Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
511116109 Veolia Energia Brezno a.s Záloha za tepelnú energiu na 04/2017 - Zimný štadión 12.04.2017 3.636,32 EUR PP
511116108 Veolia Energia Brezno a.s Záloha za tepelnú energiu na 04/2017 - Dom kultúry 12.04.2017 1.850,51 EUR PP
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2017 30.03.2017 348,00 EUR PP
1750060732 Mesto Brezno Ochrana objektu zabezpečeného elektrickou zabezpečovacou signalizáciou prepojením na stredisko regist. poplachov (Mestská polícia Brezno) - Mestský dom kultúry, Brezno - za mesiac 01-12 /2017 26.03.2017 300,00 EUR PP - uhrádza sa mesačne splátka 25,00 EUR
170102508 MOcar - Ľudovít Moravec, Družstevná 8, 945 01 Komárno 1 Materiál - MOCAR 22.03.2017 192,90 EUR dobierka
660002017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Meranie osobnej hlukovej expozície, spracovanie výsledkov 15.03.2017 195,11 EUR PP
690002017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Rozbror vody na krytej plavárni - Mazorník - Brezno 15.03.2017 163,80 EUR PP
00183067 Ing. Mária Ďuricová Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska - 2 zamestnanci - od 20.3. 2017 do 24.3.2017 15.03.2017 600,00 EUR PP
8012997369 Oceľ Marian Spoluúčasť - k poistnej udalosti č.8012997369 zo dňa 02.11.2016 15.03.2017 50,00 EUR PP
511116108 Veolia Energia Brezno a.s Záloha za tepelnú energiu na 03/2017 - Dom kultúry 07.03.2017 2.732,56 EUR PP
511116109 Veolia Energia Brezno a.s Záloha za tepelnú energiu na 03/2017 - Zimný štadión 07.03.2017 5.080,73 EUR PP
6806519423 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Havarijné poistenie - BR 954 BE - od 01.03.2017 do 01.03.2018 07.03.2017 385,78 EUR PP
6803358126 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Havarijné poistenie - BR 986 AY od 06.03.2017 do 06.03.2018 01.03.2017 193,80 EUR PP
F2017025 UMWELT s.r.o., Topoľová 33, 974 01 Banská Bystrica Vypracovanie zámeru EIA - Zberný dvor Technické služby Brezno - 50% z ceny diela KT 05.1.0-3.1.1 - Mostová váha vrátane spracovania zámeru 27.02.2017 726,00 EUR PP
1011705098 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za január 2017 25.02.2017 2.530,77 EUR
OF1/2017 EURO-IN spol.s.r.o., Nálepkova 7, 97701 Brezno Materiál - EURO-IN spol.s.r.o. 24.02.2017 257,54 EUR PP
2170100468 CONTINENTAL FILM, s.r.o., Ševčenkova 19, 85101 Bratislava Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie 24.02.2017 891,41 EUR PP
1710062 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o., Banisko 1, 977 01 Brezno NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 01/2017 24.02.2017 6,34 EUR PP
20170056 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o., 9. Mája 2137/1, Brezno Materiál - Profi centrum Tajboš 24.02.2017 424,82 EUR PP
2017020096 Magic Box Slovakia, s.r.o., Trenčianska 47, 821 09 Bratislava Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie 24.02.2017 96,43 EUR PP