Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Formulár - Slobodný prístup k informáciám

Na základe zákona č. 207/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) má každý právo na prístup k informáciám, ktoré má Mesto Brezno k dispozícii, a ktoré je povinné zverejňovať a sprístupňovať. Po vyplnení formulára Vám, na Vami zadanú e- mailovú adresu, zašleme potvrdenie prijatia žiadosti. Pokiaľ Vám v zmysle Infozákona nebude odpovedané do ôsmich pracovných dní, kontaktujte gestora žiadostí o informácie na tel. čísle:  +421 048 6306 221

 

Vyplňte, prosím, formulár: