Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Luna oslávil tridsaťročné jubileum

Zverejnené: 25.10.2021 12:16:02
obr: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Luna oslávil tridsaťročné jubileum

V domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Luna v Brezne na chvíľku „zastavili čas“. Spoločne oslávili 30. výročie vzniku zariadenia, ako aj pripomenuli si Mesiac úcty k starším. Na slávnostnom posedení obdiv a úctu prejavili obyvateľom zariadenia, ktorí sa poďakovali potleskom a ich srdcu blízkymi piesňami.

 

BREZNO. Riaditeľkou zariadenia je Jana Grlická, ktorá tento rok získala Cenu primátora Brezna, ako prejav vďaky za celoživotnú obetavú prácu v prospech seniorov a ťažko zdravotne postihnutých.

Pre seniorov vytvorili druhý domov, aby jeseň života prežili plnohodnotne

História zariadenia, a to pod názvom Domov penzión pre dôchodcov, sa začala písať 1. októbra 1991. V začiatkoch prijímali relatívne zdravých, starších občanov, ktorí boli schopní viesť samostatný život a nepotrebovali komplexnú starostlivosť. S meniacimi sa potrebami obyvateľov penziónu a na základe dopytu čakateľov sociálne služby neskôr rozšírili o stravovanie, pranie osobnej bielizne, vznikla potreba vrátnice, opatrovateľskej služby, ergoterapie, individuálnej a skupinovej sociálnej práce. Tak sa postupne v priebehu 10 rokov pretransformovali z DPD do dnešnej podoby, Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb pre seniorov s duševnými poruchami. Ako uviedla riaditeľka Jana Grlická, štruktúra klientov je v súčasnosti veľmi rôznorodá – od chodiacich cez ťažko zdravotne postihnutých – pohybujúcich sa s pomocou barly, chodítok a vozíčkov, až po ležiacich klientov. „V rámci rozvojového programu a stabilizácie zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK bolo od 1. mája tohto roku naše sociálne zariadenie zlúčené so ŠZ Kotva Brezno Halny, kde poskytujeme sociálne služby dospelým ťažko zdravotne postihnutým s duševnými poruchami a so schizofréniou.“

Priemerný vek obyvateľov Luny je 83 rokov

DD a DSS Luna vrátane strediska ŠZ Kotva je súčasnou kapacitou 142 miest, z toho 140 na trvalý pobyt a 2 na denný, najväčším sociálnym zariadením v okrese Brezno i v komunite mesta. Deväťdesiat miest je v zariadení pre seniorov, 30 v domove sociálnych služieb a 22 v Kotve. Zariadenie je okrem denného pobytu plne obsadené, dlhodobo využívané na 100 % svojej kapacity.

 „Za 30 rokov naše sociálne služby využilo vyše 700 klientov. V súčasnosti v domove žije 117 klientov, ktorých priemerný vek je 83 rokov, v stredisku Kotva 20 s priemerným vekom 46 rokov. O seniorov sa stará 65 zamestnancov, o klientov v Kotve 13. Ide o odborne zdatný, kvalifikovaný personál, ochotný neustále sa vzdelávať a získané vedomosti uplatňovať v praxi, v prospech individuálnych potrieb klientov a neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb.“

Prístupom k práci dokazujú lásku k človeku

DD a DSS Luna prešlo nielen rôznymi organizačnými zmenami, ale s podporou poslancov BBSK a odboru sociálnych politík BBSK aj stavebnými úpravami, v súvislosti s modernizáciou zariadenia a vytvorenia lepších materiálnych a priestorových podmienok.

