozemkov v miestnej časti Mazorníkovo, ktoré majú byť súčasťou plánovanej cyklotrasy spájajúcej najväčšie breznianske sídlisko s centrom mesta.

Volení zástupcovia odobrili aj podmienky obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy k časti pozemku v areáli futbalového štadióna na Ulici ŠLN. Mesto chce na predmetnom pozemku umiestniť a prevádzkovať zmrzlinový stánok spolu s priľahlým detským ihriskom, čo je aj podmienkou dlhodobého nájmu. Rovnako si počínali pri schvaľovaní ďalšej verejnej súťaže, tentokrát o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov v lokalite Predné Halny. Ide o nehnuteľný majetok mesta, na ktorom sa v minulosti nachádzal dom hrôzy, a keďže samospráva nemá na predmetných pozemkoch žiadny investičný zámer, rozhodla sa ich predať.

Vysporiadali pozemky pod rozhľadňou

Po odsúhlasení poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomných bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie vo vlastníctve mesta nasledoval bod, v ktorom sa poslanci v záujme majetkovo-právneho vysporiadania pozemkov pod vyhliadkovou vežou stotožnili s návrhom na ich odkúpenie od Slovenského pozemkového fondu.

Rokovanie pokračovalo správami hlavnej kontrolórky o výsledku kontrol dodržiavania infozákona v príspevkovej organizácii Technické služby Brezno, ako aj plnenia vybraných uznesení mestského zastupiteľstva. Plénum si následne vypočulo ďalšie správy, tentoraz o výchovno-vzdelávacej činnosti všetkých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za uplynulý školský rok.  

Poznáme mená nových ocenených

Na novembrovej schôdzi poslanci diskutovali aj o návrhoch na ocenenia za rok 2021. Cenu mesta Brezna sa rozhodli udeliť Ing. Milanovi Kováčikovi PhD. za jeho celoživotnú prácu v prospech občanov Brezna pri príležitosti jeho 80. narodenín, matrikárkam Viere Makovej a Marte Michalíkovej za dlhodobú a neoceniteľnú prácu pre mesto, a Gabrielovi Obernauerovi za celoživotný prínos v oblasti kultúry. Titul Čestného občana získa rodák z Brezna doc. RNDr. Vavrinec Böhm CSc., ktorý sa svojou významnou činnosťou v oblasti hydrogeológie a vzdelávania mládeže pričinil o šírenie dobrého mena mesta a rozvoj poznatkov o území, v ktorom žijeme. Cena primátora zostáva nateraz otvorená.

Zastupiteľský zbor v závere rokovania schválil aj poskytnutie dotácií pre účely kultúry a športu určené na krytie nákladov spojených s výpožičkou nebytových priestorov v mestskom dome kultúry pre Dychový orchester Brezno a Detský folklórny súbor Šťastné detstvo, a rovnako aj ľadovej plochy v Aréne pre Hokejový klub Brezno a Ice Skating Team. Túto formu podpory poslanci odsúhlasili aj pre plavcov z ŠK Flipper a Florbalový klub Brezno. Všetky spomínané kultúrne a športové subjekty spĺňali podmienky na poskytnutie pomoci, pričom mesto o ňu oficiálne požiadali.

 

autor článku : Eva Šipošová | foto: GOOGLE MAPS


Novinkyviac

27.03.2023 11:38:20 Mesto Brezno

Starostlivosť o studničky uja Libiča

Mesto Brezno spoločne s Technickými službami a Lesmi mesta Brezno prevzalo štafetu starostlivosti o vzácne studničky, ktoré nám zanechal ...

27.03.2023 11:37:21 Mesto Brezno

Primátor privítal prvú Breznianku narodenú v roku 2023

BREZNO. V piatok 24. marca primátor Tomáš Abel na pôde mestského úradu privítal prvú Breznianku narodenú v tomto ...

27.03.2023 11:36:18 Mesto Brezno

Výživový poradca Michal Páleník: Neodporúčam úplne sa postiť viac ako dva dni

Michal Páleník – odborník na zdravú životosprávu, známy ako výživový expert z obľúbenej šou Extrémne premeny či ...

27.03.2023 11:35:22 Mesto Brezno

Sviatočnú atmosféru v Brezne obohatia Veľkonočné trhy

S blížiacimi sa sviatkami jari do Brezna opäť zavítajú Veľkonočné trhy. Podujatie na námestí spríjemní kultúrny ...

27.03.2023 11:33:36 Kultúra a šport

Základná umelecká škola oslávila piate výročie otvorenia elokovaného pracoviska koncertom

Základná umelecká škola v Brezne oslávila piate výročie otvorenia elokovaného pracoviska, ktoré slúži na vyučovanie literárno-dramatického a tanečného ...

27.03.2023 11:32:47 Mesto Brezno

Po zime opravujú cesty a čistia priepusty

BREZNO. Technické služby sa po zime pustili do opravy miestnych komunikácií v Brezne. Minulý týždeň práce realizovali ...

27.03.2023 11:32:03 Mesto Brezno

S príchodom jari Technické služby už tradične čistili vstupy do mesta

Technické služby Brezno sa minulý týždeň už tradične v tomto období venovali čisteniu vstupov do mesta. Popri ...

27.03.2023 11:30:58 Mesto Brezno

Odstránené stromy nahradia tisom

Mesto Brezno prostredníctvom Technických služieb zrealizovalo výrub na ŠLN, a to v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, na ...

20.03.2023 11:24:36 Mesto Brezno

Mesto spustilo novú mobilnú aplikáciu. Vďaka nej nájdete všetky potrebné informácie na jednom mieste

Aktuálne informácie o dianí v Brezne získa každý, kto si do svojho mobilu stiahne bezplatnú aplikáciu Brezno. Od ...

20.03.2023 11:23:08 Kultúra a šport

Zuzana Tlučková: V Brezne máme výborné publikum a teším sa, že čoskoro prídeme s komédiou Klimaktérium

Hlavnou hviezdou predstavenia Pi čaj, miláčik! bola  Zuzana Tlučková, ktorá si v postave režisérky Kláry získala publikum. ...

20.03.2023 11:22:01 Kultúra a šport

Do mestského domu kultúry zavítala hra s chytľavým názvom a skvelým hereckým obsadením

V Brezne na doskách, ktoré znamenajú svet, stáli obľúbení profesionálni herci a herečky. Za svoje umelecké ...

20.03.2023 11:20:47 Mesto Brezno

V Brezne diskutovali s odborníkmi o zlepšení kvality ovzdušia

Aká je kvalita ovzdušia u nás a ako ju vylepšiť? Touto témou sa zaoberali účastníci workshopu v rámci ...