Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Do symbolickej siene slávy mesta vstúpili ďalšie osobnosti a kolektívy

Zverejnené: 06.09.2021 10:52:55
obr: Do symbolickej siene slávy mesta vstúpili ďalšie osobnosti a kolektívy

V Brezne sa verejne poďakovali osobnostiam, ktoré svojou prácou šíria dobré meno mesta doma i za hranicami regiónu, ako aj inštitúciám, ktoré svojou obetavosťou sú motiváciou a vzorom pre iných. Primátor ocenil sedem jednotlivcov, dva kolektívy a udelil dve in memoriam.

 

BREZNO. K mozaike výnimočných ľudí v Brezne pribudli ďalšie mená.

Svojím nasadením sú inšpiráciou hlavne pre mladé generácie

Významná udalosť, ktorá je poďakovaním ľuďom za rozvoj a zveľadenie dobrého mena mesta doma i vo svete, ale hlavne za ich múdrosť a ľudskosť, sa v Brezne každoročne koná pri príležitosti oslobodenia mesta. Tentokrát sa pre pandemickú situáciu slávnostné mestské zastupiteľstvo v januári neuskutočnilo, no mesto na ocenenie svojich osobností nezabudlo. Primátor Tomáš Abel ceny jednotlivcom a kolektívom odovzdal v prvý septembrový piatok v mestskom dome kultúry, ktorým poďakoval za to, že svoje vedomosti, talent, životný elán odovzdávajú plným priehrštím a prácou, činnosťou vdýchli mestu Brezno dušu. „Všetkým vám vzdávame úctu, svojím nasadením ste inšpiráciou nielen pre nás, ale predovšetkým pre mladé generácie.“

Slová vďaky vystriedali hudba a spev

Osobnosti, ktoré tento rok vstúpili do symbolickej siene slávy mesta, sú pestrou ukážkou vekovej, osobnostnej i profesijnej rozmanitosti. V kinosále poslali aj dva pozdravy do nebíčka.

 Za všetkých ocenených sa v závere slávnosti poďakoval Martin Vetrák. Slová venované ľuďom, ktorí z dobroty srdca, ochotne a bez nároku na poďakovanie odovzdávajú svoje kvality a zručnosti v prospech spoluobčanov a v prospech mesta, vystriedala hudba a spev. Vystúpila klaviristka Monika Grlická, absolventka ZUŠ Brezno, spevák zo známeho tria Gioia Matej Vaník a mužská spevácka skupina Krnohári, program moderovali Veronika Cerovská a Jaroslav Šurina.

Ocenenie získali

CENA PRIMÁTORA MESTA

KATARÍNA KOKAVCOVÁ – ocenenie získala ako prejav vďaky za obetavosť a láskavý prístup so seniormi a pri príležitosti životného jubilea.

 Katarína Kokavcová je nielen zamestnancom denného centra Prameň, ale dlhoročným pôsobením medzi seniormi je aj priateľkou či dôverníčkou. Na základe bohatých profesijných a životných skúseností vie nielen poradiť a potešiť svojich zverencov, ale zvládnuť aj náročné situácie, s ktorými sa vo svojej práci stretáva. Seniorom venuje svoju lásku a energiu veľmi často aj nad rámec svojich pracovných povinností a je tak príkladom lásky k blížnemu mladším kolegom a celému svojmu okoliu.

MARTIN VETRÁK – ocenenie získal za príkladnú prezentáciu mesta

 Talentovaný spevák je v súčasnosti poslucháčom muzikálového spevu Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici v triede Sisi Sklovskej. Tento rok obhájil titul bakalár. Je členom pop operného tria La Gioia, dnes už len Gioia, vďačný je aj za spoluprácu s prestížnymi slovenskými umelcami... Už piaty rok pôsobí ako pedagóg spevu v ZUŠ v Sliači, kde jeho žiaci získavajú prestížne miesta na celoslovenských či medzinárodných súťažiach.

