Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Zmluvy

Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
ZMNK-2020-212-000046 Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT, ul. Boženy Němcovej 8, 974 01 BB Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Zmena doby trvania zmluvy podľa prílohy. 0,00 EUR 28.01.2021
983/2021 Alexander BOTEV, 9.Mája, BRezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný komunálny odpad. 0,00 EUR 21.01.2021 18.01.2026
973/2020 Ján FEDOR, Školská, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný komunálny odpad. 0,00 EUR 21.01.2021 30.12.2025
522/2019 Edita Zacharová, Školská, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 21.01.2021 31.10.2024
968/2020 Pavlína Kalmanová, Lichardova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 21.01.2021 30.12.2025
959/2020 Pavol Lopušný, Mlikarenská, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.01.2021 30.12.2025
Surety Group, s.r.o., L. Sáru č. 11, 977 01 Brezno Zmluva o poskytovaní služieb Ozonizácia vnútorných priestorov podľa zmluvy 0,00 EUR 16.01.2021
981/2020 MUDr. Ivan Dubíny, Švermova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 15.01.2021 30.12.2025
979/2020 Martina Kvietková, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 14.01.2021 30.12.2025
980/2020 Martina Kvietková, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 14.01.2021 30.12.2025
876/2019 Marián Rusnák, Nálepkova, BRezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 14.01.2021 30.06.2024
Audiovizuálny fond, Grosslingová 53, 811 09 Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu Mimoriadna výzva 9/2020 3.400,00 EUR 14.01.2021
967/2020 Peter Malý, Nová , Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 08.01.2021 30.12.2025
976/2020 Dana Szczepaniaková, Vrbová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 05.01.2021 30.12.2025
977/2020 Štefan Figľuš, Cesta Osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 05.01.2021 30.12.2025
969/2020 Marta Pustajová, Vrbová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 05.01.2021 30.12.2025
982/2020 Elena Dančová, Zadné Hálny, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 05.01.2021 30.12.2025
954/2020 Ing. Aneta Kvačkajová, Poľná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 05.01.2021 30.12.2025
974/2020 Anna Paučová, Dolná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 05.01.2021 30.12.2025
958/2020 Adam Hricko, Rovne, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 05.01.2021 30.12.2025
ZND-2017-211-000015 Maroš Živčák, Lúčna 25/A, 977 03 Brezno Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Zmena - miesto podnikania 0,00 EUR 05.01.2021 31.12.2023
UM/06/16/002 Kávomaty, s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok Dodatok č. 6 k Zmluve o prevádzkovaní nápojového automatu č. UM/06/16/002 Predĺženie zmluvy  0,00 EUR 31.12.2020 31.12.2021
ZMND-2017-211-000015 Maroš Živčák, Ladislava Novomeského 1234/18, Brezno Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Predĺženie nájmu nebytového priestoru 0,00 EUR 31.12.2020 31.12.2023
Dávid Abel , 9. Mája , 977 03 Brezno Zmluva o dielo Zimná údržba traktormi, UNC a závesným zariadením zhotoviteľa na MK na území mesta Brezna v správe TS.  0,00 EUR 31.12.2020 31.03.2021
1121427 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava Zmluva o združenej dodávke elektriny Služby dodávky elektriny 0,00 EUR 31.12.2020 31.12.2023
1121418 Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava Zmluva o združenej dodávke elektriny Služby dodávky elektriny 0,00 EUR 31.12.2020 31.12.2023
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu Doplnenie zmluvy o dodávke plynu zo dňa 18.11.2020 podľa prílohy. 0,00 EUR 16.12.2020
