Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Do základných škôl v Brezne nastúpilo 1638 žiakov, z toho 179 prváčikov

Zverejnené: 06.09.2021 10:51:37
obr: Do základných škôl v Brezne nastúpilo 1638 žiakov, z toho 179 prváčikov

Po dvojmesačnom oddychu deťom opäť začali povinnosti. Do základných škôl v Brezne nastúpilo 1638 žiakov, z toho 289 na Mazorníkove, 750 na Pionierskej 2 a 599 na Pionierskej 4. Na svoj veľký deň sa tešili hlavne prváčikovia.

 

BREZNO. Zazvonil zvonec a letným prázdninám je koniec. Školské lavice sa znova zaplnili.

Mesto prváčikom venovalo žiacke knižky, knihy a zábavno-náučný zošit

Ministerstvo školstva za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach zostavilo manuál Školský semafor, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia Covid-19.

 Otvorenie školského roka 2021/2022 bolo podobné vlaňajšiemu. Na svoj veľký deň sa tešili hlavne prváčikovia, ktorých v Základnej škole Karola Rapoša privítali 69 (4 triedy, z toho 1 špecializovaná), 68 na Pionierskej 2 (4 prvé triedy a 1 nultý ročník – 10 nulťákov), 42 na Mazorníkove (2 triedy, 1 nultá trieda – 15 nulťákov). Čakali ich usmiate pani učiteľky, nádherne vyzdobené triedy, malé darčeky, šlabikár, tiež im mesto na úspešný štart do sveta povinností a vzdelania pripravilo krásne žiacke knižky, knihy a zábavno-náučný zošit.

Úspešný školský rok praje aj primátor

Veľa pracovného elánu a tvorivých síl vedeniam základných škôl v Brezne osobne poprial aj primátor Tomáš Abel. Zavítal medzi prváčikov ZŠ s MŠ K. Rapoša, kde v átriu spoločne s riaditeľkou Dankou Katonovou prvýkrát zazvonili zvoncom a prihovorili sa rodičom či starým rodičom.

 „Všetkým pedagógom, zamestnancom škôl, rodičom a našim žiakom želám úspešný školský rok bez obmedzení. Verím, že bude lepší ako vlaňajší a situácia dovolí deťom vzdelávať sa a čerpať nové informácie priamo v laviciach so spolužiakmi. Prajem vám, aby sa vám splnili všetky ciele a očakávania, aby ste boli zdraví a nabití pozitívnou energiou,“ zaželal primátor a zároveň ešte dodal: „Vážený pedagogický zbor, vy ste tí, na ktorých leží bremeno veľkej zodpovednosti za celý výchovno-vzdelávací proces. Vaša práca je náročná, vyžadujúca si úplné nasadenie. Je to poslanie s vysokou hodnotou, za čo vám patrí vďaka nás všetkých.“

Plány a predsavzatia základných škôl

Základná škola s materskou školou MPČĽ 35, Peter Macko: – Aj v tomto školskom roku budeme pracovať podľa školského vzdelávacieho programu, podľa plánu práce školy. Samozrejme, sme pripravení aj na mimoriadnu situáciu, v prípade, ak by k nej došlo. Naším cieľom je, aby žiaci získali čo najviac vedomostí a zručností a pripraviť ich čo najlepšie do života.

Základná škola s materskou školou, Pionierska 2, Beáta Prečuchová: – Záleží nám na atraktívnom a zároveň bezpečnom prostredí našich žiakov. Plánujeme realizáciu detského ihriska na edukačné aj voľnočasové aktivity, predpokladáme rozsiahle stavebné úpravy v materských školách na uliciach Hradby a B. Němcovej. Počas rekonštrukcie bude ich prevádzka presunutá do priestorov základnej školy. Po ukončení budú všetky materské školy v meste zmodernizované. Veríme, že tento školský rok bude prebiehať len v prezenčnom vyučovaní a dištančná forma nebude potrebná. K dosiahnutiu tohto cieľa je nevyhnutný zodpovedný prístup všetkých – žiakov, rodičov, pedagogických aj nepedagogických pracovníkov. Všetkým vyslovujeme želanie pevného zdravia, vzájomného porozumenia, trpezlivosti a ohľaduplnosti v záujme zachovania dobrých medziľudských vzťahov.

 V neposlednom rade ďakujeme pánovi primátorovi Tomášovi Abelovi a vedeniu mesta za vybudovanie oplotenia areálu.