JANA GRLICKÁ – ocenenie získala ako prejav vďaky za celoživotnú obetavú prácu v prospech seniorov a ťažko zdravotne postihnutých a za prínos rozvoja sociálnych služieb v meste Brezno

 Jana Grlická svoju prácu vníma ako poslanie. Je to síce práca náročná, vyžadujúca veľa úsilia, manažérskych zručností, neustáleho vzdelávania sa, takisto vyžaduje veľkú lásku k ľuďom a veľa trpezlivosti, ale tá jej nechýba. Výsledkom jej 30-ročnej práce ako riaditeľky v DD a DSS LUNA a celého kolektívu, ktorý vedie, je pekné, modernizované zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa rozširujú a neustále skvalitňujú poskytované sociálne služby v prospech seniorov a ťažko zdravotne postihnutých, o čom svedčí dobré meno zariadenia v rámci mesta i širšieho okolia.

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO – cenu získala ako prejav vďaky za obetavosť a pomoc v boji s pandémiou Covid-19, za prípravu a realizáciu najväčšej rekonštrukcie budovy nemocnice v jej histórii (ocenenie prevzal zástupca riaditeľa Karol Vojtko)

Tohto roku nemocnica oslavuje 42. narodeniny. Vďaka patrí všetkým zdravotníckym pracovníkom, ktorí počas náročného obdobia bojovali s pandémiou koronavírusu, často siahajúc na dno svojich síl. Vedenie nemocnice sa snaží robiť maximum preto, aby sa pacientom poskytovala kvalitná zdravotná starostlivosť s ľudským prístupom, a aby všetci zamestnanci mali lepšie pracovné a mzdové podmienky. Napriek tomu, že je nezisková organizácia a financií z poisťovní je žalostne málo, všetci pracujú na tom, aby boli lepší pre pacientov. Snažia sa byť nemocnicou, ktorá má srdce.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA BREZNO – ocenenie získala ako prejav vďaky za obetavosť a motivovanie mladých ľudí k aktívnemu tráveniu voľného času počas 60-ročnej histórie školy (ocenenie prevzala riaditeľka školy Gabriela Pravotiaková)

 ZUŠ počas šiestich desaťročí svojej existencie vychovala stovky citlivých ľudí s láskou k umeniu a vďaka osobitnej starostlivosti o talenty dala Slovensku a svetu aj niekoľko významných umelcov. Počas jej existencie brány školy opustilo takmer dvetisíc absolventov, ktorí pôsobia na profesionálnej i amatérskej umeleckej úrovni. Žiaci získali ocenenia na rôznych medzinárodných, celoslovenských i regionálnych súťažiach. Školu v súčasnosti navštevuje 435 žiakov, pracuje tu 31 zamestnancov, z toho 28 pedagogických.

BARBORA ŠVARBA FIGĽUŠOVÁ – ocenenie získala za šírenie dobrého mena mesta a regiónu

 Barbora vyštudovala diplomaciu a medzinárodné vzťahy v Banskej Bystrici, cestovala po svete, ale napokon sa rozhodla podnikať na rodnom Horehroní, kde vybudovala Čučoriedkovo. K pestovaniu čučoriedok ju priviedli rodičia, ktorí sad neďaleko Brezna pred 18 rokmi založili. Úspech firmy pozostáva z tvrdej práce, zručností, trpezlivosti a poznania trhu. Preto je pre Barboru veľmi dôležite podnikať v tom, čo ju baví, v prostredí, s ktorým je spätá od detstva, ktoré jej poskytovalo rad možností na aktivity a naviac „miestu“, ktorému dôveruje. A tým miestom je Horehronie – a mesto Brezno.