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava Zmluva o združenej dodávke zemného plynu Dodávka ZP - strednoodber Plaváreň 0,00 EUR 16.12.2020 31.12.2023
953/2020 Mgr. Ľubica Gádošiová, Moyzesova Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
955/2020 Tomáš Trunek, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
944/2020 Magdaléna Slobodníková , Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
952/2020 Matej Zelenčík, Černákova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
949/2020 Peter Kamenský, Malinovského, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
945/2020 Ján Šulek, Zadné Hálny, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
950/2020 Martin Kán, Fraňa Kráľa, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
951/2020 Mgr. Lenka Lopušná, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
956/2020 Miroslav Boháčik, Podkoreňová, BRezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
947/2020 Ing. Jana Didičová, 9.Mája , Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
960/2020 Ing. Barbora Dilská , Glianska, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
965/2020 Ing, Marek Gašperík, Mliekarenská, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
962/2020 Štefan Auxt, Cesta Osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
978/2020 Róbert Puťoš, Podkoreňová , Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
964/2020 Alžbeta Fizolínová, Baštova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
972/2020 Miroslav Olšiak, Dolná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
971/2020 Jarmila Babicová, Padličkovo, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
970/2020 Mgr. Michaela Koštialová, Školská , Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
948/2020 Mgr. Michal Pažický, Potočná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.12.2020 30.12.2025
Mgr. art. Matej Struhár, 9. Mája, 977 03 Brezno Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Synagóga Brezno - Folkové Vianoce 0,00 EUR 16.12.2020 22.12.2020
2020/P/2 M-KARUS, s.r.o., Sitnianska 9, 974 11 Banská Bystrica Zmluva Zber a preprava KO 0,00 EUR 04.12.2020
ZMNK-2020-212-000046 Ing. Jozef Ďurica UNI KREDIT, ul. Boženy Němcovej 8, 974 01 BB Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - zasadačka 1.011,48 EUR 01.12.2020 29.01.2021
Šajby, s.r.o., Hlboká 10, 977 03 Brezno Zmluva o dielo Zimná údržba traktormi, UNC a závesným zariadením zhotoviteľa na MK na území mesta Brezna v správe TS.  0,00 EUR 01.12.2020 31.03.2021
Oto Brozman , s.r.o.,Štúrová 27, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Zimná údržba traktormi, UNC a závesným zariadením zhotoviteľa na MK na území mesta Brezna v správe TS.  0,00 EUR 01.12.2020 31.03.2021
Tajboš a synovia s.r.o., 9. Mája 1, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Zimná údržba traktormi, UNC a závesným zariadením zhotoviteľa na MK na území mesta Brezna v správe TS.  0,00 EUR 01.12.2020 31.03.2021
J.A.G. STAV s.r.o., Partizánska 1323/8, 976 52 Čierny Balog Zmluva o dielo Zimná údržba traktormi, UNC a závesným zariadením zhotoviteľa na MK na území mesta Brezna v správe TS.  0,00 EUR 01.12.2020 31.03.2021
Martin Vetrák, Zadné Halny, 977 01 Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie I. Adventná nedeľa 200,00 EUR 27.11.2020 29.11.2020
Pavel Žilík, Mazorníkovo, 977 01 Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Putujúci Mikuláš - animačný program 120,00 EUR 27.11.2020 05.12.2020
ZMNK-2020-212-000045 Výkup drahých kovov SK, s.r.o., Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Výkup zlata 21,03 EUR 25.11.2020 26.11.2020
