Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
474/2019 Mgr. Janka Hazáková, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 09.10.2019 31.07.2024
ZMNK-2019-212-000059 Folklórny súbor Mostár , Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk.  159,81 EUR 08.10.2019 19.12.2019
ZMNK-2019-212-000060 Folklórny súbor Mostár , Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 92,51 EUR 08.10.2019 15.12.2019
885/2019 Simanová Alžbeta, Pod Hôrkou, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 08.10.2019 30.06.2024
496/2019 Ján Sitarčík, Horná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 08.10.2019 31.07.2024
490/2019 Bc. Radoslava Chudíková, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 08.10.2019 31.07.2024
497/2019 Alžbeta Simanová, Pod Hôrkou, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 08.10.2019 31.07.2024
483/2019 Marián Matušiak, Školská, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 08.10.2019 31.07.2024
447/2019 Monika Macuľová, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 08.10.2019 30.07.2024
19/28/50J/26 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Dohoda o poskytnutí príspevku Poskytnutie príspevku na podporu rovoja miestnej a regionálnej zamestananosti . 0,00 EUR 03.10.2019 31.03.2020
ZMNK-2019-212-000058 Spoločenstvo JUST, Švermova, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 29,19 EUR 03.10.2019 03.10.2019
ZMRE-2019-210-000004 FUTURUM MMI, s.r.o., Mýto pod Ďumbierom 515, 976 44 Mýto pod Ďumbierom Zmluva o umiestnení reklamy Poskytnutie reklamnej plochy. 0,00 EUR 03.10.2019 30.08.2020
ZMNK-2019-212-000056 Mgr. Mercedes Červencová, Krčulova, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 71,93 EUR 02.10.2019 31.10.2019
ZMNK-2019-212-000057 Mestské divadlo Actores Rožňava, Šafárikova 20, 048 01 Rožňava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 127,28 EUR 02.10.2019 25.10.2019
ZMNK-2019-212-000055 ZŠ s MŠ, Pionierska 2, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 111,95 EUR 01.10.2019 18.12.2019
ZMNK-2019-212-000053 Základná umelecká škola, Krčulova 21, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 40,57 EUR 27.09.2019 27.09.2019
ZMNK-2019-212-000054 CREA-EDu o.z. D. Makovického 5188/28, 036 01 Martin Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk.  52,26 EUR 27.09.2019 15.10.2019
359/2019 Miroslav Cipciar, Boženy Němcovej, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 24.09.2019 15.05.2024
ZMNK-2019-212-000051 Planéta zážitkov o.z., Ul. Ku Bratke 2916/46, 934 05 Levice Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk 348,57 EUR 21.09.2019 25.11.2019
ZMNK-2019-212-000050 silné reči 2, s.r.o., Mestská 2, 831 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk 0,00 EUR 21.09.2019 16.09.2019
Oblastná organizácia cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE, Nám. gen. MRŠ 3, 977 01 Brezno Dohoda o spolupráci Spolupráca pri budovaní a obnove infraštuktúry cestovného ruchu vybudovaním Výhliadkovej veže Horné Lazy 52.500,00 EUR 20.09.2019 31.12.2022
ZMNK-2019-212-000052 Eorbis, s.r.o., Tulská 5272/10, 974 04 Banská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - administratívne práce 0,00 EUR 20.09.2019 31.12.2019
909/2019 Kohútová Eva, NDH, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO.  0,00 EUR 19.09.2019 30.09.2024
906/2019 Úradníková Alena, SNP, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO.  0,00 EUR 19.09.2019 30.09.2024
ZMNK-2019-212-000049 Hotelová akadémia, Malinovského ul.č.1, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru-Kinosála MsDK 0,00 EUR 18.09.2019 29.10.2019
907/2019 Krella Peter, Židlovo, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoa na ostatný KO. 0,00 EUR 17.09.2019 30.09.2024
905/2019 Janoštiak Pavol, Rohozná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoa na ostatný KO. 0,00 EUR 17.09.2019 30.09.2024
908/2019 Solawa Marek, MPČĽ, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoa na ostatný KO. 0,00 EUR 17.09.2019 30.09.2024
904/2019 Švantnerová Margita, Potočná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoa na ostatný KO. 0,00 EUR 17.09.2019 30.09.2024
ZMNK-2019-212-000046 Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno - OZ, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk. 0,00 EUR 17.09.2019 26.10.2019
ZMNK-2019-212-000047 Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno - OZ, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru-Kinosála MsDk. 0,00 EUR 17.09.2019 26.12.2019
