Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
44/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Kolektívna zmluva 0,00 EUR 01.03.2016 31.12.2016
43/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Uskutočnenie umeleckého predstavenia 0,00 EUR 29.02.2016 14.06.2016
42/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dohoda č.12/2016/§54-ŠnZ 0,00 EUR 25.02.2016
41/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o poskytnutí verejných služieb Poskytnutie služby internet 0,00 EUR 24.02.2016
40/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno DOHODA o ukončení Zmluvy o správe a údržbe informačných technológií 0,00 EUR 22.02.2016
39/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dodatok číslo 01/2016 Odpoistenie 0,00 EUR 20.02.2016
38/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o spolupráci Uskutočnenie umeleckého predstavenia 0,00 EUR 19.02.2016
35/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenechanie nájomcovi do nájmu nebytový priestor- kinosála 0,00 EUR 18.02.2016
34/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenechanie nájomcovi do nájmu nebytový priestor kinosála 0,00 EUR 18.02.2016
37/2016 Stavebné bytové družstvo Brezno, Malinovského 12, 977 01 Brezno Dodatok č.1/2016/PÚ k zmluve o nájme spoločných priestorov bytového domu zo dňa 31.07.2013 0,00 EUR 17.02.2016
33/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenechanie nájomcovi do nájmu nebytový priestor kinosála, o výmere 237,5 m2 0,00 EUR 17.02.2016 17.02.2016
36/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Licenčná zmluva na programové vybavenie spoločnosti BE-SOFT, a.s. Košice, číslo zmluvy: 201602/03/Be Licencia na programové vybavenie 0,00 EUR 17.02.2016
32/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom nebytového priestoru kinosála , za účelom schôdze 0,00 EUR 11.02.2016
31/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenechanie nájomcovi do nájmu nebytové priestor č.6, o výmere 69 m2 0,00 EUR 09.02.2016
30/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno DOHODA o ukončení nájmu Zmluvy o prenájme plochy pre umiestnenie reklamy Skončenie nájomnej zmluvy 0,00 EUR 05.02.2016
29/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZMND-2015-211-000019 Prenechanie nájomcovi do nájmu nebytový priestor bufet Aréna 0,00 EUR 03.02.2016
27/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva č.1/2016 o vykonaní kultúrneho programu Uskutočnenie divadelného prestavenia HAVKO A MŇAUKA 0,00 EUR 02.02.2016
28/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dohoda o odstúpení od Zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania žiakom SSŠ techniky a služieb, Laskomerského 3 ,Brezno v školskom roku 2015/2016 Dohoda o odstúpení od zmluvy 0,00 EUR 01.02.2016
26/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o účinkovaní Účinkovanie bábkového divadelného predstavenia Snežní ľudkovia 0,00 EUR 01.02.2016
25/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o spolupráci Spolupráca pri usporiadaní predstavenia RADOŠINSKÉHO NAIVNÉHO DIVADLA 0,00 EUR 01.02.2016
24/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZMND-2016-211-000001 Prenechanie nájomcovi do nájmu nebytový priestor v severnej časti Mestského futbalového štadióna 0,00 EUR 30.01.2016
22/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/AB/2016 Prenechanie nájomcovi do nájmu nebytové priestory v Aréne Brezno 0,00 EUR 30.01.2016
23/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č.2/AB/2016 Prenechanie nájomcovi do nájmu nebytové priestory v Aréne Brezno 0,00 EUR 30.01.2016 19.07.2016
21/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom nebytového priestoru č.9 zasadačka , o výmere 29,5 m2 552,00 EUR 29.01.2016 18.03.2016
19/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Nájomná zmluva Vianočná výzdoba uvedená v odseku 1, ktorú prenecháva prenajímateľ nájomcovi do dočasného odplatného užívania 0,00 EUR 28.01.2016
20/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka o ODOHRANÍ DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA Odohranie divadelného predstavenia Všetko o ženách 0,00 EUR 28.01.2016
18/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenechanie nájomcovi do nájmu nebytový priestor č. 6 zasadačka, o výmer 72 m2 624,00 EUR 27.01.2016 03.03.2016
16/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno DODATOK č.1 k dohode č. 15/§50j/2015 0,00 EUR 26.01.2016
14/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno DODATOK č.1 k dohode č. 11/§50j/2015 0,00 EUR 26.01.2016
17/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva č.2/2016 Uskutočnenie divadelného prestavenia ZLATÁ RYBKA 250,00 EUR 26.01.2016
12/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov č.6 zasadačka 0,00 EUR 26.01.2016
15/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno DODATOK č.1 k dohode č. 12/§50j/2015 0,00 EUR 26.01.2016
