Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk

 

 

Názov projektu:

Komunitné centrum Zadné Halny, Brezno

 

 

Sprostredkovateľský orgán:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, www.minv.gov.sk

 

Ciele projektu:

  • Poskytovať komplexné sociálne a komunitné služby
  • Prispieť k začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, napomôcť k ich zapojeniu sa do ekonomického, sociálneho a kultúrneho života v meste, regióne a celej spoločnosti
  • Vytvoriť priestorové podmienky pre komunitný rozvoj, výkon komunitnej práce a poskytovanie sociálnych služieb

 

Aktivity projektu:

  • Vybudovanie nových priestorov pre poskytovanie služieb a prevádzkovanie komunitného centra

 

 

Dĺžka realizácie projektu:

16 mesiacov

 

Celkové oprávnené výdavky:

350.000,00 EUR

 

Výška nenávratného finančného príspevku:

max. 332.500,00 EUR