Messer Tatragas, spol, s.r.o., Chalupkova 9, 819 44 BA Rámcová kúpna zmluva Technické plyny 0,00 EUR 25.11.2020
20/28/012/29 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Dohoda č. 20/28/012/29 Realizácia aktivačnej činnosti 0,00 EUR 21.11.2020 31.12.2021
5100000538 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/B, 825 11 Bratislava Zmluva o združenej dodávke zemného plynu Dodávka zemného plynu 0,00 EUR 20.11.2020 31.12.2023
20/28/54X/14 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Dodatok č. 1 k dohode č. 20/28/54X/14 Zmena profesie 0,00 EUR 20.11.2020
Mesto Brezno, Nám. gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno Dohoda o usporiadaní vzájomných vzťahov Spolupráca partnerov pri tvorbe týždenníka MY Horehronie v okrese Brezno. 0,00 EUR 10.11.2020
ZND-2020-501-000028 RENOVIA, s.r.o., Lieskovská cesta 488, 962 21 Lieskovec Dodatok č. 1 k Zmluve o o dielo Zmena čl.V bod 5.2 podľa prílohy 52.562,95 EUR 07.11.2020
ZEN - Zelená energie, s.r.o. Zmluva o dodávke tovaru Akumulačné pece 0,00 EUR 05.11.2020
11/20/HMB Horehronské múzeum v Brezne, MRŠ 47/55, 977 01 Brezno Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo Akumulačné pece 0,00 EUR 05.11.2020 15.12.2020
15/20/HMB Horehronské múzeum v Brezne, MRŠ 47/55, 977 01 Brezno Dodatok č. 1 k Zmluve o o dielo Akumulačné pece 0,00 EUR 05.11.2020 15.12.2020
20/28/54X/14 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno, Rázusova 40, 977 01 Brezno Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu ,,Pracuj, zmeň svoj život" 0,00 EUR 24.10.2020
BALTEUS spol. s r.o., Jozefa Kronera 11246/15, 036 01 Martin Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania ,,Bytový dom ul. MPČL Brezno - MAzorníkovo Brezno" 0,00 EUR 24.10.2020
BTM auto, s.r.o., Dolná 54/31, 967 01 Kremnica Kúpna zmluva Kúpa vozidla - FORD TRANSIT 2,4 4.500,00 EUR 08.10.2020
RENOVIA, s.r.o., Lieskovská cesta 488, 962 21 Lieskovec Zmluva o dielo Asflatovanie, prípravné a pomocné práce pred asfaltovaním, doplnenie obrubníkov. 44.812,67 EUR 08.10.2020
ŽP EKO QELET, a.s., ČSA 1694, 036 01 Martin Zmluva o poskytovaní služieb Spracovanie starého motorového vozidla 0,00 EUR 06.10.2020
ZMOS-2020-206-00003 Občianske združenie Dychový orchester Brezno, Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke Zmena výpožičky podľa prílohy 0,00 EUR 30.09.2020
Fekollini, s.r.o., Veľkoúľanská cesta 208, 925 21 Sládkovičovo Zmluva o umiestnení a prevádzkovaní automatov Umiestnenie automatu - Bagetomat v priestoroch zimného štadióna Aréna Brezno.  0,00 EUR 30.09.2020 30.09.2021
ZMNK-2020-212-000044 Silné reči , s.r.o., Mestská 2, 831 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDk 214,26 EUR 29.09.2020 03.10.2020
ZMNK-2019-212-000071 Fun for people, Železničná 257/19, 050 01 Revúca Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Zmena nájomného a doba trvania zmluvy.  261,20 EUR 25.09.2020 23.04.2021
544/2020 Svetlíková Radka, podkoreňová , Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 22.09.2020 28.02.2025
Frost-service, s.r.o., Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovne Zmluva o dielo Dodávka nového chladiaceho média na zabezpečenie chladenia ľadovej plochy zimného štadióna v Brezne. 27.582,00 EUR 19.09.2020
Mesto Brezno, Nám. gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Dokončovacie práce - úpravy povrchov 225.087,28 EUR 17.09.2020
ZMOS-2020-206-000042 Výkup drahých kovov SK, s.r.o., Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov výkup zlata 20,79 EUR 17.09.2020 23.09.2020
ZMNK-2020-212-000043 AD MUSIC, s.r.o., Žižkova 13, 811 02 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov koncert Adam Ďurica 515,18 EUR 17.09.2020 26.10.2020
