Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Inovatívne riešenia na škandinávsky spôsob. Brezno realizuje opatrenia na zníženie svojej uhlíkovej stopy

Zverejnené: 09.02.2022 15:32:37
obr: Inovatívne riešenia na škandinávsky spôsob. Brezno realizuje opatrenia na zníženie svojej uhlíkovej stopy

Finančné prostriedky v objeme 1,4 milióna eur z nórskych fondov mesto použije na zateplenie škôlok, inteligentné osvetlenie, vodozádržné opatrenia, výsadbu zelene, ale napríklad aj nákup služobných bicyklov.

 

Efektivita realizovaných krokov by sa v krátkom čase mala prejaviť nielen na významnej úspore energií, ale aj na zlepšení kvality ovzdušia v mestskom prostredí.

Reakcia na nepriaznivé dopady zmeny klímy

V celosvetovom meradle sú mestá a ich obyvatelia zodpovední za 40 – 70 % emisií skleníkových plynov spôsobených spotrebou energie. Samosprávy pritom disponujú efektívnymi nástrojmi, ktoré im umožňujú zásadne ovplyvniť ich nemalý podiel na globálnej klimatickej zmene. Svoju spoločenskú zodpovednosť si uvedomuje aj vedenie breznianskej radnice a preto sa pred dvoma rokmi rozhodlo zapojiť do výzvy vyhlásenej ministerstvom životného prostredia ako správcom programu s názvom SK-Klíma - Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy implementovaného v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Finančného mechanizmu Nórskeho kráľovstva.

Na základe neho si mesto nechalo vypracovať strategický dokument tzv. akčný plán, ktorý definuje technicky a finančne realizovateľné aktivity smerujúce k znižovaniu emisií CO2, zvýšeniu úspory energií a záchytu uhlíka v prijateľne krátkom čase. „Cieľom projektu je systematické plánovanie a realizácia opatrení zameraných na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v katastrálnom území mesta Brezno. Projekt prispeje k udržateľnej kvalite života obyvateľov a kvalite životného prostredia v meste v reakcii na nepriaznivé dopady zmeny klímy,“ vysvetľuje primátor Tomáš Abel. Žiadosť mesta bola začiatkom minulého roka schválená a Brezno sa tak mohlo pustiť do najväčšieho enviroprojektu vo svojej histórii.

Šesť strategických oblastí

Akčný plán je rozdelený na šesť strategických oblastí - sektor budov, energeticky úsporné riešenia a smart riešenia, dopravu, zelenú a modrú infraštruktúru, ako aj odpadové a vodné hospodárstvo. Financie z poskytnutého 1,4-miliónového balíka radnica použije práve na realizáciu opatrení, ktoré majú zlepšiť súčasný stav v jednotlivých oblastiach. Kým vlani z týchto zdrojov kúpila elektrický automobil pre potreby mestského úradu, tento rok sa zameria predovšetkým na zvýšenie energetickej efektívnosti dvoch materských škôl, inštaláciu inteligentného osvetlenia, nákup zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad, aktivity zamerané na monitoring a zlepšenie kvality ovzdušia, revitalizáciu zelene, vybudovanie bioretenčného systému, ale napríklad aj na nákup služobných bicyklov pre svojich zamestnancov.

„Na všetky uvedené aktivity budeme najprv robiť verejné obstarávanie a zrealizujeme aj úvodnú konferenciu s účasťou nášho partnera z Nórska. Či bude online, alebo osobne, závisí od aktuálnej pandemickej situácie,“ informovala Milada Medveďová, vedúca odboru riadenia projektov. Spomínaným partnerom Brezna je nórske mesto Ullensvang, s ktorým počas svojho funkčného obdobia nadviazal spoluprácu súčasný primátor Tomáš Abel. „Škandinávske krajiny sú známe viacerými inováciami hlavne v oblasti podpory a rozvoja životného prostredia, ekologickým riešením v rámci spracovania odpadu, využívania alternatívnych zdrojov energie a mnohých ďalších. A práve tieto oblasti sú pre nás inšpiráciou,“ zdôrazňuje primátor.

Rozmenené na drobné

Mesto v rámci rozbehnutého enviroprojektu plánuje investovať predovšetkým do obnovy a revitalizácie svojich budov. Okrem zateplenia škôlok na Ulici B. Němcovej a na Hradbách, ktoré prinesie viac ako 60 % úsporu energií, chce zabrániť prehrievaniu asfaltových ihrísk zosvetlením ich povrchov, nainštalovať vertikálnu zeleň na dvoch kontajnerových stojiskách a rovnako i na fasáde nádvoria pred Múzeum komunizmu. Zameria sa tiež na zachytávanie zrážkovej vody v objekte materskej školy na Ulici B. Němcovej, ktorá bude slúžiť na zavlažovanie trávnatých plôch v jej areáli.

Kapitola zaoberajúca sa úsporou energie a inteligentnými riešeniami zas zahŕňa inštaláciu senzorov kvality ovzdušia a kombinovaného snímača meteorologických parametrov s príslušnou aplikáciou, ktorých cieľom je online monitoring znečistenia životného prostredia vrátane systému včasného varovania pri náhlom zhoršení stavu. Mesto tiež plánuje prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov pomocou 28 solárnych svietidiel na osvetlenie vnútroblokov.

V oblasti dopravy sa chce sústrediť na rozvoj trvalo udržateľnej mobility a to nákupom 10 bicyklov pre zamestnancov mestského úradu a Technických služieb; zelenú a modrú infraštruktúru podporí revitalizáciou zelene v centrálnych mestských zónach; rozvoj odpadového hospodárstva zabezpečí zakúpením 50 kusov 1100-litrových kontajnerov na recykláciu biologicky rozložiteľných odpadov a v rámci vodného hospodárstva vybuduje bioretenčný systém s funkčnou vegetáciou na zadržiavanie a odvedenie dažďovej vody zo svahov nad Baldovským mostom.

Podpora environmentálnej zodpovednosti

Podľa slov Milady Medveďovej sú súčasťou stratégie aj tzv. mäkké opatrenia na podporu systematického akčného plánovania. V rámci nich budú vo finálnej verzii vypracované analýzy súčasnej situácie skleníkových plynov, klimatických podmienok a rizík, ako aj analýza ohrozeného územia a jeho monitorovanie. „Druhou skupinou mäkkých opatrení sú sociálne opatrenia na zníženie zraniteľnosti obyvateľstva voči nepriaznivým dopadom zmeny klímy formou podpory environmentálnej zodpovednosti obyvateľov.“ Ide o edukačné programy pre žiakov základných a stredných škôl, zamerané na vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja.

 

autor článku : Eva Šipošová | foto: M.B., Pixabay

 

Viac infromácií o projekte nájdete na www.breznoklima.sk

 

        

 

Fotogaléria


Novinkyviac

16.04.2024 17:23:47 Mesto Brezno

Brezno sa prispôsobuje zmene klímy. Aktívne, systematicky a zodpovedne

Efektívnymi projektovými opatreniami za takmer jeden a pol milióna eur, ktoré sa Breznu podarilo zrealizovať v ...

15.04.2024 15:29:07 Mesto Brezno

Technické služby už začali s prvým jarným kosením, pri práci im pomáhajú aj stroje

Technické služby sa naplno venujú úprave zelene v meste a o niečo skôr, ako po minulé ...

15.04.2024 15:26:57 Mesto Brezno

Miestny klub Spoločnosti M. R. Štefánika v Brezne patrí medzi najaktívnejšie v rámci Slovenska

Členovia Miestneho klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Brezne sa stretli na jarnej členskej schôdzi. Súčasťou ...

09.04.2024 16:05:21 Kultúra a šport

Paľo Habera a skupina Team to v júni v breznianskej Aréne poriadne rozprúdia

Neskutočná energia, najväčšie hity, jedinečná atmosféra a fantastický výkon! To všetko môžete zažiť v Aréne 26. ...

09.04.2024 16:03:19 Mesto Brezno

Samosprávy regiónu Horehronie hodnotili vlaňajší rok

Dňa 25. marca sa uskutočnil snem Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia na Táľoch. Primátor, starostovia ...

09.04.2024 16:01:41 Mesto Brezno

Od mája zaparkuje na Nálepkovej ulici viac vozidiel

Hneď po Veľkej noci sa Technické služby Brezno pustili do výstavby nových odstavných plôch. Celkovo 13 ...

08.04.2024 15:08:01 Mesto Brezno

V základných školách v Brezne slávnostne zapísali 215 budúcich prváčikov

Minulú stredu sa uskutočnil slávnostný zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025. Budúcich školákov ...

08.04.2024 15:06:57 Mesto Brezno

Novým prezidentom Slovenskej republiky bude Peter Pellegrini. Podporili ho aj na Horehroní

Rozhodujúce kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky vyhral Peter Pellegrini so ziskom 53,12 percenta hlasov. Ivan Korčok ...

08.04.2024 15:05:00 Mesto Brezno

Novovybudovanou kompostárňou sa zmení systém separácie odpadov

Breznianska samospráva úspešne pokračuje vo výstavbe novej kompostárne s modernými technológiami. Práce ukončí v júni tohto roku. ...

02.04.2024 15:52:35 Mesto Brezno

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Brezne

Poslanci vzali na vedomie úpravu dvoch všeobecne záväzných nariadení, okrem iného rokovali aj o návrhu na ...

02.04.2024 15:51:36 Mesto Brezno

Nová dotačná výzva má podporiť rozvoj občianskej vybavenosti a služieb v okrese Brezno

V posledný marcový štvrtok minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom ...

26.03.2024 15:42:49 Mesto Brezno

V historickom sade na Banisku sadili budúcnosť

Nadácia Ekopolis vo svojej jarnej výzve grantového programu Sadíme budúcnosť prerozdelila takmer 28 tisíc eur. Jedným ...

25.03.2024 15:13:42 Mesto Brezno

Na Ulici Hronská v Brezne asfaltovali cestu a chodník

V rámci skvalitnenia dopravnej infraštruktúry breznianska samospráva pokračuje v ďalšej oprave miestnych komunikácií. Minulý týždeň asfaltovali cestu ...

25.03.2024 15:12:53 Mesto Brezno

Do druhého kola prezidentských volieb v sobotu 6. apríla postupujú Ivan Korčok a Peter Pellegrini

V okrese Brezno k volebným urnám pristúpilo 49,41 % voličov, priamo v meste 48,60 %. Vyjadriť ...

18.03.2024 16:36:37 Mesto Brezno

V Bujakove historicky prvýkrát vyniesli Morenu

V miestnej časti Brezna - Bujakove po prvýkrát v histórii vítali jar starým slovanským zvykom. Deň ...