Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Jedným z krokov zlepšenia parkovacej politiky v meste je postupné znižovanie vyhradených parkovacích miest

Zverejnené: 23.01.2023 10:35:33
obr: Jedným z krokov zlepšenia parkovacej politiky v meste je postupné znižovanie vyhradených parkovacích miest

Napriek tomu, že mesto Brezno každý rok rozširuje parkovacie miesta, stále je ich nedostatok. Z dôvodu lepšej efektivity obsadzovania odstavných plôch radnica plánuje znížiť počet vyhradených parkovacích miest, za užívanie ktorých sa zvýšil poplatok na 180 eur.

 

BREZNO. Za posledné roky sa počet motorových vozidiel na území mesta niekoľkonásobne zvýšil.

Počet odstavných plôch je nepostačujúci

Zámer breznianskej samosprávy skvalitniť parkovanie v meste sa naplnil. Za posledné roky pribudlo viac ako 700 parkovacích miest, ako aj vzniklo nové centrálne parkovisko pre 84 vozidiel. Napriek enormnej snahe mesta budovať nové odstavné plochy, tento počet je stále nepostačujúci a radnica sa pomaly dostane k vyčerpaniu svojich možností. Ako vysvetlil primátor Tomáš Abel, ďalšie rozširovanie by malo za následok tvrdé zásahy do existujúcej zelene, a tým by došlo k zníženiu komfortu života obyvateľov v meste. Tomuto sa snaží mesto maximálne vyhnúť. Priemerná cena vybudovania jedného nového parkovacieho miesta predstavuje približne 1500 eur a vybudovanie jedného parkovacieho miesta v réžii mesta neustále narastá. „Skutočnosť je taká, že počet vozidiel pred obytnými domami pribúda. Niekedy obyvatelia jedného bytu mali pred panelákom zaparkované jedno auto, teraz majú dve aj tri.“

Jedným z krokov je počet vyhradených miest postupne znižovať

Pre rok 2023 je vyhradené parkovacie miesto spoplatnené sumou 180 eur, čo je necelých 50 centov na deň. Treba však dodať, že cena sa nemenila viac ako desať rokov. Podľa slov primátora, mesto od tohto kroku očakáva viac bezplatných parkovacích miest a postupné znižovanie tých vyhradených. „Tak, ako v iných mestách na Slovensku, ide o nadštandardnú službu pre obyvateľov mesta, no nie je nutná. Len na porovnanie uvediem ceny parkovacích miest v mestách v našom okolí za rok: Banská Bystrica – parkovacie miesto pre fyzickú osobu 438 €, právnická osoba 650 €, Zvolen – 3 pásma: červené 1000 €, oranžové 500 €, zelené (vrátane sídlisk) 300 €, vyhradené parkovacie miesto v zóne plateného parkovania mesta je 1600 €. Lučenec 665 € za jedno parkovacie miesto na kalendárny rok v zóne s plateným parkovaním v zmysle VZN, 500 € pre automobily nad šesť ton za jedno parkovacie miesto mimo zóny s plateným parkovaním, 330 € pre automobily do šesť ton za jedno parkovacie miesto mimo zóny s plateným parkovaním.“

 V prípade, že obyvateľ Brezna chce zrušiť vyhradené parkovacie miesto pred bytovým domom, musí o to požiadať. Tlačivo žiadosti o zrušenie vyhradeného miesta na parkovanie a vrátenie daňového preplatku, užívateľ nájde na stránke mesta Brezno v sekcii doprava a parkovanie, alebo sa treba dostaviť osobne na odbor životného prostredia a stavebného poriadku, kde informácie poskytne Ján Medveď, č. tel.: 048 6306282.

Záujem obyvateľov o vyhradené parkovanie je veľký

V Brezne je vytvorených 1372 vyhradených parkovacích miest a záujem obyvateľov o ne je veľký. Ako informovali z úseku dopravy odboru životného prostredia a stavebného poriadku, mesto eviduje prijaté žiadosti v zozname žiadateľov po dobu dvoch rokov. „Za rok 2021 je ich 149 a za minulý rok 101, pričom najväčší podiel má vyhradené parkovanie pred bytovými domami. Ostatné druhy parkovania sa týkajú parkovania na platených parkovacích miestach, ktoré sú rozdelené na zóny A, B, C. Tu platí Abonentské parkovanie, Rezidentské parkovanie – podnikateľ, Parkovacia karta podnikateľa poskytujúceho ubytovacie služby.“

 Samospráva sa snaží hľadať alternatívy pre správne nastavenie udržateľnej parkovacej politiky a jednou z nich sú aj parkovacie domy. Suma za ich vybudovanie je však extrémne vysoká, preto jedinou možnosťou financovania týchto projektov je výlučne prostredníctvom externých zdrojov.

O zníženie dane za užívanie verejného priestranstva môžu žiadať držitelia preukazu ŤZP

Jednoznačne určené podmienky pridelenia vyhradených parkovacích miest pred bytovými domami a rozčlenenie parkovacích miest na území mesta na zóny A, B, C, podľa dostupnosti do centra mesta sú definované vo VZN o parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi služby na území mesta. Na základe tohto VZN pred jedným bytovým domom je možné vyhradiť maximálne 70 % vyhradených parkovacích miest z ich celkového počtu, pričom 5 % je určených pre užívanie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím – držiteľov preukazu ŤZP.

 Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP so sprievodcom majú nárok požiadať mesto o 20 % zníženie dane za užívanie verejného priestranstva trvalým parkovaním vozidla na vyhradenom mieste a umiestnením typizovanej prenosnej sklápacej garáže.

Držitelia medzinárodného parkovacieho preukazu majú nárok požiadať mesto o 80 % zníženie dane za užívanie verejného priestranstva parkovaním na vyhradenom mieste alebo umiestnením typizovanej prenosnej sklápacej garáže.

 Nárok na zľavu si treba uplatniť do konca januára. Žiadosť o zníženie dane za parkovanie je dostupná v klientskom centre mestského úradu, v kancelárii č. 4 na prízemí a na webovom sídle mesta.

 

autor článku : Monika Dolňanová


Novinkyviac

13.06.2024 13:57:05 Kultúra a šport

Centrum Horehronia opäť hostilo charitatívny cyklistický pelotón

Už po pätnásty raz putovali naprieč Slovenskom nadšenci cyklistiky, aby pomohli onkologicky chorým deťom a ich ...

13.06.2024 13:36:02 Mesto Brezno

V ponuke chýbali pohľadnice Brezna a tak si vyrobili vlastné  

Nedostatok klasických suvenírov s motívmi horehronskej metropoly bol natoľko veľký, že sa ich rozhodli vyrobiť sami. ...

12.06.2024 13:27:53 Mesto Brezno

Seniori sa vrátili do detstva nielen v spomienkach

Starší človek sa v myšlienkach veľmi rád vracia do detstva. Možno aj preto, lebo je pre ...

11.06.2024 14:28:09 Mesto Brezno

V synagóge zablahoželali víťazom medzinárodnej kresliarskej súťaže O Bomburovu šabľu

Heslom medzinárodnej súťaže kresleného humoru a satiry O Bomburovu šabľu je od samotného začiatku Za trvalý ...

11.06.2024 14:27:23 Mesto Brezno

Na nábreží Hrona bolo v sobotu veselo. O skvelú zábavu sa postaral Dychový orchester Brezno

Breznianska dychovka v priestoroch na nábreží Hrona ponúkla jedinečný koncert s názvom Na promenáde. Cieľom bolo ...

11.06.2024 14:25:53 Mesto Brezno

Maťko a Leo za Malý Veľký čin roka získali ocenenie a stretli sa s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou

Štvrtáci zo Základnej školy Pionierska 2 Maťko Kuvik a Leo Lauro sú malí - veľkí hrdinovia. ...

03.06.2024 13:49:26 Kultúra a šport

Úsmev pri Základnej umeleckej škole potešil návštevníkov nádherným spevom

Počasie trochu potrápilo organizátorov podujatia piatok popoludní, kedy sa rozpršalo. Nič to však nezmenilo na programe, ...

03.06.2024 13:48:33 Kultúra a šport

Ďakovný list si prevzala aj spevácka skupina Senior

Podobnej pocty ako športovcom sa v sobotu dostalo aj jubilujúcemu kolektívu – speváckej skupine Senior pri ...

03.06.2024 13:44:43 Kultúra a šport

Žiaci a študenti breznianskych škôl ukázali, že sú veľmi talentovaní

V piatok dopoludnia námestie patrilo mladým. Žiaci a študenti predviedli svoj talent, šikovnosť, zmerali si sily ...

03.06.2024 13:42:58 Kultúra a šport

Medzinárodný deň detí. Najmenších potešila obľúbená dvojica Paci Pac aj vláčik Bomburáčik

Počas mestských osláv si v Brezne pripomenuli aj Medzinárodný deň detí, ktorý vyšiel na sobotu. Na ...

03.06.2024 13:42:11 Kultúra a šport

Letný jarmok ponúkal rôzne remeselnícke výrobky aj chutné občerstvenie

Jarmočníci opäť zavítali aj na Dni mesta. Návštevníci mohli obdivovať pestrú ponuku tovaru, remeselníckych výrokov či ...

03.06.2024 13:40:31 Kultúra a šport

Horehronské športové hry zaznamenali rekordnú účasť

Až 150 žiakov a študentov z 13 škôl z celého okresu sa tento rok zúčastnilo na ...

03.06.2024 11:04:50 Kultúra a šport

Za úspešnú reprezentáciu doma i v zahraničí ocenili miestnych športovcov

Mesto Brezno sa verejne poďakovalo miestnym športovcom za dosiahnuté výsledky v roku 2023 a úspešnú reprezentáciu ...

03.06.2024 11:03:56 Kultúra a šport

Tradičnou súčasťou je varenie guľášov v mestskom parku

Počasie v sobotu doobeda nesklamalo, napriek tomu, že hlásili dážď. Potešili sa hlavne kolektívy, ktoré sa ...

03.06.2024 11:01:37 Mesto Brezno

Na Dňoch mesta privítali aj delegácie zo zahraničia

Osobitné postavenie v plejáde podujatí má už tradične uvítanie delegácií z partnerských miest. Zahraniční hostia spoločne ...