13/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o združenej dodávke elektriny Dodanie elektriny vymedzená množstvom a časovým priebehom výkonu 0,00 EUR 22.01.2016 22.02.2016
11/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom nebytového priestoru č.6 zasadačka 0,00 EUR 16.01.2016
10/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom nebytového priestoru č.6 zasadačka 0,00 EUR 16.01.2016
9/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom nebytového priestoru č.6 zasadačka 0,00 EUR 15.01.2016
7/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Úrazové poistenie uchádzačov o poistenie Úrazové poistenie 0,00 EUR 13.01.2016 31.12.2000
8/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o poskytovaní verejných služieb Pridelenie telefónych čísel 0,00 EUR 12.01.2016
4/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie raklamy Priestory do nájmu v areáli Zimného štadióna - 500 m2, v areáli Futbalového štadióna - 100 m2, v areáli Plavárne ... 0,00 EUR 10.01.2016 09.01.2019
087/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva č.2/2015 o vykonaní kultúrneho programu uzavretá podľa §269 odst.2 Obchodného zákonníka Uskutočnenie divadelného predstavenia Zimná rozprávka 270,00 EUR 10.01.2016 10.01.2016
6/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k Zmluve o umiestnení a prevádzkovaní nápojového kávomatu č. UM/06/16/002 Umiestnenie nápojových a kusových automatov 0,00 EUR 08.01.2016
5/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno DODATOK č.1 k dohode č. 16/2015/§54 - ŠnZ o poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a d Úprava práv a povinností 0,00 EUR 05.01.2016
3/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýta Poskytnutie palubnej jednotky 0,00 EUR 05.01.2016
2/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta Užívanie vymedzených úsekov ciest 0,00 EUR 05.01.2016
1/2016 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní nápojového automatu UM06/16/002 Umiestnenie nápojového automatu, za účelom poskytnutia teplých nápojov a iných produktov 0,00 EUR 02.01.2016
145/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme hnuteľných vecí Nájom výrobníka sódy BUBLESTAR 0,00 EUR 01.01.2016
148/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o kontrolnej činnosti č. 05/2016 uzatvorená v zmysle ustanovenia § 591 a nasled. obchodného zákonníka Vykonávanie nestranných odborných skúšok a prehliadok zdvíhacích zariadení 0,00 EUR 30.12.2015
149/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Preberací protokol a DODATOK k Službe káblovej televízie a Službe internetového prístupu Zmena služby káblová extra HBO na extra balík služieb KÁBLOVKA Etra HBO 0,00 EUR 30.12.2015
144/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno ZMLUVA O DIELO č. 12-02TS/2015 Vykonanie montáže elektronického kamerového systému 5,13 EUR 29.12.2015
143/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno ZMLUVA O DIELO č. 12-01TS/2015 Elektronický zabezpečovací systém 4,25 EUR 29.12.2015
142/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno ZMLUVA O DIELO č. 12-03TS/2015 Vykonanie montáže elektronického dochádzkového systému 6,64 EUR 29.12.2015
141/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o dielo uzavretá podľa §536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obnova verejného osvetlenia v meste Brezne 0,00 EUR 22.12.2015 16.05.2016
045/2015 Technické služby Brezno, Rázusová 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme č.4/AB/2015 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov Nájom areálu ARÉNY BREZNO 3,30 EUR 19.12.2015 20.12.2015
082/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 56- MsDK- 2015 uzavretá v súlade so Zákonom 116/1990 Zb. O nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade s Občianskym zákonníkom a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno- Krátkodobý prenájom nebytových priestorov v Mestskom dome kultúry, Švermova 7, Brezno 36,00 EUR 19.12.2015 19.12.2015
140/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 76 - MsDK - 2015 Krátkodobý prenájom nebytových priestorov v Mestskom dome kultúry, Švermova 7, Brezno. 84,00 EUR 18.12.2015
139/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 75 - MsDK - 2015 Krátkodobý prenájom nebytových priestorov v Mestskom dome kultúry, Švermova 7, Brezno. 12,00 EUR 18.12.2015
138/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 73 - MsDK - 2015 Krátkodobý prenájom nebytových priestorov v Mestskom dome kultúry, Švermova 7, Brezno. 24,00 EUR 18.12.2015
135/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dodatok č.3 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov 0,00 EUR 16.12.2015
137/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva č. 2015/40 Zmluva o službách spojených so zberom, prepravou, triedením, manipuláciou a ukladaním s KO a DSO uzatvorená v zmysle : - zákona o odpadoch č. 223/2001 Z. z., - VZN č. 08/2012 zo dňa 15.06.2012 o nakladaní s KO a DSO, -Zákona č. 582/2004 Služby spojené so zberom, prepravou,triedením, ukladaním a manipuláciou s komunálnym odpadom 0,00 EUR 16.12.2015