362443714 Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Nájom fliaš na technické plyny 0,00 EUR 14.09.2019 31.08.2020
362443715 Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Nájom fliaš na technické plyny 0,00 EUR 14.09.2019 31.08.2020
Z-S-2016-000198-02 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Dodatok k zmluve o poskytovaní servisných služieb Zmena jednotkovej ceny za poskytnutie servisných služieb podľa zmluvy.  0,00 EUR 13.09.2019
13263/0 Bučina DDD, spol. s.r.o., Lučenecká cesta č. 1335/21, 960 01 Zvolen Zmluva Recyklát kusového dreva .  0,00 EUR 12.09.2019 31.12.2019
Strojspiš, spol. s.r.o., Tepličská cesta 10, 052 01 Spišská Nová Ves Zmluva o dielo Uskutočnenie stavebných prác na stavbe ,, Vyhliadková veža, Horné Lazy - Brezno " 526.609,37 EUR 04.09.2019
ZMNK-2019-212-000045 MUDr. Mgr. Ján Zajak, Ladislava Novomeského, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Svadobný obrad 0,00 EUR 04.09.2019 26.09.2019
Z20-064-0005 Športfinal s.r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava Dodatok č.1 k zmluve o dielo ,,Športový areál s atletickou dráhou ul. Pionierska" 0,00 EUR 29.08.2019
01/2019 Michal Truschan, Clementisova, Závadka nad Hronom 976 67 Mandátna zmluva Zriadenie prevádzky M - klub 0,00 EUR 28.08.2019 30.06.2020
2019/9007548 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5974 01 Banská Bystrica Dohoda o cene Vyhľadávanie skrytých únikov vody na vodovodnom potrubí elektroakustickou metódou. 0,00 EUR 27.08.2019
VP/19/47667/007 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Stredoveké Bomburové slávnosti 0,00 EUR 24.08.2019 24.08.2019
ZMNK-2019-212-000044 StArt občianske združenie, Fraňa Mojtu 279/14, 949 01 Nitra Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDK 0,00 EUR 23.08.2019 09.11.2019
A8850659 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Zmena účastníckeho programu. 0,00 EUR 23.08.2019
ZMNK-2019-212-000039 Mgr. Eva Šabíková Golková, Bajzova, 010 01 Žilina Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDK. 0,00 EUR 23.08.2019 18.10.2019
Matej Králik, 9. mája, Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Stredoveké Bomburové slávnosti - učinkovanie historickej družiny Slavibor 250,00 EUR 22.08.2019 24.08.2019
ZMNK-2019-212-000043 Josef Dřevo, s.r.o., Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk.  0,00 EUR 22.08.2019 12.09.2019
ZMNK-2019-212-000042 Planéta zážitkov o.z., Ul. Ku Bratke 2916/46, 934 05 Levice Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDk ( Divadelné predstavenie) 0,00 EUR 21.08.2019 16.12.2019
903/2019 Ing. Ridzoň Martin, Poľná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 21.08.2019 15.08.2024
414/2019 Stanislav Sojka, ČSA, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.08.2019 30.07.2024
455/2019 Irena Kováčiková, Martina Benku, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.08.2019 30.07.2024
389/2019 Judita Sojková, Dolná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.08.2019 15.05.2024
425/2019 Mgr. Silvia Grúberová, Hlboká, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.08.2019 30.07.2024
VP/19/47667/004 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Dodatok k hromadnej licenčnej zmluve Breznianske kultúrne leto - Elán forever 0,00 EUR 16.08.2019 06.07.2019
VP/19/47667/006 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Brezno street party - Majself, Smola a Hrušky  0,00 EUR 16.08.2019 28.07.2019
897/2019 Mária Malinová, Sekurisova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO 0,00 EUR 16.08.2019 15.08.2024
898/2019 Anna Fojtíková, SNP, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO 0,00 EUR 16.08.2019 15.08.2024
899/2019 Ivan Berčík, Poľná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO 0,00 EUR 16.08.2019 15.08.2024
902/2019 Alena Kvietková, 9.mája, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO 0,00 EUR 16.08.2019 15.08.2024
VP/19/47667/003 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva EDM Sunland - DJ 0,00 EUR 16.08.2019 28.06.2019
VP/19/47667/003 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Dodatok k hromadnej licenčnej zmluve Open Air Party EDM SunLand 2019 0,00 EUR 16.08.2019 28.06.2019
ZMNK-2019-212-000040 Občianske združenie NAIRAM, M.R. Štefánika 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDK (podujatie- Ďumbierfest) 0,00 EUR 15.08.2019 16.11.2019
