Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Mesto obnovuje materské školy na uliciach Hradby a B. Němcovej

Zverejnené: 22.08.2022 14:30:56
obr: Mesto obnovuje materské školy na uliciach Hradby a B. Němcovej

Postupnou obnovou už prešli všetky materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, tentokrát sú na rade na uliciach Hradby a Boženy Němcovej. Mesto na renováciu získalo finančné zdroje z Nórskych grantov.

BREZNO. Stavebné práce sú prioritne zamerané na zvýšenie energetických úspor a spočívajú hlavne zo zateplenia stien a striech, výmeny okien a dverí. Na Hradbách sa deti môžu tešiť na novú fasádu s detskými motívmi na atike a stenách stredného bloku.

Mesto chce pre deti v škôlkach a školách vytvoriť čo najlepšie podmienky

Vedeniu mesta záleží na kvalite jeho materských škôl, preto sa snaží pokračovať v rekonštrukcii a modernizácii ich priestorov, vďaka čomu sa deti môžu vyvíjať v oveľa krajšom a zdravšom prostredí. „Jednou z hlavných priorít bolo a je pre mňa vytvoriť čo najlepšie podmienky v našich školách a škôlkach pre naše deti. Ako jednému z mála miest na Slovensku sa nám podarilo získať Nórske granty vo výške 1,4 milióna eur na rôzne projekty. Dva z nich sú aj naše škôlky, kde sme sa v rámci projektu zamerali na energetické úspory, čo je v dnešnej dobe viac ako aktuálne,“ uviedol primátor Tomáš Abel.

 Obidve materské školy patria pod Základnú školu Pionierska 2, preto ich prevádzka je dočasne presťahovaná do budovy ZŠ, pavilónu pre prvý stupeň a školský klub detí.

Na Hradbách okrem iného obnovia aj hygienické priestory

Materská škola Hradby je zatiaľ jediná škôlka v Brezne, kde sa ešte neuskutočnila rekonštrukcia vnútorných priestorov. Na obnovu sa veľmi tešia, pretože takmer po štyridsiatich rokoch ju potrebujú ako soľ. Ako informovali z investičného odboru, rekonštrukcia interiéru je financovaná z rozpočtu mestu a pozostáva z obnovy hygienických priestorov, kde budú meniť zariaďovacie predmety, nové dlažby a obklady stien, vrátane výmeny rozvodov vody a kanalizácie. Ostatné priestory vymaľujú, podlahové konštrukcie ostanú v pôvodnom stave.

 Súčasťou prác v exteriéri je výmena okien a dverí, zateplenie stien, strechy a suterénu, výmena osvetľovacích telies, a to za účelom zvýšenia energetickej účinnosti budovy.

 Mesto do budúcna plánuje tiež zrekonštruovať kuchyňu tak, aby sa deti mohli stravovať v jedálni, mimo priestoru tried. Renováciu škôlky plánuje ukončiť v priebehu novembra.

Renovácia škôlky pokračuje aj na Ulici Boženy Němcovej

Materská škola na Ulici Boženy Němcovej už prešla čiastočnou rekonštrukciou pred štyrmi rokmi a týkala sa vynovenia interiéru. Tentokrát stavebné práce pozostávajú hlavne z výmeny okien a dverí, zateplenia stien a zaizolovania suterénu. „V interiéri sa vymenia radiátory a kompletnou rekonštrukciou prejde aj plynová kotolňa – takisto všetko za účelom zvýšenia energetickej účinnosti budovy. Strecha už bola zateplená v úrovni stropu nad druhým nadzemným podlažím v rámci rekonštrukčných prác v prvých etapách, spolu v výmenou dažďových žľabov a zvodov a nového náteru.“ Škôlku v budúcnosti čaká ešte oprava altánku (prístrešku) oddeľujúceho záhradu od dvora. Práce by mali ukončiť v októbri.

 

   

 

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M.B.


Novinkyviac

26.09.2023 10:45:09 Mesto Brezno

V obradnej sieni zablahoželali seniorom k životným jubileám

Pripomenutie si významných životných jubileí je už v Brezne dlhoročnou tradíciou. Primátor poďakoval seniorom za ich ...

26.09.2023 10:41:46 Mesto Brezno

Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

    Okrem aktualizovania pravidiel nakladania s odpadmi sa breznianski poslanci na septembrovej schôdzi zaoberali aj ...

25.09.2023 13:17:56 Mesto Brezno

Časť Staničnej ulice sa po otvorení nového úseku obchvatu zjednosmerní

V praxi to bude znamenať, že odbočenie z kruhového objazdu pri Baldovskom moste smerom k malej ...

25.09.2023 11:10:22 Mesto Brezno

Doprava na mostnom objekte pri motoreste Nemecká

Slovenská správa ciest, ktorá je investorom opráv na ceste I/66 (Brezno - Banská Bystrica), informuje o ...

20.09.2023 17:44:15 Mesto Brezno

Žiaci aj pedagógovia sa učili efektívne brániť

Ovládať správnu techniku sebaobrany je mimoriadne dôležité, obzvlášť pre najviac ohrozené skupiny ako sú deti, ženy ...

20.09.2023 17:42:07 Mesto Brezno

Pri vyhliadkovej veži pribudli ďalšie sochy zvierat

Cestu na brezniansku rozhľadňu už dva roky spríjemňujú drevorezby živočíchov, ktoré návštevníkom približujú druhovú pestrosť tunajšej ...

18.09.2023 16:37:00 Mesto Brezno

Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny

Sú inšpiráciou aj pre iných. Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny   Spájajú ...

13.09.2023 13:34:37 Kultúra a šport

Zvuk motorov prilákal do Brezna stovky návštevníkov

Mesto Brezno a Siladi Motoršport Team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických pretekov v regióne a v druhú ...

13.09.2023 13:32:10 Mesto Brezno

Jesenná DERATIZÁCIA 2023

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 20.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v ...

11.09.2023 15:52:32 Mesto Brezno

Vo vynovenej jedálni Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša otvorili vitamínový bufet

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša vedie žiakov k zdravému životnému štýlu. V školskej jedálni ...

08.09.2023 09:57:31 Mesto Brezno

Začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 (ul Staničná ), Brezno

Za zhotoviteľa stavby „I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“  Vám týmto oznamuje začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 ...

06.09.2023 12:17:27 Mesto Brezno

Zazvonil školský zvonec a prázdninám je koniec

Žiaci a študenti sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť vrátili do škôl. Začal sa totiž ...