Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
8800183067 Rozhlas a televízia Slovenska Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2020 do 31.12.2020 20.02.2020 957,42 EUR PP

Úhrada za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska od 1.1.2020 do 31.12.2020

-1.splátka - uhradená 20.02.2020 -    479,46 EUR

013 ART - Ateliér reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Samolepka 17x17 cm- 21ks., Samolepky "Zóna", šedá PVC fólia- 1ks., Samolepky "Zóna", reflexná modrá PVC fólia- 1ks. 14.02.2020 73,72 EUR PP ART-atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla- Samolepka 17x17 cm- 21ks., Samolepky "Zóna", šedá PVC fólia- 1ks., Samolepky "Zóna", reflexná modrá PVC fólia- 1ks.
8014067894 AUTO PARK BREZNO s.r.o. Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8014067894 14.02.2020 50,00 EUR PP Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8014067894
FV-2278/2020 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - január 2020 14.02.2020 342,95 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - január 2020
2001139441 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2020 14.02.2020 29,00 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 02/2020
Fa20190492 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 14.02.2020 432,83 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
2002012 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Na nože (01.02.2020) 14.02.2020 45,28 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Na nože (01.02.2020)
2015 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bad Boys navždy (02.02.2020) 14.02.2020 79,09 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bad Boys navždy (02.02.2020)
2020018 IVTER, spol. s r. o. Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a PER realizovaná v mesiaci január 2020, Synagóga: Ročná kontrola EPS a PER 1/2020 14.02.2020 909,60 EUR PP Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a PER realizovaná v mesiaci január 2020, Synagóga: Ročná kontrola EPS a PER 1/2020
Fa20200006 Kvark s.r.o. Brúsenie nožov na rolbe-1 sada 14.02.2020 96,00 EUR PP Brúsenie nožov na rolbe-1 sada
1012012870 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za február 2020 14.02.2020 5.609,69 EUR PP Elektrina - za február 2020
19526 MAXSPOL - JK,s.r.o. Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 14,9 t.+ nakládka-2ks., doprava-2ks., Prenájom teplovzdušného agregátu-1deň., Propan 33 kg- 2ks. 14.02.2020 566,16 EUR PP Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Štrk fr.0-22- 14,9 t.+ nakládka-2ks., doprava-2ks., Prenájom teplovzdušného agregátu-1deň., Propan 33 kg- 2ks.
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 12/2019 14.02.2020 599,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 12/2019
9603003819 MINISTERSTVO VNÚTRA SR,Centrum podpory, odd.účtovníctva Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 01-12/2020 14.02.2020 600,96 EUR PP

Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 01-12/2020

Úhrada - každý mesiac po 50,08 EUR

16/2019 MVDr. Remiar Pavel Veterinárne úkony - (asanácia... zvierat) 14.02.2020 420,80 EUR PP Veterinárne úkony - (asanácia... zvierat)
2010054 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2020 14.02.2020 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2020
1937120096 Orange Slovensko a.s. Materiál- Orange Slovensko. a.s.- Huawei MediaPad T5 10 LTE Black-1ks/OTE/ 14.02.2020 1,00 EUR PP Materiál- Orange Slovensko. a.s.- Huawei MediaPad T5 10 LTE Black-1ks/OTE/
20200067 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/OTE/ 14.02.2020 177,88 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací/OTE/
2000010 scobis, s.r.o. Materiál - scobis, s.r.o.- všeobecný materiál /oprava šatne Dom kultúry/ 14.02.2020 450,94 EUR PP Materiál - scobis, s.r.o.- všeobecný materiál /oprava šatne Dom kultúry/
2020019 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2020 14.02.2020 958,76 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2020
8251797242 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2020 14.02.2020 106,67 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2020
8251841452 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 14.02.2020 0,80 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
2020021 SOLMO, s.r.o. Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,870 t 14.02.2020 2.294,16 EUR PP Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,870 t
FVSP-2020-130-000015 Stavebné bytové družstvo Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 14.02.2020 108,13 EUR PP Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020
131801013362 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.01.2020 do 31.01.2020 14.02.2020 817,00 EUR PP Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - od 01.01.2020 do 31.01.2020
134001321090 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 01/2020 14.02.2020 832,00 EUR PP Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 ....za 01/2020
2201013918 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné , zrážky od 23.10.2019 do 20.01.2020 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul. 14.02.2020 68,12 EUR PP Vodné, stočné , zrážky od 23.10.2019 do 20.01.2020 - Futbalové ihrisko - Brezenská ul.