136/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva č. 2015/P/2 Zber a preprava komunálnych odpadov, zber a preprava stavebných odpadov, zapožičanie 1 00 l kontajnera 0,00 EUR 16.12.2015
134/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dohoda o postúpení práv a povinností č. 700/2015 - OSOVS-I-D zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 38/2010 zo dňa 30.12.2010 Nebytové priestory v priestoroch futbalového štadióna - miestnosti č 140 a 141 0,00 EUR 15.12.2015
146/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva COMPLETE o poskytovaní služieb elektronického monitoring č. 786/2015 Poskytovanie služieb elektronického monitoringu 0,00 EUR 11.12.2015
133/2015 ŽP Informatika s.r.o., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová Zmluva o poskytovaní služieb a udelení licencie č. ZPI-2015-038 uzatvorená podľa § 40 zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov Implementovať aplikačné programové vybavenie FIRIS Lite2 (v ďalšom APV) 2,46 EUR 10.12.2015
131/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 68 - MsDK - 2015 Krátkodobý prenájom nebytových priestorov v Mestskom dome kultúry, Švermova 7, Brezno. 18,00 EUR 08.12.2015
129/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 74 - MsDK - 2015 Krátkodobý prenájom nebytových priestorov v Mestskom dome kultúry, Švermova 7, Brezno. 48,00 EUR 03.12.2015
128/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 72 - MsDK - 2015 Krátkodobý prenájom nebytových priestorov v Mestskom dome kultúry, Švermova 7, Brezno. 36,00 EUR 03.12.2015
132/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno DOHODA o ukončení nájmu, Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 35/2013 Skončenie nájmu a práva a povinnosti zmluvncýh strán 0,00 EUR 01.12.2015
130/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva č. 7/RP/2015 o prenájme reklamnej plochy Prenájom reklamnej plochy 0,00 EUR 01.12.2015 31.12.2015
127/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Kúpna zmluva ust. § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Predaj motorového vozidla 1,50 EUR 01.12.2015
126/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 71 - MsDK - 2015 Krátkodobý prenájom nebytových priestorov v Mestskom dome kultúry, Švermova 7, Brezno. 84,00 EUR 30.11.2015
124/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno DOHODA č. 6/2015/§54 - PZ Poskytovanie finančných príspevkov úradom zamestnávateľovi na mentorované zapracovanie a prax 0,00 EUR 27.11.2015
125/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno DOHODA č. 16/2015/§54 - ŠnZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ Poskytovanie finančných príspevkov úradom zamestnávateľovi na vytvorenie prac. miesta pre znevýhodnených UoZ 0,00 EUR 26.11.2015
123/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 70 - MsDK - 2015 Krátkodobý prenájom nebytových priestorov 12,00 EUR 25.11.2015
122/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 62 - MsDK - 2015 Krátkodobý prenájom nebytových priestorov 600,00 EUR 25.11.2015
118/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 67 - MsDK - 2015 Krátkodobý prenájom nebytových priestorov 0,00 EUR 24.11.2015
117/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 69 - MsDK - 2015 Krátkodobý prenájom nebytových priestorov 0,00 EUR 24.11.2015
060/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme č.1/AB/2015 uzatvorená podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov Nájom areálu ARÉNY BREZNO spolu s jej príslušenstvom, ktorá pozostáva zo zimného štadióna, ľadovej plochy, šatní a ostatných priestorov spojených ... 0,00 EUR 20.11.2015 21.11.2015
115/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 66 - MsDK - 2015 Krátkodobý prenájom nebytových priestorov 0,00 EUR 18.11.2015
116/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 65 - MsDK - 2015 Krátkodobý prenájom nebytových priestorov 0,00 EUR 13.11.2015
114/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Kúpna zmluva Predaj motorového vozidla 1,20 EUR 13.11.2015
113/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Kúpna zmluva Náhradné diely na motorové vozidlo 3,80 EUR 13.11.2015
083/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 55- MsDK- 2015 uzavretá v súlade so Zákonom 116/1990 Zb. O nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade s Občianskym zákonníkom a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno- Krátkodobý prenájom nebytových priestorov v Mestskom dome kultúry, Švermova 7, Brezno 72,00 EUR 13.11.2015 14.11.2015
106/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka Poskytovanie zimnej údržby 0,00 EUR 12.11.2015
