Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Jedným z krokov zlepšenia parkovacej politiky v meste je postupné znižovanie vyhradených parkovacích miest

Zverejnené: 23.01.2023 10:35:33
obr: Jedným z krokov zlepšenia parkovacej politiky v meste je postupné znižovanie vyhradených parkovacích miest

Napriek tomu, že mesto Brezno každý rok rozširuje parkovacie miesta, stále je ich nedostatok. Z dôvodu lepšej efektivity obsadzovania odstavných plôch radnica plánuje znížiť počet vyhradených parkovacích miest, za užívanie ktorých sa zvýšil poplatok na 180 eur.

 

BREZNO. Za posledné roky sa počet motorových vozidiel na území mesta niekoľkonásobne zvýšil.

Počet odstavných plôch je nepostačujúci

Zámer breznianskej samosprávy skvalitniť parkovanie v meste sa naplnil. Za posledné roky pribudlo viac ako 700 parkovacích miest, ako aj vzniklo nové centrálne parkovisko pre 84 vozidiel. Napriek enormnej snahe mesta budovať nové odstavné plochy, tento počet je stále nepostačujúci a radnica sa pomaly dostane k vyčerpaniu svojich možností. Ako vysvetlil primátor Tomáš Abel, ďalšie rozširovanie by malo za následok tvrdé zásahy do existujúcej zelene, a tým by došlo k zníženiu komfortu života obyvateľov v meste. Tomuto sa snaží mesto maximálne vyhnúť. Priemerná cena vybudovania jedného nového parkovacieho miesta predstavuje približne 1500 eur a vybudovanie jedného parkovacieho miesta v réžii mesta neustále narastá. „Skutočnosť je taká, že počet vozidiel pred obytnými domami pribúda. Niekedy obyvatelia jedného bytu mali pred panelákom zaparkované jedno auto, teraz majú dve aj tri.“

Jedným z krokov je počet vyhradených miest postupne znižovať

Pre rok 2023 je vyhradené parkovacie miesto spoplatnené sumou 180 eur, čo je necelých 50 centov na deň. Treba však dodať, že cena sa nemenila viac ako desať rokov. Podľa slov primátora, mesto od tohto kroku očakáva viac bezplatných parkovacích miest a postupné znižovanie tých vyhradených. „Tak, ako v iných mestách na Slovensku, ide o nadštandardnú službu pre obyvateľov mesta, no nie je nutná. Len na porovnanie uvediem ceny parkovacích miest v mestách v našom okolí za rok: Banská Bystrica – parkovacie miesto pre fyzickú osobu 438 €, právnická osoba 650 €, Zvolen – 3 pásma: červené 1000 €, oranžové 500 €, zelené (vrátane sídlisk) 300 €, vyhradené parkovacie miesto v zóne plateného parkovania mesta je 1600 €. Lučenec 665 € za jedno parkovacie miesto na kalendárny rok v zóne s plateným parkovaním v zmysle VZN, 500 € pre automobily nad šesť ton za jedno parkovacie miesto mimo zóny s plateným parkovaním, 330 € pre automobily do šesť ton za jedno parkovacie miesto mimo zóny s plateným parkovaním.“

 V prípade, že obyvateľ Brezna chce zrušiť vyhradené parkovacie miesto pred bytovým domom, musí o to požiadať. Tlačivo žiadosti o zrušenie vyhradeného miesta na parkovanie a vrátenie daňového preplatku, užívateľ nájde na stránke mesta Brezno v sekcii doprava a parkovanie, alebo sa treba dostaviť osobne na odbor životného prostredia a stavebného poriadku, kde informácie poskytne Ján Medveď, č. tel.: 048 6306282.

Záujem obyvateľov o vyhradené parkovanie je veľký

V Brezne je vytvorených 1372 vyhradených parkovacích miest a záujem obyvateľov o ne je veľký. Ako informovali z úseku dopravy odboru životného prostredia a stavebného poriadku, mesto eviduje prijaté žiadosti v zozname žiadateľov po dobu dvoch rokov. „Za rok 2021 je ich 149 a za minulý rok 101, pričom najväčší podiel má vyhradené parkovanie pred bytovými domami. Ostatné druhy parkovania sa týkajú parkovania na platených parkovacích miestach, ktoré sú rozdelené na zóny A, B, C. Tu platí Abonentské parkovanie, Rezidentské parkovanie – podnikateľ, Parkovacia karta podnikateľa poskytujúceho ubytovacie služby.“

 Samospráva sa snaží hľadať alternatívy pre správne nastavenie udržateľnej parkovacej politiky a jednou z nich sú aj parkovacie domy. Suma za ich vybudovanie je však extrémne vysoká, preto jedinou možnosťou financovania týchto projektov je výlučne prostredníctvom externých zdrojov.