ZMNK-2019-212-000041 MUDr. Štefan Čemsák, ČSA, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Zasadačka MsDK (schôdza) 0,00 EUR 15.08.2019 21.08.2019
VP/19/47667/004 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Breznianske kultúrne leto - Elán forever 0,00 EUR 15.08.2019 06.07.2019
874/2019 Ing. Ľubomír Švantner, Vráskeho, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO 0,00 EUR 09.08.2019 30.04.2024
413/2019 Ing. Michal Ješš PHD, Hronská, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 08.08.2019 30.07.2024
412/2019 Janka Repková, Horná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 08.08.2019 30.07.2024
445/2019 Ing. Peter Holka, Mliekarenská, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 08.08.2019 30.07.2024
462/2019 Jozef Petro, Padličkovo, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 08.08.2019 30.07.2024
407/2019 Klement Štulrajter, Cesta Osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 08.08.2019 30.07.2024
439/2019 MUDr. Ľubomír Kónya, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 08.08.2019 30.07.2024
463/2019 MUDr. Pavel Ponický, Vránskeho, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 08.08.2019 31.07.2024
464/2019 MUDr. Pavel Ponický, Hradby, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 08.08.2019 31.07.2024
889/2019 MUDr. Ján Zachar, Telgárt Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 06.08.2019 30.07.2024
ZMNK-2019-212-000039 Mgr. Eva Šabíková Golková, Bajzova, 010 01 Žilina Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDK (divadelné predstavenie- Čo sa sníva trpaslíkom) 0,00 EUR 03.08.2019 18.10.2019
431/2019 Mária Glesková, Bujakovo - SNP, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 03.08.2019 30.07.2024
448/2019 Viliam Adamek, Židlovo, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 03.08.2019 30.07.2024
436/2019 Denisa Repková, Školská, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 03.08.2019 30.07.2024
443/2019 MIlena Hrušková, Pod hôrkou, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 03.08.2019 30.07.2024
422/2019 Mgr. Juraj Boľfa, Železničná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 02.08.2019 30.07.2024
415/2019 Ing. Miroslav Kočtúch, Rázusova, Breznio Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 02.08.2019 30.07.2024
419/2019 Nadežda Pravotiaková, Hlboká, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 02.08.2019 30.07.2024
430/2019 Zlatica Menisová, Severná, B. Bystrica Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 02.08.2019 30.07.2024
434/2019 Emília Grafiková, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 02.08.2019 30.07.2024
451/2019 Marián Dunajský, SNP, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 02.08.2019 30.07.2024
449/2019 Michal Dunajský, Zadné Halny, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 02.08.2019 30.07.2024
452/2019 Marek Dunajský, SNP, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 02.08.2019 30.07.2024
450/2019 Marek Majtúch, Vrbová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 02.08.2019 30.07.2024
441/2019 Milan Švantner, Jesenského, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 02.08.2019 30.07.2024
411/2019 Pavol Medveď, Cesta Osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 02.08.2019 30.07.2024
465/2019 Ladislav Antal, Kukučínova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 02.08.2019 30.07.2024
453/2019 Jozef Pindiak, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 02.08.2019 30.07.2024
442/2019 František Bukva, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 02.08.2019 30.07.2024
428/2019 Ing. Alojz Psotka, Švermova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 02.08.2019 30.07.2024
446/2019 Robert Pončák, Martina Benku, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 02.08.2019 30.07.2024
440/2019 Janka Medveďová, NDH, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 02.08.2019 30.07.2024
ZMNK-2019-212-000038 Daniel Struhár, 9. Mája, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Svadobný obrad 118,80 EUR 01.08.2019 31.08.2019
432/2019 Anna Belková, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 31.07.2019 30.07.2024
VP/19/47667/005 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Breznianske kultúrne leto - Slovak Tango, Divozel 0,00 EUR 30.07.2019 20.07.2019
VP/19/47667/005 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Dodatok k hromadnej licenčnej zmluve Breznianske kultúrne leto - Slovak Tango, Divozel 0,00 EUR 30.07.2019 20.07.2019