2201013919 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 19.10.2019 do 20.01.2020 14.02.2020 1.180,43 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 19.10.2019 do 20.01.2020
2201013917 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 23.10.2019 do 20.01.2020 14.02.2020 2,88 EUR PP Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 23.10.2019 do 20.01.2020
2201018267 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Verejné WC - od 23.10.2019 do 27.01.2020 14.02.2020 432,33 EUR PP Vodné, stočné - Verejné WC - od 23.10.2019 do 27.01.2020
2201019787 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné - Tržnica - od 24.10.2019 do 28.01.2020 14.02.2020 4,80 EUR PP Vodné - Tržnica - od 24.10.2019 do 28.01.2020
2201019789 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 25.10.2019 do 28.01.2020 14.02.2020 2.449,27 EUR PP Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 25.10.2019 do 28.01.2020
2201018269 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 23.10.2019 do 27.01.2020 14.02.2020 39,63 EUR PP Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 23.10.2019 do 27.01.2020
2201019788 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné, stočné - Skleník - od 25.10.2019 do 28.01.2020 14.02.2020 45,36 EUR PP Vodné, stočné - Skleník - od 25.10.2019 do 28.01.2020
2201019790 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 24.10.2019 do 28.01.2020 14.02.2020 4,80 EUR PP Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 24.10.2019 do 28.01.2020
2201020374 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.12.2019 do 29.01.2020 14.02.2020 1.377,16 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.12.2019 do 29.01.2020
120006195 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 57 ks 14.02.2020 220,30 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 57 ks
120006196 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2250 ks 14.02.2020 8.696,02 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2250 ks
2002000001 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2020 14.02.2020 131,02 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 01/2020
8421992796 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 13.02.2020 3.958,67 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12. - 31.12.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
8426867406 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.12.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 13.02.2020 457,61 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.12.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
8443940975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.12.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 13.02.2020 1.720,73 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2019 - 31.12.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
8706826946 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2020 - 31.01.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 11.02.2020 3.153,44 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2020 - 31.01.2020 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
8706826605 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2020 - 31.01.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 11.02.2020 1.499,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.01.2020 - 31.01.2020 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
1267 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bad Boys navždy (25.01.2020) 06.02.2020 85,26 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bad Boys navždy (25.01.2020)
1051947764 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - objekt TS- ul.Rázusova - vyúčtovanie - za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019 06.02.2020 5.994,75 EUR PP Elektrina - objekt TS- ul.Rázusova - vyúčtovanie - za obdobie 01.01.2019 - 31.12.2019
1051943508 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - vyúčtovanie za december 2019 06.02.2020 12.890,09 EUR PP Elektrina - vyúčtovanie za december 2019
1051947763 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - svetel.signalizácia - na stlačenie chodcom (Švermová ul.) - rok 2019 06.02.2020 506,88 EUR PP Elektrina - svetel.signalizácia - na stlačenie chodcom (Švermová ul.) - rok 2019
408000441 Schrack Technik s.r.o. Profylaktická kontrola CBS Minicontrol MI104A G22541-kontrola CBS s batériami na zálohu 1 hodina-1ks. 06.02.2020 480,00 EUR PP Profylaktická kontrola CBS Minicontrol MI104A G22541-kontrola CBS s batériami na zálohu 1 hodina-1ks.
20200001 JOMAR s. r. o. Ozvučenie, zvukár, osvetlenie, postavenie a vykurovanie stanu na hlavnom pódiu námestie M.R. Štefánika dňa 2.1.2020 05.02.2020 1.700,00 EUR PP Ozvučenie, zvukár, osvetlenie, postavenie a vykurovanie stanu na hlavnom pódiu námestie M.R. Štefánika dňa 2.1.2020
2020120 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Výnimoční (16.01.2020) 05.02.2020 66,16 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Výnimoční (16.01.2020)
2020059 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľké želanie (12.01.2020) 05.02.2020 78,20 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľké želanie (12.01.2020)
2020129 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľké želanie (18.01.2020) 05.02.2020 86,15 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Veľké želanie (18.01.2020)
2020046 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Môj príbeh (09.01.2020) 05.02.2020 92,90 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Môj príbeh (09.01.2020)
5547495101 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2020 05.02.2020 307,54 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 01/2020
20600155 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.01.2020-15.01.2020 05.02.2020 3.244,77 EUR PP PHM - Petroltrans -01.01.2020-15.01.2020
12000057 SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadové kráľovstvo (05.01.2020) 05.02.2020 338,40 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadové kráľovstvo (05.01.2020)
12000038 SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Star Wars: Vzostup Skywalkera (03.01.2020) 05.02.2020 194,34 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Star Wars: Vzostup Skywalkera (03.01.2020)
2201001493 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 19.07.2019 do 09.01.2020 05.02.2020 28,36 EUR PP Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 19.07.2019 do 09.01.2020
F142000001 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 05.02.2020 218,61 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
2200100299 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Príliš osobná známosť (17.01.2020) 05.02.2020 1.004,02 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Príliš osobná známosť (17.01.2020)
2200100498 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Medvedíci Boonie: Cesta do praveku (25.01.2020 a 26.01.2020) 05.02.2020 147,00 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Medvedíci Boonie: Cesta do praveku (25.01.2020 a 26.01.2020)
2200100304 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Špindl 2 (18.01.2020) 05.02.2020 162,00 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Špindl 2 (18.01.2020)
2200100497 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Príliš osobná známosť (26.01.2020) 05.02.2020 1.010,18 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Príliš osobná známosť (26.01.2020)
F20200028 Kravec, s.r.o. Oprava traktora Multione 5.3 05.02.2020 621,82 EUR PP Oprava traktora Multione 5.3
2010010015 Ticketware SE Preklopenie webstránky kino.brezno.sk do respozívnej verzie. 05.02.2020 60,00 EUR PP Preklopenie webstránky kino.brezno.sk do respozívnej verzie.
