Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Infekcia koronavírusom sa zisťuje výterom z nosa a dutiny ústnej, kedy sa dokazuje priamo vírus vo vzorke

Zverejnené: 30.03.2020 10:01:39
obr: Infekcia koronavírusom sa zisťuje výterom z nosa a dutiny ústnej, kedy sa dokazuje priamo vírus vo vzorke

 Najsilnejšou témou vo všetkých médiách je jednoznačne koronavírus. Čo to vôbec je, ako sa prenáša, vyšetruje, ako sa proti nemu brániť a aké sú jeho hlavné príznaky, v rozhovore vysvetľuje vedúca lekárka pracoviska klinickej mikrobiológie, nemocničná epidemiologička Nemocnice s poliklinikou v Brezne Zuzana Kónyová.

 

Celý svet žije témou COVID-19. Môžem vás poprosiť na zopakovanie, čo je to koronavírus a ako sa prenáša?

– Koronavírusy spôsobujú prevažne infekcie horných ciest dýchacích. Sú druhou najčastejšou príčinou nádchy, v populácii sú bežne rozšírené. Infekcie dolných ciest dýchacích vyvoláva skupina betakoronavírusov, ktoré majú zvierací pôvod. V minulosti spôsobili lokálne epidémie SARS (v Číne) a MERS (v Saudskej Arábii). Nový koronavírus, ktorý bol prvýkrát izolovaný v roku 2019 v Číne, v meste Wuchan, je blízky príbuzný vírusu SARS, a preto bol aj pomenovaný SARS-CoV-2. Ochorenie, ktoré vyvoláva, dostalo názov COVID-19. Môže prebiehať úplne bezpríznakovo, alebo sa prejaví nádchou, kašľom, horúčkou, únavou, bolesťami celého tela a v tých najťažších prípadoch ťažkým vírusovým obojstranným zápalom pľúc. Koronavírus SARS-CoV-2 sa prenáša aerosólom a kvapôčkovou infekciou (napr. pri kašľaní, kýchnutí) a kontaktom (napr. z kontaminovaných predmetov, podaním rúk) pri nedodržaní hygieny rúk. Vírus prežíva v prostredí niekoľko hodín až dní, v závislosti od typu povrchu a vonkajších podmienok. Vstupnou bránou je sliznica dýchacích ciest, dutina ústna a očné spojovky.

Inkubačná doba po vypuknutie klinických príznakov infekcie dýchacích ciest je 2 až 14 dní, priemerne 5 – 6 dní od infekcie. V prípade kontaktu je potrebné karanténne opatrenia dodržiavať celých 14 dní.

 

Akým vyšetrením sa koronavírus zisťuje?

– Infekcia koronavírusom sa zisťuje výterom z nosa a dutiny ústnej, kedy sa dokazuje priamo vírus vo vzorke. Ide o vyšetrenie dôkazu nukleovej kyseliny (PCR). V neskorších fázach ochorenia a tiež po prekonaní infekcie je možný dôkaz z krvi, kedy sa zisťuje prítomnosť protilátok. Vyšetrenie sa má vykonávať len na odporúčanie epidemiológa, nie je dôvod na plošné vyšetrovanie, pretože ak je negatívne, ešte to neznamená, že človek nie je infikovaný. Častokrát sú výsledky pozitívne až na konci inkubačnej doby, t. j. na 14 deň. Preto je také dôležité dodržať karanténu v celej dĺžke 14 dní.

Čo nasleduje po odobratí vzorky?

– Vzorka sa transportuje do laboratórií v Banskej Bystrici, v Brezne sa vyšetrenie metódou PCR nevykonáva.

Vyšetrenie teda nie je možné v Brezne realizovať?

– V Brezne na to nemáme potrebné prístrojové vybavenie. Plánujeme v našom laboratóriu vykonávať stanovenie protilátok z krvi. Tiež existuje možnosť u nás vykonávať vyšetrenie antigénu vo výtere z nosa za použitia tzv. rýchlotestov, avšak tie majú nižšiu citlivosť v porovnaní s PCR, čiže môžu sa použiť len za určitých okolností a musia byť prekonzultované s lekárom klinickým mikrobiológom. Momentálne sa na našom trhu ešte nedajú kúpiť.

 

Kde všade na Slovensku sa koronavírus vyšetruje?

Situácia sa stále mení, momentálne vyšetrenie vykonáva Bratislava, Košice a Banská Bystrica. V pláne je vyšetrovanie rozšíriť aj na súkromné laboratóriá s potrebným vybavením tak, aby bolo možné vyšetrovať viac vzoriek denne

 

Ako sú zamestnanci v laboratóriách chránený pri   skúmaní?

– Spracovanie materiálu sa vykonáva v špeciálnych bezpečnostných laminárnych boxoch, úroveň ochrany 2, za použitia štandardných osobných ochranných pomôcok.

 

Na začiatku pandémie COVID-19 porovnávali s chrípkou. Môžete vysvetliť rozdiel medzi týmito dvoma vírusmi?

– Spôsob šírenia je rovnaký, problém je, že na koronavírus je vnímavá celá populácia, nielen jej časť, ako je to pri chrípke. Ak by neboli zavedené prísne opatrenia, došlo by k vypuknutiu choroby naraz u veľkého množstva ľudí a náš zdravotnícky systém v takomto prípade nedokáže zabezpečiť adekvátnu zdravotnú starostlivosť pre také veľké množstvo pacientov.

Podľa vášho názoru, ako sa brániť proti tomuto vírusu?

