Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Mesto plánuje ďalšiu regeneráciu vnútroblokov sídlisk. Vstup na Mazorníkovo ožije zeleňou, pribudnú aj novinky

Zverejnené: 19.04.2021 15:03:42
obr: Mesto plánuje ďalšiu regeneráciu vnútroblokov sídlisk. Vstup na Mazorníkovo ožije zeleňou, pribudnú aj novinky

Mesto plánuje vdýchnuť nový šat aj ďalším vnútroblokom sídlisk v Brezne. Ako prvý by mal prísť na rad na Ulici 9. mája pri vstupe na Mazorníkovo. V prípade úspešného projektu v centrálnom priestore vznikne aktívna oddychová zóna pre rozličné herné a športové aktivity, pribudne nový moderný mobiliár, viac izolačnej zelene, ako aj okrasné záhony.

 

BREZNO. Projekt prispeje k zlepšeniu environmentálnych aspektov v meste a k efektívnemu a trvalo udržateľnému využívaniu krajiny.

Mesto pripravilo projekt týkajúci sa regenerácie štyroch vnútroblokov

Breznianska samospráva pripravila projekt s názvom Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno, ktorého návrh si mohla pozrieť verejnosť na stránke mesta a pripomienkovať ho na jednotlivých linkoch do 7. februára. Cieľom projektu je zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, obnova, ošetrenie a ochrana jestvujúcej zelene vnútroblokov sídlisk, doplnenie zelene predovšetkým s izolačnou funkciou na zmiernenie prašnosti a hlučnosti, osadenie nových prvkov drobnej architektúry a spevnenie terénu s dôrazom na zadržiavanie vody v území.

Poslanci na ostatnom mestskom zastupiteľstve schválili podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci aktuálne vyhlásenej výzvy cez Integrovaný regionálny operačný program na realizáciu jedného zo štyroch projektov, a to Regenerácia vnútrobloku Brezno Mazorníkovo – 9. mája (vstup). Mesto pripravilo aj ďalšie tri projekty týkajúce sa regenerácie vnútroblokov, a to na uliciach MPČĽ, 9. mája stred a na ŠLN, ktoré bude spracúvať a postupne zastupiteľstvu predkladať.

Vstup na Mazorníkovo ožije aj množstvom zelene

Predmetom projektu Regenerácia vnútrobloku Brezno Mazorníkovo – 9. mája (vstup) je regenerácia obytnej zelene na verejnom priestranstve, výsadba novej, izolačnej zelene, obnova existujúcich chodníkov, vytvorenie oddychových zón či výmena a doplnenie moderných prvkov mobiliáru vyrobených z recyklovateľného materiálu (drevo, kov, plast...) a osvetlenia. Ako uviedol primátor Tomáš Abel, v centrálnom priestore tohto vnútrobloku vznikne aktívna oddychová zóna na rôzne herné a športové aktivity vrátane stretávacieho priestoru s lavičkami, ihrisko pre menšie i väčšie deti,  ktoré bude osadené ďalej od frekventovanej cesty, športovisko s posilňovacími prvkami, ale aj voľná trávnatá plocha určená na šport alebo hru. Na tejto ploche pribudne viac zelene, okrasné záhony krov, trvaliek a cibuľovín, ako aj vysadia stromy.

„Týmto projektom sme sa snažili riešiť aj vstup na Mazorníkovo, časť križovatky priechodu pre chodcov oproti autobusovej zastávke, časť pred bytovým domom v blízkosti potravín, vrátane chodníkov a spevnených plôch, ktoré sú vo veľmi zlom stave. Pribudne tiež kontajnerové stojisko a parkovacie miesta,“ dodal primátor.  Priestory na tržnicu zostanú zachované, mesto ju však plánuje obnoviť.

Celková výška výdavkov na projekt bude 554 743,87 eura. Povinné spolufinancovanie mesta je 5 %,  z vlastných zdrojov sa samospráva bude spolupodieľať sumou 27 737,20 eura.

 

autor článku : Monika Dolňanová


Novinkyviac

03.10.2023 13:04:01 Mesto Brezno

Voda spieva pozná víťazov. Špeciálne ocenenie in memoriam udelili ujovi Libičovi

Studničkár ujo Libič stále žije v našich srdciach a spomienkach. Záslužnú činnosť vzácneho a múdreho človeka ...

02.10.2023 16:02:16 Mesto Brezno

Parlamentné voľby vyhral Smer. Podporu získal aj v mnohých obciach okresu Brezno

  Na Slovensku je rozhodnuté.  Do parlamentu sa dostane šesť strán a jedna koalícia. V 66 okrskoch ...

02.10.2023 12:42:26 Mesto Brezno

Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých - Kam s odpadom z hrobových miest

S jeseňou sa okrem iného spájajú aj sviatky venované našim blízkym zosnulým. Cintoríny sú po zotmení ...

26.09.2023 10:45:09 Mesto Brezno

V obradnej sieni zablahoželali seniorom k životným jubileám

Pripomenutie si významných životných jubileí je už v Brezne dlhoročnou tradíciou. Primátor poďakoval seniorom za ich ...

26.09.2023 10:41:46 Mesto Brezno

Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

    Okrem aktualizovania pravidiel nakladania s odpadmi sa breznianski poslanci na septembrovej schôdzi zaoberali aj ...

25.09.2023 13:17:56 Mesto Brezno

Časť Staničnej ulice sa po otvorení nového úseku obchvatu zjednosmerní

V praxi to bude znamenať, že odbočenie z kruhového objazdu pri Baldovskom moste smerom k malej ...

25.09.2023 11:10:22 Mesto Brezno

Doprava na mostnom objekte pri motoreste Nemecká

Slovenská správa ciest, ktorá je investorom opráv na ceste I/66 (Brezno - Banská Bystrica), informuje o ...

20.09.2023 17:44:15 Mesto Brezno

Žiaci aj pedagógovia sa učili efektívne brániť

Ovládať správnu techniku sebaobrany je mimoriadne dôležité, obzvlášť pre najviac ohrozené skupiny ako sú deti, ženy ...

20.09.2023 17:42:07 Mesto Brezno

Pri vyhliadkovej veži pribudli ďalšie sochy zvierat

Cestu na brezniansku rozhľadňu už dva roky spríjemňujú drevorezby živočíchov, ktoré návštevníkom približujú druhovú pestrosť tunajšej ...

18.09.2023 16:37:00 Mesto Brezno

Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny

Sú inšpiráciou aj pre iných. Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny   Spájajú ...

13.09.2023 13:34:37 Kultúra a šport

Zvuk motorov prilákal do Brezna stovky návštevníkov

Mesto Brezno a Siladi Motoršport Team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických pretekov v regióne a v druhú ...

13.09.2023 13:32:10 Mesto Brezno

Jesenná DERATIZÁCIA 2023

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 20.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v ...

11.09.2023 15:52:32 Mesto Brezno

Vo vynovenej jedálni Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša otvorili vitamínový bufet

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša vedie žiakov k zdravému životnému štýlu. V školskej jedálni ...

08.09.2023 09:57:31 Mesto Brezno

Začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 (ul Staničná ), Brezno

Za zhotoviteľa stavby „I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“  Vám týmto oznamuje začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 ...

06.09.2023 12:17:27 Mesto Brezno

Zazvonil školský zvonec a prázdninám je koniec

Žiaci a študenti sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť vrátili do škôl. Začal sa totiž ...