6532107003 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Králiček Jojo (24.01.2020) 05.02.2020 87,91 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Králiček Jojo (24.01.2020)
1020190504 KOVATS s.r.o. Oprava a kalibrácia detektorov úniku plynu v objekte Zimný štadión a Plaváreň. 04.02.2020 750,12 EUR PP Oprava a kalibrácia detektorov úniku plynu v objekte Zimný štadión a Plaváreň.
45/2019 Martin Marcinek ml. Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2019-pohotovosť 04.02.2020 1.116,00 EUR PP Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Brezno za obdobie 12/2019-pohotovosť
190126 PB-Trans, s.r.o. Žeriavnické práce-osadenie vianočného stromčeka: pristavenie autožeriav BR 021 AR-1ks., Práca autožeriav BR 021 AR-1,0hod. 04.02.2020 72,00 EUR PP Žeriavnické práce-osadenie vianočného stromčeka: pristavenie autožeriav BR 021 AR-1ks., Práca autožeriav BR 021 AR-1,0hod.
95028589 Siemens s.r.o. Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno 04.02.2020 425,38 EUR PP Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno
002019462 SOLMO, s.r.o. Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 4/8- 130,000 t. 04.02.2020 1.716,00 EUR PP Materiál- SOLMO,s.r.o.- Kamenivo 4/8- 130,000 t.
2019043 TAJBOŠ a synovia, s.r.o. Pohotovosť 12/2019 za zimnú údržbu- 31 dní 04.02.2020 1.116,00 EUR PP Pohotovosť 12/2019 za zimnú údržbu- 31 dní
01/2020 ZBM s.r.o. Hudobná produkcia ZBM zo dňa 1.1.2020. 04.02.2020 1.000,00 EUR PP Hudobná produkcia ZBM zo dňa 1.1.2020.
200020/20 Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA Účasť na seminári "Aktuálne o verejnom obstarávaní" dňa 30.01.2020 v Banskej Bystrici-2os. 30.01.2020 90,00 EUR PP Účasť na seminári "Aktuálne o verejnom obstarávaní" dňa 30.01.2020 v Banskej Bystrici-2os.
1700992019 Daňový úrad Banská Bystrica, pobočka Brezno Daň z MV - za rok 2019 29.01.2020 157,99 EUR PP Daň z MV - za rok 2019
1020200058 CeHaTex, s.r.o. Materiál - CeHa Tex, s.r.o. - WEICON univerzálne tesnenie v spreji, 400ml šedá- 2ks. 29.01.2020 36,41 EUR dobierkou Materiál - CeHa Tex, s.r.o. - WEICON univerzálne tesnenie v spreji, 400ml šedá- 2ks.
3202001771 Textilomanie s.r.o. Materiál - Textilomanie, s.r.o. - Bavlnená plachta marhuľová 140x240 cm LUX 150g/m2- 10ks., Bavlnená plachta modrá 140x240 cm LUX 150g/m2- 10ks. 29.01.2020 116,25 EUR dobierkou Materiál - Textilomanie, s.r.o. - Bavlnená plachta marhuľová 140x240 cm LUX 150g/m2- 10ks., Bavlnená plachta modrá 140x240 cm LUX 150g/m2- 10ks.
