Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Dve odstránené lipy v mestskom parku už nahradili výsadbou troch nových líp

Zverejnené: 19.04.2021 15:00:07
obr: Dve odstránené lipy v mestskom parku už nahradili výsadbou troch nových líp

V mestskom parku už Technické služby vysadili tri lipy ako náhradu za urgentný výrub dvoch líp, ktoré ohrozovali bezpečnosť chodcov.

 

BREZNO. Zeleň je nenahraditeľnou súčasťou mestského prostredia. Okrem produkčnej, mikroklimatickej a ochrannej funkcie má aj svoju nezameniteľnú estetickú hodnotu.

Pár slov z histórie mestského parku

Ako je uvedené v historických dokumentoch, mestský park na severnej strane námestia bol založený koncom 19. storočia. Podľa slov architektky mesta Brezno Barbory Halásovej, s parkovými úpravami námestia začali na jeho severnej strane v roku 1884, kedy vysadili lipovú alej vedúcu z južnej strany námestia na sever ku vchodu do rímskokatolíckeho kostola, v tom období založili aj komunikácie pozdĺž kostola a radnice vedené západovýchodným smerom, spolu s kolmo vedenými pešími chodníkmi. Podstatná časť pôvodných výsadieb sa zachovala dodnes. „Základom vegetačnej kompozície mestského parku je relatívne zachovaný systém stromoradí, tvorený najmä lipami. V jeho severozápadnej časti je čitateľné pôvodné štvorradové stromoradie, v juhovýchodnej zasa dvojradové. Zaujímavosťou je, že najstaršie stromy sú vo zvyšku stromoradia vedúceho od vchodu do kostola južným smerom.“

Novoposadeným lipám je venovaná aj patričná starostlivosť

Nie vždy je však možné zachrániť staré stromy, ktoré nám  zanechali naši predkovia výsadbou v predchádzajúcich storočiach. Tak je tomu je aj v prípade dvoch storočných líp v parku na Námestí gen. M. R. Štefánika v Brezne, ktoré už boli v zlom zdravotnom stave a vážne ohrozovali bezpečnosť chodcov. Na základe posudku od znalca z odboru ochrany životného prostredia, ktorý skonštatoval ich rozsiahle napadnutie drevokaznou hubou spôsobujúcou hnilobu, mesto bolo nútené na konci marca pristúpiť k ich urgentnému výrubu.

Minulý týždeň už však dva odstránené stromy Technické služby nahradili tromi vzrastlými lipami. Podľa slov riaditeľa Lukáša Jeremiáša, lipy posadili do nového pôdneho substrátu, aby bolo čo najviac zabezpečené ich kvalitné zakorenenie a následný rast. Zároveň ich podoprú drevenými kolmi, zastrihnú pre vytvarovanie koruny a samozrejme upravia aj okolie výsadby.

Ako na záver dodala architektka, park je národná kultúrna pamiatka, kde predmetom ochrany je architektonická, ale aj vegetačná kompozícia, ktorú sa mesto vždy pri novej výsadbe snaží aj zachovať.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: D. P.


Novinkyviac

10.05.2021 16:11:12 Mesto Brezno

Do výzvy Spoločne za zelené mesto sa zapojilo až 54 záujemcov

Nultý ročník novej iniciatívy na skrášlenie predzáhradiek bytových domov v Brezne dopadol nad očakávania. Na základe mimoriadneho ...

10.05.2021 10:26:04 Mesto Brezno

Mesto začalo s výstavbou cykloprístreškov

Breznianska samospráva ešte pred dvomi rokmi podala projekt Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno a bola ...

10.05.2021 10:23:56 Mesto Brezno

Breznianska samospráva zrekonštruuje ďalšie dve materské školy, a to na Hradbách a B. Němcovej

Po renovácii materskej školy na Mazorníkove príde na rad rekonštrukcia ďalších dvoch materských škôl, a to na ...

10.05.2021 10:14:26 Mesto Brezno

Termín na športoviská si je možné rezervovať cez systém, ktorý má sprehľadniť ich obsadenosť

Mesto Brezno vďaka zlepšujúcej sa epidemiologickej situácii otvorilo brány športovísk, ktorých obsadenosť má sprehľadniť rezervačný systém. ...

10.05.2021 10:11:33 Mesto Brezno

Brezno opäť nádherne rozkvitlo

Modernou súčasťou miest, ale aj obcí na Slovensku je kvetinová výzdoba, ktorá krášli prostredie a spríjemňuje život ...

03.05.2021 08:35:51 Mesto Brezno

Námestie už zdobí máj

BREZNO. Mesto Brezno pre všetky dievčatá a ženy v piatok 30. apríla dopoludnia postavilo pri zvonici máj, ktorý ...

03.05.2021 08:34:08 Mesto Brezno

Mesto obnovilo ďalší blok materskej školy na Mazorníkove

Škôlkari na Mazorníkove sa už tešia z nových moderných priestorov vo veselých farbách. Obnovou mesto pre deti ...

03.05.2021 08:31:47 Mesto Brezno

Breznianska samospráva obnovila poškodenú fasádu z východnej strany historickej radnice

Mesto obnovilo časť poškodenej fasády na budove radnice, v ktorej sídli Horehronské múzeum. V rekonštrukčných prácach na jednej ...

03.05.2021 08:29:24 Mesto Brezno

Na starom cintoríne v meste pribudnú nové urnové miesta

Na starom cintoríne v Brezne Technické služby budujú 14 urnových miest. Cena prenájmu za jedno na 5 ...

03.05.2021 08:24:09 Mesto Brezno

Deň Zeme v Brezne oslávili dobrým skutkom

Pri príležitosti Dňa Zeme mesto Brezno a Technické služby oslovili verejnosť k vyčisteniu najbližšieho okolia a vyzbieraniu odpadu v prírode. ...

03.05.2021 08:18:28 Mesto Brezno

V breznianskej synagóge sprístupnili jedinečnú výstavu divadelných bábok a rekvizík s názvom Bábky s dušou

V breznianskej synagóge sprístupnili jedinečnú výstavu divadelných bábok a rekvizít významného slovenského bábkarského scénografa a technológa ...

26.04.2021 10:34:08 Mesto Brezno

Mestský úrad je opäť otvorený podľa platných úradných hodín

V rámci uvoľnenia opatrení súvisiacich s koronavírusom, breznianska samospráva pristúpila k otvoreniu mestského úradu pre verejnosť ako v čase ...