Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Inovatívne riešenia na škandinávsky spôsob. Brezno realizuje opatrenia na zníženie svojej uhlíkovej stopy

Zverejnené: 09.02.2022 15:32:37
obr: Inovatívne riešenia na škandinávsky spôsob. Brezno realizuje opatrenia na zníženie svojej uhlíkovej stopy

Finančné prostriedky v objeme 1,4 milióna eur z nórskych fondov mesto použije na zateplenie škôlok, inteligentné osvetlenie, vodozádržné opatrenia, výsadbu zelene, ale napríklad aj nákup služobných bicyklov.

 

Efektivita realizovaných krokov by sa v krátkom čase mala prejaviť nielen na významnej úspore energií, ale aj na zlepšení kvality ovzdušia v mestskom prostredí.

Reakcia na nepriaznivé dopady zmeny klímy

V celosvetovom meradle sú mestá a ich obyvatelia zodpovední za 40 – 70 % emisií skleníkových plynov spôsobených spotrebou energie. Samosprávy pritom disponujú efektívnymi nástrojmi, ktoré im umožňujú zásadne ovplyvniť ich nemalý podiel na globálnej klimatickej zmene. Svoju spoločenskú zodpovednosť si uvedomuje aj vedenie breznianskej radnice a preto sa pred dvoma rokmi rozhodlo zapojiť do výzvy vyhlásenej ministerstvom životného prostredia ako správcom programu s názvom SK-Klíma - Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy implementovaného v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Finančného mechanizmu Nórskeho kráľovstva.

Na základe neho si mesto nechalo vypracovať strategický dokument tzv. akčný plán, ktorý definuje technicky a finančne realizovateľné aktivity smerujúce k znižovaniu emisií CO2, zvýšeniu úspory energií a záchytu uhlíka v prijateľne krátkom čase. „Cieľom projektu je systematické plánovanie a realizácia opatrení zameraných na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v katastrálnom území mesta Brezno. Projekt prispeje k udržateľnej kvalite života obyvateľov a kvalite životného prostredia v meste v reakcii na nepriaznivé dopady zmeny klímy,“ vysvetľuje primátor Tomáš Abel. Žiadosť mesta bola začiatkom minulého roka schválená a Brezno sa tak mohlo pustiť do najväčšieho enviroprojektu vo svojej histórii.

Šesť strategických oblastí

Akčný plán je rozdelený na šesť strategických oblastí - sektor budov, energeticky úsporné riešenia a smart riešenia, dopravu, zelenú a modrú infraštruktúru, ako aj odpadové a vodné hospodárstvo. Financie z poskytnutého 1,4-miliónového balíka radnica použije práve na realizáciu opatrení, ktoré majú zlepšiť súčasný stav v jednotlivých oblastiach. Kým vlani z týchto zdrojov kúpila elektrický automobil pre potreby mestského úradu, tento rok sa zameria predovšetkým na zvýšenie energetickej efektívnosti dvoch materských škôl, inštaláciu inteligentného osvetlenia, nákup zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad, aktivity zamerané na monitoring a zlepšenie kvality ovzdušia, revitalizáciu zelene, vybudovanie bioretenčného systému, ale napríklad aj na nákup služobných bicyklov pre svojich zamestnancov.

„Na všetky uvedené aktivity budeme najprv robiť verejné obstarávanie a zrealizujeme aj úvodnú konferenciu s účasťou nášho partnera z Nórska. Či bude online, alebo osobne, závisí od aktuálnej pandemickej situácie,“ informovala Milada Medveďová, vedúca odboru riadenia projektov. Spomínaným partnerom Brezna je nórske mesto Ullensvang, s ktorým počas svojho funkčného obdobia nadviazal spoluprácu súčasný primátor Tomáš Abel. „Škandinávske krajiny sú známe viacerými inováciami hlavne v oblasti podpory a rozvoja životného prostredia, ekologickým riešením v rámci spracovania odpadu, využívania alternatívnych zdrojov energie a mnohých ďalších. A práve tieto oblasti sú pre nás inšpiráciou,“ zdôrazňuje primátor.

Rozmenené na drobné

Mesto v rámci rozbehnutého enviroprojektu plánuje investovať predovšetkým do obnovy a revitalizácie svojich budov. Okrem zateplenia škôlok na Ulici B. Němcovej a na Hradbách, ktoré prinesie viac ako 60 % úsporu energií, chce zabrániť prehrievaniu asfaltových ihrísk zosvetlením ich povrchov, nainštalovať vertikálnu zeleň na dvoch kontajnerových stojiskách a rovnako i na fasáde nádvoria pred Múzeum komunizmu. Zameria sa tiež na zachytávanie zrážkovej vody v objekte materskej školy na Ulici B. Němcovej, ktorá bude slúžiť na zavlažovanie trávnatých plôch v jej areáli.

Kapitola zaoberajúca sa úsporou energie a inteligentnými riešeniami zas zahŕňa inštaláciu senzorov kvality ovzdušia a kombinovaného snímača meteorologických parametrov s príslušnou aplikáciou, ktorých cieľom je online monitoring znečistenia životného prostredia vrátane systému včasného varovania pri náhlom zhoršení stavu. Mesto tiež plánuje prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov pomocou 28 solárnych svietidiel na osvetlenie vnútroblokov.

