Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Jedným z krokov zlepšenia parkovacej politiky v meste je postupné znižovanie vyhradených parkovacích miest

Zverejnené: 23.01.2023 10:35:33
obr: Jedným z krokov zlepšenia parkovacej politiky v meste je postupné znižovanie vyhradených parkovacích miest

Napriek tomu, že mesto Brezno každý rok rozširuje parkovacie miesta, stále je ich nedostatok. Z dôvodu lepšej efektivity obsadzovania odstavných plôch radnica plánuje znížiť počet vyhradených parkovacích miest, za užívanie ktorých sa zvýšil poplatok na 180 eur.

 

BREZNO. Za posledné roky sa počet motorových vozidiel na území mesta niekoľkonásobne zvýšil.

Počet odstavných plôch je nepostačujúci

Zámer breznianskej samosprávy skvalitniť parkovanie v meste sa naplnil. Za posledné roky pribudlo viac ako 700 parkovacích miest, ako aj vzniklo nové centrálne parkovisko pre 84 vozidiel. Napriek enormnej snahe mesta budovať nové odstavné plochy, tento počet je stále nepostačujúci a radnica sa pomaly dostane k vyčerpaniu svojich možností. Ako vysvetlil primátor Tomáš Abel, ďalšie rozširovanie by malo za následok tvrdé zásahy do existujúcej zelene, a tým by došlo k zníženiu komfortu života obyvateľov v meste. Tomuto sa snaží mesto maximálne vyhnúť. Priemerná cena vybudovania jedného nového parkovacieho miesta predstavuje približne 1500 eur a vybudovanie jedného parkovacieho miesta v réžii mesta neustále narastá. „Skutočnosť je taká, že počet vozidiel pred obytnými domami pribúda. Niekedy obyvatelia jedného bytu mali pred panelákom zaparkované jedno auto, teraz majú dve aj tri.“

Jedným z krokov je počet vyhradených miest postupne znižovať

Pre rok 2023 je vyhradené parkovacie miesto spoplatnené sumou 180 eur, čo je necelých 50 centov na deň. Treba však dodať, že cena sa nemenila viac ako desať rokov. Podľa slov primátora, mesto od tohto kroku očakáva viac bezplatných parkovacích miest a postupné znižovanie tých vyhradených. „Tak, ako v iných mestách na Slovensku, ide o nadštandardnú službu pre obyvateľov mesta, no nie je nutná. Len na porovnanie uvediem ceny parkovacích miest v mestách v našom okolí za rok: Banská Bystrica – parkovacie miesto pre fyzickú osobu 438 €, právnická osoba 650 €, Zvolen – 3 pásma: červené 1000 €, oranžové 500 €, zelené (vrátane sídlisk) 300 €, vyhradené parkovacie miesto v zóne plateného parkovania mesta je 1600 €. Lučenec 665 € za jedno parkovacie miesto na kalendárny rok v zóne s plateným parkovaním v zmysle VZN, 500 € pre automobily nad šesť ton za jedno parkovacie miesto mimo zóny s plateným parkovaním, 330 € pre automobily do šesť ton za jedno parkovacie miesto mimo zóny s plateným parkovaním.“

 V prípade, že obyvateľ Brezna chce zrušiť vyhradené parkovacie miesto pred bytovým domom, musí o to požiadať. Tlačivo žiadosti o zrušenie vyhradeného miesta na parkovanie a vrátenie daňového preplatku, užívateľ nájde na stránke mesta Brezno v sekcii doprava a parkovanie, alebo sa treba dostaviť osobne na odbor životného prostredia a stavebného poriadku, kde informácie poskytne Ján Medveď, č. tel.: 048 6306282.

Záujem obyvateľov o vyhradené parkovanie je veľký

V Brezne je vytvorených 1372 vyhradených parkovacích miest a záujem obyvateľov o ne je veľký. Ako informovali z úseku dopravy odboru životného prostredia a stavebného poriadku, mesto eviduje prijaté žiadosti v zozname žiadateľov po dobu dvoch rokov. „Za rok 2021 je ich 149 a za minulý rok 101, pričom najväčší podiel má vyhradené parkovanie pred bytovými domami. Ostatné druhy parkovania sa týkajú parkovania na platených parkovacích miestach, ktoré sú rozdelené na zóny A, B, C. Tu platí Abonentské parkovanie, Rezidentské parkovanie – podnikateľ, Parkovacia karta podnikateľa poskytujúceho ubytovacie služby.“

 Samospráva sa snaží hľadať alternatívy pre správne nastavenie udržateľnej parkovacej politiky a jednou z nich sú aj parkovacie domy. Suma za ich vybudovanie je však extrémne vysoká, preto jedinou možnosťou financovania týchto projektov je výlučne prostredníctvom externých zdrojov.

O zníženie dane za užívanie verejného priestranstva môžu žiadať držitelia preukazu ŤZP

Jednoznačne určené podmienky pridelenia vyhradených parkovacích miest pred bytovými domami a rozčlenenie parkovacích miest na území mesta na zóny A, B, C, podľa dostupnosti do centra mesta sú definované vo VZN o parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi služby na území mesta. Na základe tohto VZN pred jedným bytovým domom je možné vyhradiť maximálne 70 % vyhradených parkovacích miest z ich celkového počtu, pričom 5 % je určených pre užívanie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím – držiteľov preukazu ŤZP.

 Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP so sprievodcom majú nárok požiadať mesto o 20 % zníženie dane za užívanie verejného priestranstva trvalým parkovaním vozidla na vyhradenom mieste a umiestnením typizovanej prenosnej sklápacej garáže.

Držitelia medzinárodného parkovacieho preukazu majú nárok požiadať mesto o 80 % zníženie dane za užívanie verejného priestranstva parkovaním na vyhradenom mieste alebo umiestnením typizovanej prenosnej sklápacej garáže.

 Nárok na zľavu si treba uplatniť do konca januára. Žiadosť o zníženie dane za parkovanie je dostupná v klientskom centre mestského úradu, v kancelárii č. 4 na prízemí a na webovom sídle mesta.

 

autor článku : Monika Dolňanová


Novinkyviac

04.03.2024 11:03:17 Mesto Brezno

V Brezne monitorovali kvalitu ovzdušia. Čo ukázali výsledky?

Na námestí bola takmer pol roka umiestnená mobilná monitorovacia stanica. Ako ukázali prvé výsledky, Brezno má ...

26.02.2024 22:09:18 Mesto Brezno

Veľmi milá, pekná a usmiata pani Mária Medveďová z Brezna oslávila vzácne životné jubileum – sto rokov

Mária Medveďová z Brezna oslávila úctyhodných sto rokov. Chuť do života a takmer žiadne vrásky jej ...

23.02.2024 15:25:15 Mesto Brezno

O zelené bohatstvo mesta sa starajú už tri desaťročia

Vetrové kalamity, extrémne suchá, premnožený podkôrny hmyz. To je len zlomok problémov, s ktorými sa vo ...

23.02.2024 15:24:07 Mesto Brezno

V altánku pri soche uja Libiča pribudlo príjemné posedenie

Ujo Libič bol stelesnením dobra. Celý život zasvätil službe iným, bez úmyslu ukázať sa, či bez ...

23.02.2024 15:23:15 Kultúra a šport

Maestro Janko Siroma rozozvučal organ v evanjelickom kostole

V sobotu 17. februára sa v Brezne uskutočnil Pôstny organový recitál. Píšťaly druhého najväčšieho organu v ...

19.02.2024 10:38:14 Mesto Brezno

Na starom cintoríne rozširujú hrobové miesta

 V prvej etape výstavby na starom cintoríne pribudne štyridsať hrobových miest. S prácami by mali Technické ...

19.02.2024 10:37:27 Mesto Brezno

Technické služby sa popri iných činnostiach venujú aj oprave ciest

Od začiatku roka sa techničiari venujú aj oprave ciest a chodníkov. Začali na hlavných ťahoch, ktoré ...

19.02.2024 10:36:28 Kultúra a šport

V Brezne počas jarných prázdnin môžete s deťmi zavítať na športoviská alebo do kina

  V termíne od 19. do 25. februára si jarné prázdniny budú užívať aj deti v Brezne. ...

19.02.2024 10:34:08 Mesto Brezno

Na regionálnom združení miest a obcí Horehronia rezonovali témy zamerané na sociálnu oblasť

  V stredu 7. februára sa v hoteli Ďumbier uskutočnilo pracovné stretnutie členov Regionálneho združenia miest a obcí ...

15.02.2024 08:19:51 Mesto Brezno

Energia zo slnka už osvetľuje vnútrobloky aj v noci

V rámci rozsiahleho environmentálneho projektu, na ktorý Brezno získalo prostriedky z Nórskych grantov, vlani vo vybraných ...

14.02.2024 11:23:50 Mesto Brezno

V meste začali s opodstatneným výrubom drevín

Technické služby sa venujú aj orezávaniu a výrubu drevín v meste, ktorý realizujú na základe terénnych ...

14.02.2024 11:22:39 Kultúra a šport

Tradičné fašiangové oslavy v Brezne si opäť získali srdcia všetkých návštevníkov

Brezno žilo fašiangovou veselicou so všetkým, čo k tomu patrí. Spievalo sa, tancovalo, nechýbalo občerstvenie a ...

12.02.2024 08:04:08 Mesto Brezno

Novinkou na Ulici Boženy Němcovej je nové verejné osvetlenie

Vlani v lete mesto začalo s realizáciou výstavby prvej etapy Cyklodoprava v meste Brezno – Ulica ...

12.02.2024 08:02:11 Mesto Brezno

Študenti Strednej odbornej školy techniky a služieb si prevzali certifikáty o ukončení mobility Erasmus plus

Certifikáty pri príležitosti úspešného ukončenia vzdelávacej mobility Erasmus plus si študenti Strednej odbornej školy techniky a ...

01.02.2024 11:57:22 Kultúra a šport

Spravujú najvyššie položenú bežkársku trať na Slovensku. Len údržba ratraku ich stojí desaťtisíce eur

Lesné cesty v okolí horského sedla Čertovica sa v zime menia na raj pre bežkárov. Lesy ...