Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Inovatívne riešenia na škandinávsky spôsob. Brezno realizuje opatrenia na zníženie svojej uhlíkovej stopy

Zverejnené: 09.02.2022 15:32:37
obr: Inovatívne riešenia na škandinávsky spôsob. Brezno realizuje opatrenia na zníženie svojej uhlíkovej stopy

Finančné prostriedky v objeme 1,4 milióna eur z nórskych fondov mesto použije na zateplenie škôlok, inteligentné osvetlenie, vodozádržné opatrenia, výsadbu zelene, ale napríklad aj nákup služobných bicyklov.

 

Efektivita realizovaných krokov by sa v krátkom čase mala prejaviť nielen na významnej úspore energií, ale aj na zlepšení kvality ovzdušia v mestskom prostredí.

Reakcia na nepriaznivé dopady zmeny klímy

V celosvetovom meradle sú mestá a ich obyvatelia zodpovední za 40 – 70 % emisií skleníkových plynov spôsobených spotrebou energie. Samosprávy pritom disponujú efektívnymi nástrojmi, ktoré im umožňujú zásadne ovplyvniť ich nemalý podiel na globálnej klimatickej zmene. Svoju spoločenskú zodpovednosť si uvedomuje aj vedenie breznianskej radnice a preto sa pred dvoma rokmi rozhodlo zapojiť do výzvy vyhlásenej ministerstvom životného prostredia ako správcom programu s názvom SK-Klíma - Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy implementovaného v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Finančného mechanizmu Nórskeho kráľovstva.

Na základe neho si mesto nechalo vypracovať strategický dokument tzv. akčný plán, ktorý definuje technicky a finančne realizovateľné aktivity smerujúce k znižovaniu emisií CO2, zvýšeniu úspory energií a záchytu uhlíka v prijateľne krátkom čase. „Cieľom projektu je systematické plánovanie a realizácia opatrení zameraných na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v katastrálnom území mesta Brezno. Projekt prispeje k udržateľnej kvalite života obyvateľov a kvalite životného prostredia v meste v reakcii na nepriaznivé dopady zmeny klímy,“ vysvetľuje primátor Tomáš Abel. Žiadosť mesta bola začiatkom minulého roka schválená a Brezno sa tak mohlo pustiť do najväčšieho enviroprojektu vo svojej histórii.

Šesť strategických oblastí

Akčný plán je rozdelený na šesť strategických oblastí - sektor budov, energeticky úsporné riešenia a smart riešenia, dopravu, zelenú a modrú infraštruktúru, ako aj odpadové a vodné hospodárstvo. Financie z poskytnutého 1,4-miliónového balíka radnica použije práve na realizáciu opatrení, ktoré majú zlepšiť súčasný stav v jednotlivých oblastiach. Kým vlani z týchto zdrojov kúpila elektrický automobil pre potreby mestského úradu, tento rok sa zameria predovšetkým na zvýšenie energetickej efektívnosti dvoch materských škôl, inštaláciu inteligentného osvetlenia, nákup zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad, aktivity zamerané na monitoring a zlepšenie kvality ovzdušia, revitalizáciu zelene, vybudovanie bioretenčného systému, ale napríklad aj na nákup služobných bicyklov pre svojich zamestnancov.

„Na všetky uvedené aktivity budeme najprv robiť verejné obstarávanie a zrealizujeme aj úvodnú konferenciu s účasťou nášho partnera z Nórska. Či bude online, alebo osobne, závisí od aktuálnej pandemickej situácie,“ informovala Milada Medveďová, vedúca odboru riadenia projektov. Spomínaným partnerom Brezna je nórske mesto Ullensvang, s ktorým počas svojho funkčného obdobia nadviazal spoluprácu súčasný primátor Tomáš Abel. „Škandinávske krajiny sú známe viacerými inováciami hlavne v oblasti podpory a rozvoja životného prostredia, ekologickým riešením v rámci spracovania odpadu, využívania alternatívnych zdrojov energie a mnohých ďalších. A práve tieto oblasti sú pre nás inšpiráciou,“ zdôrazňuje primátor.

Rozmenené na drobné

Mesto v rámci rozbehnutého enviroprojektu plánuje investovať predovšetkým do obnovy a revitalizácie svojich budov. Okrem zateplenia škôlok na Ulici B. Němcovej a na Hradbách, ktoré prinesie viac ako 60 % úsporu energií, chce zabrániť prehrievaniu asfaltových ihrísk zosvetlením ich povrchov, nainštalovať vertikálnu zeleň na dvoch kontajnerových stojiskách a rovnako i na fasáde nádvoria pred Múzeum komunizmu. Zameria sa tiež na zachytávanie zrážkovej vody v objekte materskej školy na Ulici B. Němcovej, ktorá bude slúžiť na zavlažovanie trávnatých plôch v jej areáli.

Kapitola zaoberajúca sa úsporou energie a inteligentnými riešeniami zas zahŕňa inštaláciu senzorov kvality ovzdušia a kombinovaného snímača meteorologických parametrov s príslušnou aplikáciou, ktorých cieľom je online monitoring znečistenia životného prostredia vrátane systému včasného varovania pri náhlom zhoršení stavu. Mesto tiež plánuje prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov pomocou 28 solárnych svietidiel na osvetlenie vnútroblokov.