Mesto Brezno, Nám. gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno Dohoda o postúpení práv a povinností "Multifunkčný športový areál s atletickou dráhou ul. Pionierska". 0,00 EUR 30.07.2019
250/2018 Ing. Miroslav Kostiaľ, MPČĽ, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 27.07.2019 31.08.2023
410/2019 Ľubomír Figľuš, Cesta Osoboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 27.07.2019 30.07.2024
418/2019 Dušan Belko, Mliekarenská, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 27.07.2019 30.07.2024
429/2019 Ľubomír Dědečěk, NDH, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 27.07.2019 30.07.2024
420/2019 Ján Pončák, Baštová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 27.07.2019 30.07.2024
423/2019 Jaroslav Pôbiš, Hronská, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 27.07.2019 30.07.2024
427/2019 Ján Ťažký, Moyzesova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 27.07.2019 30.07.2024
416/2019 Mgr. Ľubor Havlíček, Šiašovo, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 27.07.2019 30.07.2024
417/2019 Zdenko Pôbiš, Sládkovičova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 27.07.2019 30.07.2024
435/2019 Matej TAGAJ, Vránskeho, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 27.07.2019 30.07.2024
421/2019 Ing. Milan Rosiar, Pionierska, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 27.07.2019 30.07.2024
433/2019 Pavel Žilík, MPČĽ, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 27.07.2019 30.07.2024
ZMNK-2019-212-000036 Divadlo Maska, Pribinova 120, 960 01 ZVolen Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk 0,00 EUR 25.07.2019 03.10.2019
ZMNK-2019-212-000037 "SP", Mirka Nešpora 7, 962 31 Sliač Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov v Aréne Brezno. 0,00 EUR 25.07.2019 25.08.2019
ZO OZ KOVO , Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve Stravovanie 0,00 EUR 20.07.2019
891/2019 Kováčik Jozef, Pod hôrkou, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 20.07.2019 30.07.2024
892/2019 Kováčik Jozef, Pod hôrkou, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 20.07.2019 30.07.2024
PRODOMOS SK,s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava Zmluva o dodávke tovaru Kompostér Biocomp 900L čierny - 150 KS. 0,00 EUR 16.07.2019
355/2019 Mgr. Silvia Dančová, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 16.07.2019 15.05.2024
880/2019 Berčíková Zuzana, Nová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.07.2019 30.06.2024
879/2019 Ing. Rosiar Milan, Pionierska, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.07.2019 30.06.2024
878/2019 Renata Berčíková, Poľná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.07.2019 30.06.2024
357/2019 Mgr. Elena Majerová, Lesná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér. 0,00 EUR 16.07.2019 15.05.2024
876/2019 Ing. Katarína Rafajová, Dolná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 11.07.2019 30.06.2024
19/28/50J/11 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Dodatok č. 1 k dohode č. 19/28/50J/11 Poskytnutie príspeku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. 0,00 EUR 10.07.2019
ZMNK-2019-212-000035 KUMŠT PRODUCTION DVA, s.r.o., Medekova 4, 036 01 Martin Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDK 0,00 EUR 09.07.2019 24.09.2019
884/2019 Lašútová Iveta, Vránskeho, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO 0,00 EUR 09.07.2019 30.06.2024
Peter Vlček, Horná Streda, 916 24 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Stredoveké Bomburove slávnosti 0,00 EUR 04.07.2019 24.08.2019
315/2019 Marta Dolinská, Židlovo, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér. 0,00 EUR 03.07.2019 15.05.2024
877/2019 Dušan Turčan, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 03.07.2019 30.06.2024
887/2019 Mačkin Jozef, Štúrova , Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 03.07.2019 30.06.2024
865/2019 Karol Štulajter, Okružná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 03.07.2019 30.04.2024
886/2019 Schon Pavel, Horná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová zberná plastová nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 03.07.2019 30.06.2024
881/2019 Michalková Oľga, Zadné Hálny, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 03.07.2019 30.06.2024