121/2015 NADÁCIA DALKIA SLOVENSKO, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava DAROVACIA ZMLUVA uzatvorená podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka Nepeňažný dar a to zostavu hracích prvkov 0,00 EUR 10.11.2015
107/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 63 - MsDK - 2015 Krátkodobý prenájom nebytových priestorov 42,00 EUR 09.11.2015
059/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 41- MsDK- 2015 uzavretá v súlade so Zákonom 116/1990 Zb. O nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade s Občianskym zákonníkom a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno- Krátkodobý prenájom nebytových priestorov v Mestskom dome kultúry, Švermova 7, Brezno 120,00 EUR 07.11.2015 07.11.2015
120/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno DOHODA číslo 39/§51/2015- ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie Dohoda o úprave práv a povinností zamestnávateľa a úradu pri zabezpečovaní absolventskej praxe 0,00 EUR 06.11.2015
108/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 51 - MsDK - 2015 Krátkodobý prenájom nebytových priestorov 1,01 EUR 06.11.2015
112/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Licenčná zmluva a zmluva o poskytovaní súvisiacich služieb Poskytovanie služieb súvisiacich s používaním Počítačového programu 0,00 EUR 05.11.2015
099/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 60 - MsDK-2015 Nájom nebytových priestorov 132,00 EUR 05.11.2015
091/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 59- MsDK- 2015 uzavretá v súlade so Zákonom 116/1990 Zb. O nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade s Občianskym zákonníkom a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno- Krátkodobý prenájom nebytových priestorov v Mestskom dome kultúry, Švermova 7, Brezno 24,00 EUR 05.11.2015 05.11.2015
090/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 57- MsDK- 2015 uzavretá v súlade so Zákonom 116/1990 Zb. O nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade s Občianskym zákonníkom a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno- Krátkodobý prenájom nebytových priestorov v Mestskom dome kultúry, Švermova 7, Brezno 36,00 EUR 05.11.2015 05.11.2015
111/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o ochrane objektu č. 526/2015 Ochrana objektu, zabezpečeného elektrickým zabezpečením a tiesňovým poplachovým systémom 0,00 EUR 04.11.2015
109/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o ochrane objektu č. 527/2015 Ochrana objektu, zabezpečeného elektrickým zabezpečením a tiesňovým poplachovým systémom 0,00 EUR 04.11.2015
098/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 64- MsDK-2015 Nájom nebytových priestorov 36,00 EUR 02.11.2015
097/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 28.12.2012 Nájomné nebytových priestorov 0,00 EUR 02.11.2015
095/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva č.6/RP/2015 o prenájme reklamnej plochy uzavretá podľa § 269 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Prenájom reklamnej plochy na umiestnenie bilboardu (5,1m x 2,4m) na ulici ČSA, bilboard č.3C 0,00 EUR 02.11.2015 31.01.2016
096/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o dielo uzavretá podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka Poskytovanie zimnej údržby traktormi a závesným náradím na miestnych komunikáciách na území mesta Brezna v správe Technických služieb Brezno 0,00 EUR 01.11.2015 10.04.2016
088/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva č.3/2015 o vykonaní kultúrneho programu uzavretá podľa §269 odst.2 Obchodného zákonníka Uskutočnenie divadelného predstavenia PRIADKA A KRÁĽ 330,00 EUR 01.11.2015 01.11.2015
105/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dohoda o skončení ochrany objektu c.č.z.31/2004-MsP-I-SRP Dohoda o skončení ochrany objektu 0,00 EUR 30.10.2015
110/2015 Mesto Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno Dohoda o skončení ochrany objektu c. č. z. 26/2005 - MsP-I-SRP Dohoda o skončení ochrany objektu 0,00 EUR 30.10.2015
104/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. ZMND-2015-211-000018 Nájomné nebytových priestorov 0,00 EUR 29.10.2015
080/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 53- MsDK- 2015 uzavretá v súlade so Zákonom 116/1990 Zb. O nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade s Občianskym zákonníkom a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno- Krátkodobý prenájom nebytových priestorov v Mestskom dome kultúry, Švermova 7, Brezno 36,00 EUR 28.10.2015 28.10.2015
094/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o dielo uzavretá podľa ust. §536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Výkopové práce a zemné úpravy 0,00 EUR 28.10.2015
093/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 61- MsDK- 2015 uzavretá v súlade so Zákonom 116/1990 Zb. O nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade s Občianskym zákonníkom a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno- Krátkodobý prenájom nebytových priestorov v Mestskom dome kultúry, Švermova 7, Brezno 36,00 EUR 27.10.2015 29.10.2015
