Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Dve odstránené lipy v mestskom parku už nahradili výsadbou troch nových líp

Zverejnené: 19.04.2021 15:00:07
obr: Dve odstránené lipy v mestskom parku už nahradili výsadbou troch nových líp

V mestskom parku už Technické služby vysadili tri lipy ako náhradu za urgentný výrub dvoch líp, ktoré ohrozovali bezpečnosť chodcov.

 

BREZNO. Zeleň je nenahraditeľnou súčasťou mestského prostredia. Okrem produkčnej, mikroklimatickej a ochrannej funkcie má aj svoju nezameniteľnú estetickú hodnotu.

Pár slov z histórie mestského parku

Ako je uvedené v historických dokumentoch, mestský park na severnej strane námestia bol založený koncom 19. storočia. Podľa slov architektky mesta Brezno Barbory Halásovej, s parkovými úpravami námestia začali na jeho severnej strane v roku 1884, kedy vysadili lipovú alej vedúcu z južnej strany námestia na sever ku vchodu do rímskokatolíckeho kostola, v tom období založili aj komunikácie pozdĺž kostola a radnice vedené západovýchodným smerom, spolu s kolmo vedenými pešími chodníkmi. Podstatná časť pôvodných výsadieb sa zachovala dodnes. „Základom vegetačnej kompozície mestského parku je relatívne zachovaný systém stromoradí, tvorený najmä lipami. V jeho severozápadnej časti je čitateľné pôvodné štvorradové stromoradie, v juhovýchodnej zasa dvojradové. Zaujímavosťou je, že najstaršie stromy sú vo zvyšku stromoradia vedúceho od vchodu do kostola južným smerom.“

Novoposadeným lipám je venovaná aj patričná starostlivosť

Nie vždy je však možné zachrániť staré stromy, ktoré nám  zanechali naši predkovia výsadbou v predchádzajúcich storočiach. Tak je tomu je aj v prípade dvoch storočných líp v parku na Námestí gen. M. R. Štefánika v Brezne, ktoré už boli v zlom zdravotnom stave a vážne ohrozovali bezpečnosť chodcov. Na základe posudku od znalca z odboru ochrany životného prostredia, ktorý skonštatoval ich rozsiahle napadnutie drevokaznou hubou spôsobujúcou hnilobu, mesto bolo nútené na konci marca pristúpiť k ich urgentnému výrubu.

Minulý týždeň už však dva odstránené stromy Technické služby nahradili tromi vzrastlými lipami. Podľa slov riaditeľa Lukáša Jeremiáša, lipy posadili do nového pôdneho substrátu, aby bolo čo najviac zabezpečené ich kvalitné zakorenenie a následný rast. Zároveň ich podoprú drevenými kolmi, zastrihnú pre vytvarovanie koruny a samozrejme upravia aj okolie výsadby.

Ako na záver dodala architektka, park je národná kultúrna pamiatka, kde predmetom ochrany je architektonická, ale aj vegetačná kompozícia, ktorú sa mesto vždy pri novej výsadbe snaží aj zachovať.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: D. P.


Novinkyviac

20.03.2023 11:24:36 Mesto Brezno

Mesto spustilo novú mobilnú aplikáciu. Vďaka nej nájdete všetky potrebné informácie na jednom mieste

Aktuálne informácie o dianí v Brezne získa každý, kto si do svojho mobilu stiahne bezplatnú aplikáciu Brezno. Od ...

20.03.2023 11:23:08 Kultúra a šport

Zuzana Tlučková: V Brezne máme výborné publikum a teším sa, že čoskoro prídeme s komédiou Klimaktérium

Hlavnou hviezdou predstavenia Pi čaj, miláčik! bola  Zuzana Tlučková, ktorá si v postave režisérky Kláry získala publikum. ...

20.03.2023 11:22:01 Kultúra a šport

Do mestského domu kultúry zavítala hra s chytľavým názvom a skvelým hereckým obsadením

V Brezne na doskách, ktoré znamenajú svet, stáli obľúbení profesionálni herci a herečky. Za svoje umelecké ...

20.03.2023 11:20:47 Mesto Brezno

V Brezne diskutovali s odborníkmi o zlepšení kvality ovzdušia

Aká je kvalita ovzdušia u nás a ako ju vylepšiť? Touto témou sa zaoberali účastníci workshopu v rámci ...

20.03.2023 11:19:45 Mesto Brezno

Zástupcovia mesta čítali deťom v školách

V breznianskych základných školách Marec – mesiac knihy oslávili tradičným spôsobom. Po predchádzajúcich úspešných ročníkoch primátor ...

20.03.2023 11:17:54 Mesto Brezno

Škôlkari na návšteve radnice

Deti z Materskej školy na Hradbách pri Základnej škole Pionierska 2 zavítali na mestský úrad. V rámci prehliadky ...

13.03.2023 14:16:43 Mesto Brezno

Primátor so svojimi zástupcami zablahoželal ženám k ich sviatku

Medzinárodný deň žien si pripomenuli aj v Brezne. Vedenie mesta zablahoželalo dámam k ich sviatku v zariadeniach pre seniorov, ...

13.03.2023 14:15:39 Mesto Brezno

Mesto sa snaží motivovať marginalizované rómske komunity k uprataniu okolia ich obydlí

Mesto Brezno pravidelne organizuje brigády v lokalitách, kde žijú rómske komunity. K údržbe obydlí a ich okolia obyvateľov motivuje, ...

13.03.2023 14:14:59 Mesto Brezno

Odovzdanie výťažku z fašiangov

Vedenie mesta minulý týždeň v utorok odovzdalo výťažok z fašiangových osláv rodine Ridzoňovej, ktorá vyzbierané finančné prostriedky použije ...

13.03.2023 14:14:04 Mesto Brezno

V Brezne darovali viac ako 14 a pol litra krvi

Od minulého roka v breznianskej synagóge funguje pravidelný mobilný odber krvi, ktorý realizujú v synagóge. Drahocennú tekutinu prišlo ...

13.03.2023 14:11:58 Mesto Brezno

O služby v mestskej knižnici je zo strany nových čitateľov čoraz väčší záujem

S mesiacom marec sa neodmysliteľne spája kniha. Ako zhodnotili v breznianskej knižnici, dobrou správou je, že ľudia ...

06.03.2023 10:41:05 Mesto Brezno

Druhý viceprimátor mesta Andrej Barančok: „Riadim sa pravidlom, čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra“

Primátor Brezna za svojho druhého zástupcu vymenoval Andreja Barančoka. Dlhoročný poslanec mestského zastupiteľstva bude mať v rukách ...