V oblasti dopravy sa chce sústrediť na rozvoj trvalo udržateľnej mobility a to nákupom 10 bicyklov pre zamestnancov mestského úradu a Technických služieb; zelenú a modrú infraštruktúru podporí revitalizáciou zelene v centrálnych mestských zónach; rozvoj odpadového hospodárstva zabezpečí zakúpením 50 kusov 1100-litrových kontajnerov na recykláciu biologicky rozložiteľných odpadov a v rámci vodného hospodárstva vybuduje bioretenčný systém s funkčnou vegetáciou na zadržiavanie a odvedenie dažďovej vody zo svahov nad Baldovským mostom.

Podpora environmentálnej zodpovednosti

Podľa slov Milady Medveďovej sú súčasťou stratégie aj tzv. mäkké opatrenia na podporu systematického akčného plánovania. V rámci nich budú vo finálnej verzii vypracované analýzy súčasnej situácie skleníkových plynov, klimatických podmienok a rizík, ako aj analýza ohrozeného územia a jeho monitorovanie. „Druhou skupinou mäkkých opatrení sú sociálne opatrenia na zníženie zraniteľnosti obyvateľstva voči nepriaznivým dopadom zmeny klímy formou podpory environmentálnej zodpovednosti obyvateľov.“ Ide o edukačné programy pre žiakov základných a stredných škôl, zamerané na vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja.

 

autor článku : Eva Šipošová | foto: M.B., Pixabay

 

Viac infromácií o projekte nájdete na www.breznoklima.sk

 

        

 

Fotogaléria


Novinkyviac

29.11.2022 10:49:41 Mesto Brezno

Ondrejský jarmok si zapísal už 532. ročník

Remeselníci zblízka i z ďaleka, chutné špeciality, vôňa vareného vína, medoviny, množstvo spotrebného tovaru, pestrý kultúrny program či ...

29.11.2022 10:48:52 Mesto Brezno

Mikuláš zavíta aj do Brezna

Na Slovensku sa zachoval zvyk, podľa ktorého putuje Mikuláš so sprievodom, nechýba čert či anjel. Do ...

29.11.2022 10:47:56 Mesto Brezno

Na námestí zapálili prvú adventnú sviečku

Kresťania na Slovensku i vo svete slávili prvú adventnú nedeľu, ktorou sa začína obdobie duchovnej prípravy na ...

29.11.2022 10:47:01 Kultúra a šport

Umelci z partnerských miest majú skutočne veľký talent

Mestský dom kultúry v Brezne ožil aj minulú sobotu, kedy sa o skvelú atmosféru postarali finalisti súťaže Česko ...

29.11.2022 10:46:08 Kultúra a šport

Školička korčuľovania naďalej pokračuje. Pre veľký úspech realizáciu projektu finančne podporilo mesto

Prváci a druháci základných škôl v Brezne sa zábavnou a zároveň poučnou formou učia korčuľovať zadarmo. Vďaka finančnej podpore ...

29.11.2022 10:43:34 Kultúra a šport

Výstava seniorov v Prameni

Seniori z Prameňa sú aktívni a mimoriadne zruční. Svedčí o tom aj výstava ich výrobkov, ktoré si verejnosť mohla ...

24.11.2022 08:49:21

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Boženka podporené z dotácie BBSK

Osobný automobil, altánok či klimatizácia je vybavenie, ktoré mesto Brezno zakúpilo do zariadenia pre seniorov z dotácie ...

22.11.2022 14:48:27 Mesto Brezno

Ondrejský jarmok začína už tento štvrtok. Prvýkrát ho otvorí sprievod

Ondrejský jarmok mal voľakedy inú podobu, stále však ostal nevšednou spoločenskou udalosťou a zachoval si svoju neopakovateľnú ...

22.11.2022 14:47:40 Mesto Brezno

Prvú adventnú sviečku rozsvietia túto nedeľu aj na námestí v Brezne

Vianoce sa blížia a s nimi i rôzne podujatia, ktoré nám čoraz viac navodzujú sviatočnú atmosféru. Jedno z nich sa ...

22.11.2022 14:46:19 Kultúra a šport

Nenechajte si ujsť hviezdny galaprogram Partnerské mestá majú talent

Po úspešnom spoločnom galaprograme dvoch partnerských miest skvelý projekt z Nového Bydžova prichádza do Brezna. Jedinečné vystúpenie ...

22.11.2022 14:45:22 Mesto Brezno

Pri hrobke rodu Lehotských je už umiestnená aj informačná tabuľka

Jedna z najkrajších stavieb starého cintorína v Brezne sa už vyníma v celej svojej kráse. Návštevníci sa viac o Hrobke ...

22.11.2022 14:44:35 Mesto Brezno

Predstaviteľom samospráv sa poďakovali za náročné štvorročné obdobie

V obradnej sieni mestského úradu predsedníčka Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia Tatiana Čontofalská poďakovala primátorovi a starostom ...