092/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o vypožičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie podľa ustanovenia §269 až 275 Obchodného zákonníka zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Vymedzenie práv a povinností zmluvných strán v priebehu spolupráce pri programovaní, propagácií, distribúcie a premietaní filmových kópií 0,00 EUR 24.10.2015
089/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 58- MsDK- 2015 uzavretá v súlade so Zákonom 116/1990 Zb. O nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade s Občianskym zákonníkom a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno- Krátkodobý prenájom nebytových priestorov v Mestskom dome kultúry, Švermova 7, Brezno 168,00 EUR 22.10.2015 22.10.2015
064/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Vyvíjať spoločnú činnosť smerujúcu k uskutočneniu umeleckého predstavenia 0,00 EUR 20.10.2015 20.10.2015
147/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dodatok č.2 k zmluve č. 74/2014 o prenájme reklamnej plochy zo dňa 14.10.2014 Prenájom reklamnej plochy 0,00 EUR 19.10.2015
103/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o spoluorganizovaní umeleckého programu - vystúpenia Divadelné predstavenie 0,00 EUR 19.10.2015
099/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dodatok č.2 0,00 EUR 16.10.2015
086/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakom SOŠ techniky a služieb, Laskomerkého 3, Brezno v školskom roku 2015/2016 Na základe zákona o odbornom vzdelávaní č.61/2015 Z.z. a na základe školského zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zme Zabezpečenie odborného výcviku pre žiakov 1. ročníka a 2. ročníka v odbore strojárska výroba v školskom roku 2015/2016 v priestoroch ... 0,00 EUR 15.10.2015 30.06.2016
085/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakom SOŠ techniky a služieb, Laskomerkého 3, Brezno v školskom roku 2015/2016 Na základe zákona o odbornom vzdelávaní č.61/2015 Z.z. a na základe školského zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zme Zabezpečenie odborného výcviku pre žiakov 2. ročníka a 3. ročníka v odbore stolár v školskom roku 2015/2016 v priestoroch organizácie ... 0,00 EUR 15.10.2015 30.06.2016
076/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 54- MsDK- 2015 uzavretá v súlade so Zákonom 116/1990 Zb. O nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade s Občianskym zákonníkom a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno- Krátkodobý prenájom nebytových priestorov v Mestskom dome kultúry, Švermova 7, Brezno 24,00 EUR 15.10.2015 15.10.2015
084/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Rámcová zmluva o zapožičiavaní a sublicenčná k ich užívaniu uzatvorená dole uvedeného dňa, mesiaca a roku podľa §269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, a podľa §40 a násl. v spojení s §44 zákona č. 618/2003 Z.z., autorský zákon, (ďalej len Dočasne zapožičiavať filmové kópie, prenosné dátové média, video kópie filmov pre účely projekcií 0,00 EUR 14.10.2015
081/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá podľa §44 zákona č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách Poskytovanie služieb 0,00 EUR 13.10.2015
079/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 52- MsDK- 2015 uzavretá v súlade so Zákonom 116/1990 Zb. O nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade s Občianskym zákonníkom a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno- Krátkodobý prenájom nebytových priestorov v Mestskom dome kultúry, Švermova 7, Brezno 324,00 EUR 13.10.2015 13.11.2015
070/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č.49- MsDK- 2015 uzavretá v súlade so Zákonom 116/1990 Zb. O nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade s Občianskym zákonníkom a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno- v Krátkodobý prenájom nebytových priestorov v Mestskom dome kultúry, Švermova 7, Brezno 42,00 EUR 13.10.2015 13.10.2015
074/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania žiakom SOŠ techniky a služieb, Laskomerkého 3, Brezno v školskom roku 2015/2016 Na základe zákona o odbornom vzdelávaní č.61/2015 Z.z. a na základe školského zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zme Zabezpečovanie odborného výcviku pre žiakov 3.ročníka a 4.ročníka v odbore mechanik počítačových sietí v školskom roku 2015/2016 v priestoroch organizácie 0,00 EUR 09.10.2015 30.06.2016
073/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme č./AB/2015 Nájom ARÉNY BREZNO 0,00 EUR 09.10.2015 16.11.2015