ZMOS-2020-206-000020 Terézia Falťanová, Trosky, 976 57 Michalová Dohoda o úhrade nákladov za elektrickú energiu Spotreba elektrickej energie 0,00 EUR 12.09.2020 20.09.2020
ZMNK-2020-212-000040 tri4 o.z., Pod Zámkom 30, 976 31 Slovenská Ľupča Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru Synagóga - ,,pohybové predstavenie SOLUS"  161,80 EUR 11.09.2020 14.09.2020
ZMNK-2020-212-000041 Mgr. Daniel Struhár, 9. Mája, Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov Synagóga - svadobný obrad 118,80 EUR 11.09.2020 17.10.2020
ZMOS-2020-206-000019 OZ NAIRAM, MRŠ 16, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke Výpožička priestorov - Syngóga - koncert 0,00 EUR 11.09.2020 11.09.2020
362839479 Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Dlhodobý prenájom S01 0,00 EUR 11.09.2020 31.08.2021
362839480 Linde Gas k.s., Tuhovská 3, 831 06 Bratislava Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Dlhodobý prenájom S11 0,00 EUR 11.09.2020 31.08.2021
ZMRE-2019-210-000004 FUTURUM MMI, s.r.o., Mýto pod Ďumbierom 515, 976 44 Mýto pod Ďumbierom Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme plochy pre umiestnenie reklamy Predĺženie doby nájmu 0,00 EUR 10.09.2020 30.04.2022
A8850659 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Mobilné služby 0,00 EUR 09.09.2020
Petr Wertheim Dohoda o úhrade nákladov za energie Úhrada za spotrebu el. energie. 0,00 EUR 08.09.2020 12.09.2020
ZMNK-2019-212-000039 Miroslava Potančoková, Zadné Halny, Brezno 977 01 Zmluva o nájme nebytových priestorov M-klub - skúšanie a hra na hudobných nástrojoch 0,00 EUR 05.09.2020 31.12.2020
ZMNK-2020-212-000038 Mako plus s.r.o., 9. mája 2142/21, 977 03 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Krátkodobý nájom nebytového priestoru 0,00 EUR 05.09.2020 31.12.2020
ZNK-2020-503-000005 Dipl. Ing. Igor Cvacho, Pod Univerzitou, 010 08 Žilina Dodatok č. 1 k Zmluve o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie koncert skupiny - Igor Cvacho 3Drive 0,00 EUR 04.09.2020 04.09.2020
Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava Zmluva o spolupráci pri realizácii výstavby tréningového futbalového ihriska s umelou trávou v Brezne Podpora výstavby tréningového futbalového ihriska s umelou trávou a súvisiacou infraštruktúrou v Brezne. 0,00 EUR 04.09.2020
ZMOS-2020-206-000017 Stredoslovenské osvetové stredisko, Dolná 35, 975 25 Banská Bystrica Zmluva o výpožičke Výpožička kinosály - Pasovačka - regionálna súťaž choreografiífolklórnych súborov a zoskupení 0,00 EUR 03.09.2020 06.09.2020
Prima Invest, spol. s.r.o., Bakossova 60, 974 01 BB Zmluva o dielo Rekonštrukcia okien na Plavárni Mazorník - Bezno 88.079,59 EUR 01.09.2020
ZMNK-2020-212-000037 Divadlo Štúdio tanca, p.o., Komenského 837/12, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Synagóga - predstavenie GHOST/prízrak 460,00 EUR 27.08.2020 02.09.2020
ZMNK-2020-212-000036 OZ NAIRAM, MRŠ 16, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru -Synagóga-koncert 142,40 EUR 20.08.2020 28.08.2020
VP/20/47667/005 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Stredoveké Bomburové slávnosti  0,00 EUR 20.08.2020 22.08.2020
ZMNK-2020-212-000033 CANTO, k.s., Kremnická 26, 851 01 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDk - koncert Fragile 346,27 EUR 19.08.2020 09.09.2020
ZMNK-2020-212-000034 MO SRZ Brezno, Dr. Clementisa 1217/5, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru-kinosála MsDk - schôdza 130,81 EUR 19.08.2020 25.09.2020
ZMNK-2020-212-000035 AMADEUS, oz, 31312942 Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDk-divadelné predstavenie 436,57 EUR 19.08.2020 29.11.2020
ZNK-2020-503-000016 Tibor Béres, Viničná, 935 56 Mýtne Ludany Dodatok č. 1 k Zmluve o podaní umeleckého výkonu  Cena za dielo a platobné podmienky zmenené podľa prílohy. 400,00 EUR 18.08.2020