 „Hoci sa v priebehu uplynulých 30 rokov štyrikrát menil názov a charakter zariadenia, nezmenil sa náš spoločný cieľ, vzťah a úcta zamestnancov k jeho obyvateľom. Ďakujem kolegom a kolegyniam za ich každodennú, namáhavú a obetavú prácu, za tímovú spoluprácu. Viem, že táto práca je náročná, často sú to chvíle starosti, márneho boja s chorobami, ale aj radosti, ktoré nás povzbudia a dávajú zmysel našej práci. Som rada, že v našom sociálnom zariadení pracujú ľudia, ktorí svojím prístupom k práci dokazujú lásku k človeku a vnímajú ju ako poslanie.“

 Riaditeľka zároveň poďakovala výboru obyvateľov a dôverníkom za aktívnu spoluprácu, všetkým obyvateľom za podporu, dobré medziľudské vzťahy a v neposlednom rade predsedovi a poslancom BBSK za okres Brezno, primátorovi Brezna, ktorí sa aktívne podieľajú na rozvoji sociálnych služieb v regióne a hája záujmy sociálne slabších skupín, do ktorých patria aj seniori Luny a klienti strediska ŠZ Kotva, ako aj za podporu počas pandémie.

Prácu zamestnancov vyzdvihol aj podpredseda BBSK

Pri príležitosti jubilea zástupca Lions klubu Brezno – Tále doktor Vladimír Hudec klientom venoval dar, ktorým je 5000 respirátorov, zakúpených z výťažku z tohtoročne organizovanej akcie Výstup na Ďumbier. Jubilantom prišli zablahoželať zástupcovia BBSK, podpredseda Ondrej Lunter, riaditeľka odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu BBSK Denisa Nincová, vedúci oddelenia sociálnych služieb Úradu BBSK Ján Michalský, primátor Brezna Tomáš Abel a viceprimátor Ján Králik.

 Podpredseda BBSK Ondrej Lunter vyzdvihol prácu personálu pod vedením riaditeľky, ktorí sa s láskou a obetou starajú o obyvateľov zariadenia. „Milí klienti, vy najlepšie cítite, že zamestnanci sú ochotní zo srdca vám všetko rozdať. To je najmenej, čo môžeme pre vás spraviť, pretože sme vám vďační za to, čo ste celý život pre nás robili, no zaslúžite si oveľa viac. Je za nami veľmi ťažký rok, ale som rád, že už máme prostriedky, vďaka ktorým sa nemusíme až tak veľmi báť. Pred rokom to bolo oveľa ťažšie, náročnejšie. V čase, keď ste boli v karanténe, zamestnanci boli ochotní s vami zostať, riskovať vlastné zdravie len preto, aby rodinná atmosféra, ochrana vášho zdravia mohla byť zachovaná. Takáto obeta sa len tak často nevidí. Klobúk dole, patrí im za to veľká vďaka.“

Primátor seniorom poprial veľa zdravia, dobrej energie a úsmev na tvári

Za mesto Brezno sa prihovoril primátor Tomáš Abel, ktorý sa pripojil k slovám podpredsedu BBSK a za záslužnú prácu poďakoval kolektívu domova sociálnych služieb. „V najťažšom období ste obetovali mnoho zo svojho času, zo seba, práve pre klientov tohto zariadenia. Som vám veľmi vďačný a vyjadrujem vám hlbokú úctu a poklonu zo strany nášho mesta. Ďakujem všetkým, ktorí za 30 rokov tvorili dušu tohto zariadenia a pre obyvateľov urobili všetko, čo bolo v ich silách. Ďakujem vedeniu BBSK, pani riaditeľke, všetkým zamestnancom, že vždy, keď bolo treba, sme si v rámci našej spolupráce našli spoločnú cestu, vyhoveli požiadavkám a urobili všetko, čo bolo potrebné.“ Na záver seniorom poprial veľa zdravia, dobrej energie, aby si ich srdiečka v tomto zariadení našli domov a vždy mali úsmev na tvári.

 Klienti hosťom poďakovali spevom slovenských ľudových piesní v sprievode známeho nevidomého speváka Milana Kvietka, ktorý je klientom zariadenia od minulého roka. Na slávnostnom posedení v milej spoločnosti pookriala nielen tá staršia dušička.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M. D.


Novinkyviac

24.05.2024 15:34:47 Kultúra a šport

Zochovu divadelnú Revúcu si breznianski chalupkovci budú dobre pamätať

Chalupkovci z Brezna žnú jeden úspech za druhým.  V kategórii dospelých aj divadla mladých na Zochovej divadelnej ...