686632019 Commander Sevices s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:686632019 - Monitor SK On-line - 2 KS / BR 140 AE, BR 518 BB/ 28.01.2020 20,40 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:686632019 - Monitor SK On-line - 2 KS / BR 140 AE, BR 518 BB/
2001004 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov (02.01.2020) 27.01.2020 74,39 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rodina Addamsovcov (02.01.2020)
1016 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jumanji: Ďalší level (02.01.2020) 27.01.2020 176,99 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jumanji: Ďalší level (02.01.2020)
FVT-2019-120-000284 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2019 27.01.2020 175,47 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 12/2019
2200100178 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Špindl 2 (10.01.2020) 27.01.2020 434,24 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Špindl 2 (10.01.2020)
8680177572 MEWA Textil-Service SR s.r.o. MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál 27.01.2020 51,05 EUR PP MEWATEX červená-100ks, MEWA SaCon zelená/červená-3ks.+dopravný paušál
1/2020 Michal Truschan Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac december 2019 27.01.2020 1.000,00 EUR PP Vedenie prevádzky a vytváranie programovej štruktúry M klubu za mesiac december 2019
2019675 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2019 27.01.2020 1.267,97 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 12/2019
6200042502 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2020 do 31.01.2020 27.01.2020 19,48 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.01.2020 do 31.01.2020
1911161631 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión 27.01.2020 8.527,53 EUR PP

Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2019 pre odberné miesto-Zimný štadión

Uradené zálohou - ZLP-2019-503-000046....6 114,41 EUR    05.12.2019

1911161630 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 27.01.2020 4.637,65 EUR PP

Tepelná energia za obdobie 01.12.-31.12.2019 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry

Uradené zálohou - ZLP-2019-503-000047....3 444,77 EUR    05.12.2019

6532107002 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pod vodou (11.01.2020) 27.01.2020 74,09 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pod vodou (11.01.2020)
6532107001 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Maskovaní špióni (11.01.2020) 27.01.2020 126,42 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Maskovaní špióni (11.01.2020)
1012004840 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za január 2020 27.01.2020 3.788,11 EUR PP Elektrina - za január 2020
1012004839 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za január 2020 27.01.2020 4.094,78 EUR PP Elektrina - za január 2020
9200018264 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 - vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019 27.01.2020 525,66 EUR PP Elektrina - Námestie M.R.Štefánika 53 - vyúčtovanie za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019
9200073327 Stredoslovenská energetika, a.s. Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - vyúčtovanie - od 01.01.2019 do 31.12.2019 27.01.2020 413,97 EUR PP Elektrina - ul. Štúrova 11, 977 01 Brezno - odberné miesto:24ZSS1210548000M - vyúčtovanie - od 01.01.2019 do 31.12.2019
9200009725 Stredoslovenská energetika, a.s. Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019 24.01.2020 995,44 EUR PP Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019
2030300094 V.P.F. MEDIUM s.r.o. Materiál- V.P.F. MEDIUM s.r.o.- Vešiak veľký nikel- 40ks/oprava šatní Dom kultúry/ 23.01.2020 25,92 EUR hotovosť Materiál- V.P.F. MEDIUM s.r.o.- Vešiak veľký nikel- 40ks/oprava šatní Dom kultúry/
F141900181 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 22.01.2020 245,72 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
4819000026 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 22.01.2020 11,79 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
FV-68663/2019 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 37 ks - december 2019 22.01.2020 367,17 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 37 ks - december 2019
FVS-2019-110-000320 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2019-31.12.2019 22.01.2020 146,22 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.12.2019-31.12.2019
116/2019 Dušan Ledňa - KRANEL Odborná skúška zdviháka KZ 2748-1ks., Odborná skúška nakladacieho žeriava HLK35 (BR 472 BT)-1ks., Odborná skúška pohyblivej prac.plošiny TL49-1ks. 22.01.2020 212,00 EUR PP Odborná skúška zdviháka KZ 2748-1ks., Odborná skúška nakladacieho žeriava HLK35 (BR 472 BT)-1ks., Odborná skúška pohyblivej prac.plošiny TL49-1ks.
191041 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 22.01.2020 242,15 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál
191009 ELARO s.r.o. Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál 22.01.2020 89,50 EUR PP Materiál-Elaro,s.r.o.-Elektroinštalačný materiál
10190734 KAME s.r.o. Servisné práce- Dem.a mont.os- 2x., Dem.a mont.disk-2x., Oprava pneumatiky-2x., Radiálna záplata rema 110-1ks., Radiálna záplata rema 120- 1ks., Predĺženie ventilu - fajka PZ 20- 1ks. 22.01.2020 76,58 EUR PP Servisné práce- Dem.a mont.os- 2x., Dem.a mont.disk-2x., Oprava pneumatiky-2x., Radiálna záplata rema 110-1ks., Radiálna záplata rema 120- 1ks., Predĺženie ventilu - fajka PZ 20- 1ks.
2191261590 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 12/2019 22.01.2020 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 12/2019
2019126 Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT Ozvučenie a osvetlenie akcie"Vianočné trhy" dňa 16.12.2019, 19.12.2019, 20.12.2019 námestie hlavné pódium. 22.01.2020 750,00 EUR PP Ozvučenie a osvetlenie akcie"Vianočné trhy" dňa 16.12.2019, 19.12.2019, 20.12.2019 námestie hlavné pódium.