Prima Banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o grantovom účte Zriadenie grantového účtu 0,00 EUR 12.08.2020
A12289624 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní servisných služieb Mobilné služby 0,00 EUR 12.08.2020 10.08.2022
Tibor Béres, Viničná, 935 56 Mýtne Ludany Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Tublatanka revival - BKL 800,00 EUR 12.08.2020 15.08.2020
ZMNK-2020-212-000023 Eorbis, s.r.o., Tulská 5272/10, 974 04 Banská Bystrica Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov Ukončenie nájmu nebytových priestorov v  MsDK. 0,00 EUR 11.08.2020
15/20/HMB Horehronské múzeum v Brezne, MRŠ 47/55, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Akumulačná pec SH 7000,0 7 kW 1.952,40 EUR 11.08.2020 15.10.2020
A14921173 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Zmluva o poskytovaní verejných služieb Nová SIM karta . 0,00 EUR 11.08.2020
A14921173 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 0,00 EUR 11.08.2020
ZMNK-2020-212-000032 GOS občianske združenie, Bajzova 2418/19. 010 01 Žilina Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDk. 150,00 EUR 11.08.2020 17.10.2020
890/2019 Štefančíková Viera, Horná, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO 0,00 EUR 05.08.2020 30.07.2025
ZMOS-2020-206-00003 OZ, Dychový orchester Brezno, Švermova 7, 977 01 Brezno Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke Zmena identifikačných údajov vypožičiavateľa. 0,00 EUR 04.08.2020
FK Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 58, 976 81 Podbrezová Dohoda o využívaní športovísk Využívanie športovísk 0,00 EUR 01.08.2020 15.10.2026
302006 FK Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 58, 976 81 Podbrezová Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 302006 Ukončenie nájmu - Prenájom futbalových ihrísk a priestorov 0,00 EUR 01.08.2020 31.07.2020
VP/20/47667/003 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Breznianske kultúrne leto - Sanchez Amsterdam, Arcon 0,00 EUR 30.07.2020 01.08.2020
Adrián Ohrádka, Pri Kaštieli, 941 01 Bánov Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Teáter Komika - Príbeh Rytiera 0,00 EUR 30.07.2020 22.08.2020
VP/20/47667/002 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Duo Mirka a Ondrej 0,00 EUR 28.07.2020 25.07.2020
3/LMB/2018 LESY MESTA BREZNO, s.r.o., Švermova 1027/7, 977 01 Brezno Dohoda o znížení nájomného Zníženie nájomného z dôvodu ochorenia COVID-19 0,00 EUR 22.07.2020
SZĽH, o.z., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava Zmluva o poskytnutí finančných prostiedkov Poskytnutie finančných prostriedkov zo strany SZĽH Priamemu reálizatorovi pre realizáciu Obnovy infraštruktúry. 0,00 EUR 21.07.2020
Mirka Potančoková, Zadné Halny, Brezno 977 01 Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Duo Mirka a Ondrej 350,00 EUR 17.07.2020 25.07.2020
923/2019 EREMIÁŠ Igor, ŠLN, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 16.07.2020 30.11.2024
Frost-service, s.r.o., Púchovská 118, 020 61 Lednické Rovne Zmluva o dielo Dodávka nového technologického kanálu a využitia odpadového tepla z kompresorov čpavku na ohrev TÚV na ZŠ v Aréne Brezno. 83.436,00 EUR 16.07.2020
Instalflex, s.r.o., Zubák 53, 020 64 Zubák Zmluva o dielo Revízia a následná oprava kompresora NF811 16.788,00 EUR 16.07.2020
AVF 270/2020-1/2.3 Audiovizuálny fond, Grosslingová 53, 811 09 Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu ,,Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela" 1.717,00 EUR 14.07.2020
11/20/HMB Horehronské múzeum v Brezne, MRŠ 47/55, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Výmena akumulačných pecí 0,00 EUR 10.07.2020 15.10.2020
