Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Mesto plánuje ďalšiu regeneráciu vnútroblokov sídlisk. Vstup na Mazorníkovo ožije zeleňou, pribudnú aj novinky

Zverejnené: 19.04.2021 15:03:42
obr: Mesto plánuje ďalšiu regeneráciu vnútroblokov sídlisk. Vstup na Mazorníkovo ožije zeleňou, pribudnú aj novinky

Mesto plánuje vdýchnuť nový šat aj ďalším vnútroblokom sídlisk v Brezne. Ako prvý by mal prísť na rad na Ulici 9. mája pri vstupe na Mazorníkovo. V prípade úspešného projektu v centrálnom priestore vznikne aktívna oddychová zóna pre rozličné herné a športové aktivity, pribudne nový moderný mobiliár, viac izolačnej zelene, ako aj okrasné záhony.

 

BREZNO. Projekt prispeje k zlepšeniu environmentálnych aspektov v meste a k efektívnemu a trvalo udržateľnému využívaniu krajiny.

Mesto pripravilo projekt týkajúci sa regenerácie štyroch vnútroblokov

Breznianska samospráva pripravila projekt s názvom Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno, ktorého návrh si mohla pozrieť verejnosť na stránke mesta a pripomienkovať ho na jednotlivých linkoch do 7. februára. Cieľom projektu je zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, obnova, ošetrenie a ochrana jestvujúcej zelene vnútroblokov sídlisk, doplnenie zelene predovšetkým s izolačnou funkciou na zmiernenie prašnosti a hlučnosti, osadenie nových prvkov drobnej architektúry a spevnenie terénu s dôrazom na zadržiavanie vody v území.

Poslanci na ostatnom mestskom zastupiteľstve schválili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci aktuálne vyhlásenej výzvy cez Integrovaný regionálny operačný program na realizáciu jedného zo štyroch projektov, a to Regenerácia vnútrobloku Brezno Mazorníkovo – 9. mája (vstup). Mesto pripravilo aj ďalšie tri projekty týkajúce sa regenerácie vnútroblokov, a to na uliciach MPČĽ, 9. mája stred a na ŠLN, ktoré bude spracúvať a postupne zastupiteľstvu predkladať.

Vstup na Mazorníkovo ožije aj množstvom zelene

Predmetom projektu Regenerácia vnútrobloku Brezno Mazorníkovo – 9. mája (vstup) je regenerácia obytnej zelene na verejnom priestranstve, výsadba novej, izolačnej zelene, obnova existujúcich chodníkov, vytvorenie oddychových zón či výmena a doplnenie moderných prvkov mobiliáru vyrobených z recyklovateľného materiálu (drevo, kov, plast...) a osvetlenia. Ako uviedol primátor Tomáš Abel, v centrálnom priestore tohto vnútrobloku vznikne aktívna oddychová zóna na rôzne herné a športové aktivity vrátane stretávacieho priestoru s lavičkami, ihrisko pre menšie i väčšie deti,  ktoré bude osadené ďalej od frekventovanej cesty, športovisko s posilňovacími prvkami, ale aj voľná trávnatá plocha určená na šport alebo hru. Na tejto ploche pribudne viac zelene, okrasné záhony krov, trvaliek a cibuľovín, ako aj vysadia stromy.

„Týmto projektom sme sa snažili riešiť aj vstup na Mazorníkovo, časť križovatky priechodu pre chodcov oproti autobusovej zastávke, časť pred bytovým domom v blízkosti potravín, vrátane chodníkov a spevnených plôch, ktoré sú vo veľmi zlom stave. Pribudne tiež kontajnerové stojisko a parkovacie miesta,“ dodal primátor.  Priestory na tržnicu zostanú zachované, mesto ju však plánuje obnoviť.

Celková výška výdavkov na projekt bude 554 743,87 eura. Povinné spolufinancovanie mesta je 5 %,  z vlastných zdrojov sa samospráva bude spolupodieľať sumou 27 737,20 eura.

 

autor článku : Monika Dolňanová


Novinkyviac

10.05.2021 16:11:12 Mesto Brezno

Do výzvy Spoločne za zelené mesto sa zapojilo až 54 záujemcov

Nultý ročník novej iniciatívy na skrášlenie predzáhradiek bytových domov v Brezne dopadol nad očakávania. Na základe mimoriadneho ...

10.05.2021 10:26:04 Mesto Brezno

Mesto začalo s výstavbou cykloprístreškov

Breznianska samospráva ešte pred dvomi rokmi podala projekt Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno a bola ...

10.05.2021 10:23:56 Mesto Brezno

Breznianska samospráva zrekonštruuje ďalšie dve materské školy, a to na Hradbách a B. Němcovej

Po renovácii materskej školy na Mazorníkove príde na rad rekonštrukcia ďalších dvoch materských škôl, a to na ...

10.05.2021 10:14:26 Mesto Brezno

Termín na športoviská si je možné rezervovať cez systém, ktorý má sprehľadniť ich obsadenosť

Mesto Brezno vďaka zlepšujúcej sa epidemiologickej situácii otvorilo brány športovísk, ktorých obsadenosť má sprehľadniť rezervačný systém. ...

10.05.2021 10:11:33 Mesto Brezno

Brezno opäť nádherne rozkvitlo

Modernou súčasťou miest, ale aj obcí na Slovensku je kvetinová výzdoba, ktorá krášli prostredie a spríjemňuje život ...

03.05.2021 08:35:51 Mesto Brezno

Námestie už zdobí máj

BREZNO. Mesto Brezno pre všetky dievčatá a ženy v piatok 30. apríla dopoludnia postavilo pri zvonici máj, ktorý ...

03.05.2021 08:34:08 Mesto Brezno

Mesto obnovilo ďalší blok materskej školy na Mazorníkove

Škôlkari na Mazorníkove sa už tešia z nových moderných priestorov vo veselých farbách. Obnovou mesto pre deti ...

03.05.2021 08:31:47 Mesto Brezno

Breznianska samospráva obnovila poškodenú fasádu z východnej strany historickej radnice

Mesto obnovilo časť poškodenej fasády na budove radnice, v ktorej sídli Horehronské múzeum. V rekonštrukčných prácach na jednej ...

03.05.2021 08:29:24 Mesto Brezno

Na starom cintoríne v meste pribudnú nové urnové miesta

Na starom cintoríne v Brezne Technické služby budujú 14 urnových miest. Cena prenájmu za jedno na 5 ...

03.05.2021 08:24:09 Mesto Brezno

Deň Zeme v Brezne oslávili dobrým skutkom

Pri príležitosti Dňa Zeme mesto Brezno a Technické služby oslovili verejnosť k vyčisteniu najbližšieho okolia a vyzbieraniu odpadu v prírode. ...

03.05.2021 08:18:28 Mesto Brezno

V breznianskej synagóge sprístupnili jedinečnú výstavu divadelných bábok a rekvizík s názvom Bábky s dušou

V breznianskej synagóge sprístupnili jedinečnú výstavu divadelných bábok a rekvizít významného slovenského bábkarského scénografa a technológa ...

26.04.2021 10:34:08 Mesto Brezno

Mestský úrad je opäť otvorený podľa platných úradných hodín

V rámci uvoľnenia opatrení súvisiacich s koronavírusom, breznianska samospráva pristúpila k otvoreniu mestského úradu pre verejnosť ako v čase ...