6812917647 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2020 do 31.12.2020 22.01.2020 272,97 EUR PP Zodpovednosť fyzických a právnických osôb - od 01.01.2020 do 31.12.2020
6820477776 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 856 CI - od 03.12.2019 do 30.12.2019 22.01.2020 11,48 EUR PP Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 856 CI - od 03.12.2019 do 30.12.2019
12122019 Marián Holba Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Novoročný gitarový recitál Mayro Tara - 11.01.2020 o 19:00 hod - Synagóga Brezno 22.01.2020 120,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- Novoročný gitarový recitál Mayro Tara - 11.01.2020 o 19:00 hod - Synagóga Brezno
6861503363 Messer Tatragas, spol. s r.o. Nájom fľaša oceľová/deň 88 dní nájmu, DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3 mesiacoch 18 dni nájmu 22.01.2020 17,52 EUR PP Nájom fľaša oceľová/deň 88 dní nájmu, DD nájom oceľová fľaša/deň/po 3 mesiacoch 18 dni nájmu
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 11/2019 22.01.2020 369,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 11/2019
1910862 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2019 22.01.2020 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 12/2019
20019/039 Oto Brozman s.r.o. Pohotovosť v zimnom období od 1. decembra 2019 do 31. 12.2019 za úsek č.1 - 31 dní, úsek č. 2 - 31 dní 22.01.2020 1.852,56 EUR PP Pohotovosť v zimnom období od 1. decembra 2019 do 31. 12.2019 za úsek č.1 - 31 dní, úsek č. 2 - 31 dní
19604748 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.12.2019-31.12.2019 22.01.2020 2.464,55 EUR PP PHM - Petroltrans -16.12.2019-31.12.2019
201900974 PROFI CENTRUM TAJBOŠ , s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací 22.01.2020 176,37 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš - všeobecný materiál-spojovací
201928 Pyrotechna s. r. o. Ohňostroj dňa 1.1.2020 o 18,00 hod. na námestí M.R.Štefánika Brezno 22.01.2020 1,00 EUR PP Ohňostroj dňa 1.1.2020 o 18,00 hod. na námestí M.R.Štefánika Brezno
8249571108 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2019 22.01.2020 111,68 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 12/2019
8249608694 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 22.01.2020 0,02 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
002019411 SOLMO, s.r.o. Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,120 t 22.01.2020 2.162,74 EUR PP Materiál- SOLMO,s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 26,120 t
2191323105 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.11.2019 do 27.12.2019 22.01.2020 1.484,34 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.11.2019 do 27.12.2019
119124332 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2372 ks 22.01.2020 9.110,19 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 2372 ks
1923160873 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2019 22.01.2020 377,78 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.12.-31.12.2019
FaO-200072 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Seminár- Požiadavky na bezpečnosť detského ihriska dňa 22.01.2020 v Žiline - 1osoba 22.01.2020 42,00 EUR PP Seminár- Požiadavky na bezpečnosť detského ihriska dňa 22.01.2020 v Žiline - 1osoba
FaO-200070 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Seminár- Požiadavky na bezpečnosť detského ihriska dňa 22.01.2020 v Žiline - 1osoba 22.01.2020 42,00 EUR PP Seminár- Požiadavky na bezpečnosť detského ihriska dňa 22.01.2020 v Žiline - 1osoba
5098001397 CBA Market, s.r.o. Dobropis - fľaša 0,13 EUR, KEG 30 L - 40 ks, Bedna 20 pivo 1,66 EUR, KEG 20 L - 40 ks, Bedna 24 fliaš 21.01.2020 173,82 EUR PP Dobropis - fľaša 0,13 EUR, KEG 30 L - 40 ks, Bedna 20 pivo 1,66 EUR, KEG 20 L - 40 ks, Bedna 24 fliaš
201927 Pyrotechna s. r. o. Ohňostroj dňa 31.12.2019 o 24,00h nám. M.R.Štefánika 21.01.2020 1.400,00 EUR PP Ohňostroj dňa 31.12.2019 o 24,00h nám. M.R.Štefánika
201927 Pyrotechna s. r. o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:201927 - Ohňostroj na námestí M.R.Štefánika Brezno 21.01.2020 1.400,00 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:201927 - Ohňostroj na námestí M.R.Štefánika Brezno
2019-0031 WAYOUT s. r. o. 50 min. vystúpenie pre deti "PACI PAC" konané dňa 27.12.2019 v Mestskom kultúrnom dome v Brezne. 17.01.2020 1.500,00 EUR PP 50 min. vystúpenie pre deti "PACI PAC" konané dňa 27.12.2019 v Mestskom kultúrnom dome v Brezne.
