Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Mesto čoskoro začne s druhou etapou renovácie Hrobky rodu Lehotských

Zverejnené: 08.09.2020 08:15:16
obr: Mesto čoskoro začne s druhou etapou renovácie Hrobky rodu Lehotských

Mesto pred dvomi rokmi v starom cintoríne začalo s renováciou Hrobky rodu Lehotských. Čoskoro sa pustí do druhej etapy obnovy, pričom na zachovanie tejto národnej kultúrnej pamiatky od Ministerstva kultúry SR získalo pre tento rok dotáciu 20 000 eur. Práce budú opäť v rukách reštaurátora, akademického sochára Jána Fila a jeho tímu.

 

BREZNO. Zámerom projektu, ktorý je rozdelený na tri etapy, je v prvom rade odvrátiť chátranie pamiatky a riešiť jej havarijný stav.

 

Breznianska samospráva získala dotáciu 20 000 eur

Jedna z najkrajších stavieb starého cintorína v Brezne upadala a bola v kritickom stavebno-technickom stave. Mesto na zachovanie a obnovu tejto dominanty cintorína sa dlhodobejšie snažilo nájsť finančné prostriedky. V roku 2017 podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na Ministerstvo kultúry SR v rámci podprogramu Obnova kultúrnych pamiatok a bolo úspešné. Na renováciu získalo 25 000 eur, pričom na dofinancovanie použilo aj prostriedky z vlastného rozpočtu. Ako uviedla vedúca odboru riadenia projektov Milada Medveďová, breznianska samospráva na II. etapu renovácie získala dotáciu 20 000 eur a v prácach bude po absolvovaní kontrolného dňa s Krajským pamiatkovým úradom Banská Bystrica čoskoro pokračovať.

 

Predmetom II. etapy budú prevažne práce v exteriéri

Prvá etapa zahŕňala obnovu exteriéru hrobky, ako napríklad: očistenie od hrubých nečistôt a depozitov, odstránenie machov a lišajníkov z povrchov umelého kameňa, rekonštrukcia chýbajúcich a poškodených častí kamennej hmoty, interiéru: celoplošný odkryv na pôvodnú vrstvu, spevňovanie a injektáž uvoľnených omietkových a štukových vrstiev, kamenného erbu: odstránenie predchádzajúcich nevhodných sekundárnych zásahov, odsolenie kamennej hmoty, rekonštrukcia chýbajúcich a poškodených častí kamennej hmoty, ako aj renováciu kovových fasád a iné. Podľa slov architektky mesta Barbory Halásovej, predmetom II. etapy budú prevažne práce v exteriéri: rekonštrukcia chýbajúcich a poškodených častí kamennej hmoty minerálnymi kompozitmi, plombovanie a tmelenie rekonštruovaných častí minerálnymi kompozitmi, spätná montáž demontovaných a rekonštruovaných kamenných prvkov.

 

Reštaurátorské práce bude mať pod palcom sochár Ján Filo

Práce aj tentokrát budú v rukách reštaurátora, akademického sochára Jána Fila. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patrí reštaurovanie súsošia Kristus na Olivovej hore (farský Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici) a v 80-tych rokoch 20. storočia sochy gen. M. R. Štefánika v Brezne. Ako pre týždenník MY Horehronie pred dvomi rokmi povedal, hrobku renovujú tou istou technológiou, akú pred takmer 160 rokmi použili realizátori prác pri jej vybudovaní. Ako uviedol naslovovzatý odborník, ide o vzácnu pamiatku už len z toho dôvodu, že vtedajšia technológia bola nóvum a jej použitie na náhrobnú architektúru je na Slovensku asi jediné.

 

Mesto v budúcnosti plánuje pamiatku sprístupniť verejnosti

Projekt Obnova národnej kultúrnej pamiatky – Hrobka rodiny Lehotských – II. etapa mesto ukončí do konca roka. „Uchádzať sa budeme aj o dotáciu na III. etapu reštaurátorských prác, pričom chceme hľadať i ďalšie možností získania externých zdrojov. Plánujeme tiež upraviť bezprostredné okolie. Pre bezpečnosť návštevníkov vybudujeme terasu, a tým zabezpečíme svah nachádzajúci sa pred hrobkou,“ uviedol primátor Tomáš Abel.