O zníženie dane za užívanie verejného priestranstva môžu žiadať držitelia preukazu ŤZP

Jednoznačne určené podmienky pridelenia vyhradených parkovacích miest pred bytovými domami a rozčlenenie parkovacích miest na území mesta na zóny A, B, C, podľa dostupnosti do centra mesta sú definované vo VZN o parkovaní motorových vozidiel a určení stanovíšť Taxi služby na území mesta. Na základe tohto VZN pred jedným bytovým domom je možné vyhradiť maximálne 70 % vyhradených parkovacích miest z ich celkového počtu, pričom 5 % je určených pre užívanie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím – držiteľov preukazu ŤZP.

 Držitelia preukazu ŤZP alebo ŤZP so sprievodcom majú nárok požiadať mesto o 20 % zníženie dane za užívanie verejného priestranstva trvalým parkovaním vozidla na vyhradenom mieste a umiestnením typizovanej prenosnej sklápacej garáže.

Držitelia medzinárodného parkovacieho preukazu majú nárok požiadať mesto o 80 % zníženie dane za užívanie verejného priestranstva parkovaním na vyhradenom mieste alebo umiestnením typizovanej prenosnej sklápacej garáže.

 Nárok na zľavu si treba uplatniť do konca januára. Žiadosť o zníženie dane za parkovanie je dostupná v klientskom centre mestského úradu, v kancelárii č. 4 na prízemí a na webovom sídle mesta.

 

autor článku : Monika Dolňanová


Novinkyviac

30.01.2023 14:27:48 Mesto Brezno

Technické služby aj vlani zrealizovali veľa dobrých vecí prospešných pre mesto a jeho obyvateľov

Technické služby Brezno bilancujú. Vlani zvládli zrealizovať všetky stanovené výzvy, ako i plnohodnotne poskytnúť služby obyvateľom mesta. ...

30.01.2023 14:27:07 Mesto Brezno

Spomienkovými oslavami si uctili pamiatku tých, ktorí položili život za našu slobodu

Tridsiaty prvý január 1945 sa stal pamätným a dôležitým dátumom pre obyvateľov Brezna, ktorí s radosťou vítali slobodu ...

30.01.2023 14:26:09 Mesto Brezno

V Brezne ocenili osobnosti mesta za rok 2022

Primátor Brezna ocenil osobnosti mesta za rok 2022. Na slávnostnom mestskom zastupiteľstve vo veľkej sále hotela ...

30.01.2023 14:25:05 Mesto Brezno

V hoteli Ďumbier kompletne renovujú izby

Mesto Brezno pokračuje v rekonštrukcii hotela Ďumbier. Po obnove fasády, strechy, žľabov, výmene okien, prišla na rad ...

30.01.2023 14:23:47 Mesto Brezno

Michaela Padúchová zo Športového streleckého klubu Brezno dosiahla nový slovenský rekord

Veľkolepý úspech zaznamenala v Holíči pretekárka Športového streleckého klubu Brezno Michaela Padúchová. S výkonom 424,4 bodu v disciplíne vzduchová ...

30.01.2023 14:20:04 Mesto Brezno

Mestský dom kultúry má dostať nový šat. Do užšieho kola súťaže postúpili štyri architektonické návrhy

Mesto Brezno vlani na konci roka vyhlásilo súťaž na spracovanie architektonického návrhu rekonštrukcie mestského domu kultúry. ...

25.01.2023 10:26:39 Mesto Brezno

Sabína Špániková: Baví ma posúvanie vlastných limitov

Má iba 15 rokov a už je slovenskou juniorskou šampiónkou v plávaní. Počas Európskeho olympijského festivalu mládeže ...

23.01.2023 10:35:33 Mesto Brezno

Jedným z krokov zlepšenia parkovacej politiky v meste je postupné znižovanie vyhradených parkovacích miest

Napriek tomu, že mesto Brezno každý rok rozširuje parkovacie miesta, stále je ich nedostatok. Z dôvodu lepšej ...

23.01.2023 10:34:34 Mesto Brezno

Referendum o zmene Ústavy SR je neplatné. V okrese Brezno bola účasť voličov necelých 32 percent

Na Slovensku sa v sobotu 21. januára konalo deviate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Týkalo sa zmeny ...

23.01.2023 10:33:38 Mesto Brezno

Priznanie k dani z nehnuteľnosti treba podať do konca januára

Mesto Brezno upozorňuje občanov, že do 31. januára treba podať priznanie k dani z nehnuteľnosti – pozemky, stavby, ...

23.01.2023 10:32:26 Mesto Brezno

Podporte petíciu za záchranu nemocnice v Brezne a jej zaradenie do II. úrovne

Tento týždeň v Brezne spúšťajú petíciu za zachovanie Nemocnice s poliklinikou Brezno, n. o., v celom jej doterajšom rozsahu ...

23.01.2023 10:31:31 Mesto Brezno

Prevádzka klziska na námestí už skončila

Radosť do Brezna prinieslo klzisko na námestí, ktoré fungovalo od polovice decembra. Jeho prevádzka už skončila, ...