V oblasti dopravy sa chce sústrediť na rozvoj trvalo udržateľnej mobility a to nákupom 10 bicyklov pre zamestnancov mestského úradu a Technických služieb; zelenú a modrú infraštruktúru podporí revitalizáciou zelene v centrálnych mestských zónach; rozvoj odpadového hospodárstva zabezpečí zakúpením 50 kusov 1100-litrových kontajnerov na recykláciu biologicky rozložiteľných odpadov a v rámci vodného hospodárstva vybuduje bioretenčný systém s funkčnou vegetáciou na zadržiavanie a odvedenie dažďovej vody zo svahov nad Baldovským mostom.

Podpora environmentálnej zodpovednosti

Podľa slov Milady Medveďovej sú súčasťou stratégie aj tzv. mäkké opatrenia na podporu systematického akčného plánovania. V rámci nich budú vo finálnej verzii vypracované analýzy súčasnej situácie skleníkových plynov, klimatických podmienok a rizík, ako aj analýza ohrozeného územia a jeho monitorovanie. „Druhou skupinou mäkkých opatrení sú sociálne opatrenia na zníženie zraniteľnosti obyvateľstva voči nepriaznivým dopadom zmeny klímy formou podpory environmentálnej zodpovednosti obyvateľov.“ Ide o edukačné programy pre žiakov základných a stredných škôl, zamerané na vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja.

 

autor článku : Eva Šipošová | foto: M.B., Pixabay

 

Viac infromácií o projekte nájdete na www.breznoklima.sk

 

        

 

Fotogaléria


Novinkyviac

20.03.2023 11:24:36 Mesto Brezno

Mesto spustilo novú mobilnú aplikáciu. Vďaka nej nájdete všetky potrebné informácie na jednom mieste

Aktuálne informácie o dianí v Brezne získa každý, kto si do svojho mobilu stiahne bezplatnú aplikáciu Brezno. Od ...

20.03.2023 11:23:08 Kultúra a šport

Zuzana Tlučková: V Brezne máme výborné publikum a teším sa, že čoskoro prídeme s komédiou Klimaktérium

Hlavnou hviezdou predstavenia Pi čaj, miláčik! bola  Zuzana Tlučková, ktorá si v postave režisérky Kláry získala publikum. ...

20.03.2023 11:22:01 Kultúra a šport

Do mestského domu kultúry zavítala hra s chytľavým názvom a skvelým hereckým obsadením

V Brezne na doskách, ktoré znamenajú svet, stáli obľúbení profesionálni herci a herečky. Za svoje umelecké ...

20.03.2023 11:20:47 Mesto Brezno

V Brezne diskutovali s odborníkmi o zlepšení kvality ovzdušia

Aká je kvalita ovzdušia u nás a ako ju vylepšiť? Touto témou sa zaoberali účastníci workshopu v rámci ...

20.03.2023 11:19:45 Mesto Brezno

Zástupcovia mesta čítali deťom v školách

V breznianskych základných školách Marec – mesiac knihy oslávili tradičným spôsobom. Po predchádzajúcich úspešných ročníkoch primátor ...

20.03.2023 11:17:54 Mesto Brezno

Škôlkari na návšteve radnice

Deti z Materskej školy na Hradbách pri Základnej škole Pionierska 2 zavítali na mestský úrad. V rámci prehliadky ...

13.03.2023 14:16:43 Mesto Brezno

Primátor so svojimi zástupcami zablahoželal ženám k ich sviatku

Medzinárodný deň žien si pripomenuli aj v Brezne. Vedenie mesta zablahoželalo dámam k ich sviatku v zariadeniach pre seniorov, ...

13.03.2023 14:15:39 Mesto Brezno

Mesto sa snaží motivovať marginalizované rómske komunity k uprataniu okolia ich obydlí

Mesto Brezno pravidelne organizuje brigády v lokalitách, kde žijú rómske komunity. K údržbe obydlí a ich okolia obyvateľov motivuje, ...

13.03.2023 14:14:59 Mesto Brezno

Odovzdanie výťažku z fašiangov

Vedenie mesta minulý týždeň v utorok odovzdalo výťažok z fašiangových osláv rodine Ridzoňovej, ktorá vyzbierané finančné prostriedky použije ...

13.03.2023 14:14:04 Mesto Brezno

V Brezne darovali viac ako 14 a pol litra krvi

Od minulého roka v breznianskej synagóge funguje pravidelný mobilný odber krvi, ktorý realizujú v synagóge. Drahocennú tekutinu prišlo ...

13.03.2023 14:11:58 Mesto Brezno

O služby v mestskej knižnici je zo strany nových čitateľov čoraz väčší záujem

S mesiacom marec sa neodmysliteľne spája kniha. Ako zhodnotili v breznianskej knižnici, dobrou správou je, že ľudia ...

06.03.2023 10:41:05 Mesto Brezno

Druhý viceprimátor mesta Andrej Barančok: „Riadim sa pravidlom, čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra“

Primátor Brezna za svojho druhého zástupcu vymenoval Andreja Barančoka. Dlhoročný poslanec mestského zastupiteľstva bude mať v rukách ...