Forum Film Slovakia, s.r.o., Einsteinova 20, 851 01 Bratislava Zmluva o vypožičiavaní filmových nosičov pre verejné premietanie Spolupráca pri programovaní, propagácii, distribúcii a premietaní filmov. 0,00 EUR 04.07.2020
Juraj Šedík, Ul. Obrancov Mieru, 972 23 Dolné Vestenice Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Stredoveké Bomburové slávnosti-mestský park-Katea 300,00 EUR 04.07.2020 21.08.2020
Monika Collins, Lipová, 976 64 Bacúch Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Animačný program- námestie park 60,00 EUR 04.07.2020 26.07.2020
Lenka Kysucká, Dr. Clementisa, 977 01 Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Animačný program-námestie park 60,00 EUR 04.07.2020 09.08.2020
555/2020 Gašparová Radka, Bottova, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 04.07.2020 28.02.2025
ZMNK-2020-212-000030 general funniness, s.r.o., Mestská 2,831 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru-Kinosála MsDk. 213,04 EUR 04.07.2020 14.07.2020
ZMNK-2020-212-000031 JESKO, o.z., Dubová 493/7031 04 Liptovský Mikuláš Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru- ,,program Poraimos" 75,00 EUR 04.07.2020 29.07.2020
VP/20/47667/001 SOZA, Rastislavova3, 821 08Bratislava 2 Hromadná licenčná zmluva Hudobné podujatie-kapela Retro-námestie MRŠ 0,00 EUR 03.07.2020 04.07.2020
Jozef Tokár, 9. Mája, Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení liecenci ena jeho použitie Breznianske kultúrne leto-kapela RETRO 350,00 EUR 03.07.2020 04.07.2020
Stanislava Steinbachová, Stredná, 976 45 Hronec Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Animačný program - námestie-park 60,00 EUR 01.07.2020 23.08.2020
Dorota Sekelská Šťavinová, Krčulova, 977 01 Brezno Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Animačný program - námestie-park 60,00 EUR 01.07.2020 12.07.2020
ZMND-2020-211-00002 Eorbis, s.r.o., Tulská 5272/10, 974 04 Banská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - MsDK - kancelária č. 9 80,00 EUR 01.07.2020 30.06.2023
ZMNK-2020-212-000029 Ústredie KDH, Šafárikovo námestie 14, 811 02 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - zasadačka. 43,01 EUR 30.06.2020 30.06.2020
ZMNK-2020-212-000028 Folklórny súbor Mostár , Švermova 7, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDK. 316,41 EUR 19.06.2020 05.07.2020
ZMNK-2020-212-000027 Výkup drahých kovov SK, s.r.o., Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDK. 20,77 EUR 18.06.2020 25.06.2020
31051520182 SkyToll, a.s., Lamačská cesta 3/B, 841 04 Bratislava Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky v režime predplatného mýta Poskytnutie palubnej jednotky pre vozidlo BR 362 CR.  0,00 EUR 18.06.2020
31051520181 Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 01 Bratislava Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v režime predplatného mýta Užívanie vymedzených úsekov ciest 0,00 EUR 18.06.2020
Erik Ondruš, Priečna, 059 14 Spišský Štiavnik Zmluva o predaji a kúpe ojazdeného motorového vozidla Predaj a kúpa ojazdeného motorového vozidla - MERCEDES-BENZ 14.500,00 EUR 17.06.2020
A 2008/01662-10 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava ( Okresný úrd Brezno) Dodatok č. 3 k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku štátu Doplnenie zmluvy podľa prílohy.  0,00 EUR 13.06.2020
ZMNK-2020-212-000026 Základná organizácia SZV Brezno, 9. Mája 6, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDK. 14,80 EUR 12.06.2020 18.06.2020
UM/06/16/8 Kávomaty, s.r.o., Nižná brána 2, 060 01 Kežmarok Dodatok č. 5 k zmluve o prevádzkovaní automatov Prevádzkovanie automatu na poskytovanie teplých nápojov v objekte TS BR 1 ks. 0,00 EUR 06.06.2020