LESY MESTA BREZNO, s.r.o., Švermova 1027/7, 977 01 Brezno Dohoda o skončení dohody o postúpení práv a povinností Uskutočnenie stavebných  prác na stavbe ,, Športový areál s altletickou dráhou ul. Pionierska ". 0,00 EUR 27.06.2019
ZMNK-2019-212-000034 StArt občianske združenie, Akademická 952/4, 949 01 Nitra Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDK 0,00 EUR 25.06.2019 09.12.2019
Mirka Potančoková, Zadné Halny, Brezno 977 01 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Duo Mirka a Ondrej 800,00 EUR 25.06.2019 03.08.2019
ZMNK-2019-212-000033 Josef Dřevo, s.r.o., Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála - MsDK 0,00 EUR 22.06.2019 25.06.2019
351/2019 Dušan Kučera, Zadne Halny - Tehelňa, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 15.06.2019 15.05.2024
339/2019 Božena Bartošová, Zadné Halny, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 15.06.2019 15.05.2024
HUBU, s.r.o., Podkonice 252, 976 13 Podkonice Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie Hudobná produkcia - EDM Sunland 1.300,00 EUR 12.06.2019 28.06.2019
Jozef Perúnsky, Krčulova, 977 01 Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Breznianske kultúrne leto - vystúpenie skupiny - Veselí chlapci z Horehronia 350,00 EUR 12.06.2019 06.07.2019
968/2019/ODDRF Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2019 1.500,00 EUR 12.06.2019
380/2019 Pavol Giertl, Mliekarenská, Brezno, 977 01 Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 12.06.2019 15.05.2024
875/2019 Ján Berčík, Cesta Osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová zberná plastová nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 07.06.2019 30.04.2024
371/2019 Ľubomír Ridzoň, Vránskeho, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 07.06.2019 15.05.2024
378/2019 Milan Macko, Vránskeho, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 07.06.2019 15.05.2024
400/2019 Ing. Július Szánto, Martina Benku, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 05.06.2019 15.05.2024
ZMNK-2019-212-000032 Občianske združenie Šťastné detstvo, Švermova 7, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDK 0,00 EUR 05.06.2019 14.06.2019
ZMNK-2019-212-000031 SKZL-RKZL BB, Námestie SNP 7, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov Zasadačka - schôdza. 0,00 EUR 05.06.2019 10.06.2019
Ing. Lenka Kysucká, Dr. Clementisa, Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Animačný program 0,00 EUR 05.06.2019 14.07.2019
Stanislava Steinbachová, Stredná, 976 45 Hronec Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Animačný prgram 0,00 EUR 05.06.2019 25.08.2019
Dorota Sekelská Šťavinová, Krčulova, 977 01 Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Animačný program 0,00 EUR 05.06.2019 11.08.2019
Monika Collins, Lipová, 976 64 Bacúch Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Animačný program 0,00 EUR 05.06.2019 28.07.2019
337/2019 Ing. Milan Slabej, Tisovská cesta, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 05.06.2019 15.05.2024
398/2019 František Roľko, Moyzesova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 05.06.2019 15.05.2024
322/2019 Juraj Šperka, Poľná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 05.06.2019 15.05.2024
338/2019 JUDr. Anna Medveďová, Židlovo, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 05.06.2019 15.05.2024
873/2019 Anna Kubátová, Štefániková, Poprad Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová zberná plastová nádoba na ostatný KO.  0,00 EUR 05.06.2019 30.05.2024
19/28/50J/11 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Dohoda č.19/28/50J/11 Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti  0,00 EUR 01.06.2019 31.10.2019
VP/19/47667/002 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Udelenie súhlasu-licencie  0,00 EUR 01.06.2019 01.06.2019
344/2019 Ing. Ivan Potkány, Cesta osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 31.05.2019 15.05.2024
345/2019 Ondrej Kohút, Cesta osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 31.05.2019 15.05.2024
366/2019 Danica Belková, Školská, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 31.05.2019 15.05.2024
Zmluva č. 2019/10 Apoštolská cirkev na Slovensku zbor Brezno, MPČĽ 52, 977 01 Brezno Zmluva č. 2019/10 Zber,preprava,triedenie,manipulácia a ukladanie KO a DSO 0,00 EUR 31.05.2019
MK-4228/2019/3.2 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č.33, 813 31 Bratislava 1 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Kultúrne poukazy  0,00 EUR 31.05.2019