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Danka Katonová: – Keďže sa nám konečne podarilo dostať do stavu, keď každá organizačná zložka má svoju budovu, máme pred sebou veľké koncepčné ciele. V tomto roku sme sa zamerali na zmenu organizácie vyučovania na 2. stupni z dôvodu skvalitnenia vyučovacieho procesu, dosiahnutia lepších výsledkov a zatraktívnenia vyučovania pre žiakov aj učiteľov. Ak sa nám to podarí, určite budeme o tom informovať verejnosť. V základnej a materskej škole aj v tomto roku bude pracovať 21- členný inkluzívny tím pod vedením špeciálneho pedagóga, aby sa u nás cítili všetky deti prijaté a boli šťastné. Naším záujmom je byť modernou školou prístupnou pre všetkých.

V ZUŠ-ke je tradične najväčší záujem o hudobný odbor

Základnú umeleckú školu v Brezne bude v novom školskom roku navštevovať približne 470 žiakov. Tradične najviac ich bude v hudobnom odbore, cca 260, potom nasleduje výtvarný odbor cca 110, vrátane žiakov elokovaného pracoviska v ZŠ s MŠ MPČĽ 35 – Mazorníkovo, zvyšok tvoria žiaci tanečného a literárno-dramatického odboru. Ako uviedla riaditeľka ZUŠ Gabriela Pravotiaková, do 14. septembra je ešte možné zapísať sa na hru na kontrabas, do literárno-dramatického, tanečného i do výtvarného odboru. „Čaká nás ešte vydanie druhého CD, samozrejme tradičné koncerty, výstavy a predstavenia.“

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M. B. 


Novinkyviac

17.09.2021 12:31:54 Mesto Brezno

Nové hracie prvky spestrili vďaka podpore z Nadácie EPH areál MŠ na Clementisovej ulici

BREZNO. Upravený areál a farebné hracie prvky skrášlili dvor materskej školy a potešili jej malých zverencov Mesto ...

13.09.2021 14:51:36 Mesto Brezno

Breznianska Živena oslávila storočnicu

Miestny odbor Živena v Brezne si pripomenul sto rokov od svojho vzniku. Významné výročie si domáce členky, ...

13.09.2021 14:50:12 Mesto Brezno

V synagóge s noblesou uviedli do života prvý hudobný album Martina Vetráka

Martinov sen sa už stal skutočnosťou. V synagóge slávnostne uviedli do života jeho prvý hudobný album. Na ...

13.09.2021 14:48:42 Mesto Brezno

Mesto bude pokračovať v oprave najviac poškodených komunikácií

Brezno začína s rozsiahlou opravou miestnych komunikácií. Rekonštrukcia sa bude týkať najpoškodenejších ciest, chodníkov a iných asfaltových povrchov ...

13.09.2021 14:46:23 Mesto Brezno

V Brezne vybudovali prístrešky pre bicykle, ktoré sa nachádzajú v blízkosti budúcich cyklotrás

Breznianska samospráva vďaka úspešnému projektu Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno a získaným finančným prostriedkom vybudovala ...

06.09.2021 10:52:55 Mesto Brezno

Do symbolickej siene slávy mesta vstúpili ďalšie osobnosti a kolektívy

V Brezne sa verejne poďakovali osobnostiam, ktoré svojou prácou šíria dobré meno mesta doma i za hranicami ...

06.09.2021 10:51:37 Mesto Brezno

Do základných škôl v Brezne nastúpilo 1638 žiakov, z toho 179 prváčikov

Po dvojmesačnom oddychu deťom opäť začali povinnosti. Do základných škôl v Brezne nastúpilo 1638 žiakov, z toho 289 ...

06.09.2021 10:50:33 Mesto Brezno

Deň ústavy si pripomenuli aj v Brezne

Aj v Brezne si každoročne 1. septembra pripomínajú významný deň, kedy bol slávnostne prijatý najvyšší zákon ...

30.08.2021 12:19:29 Mesto Brezno

Výberové konania na pozície v novom zariadení pre seniorov mesto začne zverejňovať v septembri

Mesto Brezno od januára spustí prevádzku nového zariadenia pre seniorov s najmodernejším vybavením, v ktorom by si malo ...

30.08.2021 12:18:42 Mesto Brezno

V mestskej veži v Brezne vyrastie komín, ktorý sa tam už historicky nachádzal

Mesto v júni začalo s realizáciou projektu Obnova mestskej veže v Brezne. Práce postupujú podľa plánov, zatiaľ neboli ani ...

30.08.2021 12:17:36 Kultúra a šport

V synagóge uvedú do života album Martina Vetráka. Pozvanie prijali aj Sisa Sklovská a Matej Vaník

Úspešný spevák z Brezna Martin Vetrák si splnil veľký sen. Vydal svoj prvý hudobný album, ktorý uvedie ...

24.08.2021 15:33:50 Mesto Brezno

O návštevu dominanty mesta je enormný záujem

Vyhliadková veža v Brezne sa stala obľúbenou atrakciou. Od jej slávnostného otvorenia ubehlo len pár dní a už ...