 Požadovanú výslednú podobu Hrobka rodiny Lehotských dosiahne po III. etape, v rámci ktorej mesto plánuje dokončiť reštaurátorské práce v interiéri. „V budúcnosti po jej úplnom obnovení, pamiatku plánujeme sprístupniť pre všetkých,“ dodal na záver primátor.

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : D.P.


Novinkyviac

29.09.2020 12:51:58 Mesto Brezno

V rámci rekonštrukcie nemocnice zmodernizovali aj informačné technológie

Milí čitatelia, opäť pokračujeme v sérii článkov, v ktorých vás informujeme o novinkách v breznianskej nemocnici. Priniesli sme už už ...

29.09.2020 12:50:16 Mesto Brezno

Návštevníci Svetového dňa cestovného ruchu v Brezne zavítali do mangľa aj mestskej veže

V rámci Svetového dňa cestovného ruchu aj v Brezne pripravili pestrý program. Návštevníci sa dostali na miesta, ...

22.09.2020 09:17:27 Mesto Brezno

Spomienkové stretnutie. Do Brezna zavítal štátny tajomník Ministerstva obrany SR

Pri príležitosti Roku Štefánika, ako aj pripomenutia si výročia Slovenského národného povstania, sa v Brezne uskutočnilo ...

22.09.2020 09:10:39 Mesto Brezno

O prehliadku veže evanjelického kostola pred veľkou opravou zvonov bol záujem väčší ako sa očakával

V utorok 15. septembra Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Brezno ešte pred veľkou opravou zvonov sprístupnil ...

22.09.2020 09:04:44 Mesto Brezno

V obradnej sieni primátor zablahoželal 90-ročnej jubilantke

V sviatočný deň 15. septembra sa v obradnej sieni konala milá slávnosť. Deväťdesiatročná jubilantka prijala slová úcty ...

22.09.2020 09:02:24 Kultúra a šport

Divadelná Chalupka opäť potvrdila, že umenie má svoje nezastupiteľné miesto v živote Brezňanov

Napriek tomu, že situácia spojená s koronavírusom v Čechách spôsobila zrušenie jedného predstavenia, 16. ročník inšpiratívneho ...

18.09.2020 10:09:41 Mesto Brezno

Oznámenie o prerokovaní Konceptu územného plánu mesta Brezno a žiadosť o stanovisko

Mesto Brezno  ako obstarávateľ Územného plánu mesta Brezna podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 ...

16.09.2020 07:41:10 Mesto Brezno

Seniori z Prameňa sa opäť venujú pravidelným aktivitám

O tom, že breznianski seniori sú aktívni, niet pochýb. Svedčí o tom množstvo činností, ktorým sa venujú. ...

16.09.2020 07:40:03 Mesto Brezno

Desaťročia neobnovené priestory Materskej školy na Ulici Dr. Clementisa sú už minulosťou

Prestrihnutím pásky v stredu 9. septembra oficiálne otvorili Materskú školu na Ulici Dr. Clementisa po rekonštrukcii. Desaťročia ...

16.09.2020 07:39:04 Kultúra a šport

Ľadová plocha v Aréna je už plne k dispozícii na korčuľovanie

Od minulého týždňa je už k dispozícii ľadová plocha v breznianskej Aréne. Slúži nielen na tréningy športovcov, ale ...

16.09.2020 07:37:45 Mesto Brezno

Veľkoobjemové kontajnery slúžia na zbavenie sa odpadu, ale nie každého

V Brezne dvakrát do roka pristavujú na dané miesta podľa rozpisu veľkoobjemové kontajnery. V prípade, že sú ...

08.09.2020 08:18:28 Mesto Brezno

V Brezne privítali 185 prváčikov. Otvorenie školského roka bolo však odlišné od všetkých predchádzajúcich

S rúškami, v odstupoch a po skupinách. Taký bol tohtoročný začiatok školského roka. Vedenie škôl v spolupráci s breznianskou samosprávou ...