ZMND-2017-211-00013 LESY MESTA BREZNO, s.r.o., Švermova 1027/7, 977 01 Brezno Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Zmena článku II. a článku IV. podľa prílohy. 0,00 EUR 03.06.2020
331/2020 Mesto Brezno, Nám. gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno Zmluva o výpožičke Nebytové priestory v budove Mestského úradu Brezno - kancelária č. 2 0,00 EUR 02.06.2020
326/2020 Mesto Brezno, Nám. gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno Dohoda o prevode úloh a činností, o prechode práv a povinností Vykonávanie činnosti v oblasti informovania verejnosti o dianí a aktualitách formou tvorby podkladov pre vydávanie miestných novín. 0,00 EUR 02.06.2020
494/2019 Ján Podstavek, Kiepka, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 02.06.2020 31.07.2024
943/2020 Pavol Kupec, Bottova, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 26.05.2020 30.05.2025
1/2017 LESY MESTA BREZNO, s.r.o., Švermova 1027/7, 977 01 Brezno Dohoda o ukončení zmluvy Ukončenie zmluvy o prenájme nákladného vozidla - Tatra T815 0,00 EUR 26.05.2020 31.05.2020
896/2020 Eva Rochocká, Martina Benku, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 22.05.2020 30.05.2025
893/2020 Kubárová Anna, Martina Benku, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO. 0,00 EUR 20.05.2020 30.05.2025
501/2019 Marian Červienka, Horná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 20.05.2020 31.10.2024
ZND-2020-501-000002 SCHAFY, spol.s.r.o., Továrenská 3, 901 01 Malacky Dodatok č. 1 k Zmluve o o dielo Zmena času plnenia podľa prílohy. 0,00 EUR 20.05.2020
551/2020 Ľupták Marcel, Hronská, Hronec Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 07.05.2020 28.02.2025
556/2020 Morozuková Katarína, ČSA,Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 05.05.2020 28.02.2025
02/04/2017 IVTER, spol.s.r.o., Zvolenská cesta 63/B, 974 05 Banská Bystrica Dodatok č. 3 k zmluve o dielo Doplnenie podmienok zmluvy podľa prílohy. 0,00 EUR 05.05.2020 01.05.2021
FUTURUM MMI, s.r.o., Mýto pod Ďumbierom 515, 976 44 Mýto pod Ďumbierom Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pre umiestnenie reklamy Zmena predmetu zmluvy podľa prílohy 0,00 EUR 01.05.2020
ZMNK-2020-212-000025 Ing. Stanislav Krajči, Bitarová, 010 04ŽIlina Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - kinosála MsDK. 489,49 EUR 30.04.2020 11.12.2020
ZMNK-2020-212-000004 ZŠ s MŠ, Pionierska 2, 977 01 Brezno Dohoda o ukončení nájmu Ukončenie nájmu nebytových priestorov 0,00 EUR 21.04.2020
ZMNK-2020-212-000023 Eorbis, s.r.o., Tulská 5272/10, 974 04 Banská Bystrica Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov Predĺženie zmluvy na dobu určitú 0,00 EUR 15.04.2020 31.12.2020
Slovenský olympijský a športový výbor, Kukučínova 991/26, 83 808 Bratislava Zmluva o refundácii výdavkov Projekt modernizácie športovej infraštruktúry 0,00 EUR 25.03.2020
470/2019 Michal Ambroz, Poľná , Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 19.03.2020 31.07.2024
Dipl.Ing.Igor Cvacho, Pod Univerzitou, 010 08 Žilina Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Koncert skupiny - Igor Cvacho - 3Drive 500,00 EUR 10.03.2020 13.03.2020
ZMNK-2020-212-000024 Josef Dřevo, s.r.o., Sv. Vincenta 1, 821 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - Kinosála MsDK. 21,04 EUR 07.03.2020 16.03.2020
01/MBR/2020 BAL SLOVAKIA, s.r.o., Vysokoškolákov 8511/10, 010 08 Žilina Rámcová kúpna zmluva na dodávky tovaru Kúpa tovaru - farby, laky. 0,00 EUR 06.03.2020 28.02.2021
140/2020 Mesto Brezno, Nám. gen. M.R.Štefánika 1/1, 977 01 Brezno Zmluva o dielo Bytový dom ul. MPČĽ Brezno - Mazorníkovo 7.688.440,38 EUR 29.02.2020
559/2020 Štulajterová Ľudmila, Potočná, Brezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 28.02.2020 28.02.2025