– Je potrebné, aby každý používal rúško. Ak ho používame všetci a je medzi nami nakazený človek, ale má rúško, nebude vírus šíriť ďalej. Nesmieme zabúdať, že nakazený človek nemusí mať žiadne príznaky ochorenia dýchacích ciest. Tiež treba minimalizovať sociálne kontakty a chrániť najrizikovejšiu časť populácie, čiže starších ľudí.

 

Čo by ste na záver odkázali čitateľom?

– Je dôležité, aby pacienti, ktorí sú podozriví na infekciu koronavírusom, nechodili do nemocnice osobne, mohlo by dôjsť k ohrozeniu zdravotníckeho personálu. Rovnako pacienti nesmú zatajiť dôležité informácie, pretože pri ošetrení napr. záchranármi či lekárom urgentného príjmu, bez použitia potrebných osobných ochranných pomôcok, ich vystavia riziku infekcie. Zdravotnícki pracovníci musia následne ísť do karantény, aby neohrozili iných pacientov. To sa už na Slovensku deje a pre nemocnice a záchrannú zdravotnú službu je už dnes veľmi ťažké zabezpečiť potrebnú zdravotnú starostlivosť v potrebnom rozsahu pre nedostatok kvalifikovaného personálu. Z tohto dôvodu žiadame pacientov, ktorí majú prejavy akútnej infekcie dýchacích ciest (teplota, nádcha, kašeľ, sťažené dýchanie a pod.) a zároveň boli v posledných 14 dňoch v oblasti s výskytom koronavírusu spôsobujúci COVID-19, boli v posledných 14 dňoch v kontakte s osobou, ktorá bola v zahraničí, alebo jej bola nariadená karanténa z dôvodu kontaktu s COVID-19, boli v kontakte s osobou, ktorá má potvrdený koronavírus spôsobujúci COVID-19, aby nechodili do nemocnice osobne. Je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo epidemiológa RÚVZ v Banskej Bystrici, na čísle 0918 – 659 580. V prípade, ak pacient vyžaduje povinnú domácu 14-dňovú karanténu, je potrebné, aby telefonicky alebo e-mailom kontaktoval všeobecného lekára pre dospelých/pediatra ohľadom vystavenia PN-ky.

 

autor článku : Monika Doľňanová| foto : ilustračné foto


Novinkyviac

20.03.2023 11:24:36 Mesto Brezno

Mesto spustilo novú mobilnú aplikáciu. Vďaka nej nájdete všetky potrebné informácie na jednom mieste

Aktuálne informácie o dianí v Brezne získa každý, kto si do svojho mobilu stiahne bezplatnú aplikáciu Brezno. Od ...

20.03.2023 11:23:08 Kultúra a šport

Zuzana Tlučková: V Brezne máme výborné publikum a teším sa, že čoskoro prídeme s komédiou Klimaktérium

Hlavnou hviezdou predstavenia Pi čaj, miláčik! bola  Zuzana Tlučková, ktorá si v postave režisérky Kláry získala publikum. ...

20.03.2023 11:22:01 Kultúra a šport

Do mestského domu kultúry zavítala hra s chytľavým názvom a skvelým hereckým obsadením

V Brezne na doskách, ktoré znamenajú svet, stáli obľúbení profesionálni herci a herečky. Za svoje umelecké ...

20.03.2023 11:20:47 Mesto Brezno

V Brezne diskutovali s odborníkmi o zlepšení kvality ovzdušia

Aká je kvalita ovzdušia u nás a ako ju vylepšiť? Touto témou sa zaoberali účastníci workshopu v rámci ...

20.03.2023 11:19:45 Mesto Brezno

Zástupcovia mesta čítali deťom v školách

V breznianskych základných školách Marec – mesiac knihy oslávili tradičným spôsobom. Po predchádzajúcich úspešných ročníkoch primátor ...

20.03.2023 11:17:54 Mesto Brezno

Škôlkari na návšteve radnice

Deti z Materskej školy na Hradbách pri Základnej škole Pionierska 2 zavítali na mestský úrad. V rámci prehliadky ...

13.03.2023 14:16:43 Mesto Brezno

Primátor so svojimi zástupcami zablahoželal ženám k ich sviatku

Medzinárodný deň žien si pripomenuli aj v Brezne. Vedenie mesta zablahoželalo dámam k ich sviatku v zariadeniach pre seniorov, ...

13.03.2023 14:15:39 Mesto Brezno

Mesto sa snaží motivovať marginalizované rómske komunity k uprataniu okolia ich obydlí

Mesto Brezno pravidelne organizuje brigády v lokalitách, kde žijú rómske komunity. K údržbe obydlí a ich okolia obyvateľov motivuje, ...

13.03.2023 14:14:59 Mesto Brezno

Odovzdanie výťažku z fašiangov

Vedenie mesta minulý týždeň v utorok odovzdalo výťažok z fašiangových osláv rodine Ridzoňovej, ktorá vyzbierané finančné prostriedky použije ...

13.03.2023 14:14:04 Mesto Brezno

V Brezne darovali viac ako 14 a pol litra krvi

Od minulého roka v breznianskej synagóge funguje pravidelný mobilný odber krvi, ktorý realizujú v synagóge. Drahocennú tekutinu prišlo ...

13.03.2023 14:11:58 Mesto Brezno

O služby v mestskej knižnici je zo strany nových čitateľov čoraz väčší záujem

S mesiacom marec sa neodmysliteľne spája kniha. Ako zhodnotili v breznianskej knižnici, dobrou správou je, že ľudia ...

06.03.2023 10:41:05 Mesto Brezno

Druhý viceprimátor mesta Andrej Barančok: „Riadim sa pravidlom, čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra“

Primátor Brezna za svojho druhého zástupcu vymenoval Andreja Barančoka. Dlhoročný poslanec mestského zastupiteľstva bude mať v rukách ...