1912163418 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 01/2020 15.01.2020 29,00 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 01/2020
20190687 KOLLMANN, s.r.o. Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Prášková farba žltá 0,25kg.-2ks., Prášková farba modrá 0,25kg.-2ks./fara/ 15.01.2020 12,60 EUR PP Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Prášková farba žltá 0,25kg.-2ks., Prášková farba modrá 0,25kg.-2ks./fara/
20190711 KOLLMANN, s.r.o. Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Mamut lep 290ml- 12ks. 15.01.2020 71,10 EUR PP Materiál- KOLLMANN, s.r.o.- Mamut lep 290ml- 12ks.
2019/12/095 Ivor Páleník - I.P.PRESS Materiál- Ivor Páleník - I.P.PRESS- Samolepky transparentné -200ks., Štítky na poháre- 3 sady 15.01.2020 51,60 EUR PP Materiál- Ivor Páleník - I.P.PRESS- Samolepky transparentné -200ks., Štítky na poháre- 3 sady
2019297 ROLTA s.r.o, Uskladnenie stavebného odpadu v období 22.-26.8.2019: Tehly-14,100t., Zmiešané odpady zo stavieb-7,100t./oprava komínov DK/ 15.01.2020 378,22 EUR PP Uskladnenie stavebného odpadu v období 22.-26.8.2019: Tehly-14,100t., Zmiešané odpady zo stavieb-7,100t./oprava komínov DK/
190019 Henrich Sedláček Henrich Sedláček- výroba kľúčov 15.01.2020 117,30 EUR PP Henrich Sedláček- výroba kľúčov
2191307741 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.11.2019 do 20.11.2019 15.01.2020 136,08 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.11.2019 do 20.11.2019
2191307740 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.11.2019 do 20.12.2019 15.01.2020 425,25 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 30.11.2019 do 20.12.2019
2019041 TAJBOŠ a synovia, s.r.o. Oprava defektu R14, R15, R16- 4ks. 15.01.2020 28,80 EUR PP Oprava defektu R14, R15, R16- 4ks.
139208388 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 51. do 52.2019 (2 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 15.01.2020 31,20 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 51. do 52.2019 (2 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH
139208387 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 51. do 52.2019 (2 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 15.01.2020 31,20 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 51. do 52.2019 (2 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH
139208919 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Prenájom toaletnej kabíny od 16.12.2019 do 1.1.2020 - mobilná toaletná kabína TOI FRESH 15.01.2020 124,80 EUR PP Prenájom toaletnej kabíny od 16.12.2019 do 1.1.2020 - mobilná toaletná kabína TOI FRESH
139206615 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 47. do 50.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 15.01.2020 62,40 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 47. do 50.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH
139206616 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 47. do 50.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 15.01.2020 62,40 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 47. do 50.2019 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH
130001885926 Stredoslovenská energetika, a.s. Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020 15.01.2020 862,00 EUR PP Vyúčtovanie - elektrina - Dom kultúry -za faktur.obdobie od 01.01.2020 do 31.01.2020
2200100039 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Troll: Príbeh o chvoste (03.01.2020) 15.01.2020 63,50 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Troll: Príbeh o chvoste (03.01.2020)
2200100048 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šťastný Nový Rok (04.01.2020) 15.01.2020 1.009,31 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šťastný Nový Rok (04.01.2020)
19121053 Asociácia slovenských filmových klubov Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pieseň mora (13.12.2019) 14.01.2020 352,80 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Pieseň mora (13.12.2019)
2191200138 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Amundsen (27.12.2019) 14.01.2020 98,50 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Amundsen (27.12.2019)
9532107044 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Maskovaní špióni (28.12.2019) 14.01.2020 197,87 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Maskovaní špióni (28.12.2019)
2191200610 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Troll: Príbeh o chvoste (29.12.2019) 14.01.2020 25,58 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Troll: Príbeh o chvoste (29.12.2019)
2191200572 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Troll: Príbeh o chvoste (21.12.2019) 14.01.2020 102,61 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Troll: Príbeh o chvoste (21.12.2019)
2191200612 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šťastný Nový Rok (29.12.2019) 14.01.2020 1.016,95 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šťastný Nový Rok (29.12.2019)
1912182 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SEXI JEXI (13.12.2019) 14.01.2020 52,63 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SEXI JEXI (13.12.2019)
2019615 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Lopata hliniková-malá-10ks., Lopata ALU veľka-10ks., Metla ciroková-10ks., Metla cestárska-10ks., Násada-10ks. 14.01.2020 238,90 EUR PP Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Lopata hliniková-malá-10ks., Lopata ALU veľka-10ks., Metla ciroková-10ks., Metla cestárska-10ks., Násada-10ks.