ZMNK-2020-212-000023 Eorbis, s.r.o., Tulská 5272/10, 974 04 Banská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytového priestoru - zasadačka. 0,00 EUR 27.02.2020 31.03.2020
543/2020 DROPČO Michal, ŠLN, BRezno Zmluva o výpožičke Nový 900 litrový kompostér 0,00 EUR 27.02.2020 28.02.2025
936/2020 MORONGOVÁ Anna, Martina Benku, Brezno Zmluva o výpožičke Nová 120 litrová plastová zberná nádoba na ostatný KO 0,00 EUR 27.02.2020 31.01.2025
Samuel Feldsam, Fraňa Kráľa, 966 81 Žarnovica Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie Breznianske kultúrne leto - koncert skupiny ARCON 300,00 EUR 27.02.2020 25.07.2020
05/2020 Dušan Ledňa - KRANEL, Dolná Lehota 222, 976 98 Dolná Lehota Zmluva o kontrolnej činnosti 0,00 EUR 21.02.2020 31.12.2020
548/2020 Dolinská Emília, Vránskeho, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 20.02.2020 28.02.2025
Štefan Kovalčík, Landauova, 841 04 BA Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie 0,00 EUR 20.02.2020 25.07.2020
552/2020 KABÁT Martin, Sládkovičova, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 20.02.2020 28.02.2025
546/2020 ŠALKO Miroslav, C. Osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 19.02.2020 28.02.2025
545/2020 HANUSKA Emil, Rázusova, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 19.02.2020 28.02.2025
560/2020 SCHLEICHEROVÁ Eva, Vránskeho, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 19.02.2020 28.02.2025
558/2020 Ing, KOLLMANNOVÁ Andrea, NDH, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 19.02.2020 28.02.2025
ZMNK-2020-212-000020 Lenka Akurátna Špiriaková, Mýto pod Ďumbierom Zmluva o nájme nebytových priestorov 0,00 EUR 19.02.2020 23.02.2020
ZMNK-2020-212-000021 CANTO, k.s., Kremnická 26, 851 01 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov 349,14 EUR 19.02.2020 01.04.2020
ZMNK-2020-212-000022 Oyster agency, s.r.o., Partizánska 1248/2, 811 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov 595,34 EUR 19.02.2020 02.05.2020
Dávid Maniaček, Záhumenice, 908 45 Gbely Zmluva o podaní umeleckého výkonu a udelení licencie na jeho použitie 300,00 EUR 19.02.2020 01.08.2020
ZND-2020-501-000002 SCHAFY, spol.s.r.o., Továrenská 3, 901 01 Malacky Zmluva o dodávke tovaru 0,00 EUR 15.02.2020
542/2020 BUKSA Ladislav, Budovateľská, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 13.02.2020 28.02.2025
561/2020 KOKAVEC Július, Školská, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 13.02.2020 28.02.2025
940/2020 Ladislav BOVA, Martina Benku, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 12.02.2020 31.01.2025
939/2020 Môcik Anton, Martina Benku, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 12.02.2020 31.01.2025
942/2020 Ing. Filip DRUGDA, Kozmoanutov, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 12.02.2020 31.01.2025
933/2020 ŠMIDA Miroslav, Glianska, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 12.02.2020 31.01.2025
549/2020 MEDVEĎOVÁ Anna, Hlboká , Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 12.02.2020 28.02.2025
547/2020 SVETLÍK Radoslav, Kukučinova, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 12.02.2020 28.02.2025
550/2020 BATEKOVÁ Anna, Tisovská cesta, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 12.02.2020 28.02.2025
553/2020 Kováčik Marek, C. Osloboditeľov, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 12.02.2020 28.02.2025
541/2020 ŠVANTNER Miroslav, Podkoreňová, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 12.02.2020 28.02.2025
557/2020 ŠTULAJTER Karol, Okružná, Brezno Zmluva o výpožičke 0,00 EUR 12.02.2020 28.02.2025
ZMNK-2020-212-000017 Základná organizácia SZV Brezno, Horná 20, 977 01 Brezno Zmluva o nájme nebytových priestorov 15,13 EUR 11.02.2020 11.02.2020