071/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 48- MsDK- 2015 uzavretá v súlade so Zákonom 116/1990 Zb. O nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade s Občianskym zákonníkom a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno- Krátkodobý prenájom nebytových priestorov v Mestskom dome kultúry, Švermova 7, Brezno 96,00 EUR 09.10.2015 09.10.2015
077/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Kúpna zmluva Kúpa automobilu- Nákladne, FORD TRANSIT 330M 4,20 EUR 07.10.2015
072/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 50- MsDK- 2015 uzavretá v súlade so Zákonom 116/1990 Zb. O nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade s Občianskym zákonníkom a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno- Krátkodobý prenájom nebytových priestorov v Mestskom dome kultúry, Švermova 7, Brezno 12,00 EUR 07.10.2015 07.10.2015
078/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k Zmluve č.20/2014 o nájme nebytových priestorov zo dňa 15.01.2014, uzatvorená podľa ustanovení §663 a násl. Obč. zákonníka č.40/1964 Zb. v platnom znení a § 3 zák. č.116/1990 Zb. Nájom nebytových priestorov 0,00 EUR 05.10.2015 31.12.2015
066/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva č.1/2015 o vykonávaní kultúrneho programu uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka Uskutočnenie divadelného predstavenia 250,00 EUR 04.10.2015 04.10.2015
058/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 40- MsDK- 2015 uzavretá v súlade so Zákonom 116/1990 Zb. O nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade s Občianskym zákonníkom a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno- Krátkodobý prenájom nebytových priestorov v Mestskom dome kultúry, Švermova 7, Brezno 240,00 EUR 02.10.2015 02.10.2015
102/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dohoda č.15/§50j/NS 2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 0,00 EUR 01.10.2015 30.06.2016
069/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k Zmluve o výkone bezpečnostnotechnickej služby v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia o práci v platnom znení a podľa § 269 odst. 2 zákona č. 513/191 Zb. obchodného zákonníka v platnom znení Dodatok k Zmluve o výkone bezpečnostnotechnickej služby 0,00 EUR 01.10.2015
068/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva č. 5/RP/2015 o prenájme reklamnej plochy uzavretá podľa § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Prenájom reklamnej plochy na umiestnenie bilboardu nad lekárňou na budove futbalového štadióna a bilboardu na ulici ČSA 0,00 EUR 01.10.2015 01.11.2015
067/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Kúpna zmluva Osobné motorové vozidlo 150,00 EUR 01.10.2015
062/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva č. 3/RP/2015 o prenájme reklamnej plochy uzavretá podľa § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako Zmluva) Prenájom reklamnej plochy na umiestnenie bilboardu na ul. ČSA, Brezno na oplotení MFŠ č.11C 0,00 EUR 01.10.2015 30.11.2015
119/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dodatok č.1 k zmluve č. 75/2014 o prenájme reklamnej plochy zo dňa 15.10.2014 Prenájom reklamnej plochy 600,00 EUR 30.09.2015
046/2015 Technické služby Brezno, Rázusová 16, 977 01 Brezno Zmluva č. 4/RP/2015 o prenájme reklamnej plochy uzavretá podľa § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako Zmluva) Prenájom reklamnej plochy na umiestnenie bilboardu 0,00 EUR 15.09.2015 30.11.2015
055/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 46- MsDK- 2015 uzavretá v súlade so Zákonom 116/1990 Zb. O nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade s Občianskym zákonníkom a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno- Nájom nebytového priestoru 0,00 EUR 11.09.2015 11.09.2015
065/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Preberací protokol a dodatok k Službe káblovej televízie a Službe internetového prístupu Preberací protokol a dodatok 144,00 EUR 10.09.2015
063/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Kúpna zmluva uzavretá podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Kúpa motorového vozidla- Nákladné vozidlo IVECO 9,95 EUR 07.09.2015
053/2015 Technické služby Brezno, Rázusová 16, 977 01 Brezno Kúpna zmluva uzavretá podľa ust.§ 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Náhradné diely na motorové vozidlo 300,00 EUR 07.09.2015
057/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 42- MsDK- 2015 uzavretá v súlade so Zákonom 116/1990 Zb. O nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v súlade s Občianskym zákonníkom a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Brezno- Krátkodobý prenájom nebytových priestorov v Mestskom dome kultúry, Švermova 7, Brezno 252,00 EUR 03.09.2015 11.09.2015
052/2015 Technické služby Brezno, Rázusová 16, 977 01 Brezno Rámcová zmluva o prenájme rozmnoženiny audiovizuálneho diela za účelom audiovizuálneho predstavenia uzatvorená podľa príslušných ustanovení OZ, ustanovení. Autorského zákona č. 618/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a ust. Zákona o audiovízii č. 343/2 Požičovné za AVD, programovanie, propagácia, distribúcia a audiovizuálne predstavenie 0,00 EUR 02.09.2015