20190133 Intersystem EU s.r.o. Výmena tunela v zostave detského ihriska/Žihadielko/ 14.01.2020 1.590,00 EUR PP Výmena tunela v zostave detského ihriska/Žihadielko/
912223 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jumanji: Ďalší level (20.12.2019) 14.01.2020 121,72 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jumanji: Ďalší level (20.12.2019)
2019123 Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT Ozvučenie a osvetlenie akcie"Mikuláš" dňa 06.12.2019 námestie hlavné pódium. 14.01.2020 300,00 EUR PP Ozvučenie a osvetlenie akcie"Mikuláš" dňa 06.12.2019 námestie hlavné pódium.
2019122 Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT Ozvučenie a osvetlenie akcie"Ondrejský jarmok" dňa 29.11.2019 námestie hlavné pódium. 14.01.2020 300,00 EUR PP Ozvučenie a osvetlenie akcie"Ondrejský jarmok" dňa 29.11.2019 námestie hlavné pódium.
1020190655 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 14.01.2020 200,40 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
2119005550 MARPIN, s.r.o. Materiál- MARPIN, s.r.o.- Gadus S2 V220 2 (RETINAX EP2) 400g- 12ks., Rimula R5 E 10W-40 55l-1ks. 14.01.2020 210,33 EUR PP Materiál- MARPIN, s.r.o.- Gadus S2 V220 2 (RETINAX EP2) 400g- 12ks., Rimula R5 E 10W-40 55l-1ks.
5/2019 Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne Vystúpenie kolektívneho člena, skupina Krnohári, vystúpenie sa konalo 30.11.2019 v mestskom parku v Brezne- Ondrejský jarmok 14.01.2020 300,00 EUR PP Vystúpenie kolektívneho člena, skupina Krnohári, vystúpenie sa konalo 30.11.2019 v mestskom parku v Brezne- Ondrejský jarmok
044/2019 Miriam Králová - MIA Mikulášsky koncert MIA pre deti 14.01.2020 500,00 EUR PP Mikulášsky koncert MIA pre deti
190122 PB-Trans, s.r.o. Žeriavnické práce-pristavenie autožeriav BR 021 AR-1ks., Práca autožeriav BR 021 AR-1,5hod. 14.01.2020 96,00 EUR PP Žeriavnické práce-pristavenie autožeriav BR 021 AR-1ks., Práca autožeriav BR 021 AR-1,5hod.
19604585 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.12.2019-15.12.2019 14.01.2020 2.851,98 EUR PP PHM - Petroltrans -01.12.2019-15.12.2019
20190229 Profichem s.r.o. Materiál -Profichem s.r.o.-Chlórnan sodný 3x63 kg-189,00 kg., Triplex tablety 1kg doza-6ks., Tester sada na meranie cl a ph- 6ks., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg., Síran mednatý-25,00kg. 14.01.2020 306,41 EUR PP Materiál -Profichem s.r.o.-Chlórnan sodný 3x63 kg-189,00 kg., Triplex tablety 1kg doza-6ks., Tester sada na meranie cl a ph- 6ks., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg., Síran mednatý-25,00kg.
2019327 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objektoch Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórne rozbory. 14.01.2020 228,85 EUR PP Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objektoch Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórne rozbory.
11903968 SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vládkyňa zla 2 (21.12.2019) 14.01.2020 149,06 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vládkyňa zla 2 (21.12.2019)
11904135 SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Star Wars: Vzostup Skywalkera (28.12.2019) 14.01.2020 395,14 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Star Wars: Vzostup Skywalkera (28.12.2019)
11903986 SATURN ENTERTAINMENT, spol. s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadové kráľovstvo II (22.12.2019) 14.01.2020 554,78 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ľadové kráľovstvo II (22.12.2019)
8419551994 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11. - 30.11.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 14.01.2020 3.095,57 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11. - 30.11.2019 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
2191129381 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...-Reproduk.hudba na voľnom priestranstve bez vstupného - Mikuláš/multif.ihrisko/ 14.01.2020 40,80 EUR PP Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...-Reproduk.hudba na voľnom priestranstve bez vstupného - Mikuláš/multif.ihrisko/
2191129380 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...-Kulturno-spoloč.podujatia s kombinovanou alebo reprod.hud.produkciou-Mikuláške radosti - Nám.M.R.Štefánika 14.01.2020 120,00 EUR PP Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...-Kulturno-spoloč.podujatia s kombinovanou alebo reprod.hud.produkciou-Mikuláške radosti - Nám.M.R.Štefánika
2191129392 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom ....Koncert vo voľnom priestranstve bez vstupného - Silvester 14.01.2020 120,00 EUR PP Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom ....Koncert vo voľnom priestranstve bez vstupného - Silvester
1902000587 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2019 14.01.2020 131,02 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 12/2019