341/2019 Stanislav Surový, Vránskeho, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 29.05.2019 15.05.2024
347/2019 Ľubomíra Kukíková, Kozmonautov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 29.05.2019 15.05.2024
360/2019 Miroslav Golian, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 29.05.2019 15.05.2024
376/2019 Anna Krnáčová, Hliník, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 29.05.2019 15.05.2024
379/2019 Eva Giertlová, Cesta osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 29.05.2019 15.05.2024
383/2019 Ľubomír Cibuľa, Cesta osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 29.05.2019 15.05.2024
391/2019 Ján Kachnič, Kozmonautov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 29.05.2019 15.05.2024
394/2019 Ing. Miriam Rajčoková, Dolná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 29.05.2019 15.05.2024
396/2019 Mária Lopušná, Mládežnícka, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 29.05.2019 15.05.2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zabezpečení zberu elektroodpadu kategórie č.5 zo dňa 30.3.2016 EKOLAMP Slovakia-Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky záujmové združenie právnických osôb, Turecká 37, 940 01 Nové Zámky Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zabezpečení zberu elektroodpadu kategórie č.5 Zber elektroodpadu z elektrozariadení  0,00 EUR 29.05.2019
382/2019 Ján Lopušný, Cesta Osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér. 0,00 EUR 25.05.2019 15.05.2024
349/2019 František Zlúky, Budovateľská, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 25.05.2019 15.05.2024
385/2019 Ing. Vladimír Kvačkaj,Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 25.05.2019 15.05.2024
399/2019 Ing. Tomáš Szánto, Martina Benku, Brezno Zmluva o výpožičke nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 25.05.2019 15.05.2024
375/2019 Ing. Miroslav Šteňo, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 25.05.2019 15.05.2024
A13529804 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb Šikovná voľba M2M 0,00 EUR 24.05.2019
ROLTA, S.R.O., Dr. Clementisa 1219/7, Brezno 977 01 Zmluva o dielo Oprava podkladných vrstiev miestnej komunikácie Brezno-Podkoreňová. 214.560,00 EUR 23.05.2019
868/2019 Zdeno Kupec, Glianska, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 23.05.2019 30.05.2024
342/2019 doc. Ing. Milan Pivovarči CSc, E. M. Šoltésovej, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 23.05.2019 15.05.2024
336/2019 Mgr. Anna Longauerová, NDH, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 23.05.2019 15.05.2024
374/2019 Peter Medveď, Tisovská cesta, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 23.05.2019 15.05.2024
401/2019 Milan Giertl, Mliekarenská, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 23.05.2019 15.05.2024
395/2019 Mária Medveďová, Dolná 1703/33, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 23.05.2019 15.05.2024
377/2019 Ing. Zuzana Búryová, Podkreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 23.05.2019 15.05.2024
340/2019 Jozef Vetrák, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 23.05.2019 15.05.2024
346/2019 Jaroslav Ďurta, Rohozná, BREZNO Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 23.05.2019 15.05.2024
343/2019 Miroslava Kolečárová, ŠLN, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 23.05.2019 15.05.2024
350/2019 Július Muránsky, Poľná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 23.05.2019 15.05.2024
405/2019 Viera Macuľová, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 23.05.2019 15.05.2024
397/2019 Marta Čupková, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér.  0,00 EUR 23.05.2019 15.05.2024
Radoslav Bútora,Beňuš Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Stredoveké Bomburové slánvosti - koncert skupiny Silo a lampa svieť 300,00 EUR 23.05.2019 23.08.2019
ZMNK-2019-212-000024 Josef Dřevo, s.r.o., Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDk.  0,00 EUR 23.05.2019 23.05.2019
LESY MESTA BREZNO, s.r.o., Švermova 1027/7, 977 01 Brezno Dohoda o postúpení práv a povinností Uskutočnenie stavebných prác na stavbe ,,Športový areál s atletickou dráhou ul. Pionierska" 0,00 EUR 22.05.2019
869/2019 Nadežda Aschenbrierová, Moyzesova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová zberná plastová nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 21.05.2019 30.05.2024