101/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dohoda č.11/§50j/NS 2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 0,00 EUR 01.09.2015 31.05.2016
100/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dohoda č.12/§50j/NS 2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 0,00 EUR 01.09.2015 31.05.2016
061/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva č. 2/RP/2015 o prenájme reklamnej plochy uzavretá podľa §269 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Prenájom reklamnej plochy na umiestnenie bilboardu na ul.Fraňa Kráľa, Brezno 0,00 EUR 01.09.2015 31.10.2015
048/2015 Technické služby Brezno, Rázusová 16, 977 01 Brezno Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Dlhodobý nájom fliaš 286,17 EUR 01.09.2015 31.08.2016
033/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 43- MsDK-2015 Krátkodobý prenájom nebytových priestorov v Mestskom dome kultúry 60,00 EUR 01.09.2015 02.09.2015
047/2015 Technické služby Brezno, Rázusová 16, 977 01 Brezno Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Dlhodobý nájom fliaš 95,39 EUR 01.09.2015 31.08.2016
075/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o požičiavaní filmových kópií pre verejné premietanie uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 Obchodného zákonníka Vymedzenie práv a povinností v priebehu programovania, propagácie, distribúcie a premietania filmových kópií 0,00 EUR 31.08.2015
054/2015 Technické služby Brezno, Rázusová 16, 977 01 Brezno Zmluva o vzájomnej spolupráci Nákup monopólnych práv na uvádzanie filmov v kinách. 0,00 EUR 31.08.2015
044/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 45 - MsDK -2015 Krátkodobý prenájom nebytových priestorov 12,00 EUR 28.08.2015
043/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 44 - MsDK -2015 24,00 EUR 28.08.2015
042/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme š.3/AB/2015 Nájom areálu ARÉNY BREZNO 2,61 EUR 28.08.2015 15.11.2015
041/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Kúpna zmluva 07/2015 Motorová kosačka 290,00 EUR 26.08.2015
039/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o prevode správy majetku Zmluva o prevode správy majetku 0,00 EUR 25.08.2015
050/2015 Technické služby Brezno, Rázusová 16, 977 01 Brezno Zmluva o požičiavaní filmových nosičov pre verejné premietanie Prenechanie do užívania filmové nosiče (spravidla DCP, Blue-ray, DVD) 0,00 EUR 20.08.2015
049/2015 Technické služby Brezno, Rázusová 16, 977 01 Brezno Zmluva o požičiavaní digitálnych kópii, DVD a BLU-RAY nosičov pre verejné premietanie Poskytnutie prevádzkovateľovi verejného premietania oprávnenie k výkonu práva použiť vybrané audiovizuálne dielo formou verejnej projekcie 0,00 EUR 20.08.2015
032/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Kúpna zmluva 06/ 2015 Predaj univerzálny nakladač čelný 4,10 EUR 19.08.2015
031/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dodatok k nájomnej zmluve č. 302006 zo dňa 11.10.2006 Predmet nájmu sa zužuje o časť parcely reg. C-KN č. 693/1 0,00 EUR 19.08.2015
030/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Kúpna zmluva 05/ 2015 Predaj Liaz Bobr 1,52 EUR 18.08.2015
029/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Kúpna zmluva 04/ 2015 Predaj traktora 4,52 EUR 18.08.2015
028/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Kúpna zmluva 03/ 2015 Predaj samozberný príves 800,00 EUR 18.08.2015
027/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Kúpna zmluva 02/2015 Predaj osobný automobil VW POLO 800,00 EUR 18.08.2015
026/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Kúpna zmluva 01/ 2015 Predaj poľnohospodárskeho traktora 3,00 EUR 17.08.2015
038/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 0,00 EUR 14.08.2015
025/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o prenájme priestorov na predaj spotrebného tovaru Prenájom plochy na predaj hokejových predmetov 47,52 EUR 14.08.2015 31.12.2015
040/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Zmluva o dielo 0,00 EUR 04.08.2015 31.12.2015
017/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dodatok k zmluve o diele č.31/2014 uzavretej podľa § 50a Obč. z. Zmena obchodného mena objednávateľa 0,00 EUR 01.08.2015
018/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Zvýhodnené firemné hovory 0,00 EUR 31.07.2015
016/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o dodávke a odbere tepla a vody č.2/2015 0,00 EUR 30.07.2015
015/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o dodávke a odbere tepla a vody č.1/2015 Teplo na vykurovanie 0,00 EUR 30.07.2015
014/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Mobilné služby 0,00 EUR 28.07.2015