1012004841 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - za január 2020 14.01.2020 5.731,99 EUR PP Elektrina - za január 2020
1051939194 MAGNA ENERGIA a.s. Elektrina - vyúčtovanie za november 2019 13.01.2020 13.105,59 EUR PP Elektrina - vyúčtovanie za november 2019
9532107043 CinemArt SK s.r.o Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Last Christmas (22.12.2019) 10.01.2020 308,41 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Last Christmas (22.12.2019)
20191210 Radoslav Chovanec - RZ gastro Zabezpečenie občerstvenia na futbalový turnaj dňa 21.12.2019 10.01.2020 333,00 EUR PP Zabezpečenie občerstvenia na futbalový turnaj dňa 21.12.2019
4819000025 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 31.12.2019 132,33 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
5090505032 CBA Market, s.r.o. CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub 31.12.2019 5,43 EUR PP CBA Market,s.r.o.- Tovar pre M-klub
FVT-2019-790-000769 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- NOPOVÁ Fólia 05m...-47 m, NOPOVÉ klince - 100ks /bal/-1, HYDRO-matica špeciálna - 40ks, HYDRO-skrutka zaisťovacia - 40ks, cement - 112 ks 31.12.2019 325,45 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- NOPOVÁ Fólia 05m...-47 m, NOPOVÉ klince - 100ks /bal/-1, HYDRO-matica špeciálna - 40ks, HYDRO-skrutka zaisťovacia - 40ks, cement - 112 ks
19VF0068 IT Professional s.r.o. Materiál - It Professional s.r.o. - Power supply DELL 1ks 31.12.2019 54,59 EUR PP Materiál - It Professional s.r.o. - Power supply DELL 1ks
VFA1987 Katarína Piliarová Orez stromov 31.12.2019 8.760,00 EUR PP Orez stromov
1020190661 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019 31.12.2019 4.000,00 EUR PP Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019, prevádzkové náklady za obdobie od 01.12.2019 do 31.12.2019
220110062 mateco Slovakia s.r.o. Oprava ovládania ramena a hydrauliky na montážnej pracovnej plošine 31.12.2019 4.044,23 EUR PP Oprava ovládania ramena a hydrauliky na montážnej pracovnej plošine
0024460602 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2019 31.12.2019 296,59 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2019
2019546 ROLTA s.r.o, Prenájom TATRA Phoenix 31.12.2019 660,00 EUR PP Prenájom TATRA Phoenix
2019626 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2019 31.12.2019 1.436,65 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 11/2019
6190655274 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2019 do 31.12.2019 31.12.2019 19,48 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2019 do 31.12.2019
8706799721 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2019 - 31.12.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 31.12.2019 2.100,24 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2019 - 31.12.2019 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
8706799418 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2019 - 31.12.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 31.12.2019 870,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.12.2019 - 31.12.2019 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
201961395 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Odblokovanie kotla -1ks. 31.12.2019 180,00 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Odblokovanie kotla -1ks.
119124331 Up Slovensko, s. r. o. Jedálne kupóny(stravné lístky) - 60 ks 31.12.2019 230,44 EUR PP Jedálne kupóny(stravné lístky) - 60 ks
10190941 WALYS, s.r.o. Materiál - WALYS s.r.o. - všeobecný materiál /chodník Kuzmányho, str.421,318/ 31.12.2019 1.121,75 EUR PP Materiál - WALYS s.r.o. - všeobecný materiál /chodník Kuzmányho, str.421,318/
FK32019515 FK Železiarne Podbrezová, a.s. Údržba trávnika Futbalový štadión ul.Fraňa Kráľa a ul.Brezenská Brezno v roku 2019 31.12.2019 16.596,96 EUR PP Údržba trávnika Futbalový štadión ul.Fraňa Kráľa a ul.Brezenská Brezno v roku 2019
BR2001 Parkio - Servicos Informatica LDA SMS december 2019 31.12.2019 126,92 EUR PP SMS december 2019
2019120424 RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným Seminár - "Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019 a leg.zmeny k 1.1.2020" Banská Bystrica, 30.01.2020 - 2 osoby 31.12.2019 168,00 EUR PP Seminár - "Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzávierke roka 2019 a leg.zmeny k 1.1.2020" Banská Bystrica, 30.01.2020 - 2 osoby
VF2019029 ANIS BB s.r.o. Vyhotovanie poklopov ul. Kiepka 30.12.2019 1.274,80 EUR PP Vyhotovanie poklopov ul. Kiepka
FVT-2019-120-000252 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2019 30.12.2019 175,47 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2019
FVS-2019-110-000286 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2019-30.11.2019 30.12.2019 146,22 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2019-30.11.2019