24.05.2024 15:33:42 Mesto Brezno

Na radnici zablahoželali jubilantom seniorom k ich sviatku

Primátor zablahoželal seniorom k vzácnym životným jubileám. Oslávencom vyjadril úctu a vďaku za ich plodné roky, doterajšiu činnosť ...

24.05.2024 15:31:50 Kultúra a šport

Na nábreží Hrona čoskoro pribudne nové multifunkčné ihrisko K Park

V modernom športovo-oddychovom areáli návštevníci nájdu lezeckú stenu, streetbalové ihrisko, pingpongový stôl, workoutovú zónu, ale aj ...

22.05.2024 09:58:52 Mesto Brezno

Brezno sa pustilo do komplexnej rekonštrukcie plavárne

Obnova a modernizácia krytej plavárne na Mazorníkove bude zároveň záchranou diela významného slovenského architekta Vladimíra Dedečka, ...

22.05.2024 09:53:45 Mesto Brezno

Deň matiek oslávili aj v Boženke

Druhá májová nedeľa tradične patrí všetkým mamám. Krásny sviatok materstva, obetavosti a lásky oslávili aj v ...

14.05.2024 15:40:18 Kultúra a šport

Do Bomburovej šable sa zapojilo viac ako osemdesiat autorov

Medzinárodná súťaž kresleného humoru a satiry má v Brezne dlhoročnú tradíciu. Už po dvadsiaty siedmy raz ...

13.05.2024 17:47:25 Mesto Brezno

Pri príležitosti Dňa matiek mesto pripravilo na námestí pestrý kultúrno-zábavný program

Za nekonečnú lásku, starostlivosť, obetavosť, trpezlivosť sa mamičkám poďakovali aj v Brezne. Mesto v sobotu pred ...

13.05.2024 17:46:27 Mesto Brezno

Deň víťazstva nad fašizmom si aj v Brezne pripomenuli spomienkovými oslavami

Brezno si pripomenulo ukončenie vojnových útrap. Uplynulý utorok patril spomienke na tých, ktorí v druhej svetovej ...

09.05.2024 10:47:54 Kultúra a šport

Vicemajsterka sveta v naturálnej kulturistike z roku 2016 Ivana Belková  sa opäť postavila na súťažné pódium

 Cvičenie a fitness sú pre Ivanu Belkovú z Brezna životným štýlom, preto pripraviť sa na súťaž ...

07.05.2024 14:35:23 Mesto Brezno

Na legendárnej Štefáničke spomínali na Milana Rastislava Štefánika

Ikonická chata na hrebeni Nízkych Tatier sa už po ôsmykrát stala cieľom turistického výstupu breznianskych stredoškolákov, ...

06.05.2024 14:09:02 Kultúra a šport

Futbalová udalosť roka v Brezne sa blíži

Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť stretnúť sa s najväčšími legendami slovenského futbalu. Pri príležitosti 30. výročia ...

06.05.2024 14:07:13 Kultúra a šport

Festival dychových hudieb Mladé talenty opäť ukázal, že tento žáner je obľúbený nielen u staršej generácie

V Brezne zažili úžasnú atmosféru plnú hudby, tanca a zábavy. Ponúkol ju festival dychových hudieb Mladé ...

02.05.2024 08:24:38 Mesto Brezno

Mestská tržnica je otvorená

Rôzne druhy kvetov, byliniek, jarných priesad, zelenina aj ovocie. To všetko ponúka mestská tržnica, kde na ...

02.05.2024 08:20:35 Mesto Brezno

Technické služby opravili lavicu ponad železničné priecestie

Prioritou bolo vymeniť niekoľko poškodených drevených dosiek. Lavica uzavretá nebola, prechádzať po nej sa dalo s ...

26.04.2024 13:15:00 Kultúra a šport

Legendárny futbalový zápas prídu do Brezna osláviť aj bývalí slovenskí reprezentanti

V stredu 8. mája sa na breznianskom futbalovom štadióne bude vo veľkom spomínať na pamätné finále ...