013/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o poskytovaní verejných služieb Mobilné služby 0,00 EUR 28.07.2015
034/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 9100244923 Dodávka elektriny 0,00 EUR 25.07.2015 08.07.2016
012/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva N8e/2015/MH o zriadení a prevádzkovaní rezervačného miesta a o zabezpečení predaja vstupeniek Úprava podmienok zriadenia a prevádzkovania 0,00 EUR 23.07.2015
010/2015 Mesto Brezno v zastúpení Technické služby Brezno, Rázusova 16, 97701 Brezno Zmluva o prenájme reklamnej plochy č. 1/RP/2015 Prenájom reklamnej plochy 48,00 EUR 14.07.2015 13.08.2015
011/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16,97701 Brezno Zmluva č. 2015/7 S Odvoz separovaného odpadu 0,00 EUR 13.07.2015
009/2015 Mesto Brezno v zastúpení Technické služby Brezno, Rázusova 16, 97701 Brezno Zmluva o prenájme nebytových priestorov č 38 - MsDK -2015 Krátkodobý prenájom nebytových priestorov v Mestskom dome kultúry 24,00 EUR 08.07.2015 15.07.2015
035/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o dodávke plynu Dodávka plynu 0,00 EUR 04.07.2015 31.12.2016
01/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dodatok č. 01/2015 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.12.2014 Dohoda o zmene právneho vzťahu založeného zmluvou o dodávke plynu 0,00 EUR 04.07.2015
037/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o dodávke plynu Dodávka plynu 0,00 EUR 03.07.2015 31.12.2016
036/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dodatok č. 01/2015 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 19.12.2014 Dohoda o zmene právneho vzťahu založeného zmluvou o dodávke plynu 0,00 EUR 03.07.2015 31.12.2016
024/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o dodávke vody verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Dodávka vody verejným vodovodom 0,00 EUR 03.07.2015
023/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o dodávke vody verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Dodávka vody verejným vodovodom 0,00 EUR 03.07.2015
022/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizáccie 0,00 EUR 03.07.2015
021/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o dodávke vody verejným vodovodom Dodávka vody verejným vodovodom 0,00 EUR 03.07.2015
019/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Číslo zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou Zmluva o dodávke vody 0,00 EUR 03.07.2015
020/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Dodávka vody verejným vodovodom 0,00 EUR 03.07.2015
007/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o poskytovaní verejných služieb Mobilné služby 0,00 EUR 02.07.2015
006/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o poskytovaní verejných služieb Mobilné služby 0,00 EUR 02.07.2015
008/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o poskytovaní verejných služieb Mobilné služby 0,00 EUR 02.07.2015
051/2015 Technické služby Brezno, Rázusová 16, 977 01 Brezno Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Zabezpečenie služobnej telesnej prípravy príslušníkov PZ na plavárni Brezno-Mazorník 0,00 EUR 01.07.2015
005/2015 Mesto Brezno v zastúpení Technické služby Brezno, Rázusova 16, 97701 Brezno Dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov č.35/2013 0,00 EUR 01.07.2015
004/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16,97701 Brezno Dohoda č. 14/§52a/2015 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 0,00 EUR 01.05.2015 31.10.2015
002/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Mandátna zmluva na samostatný výkon niektorých činností pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie 150,00 EUR 27.02.2015
003/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o kontrolnej činnosti č.05/2015 uzavretá v zmysle ustanovenia § 591 a nasled. obchodného zákonníka 0,00 EUR 26.02.2015 31.12.2015
008/2014 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dodatok č.1 Zmluve o úprave záväzkových vzťahov 0,00 EUR 29.01.2015 31.01.2018
001/2015 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obce alebo rozpočtové organizácie 0,00 EUR 01.01.2015 31.12.2015
007/2014 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno ZMLUVA O DODÁVKE PLYNU Dodávať plyn do odberných miest 0,00 EUR 01.01.2015 31.12.2015
010/2014 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Číslo zmluvy: 814014764 Dodávka vody verejným vodovodom 0,00 EUR 30.12.2014
009/2014 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme s právom kúpy prenajatej veci číslo LZC/14/10030 Kúpa motorového vozidla PIAGGIO PORTER MAXXI 1,3i 4x4x 31,52 EUR 05.12.2014 13.11.2017
006/2014 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb č. DSL 14070900009 DSL pripojenie 16,48 EUR 11.07.2014 10.07.2016
005/2014 Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke zbernej nádoby e-boxu Vypožičanie zbernej nádoby 0,00 EUR 13.05.2014