Ivan DROPPA – ocenenie získal za profesionálnu prácu, obetavosť a vedenie neurologického oddelenia v Nemocnici s poliklinikou v Brezne

 Ivan Droppa sa snaží vychádzať pacientom v ústrety, a najväčšou radosťou a zadosťučinením pre neho je, keď pomôže. Trvalo roky, kým pod vedením Ivana Droppu vybudovali neurologické oddelenie v breznianskej nemocnici, pretože toto vzniklo až v roku 2001. Za obdobie od jeho vzniku pozdvihli oddelenie na úroveň okresnej nemocnice. Nemocnica zásluhou neurologického oddelenia pod vedením Ivana Droppu získala medzinárodné ocenenie – Diamantovú cenu ESO Angels Awards, ktorú jej udelila Európska organizácia pre liečbu cievnych mozgových príhod hodnotiaca kvalitu, rýchlosť a efektivitu poskytovanej akútnej starostlivosti.

CENA MESTA BREZNA

EVA DOČEKALOVÁ – ocenenie získala pri príležitosti životného jubilea a za zásluhy o rozvoj školstva a vzdelanosti v meste Brezno

 Eva Dočekalová je vzorom a príkladom pedagóga a manažéra školy, ktorý má vysoké nároky predovšetkým na seba, ale aj na svoje okolie. Prácu vníma ako poslanie, v popredí jej záujmu je vždy žiak, učiteľ, rodič. Jej obetavý prístup, dlhoročná riadiaca a pedagogická práca, výsledky vo výchovno-vzdelávacej činnosti si zasluhujú obdiv a uznanie. V roku 2020 jej pri príležitosti Dňa učiteľov minister školstva udelil medailu Sv. Gorazda, ako najvyšší stupeň ocenenia a významný podiel na rozvoji školstva Slovenskej republiky i v zahraničí.

ELENA FAŤUNOVÁ – ocenenie získala za odvahu, ľudskosť a spoločenskú zodpovednosť pri podnikateľských aktivitách a výrazný podiel na rozvoji zamestnanosti v regióne

 Elena Faťunová, súkromná podnikateľka, majiteľka a zakladateľka firmy, ktorá v súčasnosti nesie názov CBA Market. V Brezne prežila celý svoj profesionálny život. Sociálne a organizačné schopnosti, odvahu a profesionálnu zručnosť prejavila v práci už v mladosti. Ako fyzická osoba za tridsať rokov súkromného podnikania prispela veľkou mierou do rozpočtu mesta. Finančne podporovala množstvo aktivít mesta v oblasti kultúry, športu a sociálnych potrieb.

CENA MESTA BREZNA

in memoriam

IRENA SOBOTOVÁ – za záchranu židovského obyvateľstva počas druhej svetovej vojny ako zdravotná sestra pôsobiaca v breznianskej nemocnici (ocenenie prevzal syn, tzv. pražský Hugáň Belo Jamriška).

 Irena Sobotová je príkladom nesmiernej odvahy, ľudskosti a humánnosti, ku ktorej ju, ako zdravotnú sestru, nezaväzovala len Hippokratova prísaha. Jej meno je a ako ocenenie bude natrvalo príkladom uznania nesmiernej statočnosti a akceptácie skutočných ľudských hodnôt, ktoré nedevalvovali ani vojnové udalosti.

JARMILA OBERNAUEROVÁ – za zásluhy o kultúrny rozvoj v meste Brezno (ocenenie prevzal manžel Július Obernauer)

Či bola skôr láska k manželovi, alebo k divadlu, sa už dnes nedozvieme. Jedno je isté: obidvom láskam sa úprimne venovala po celý svoj život. Z jednej celoživotnej lásky zanechala dve milované dcéry a z druhej množstvo spomienok na postavy, ktoré stvárnila a ktorým vdýchla svoju energiu, povahu a nezabudnuteľný smiech a radosť. Jarka svoj posledný aplauz na doskách, ktoré znamenajú svet, zažila na tradičnom štefanskom predstavení v roku 2019 v úlohe Evelíny z inscenácie Nebo – peklo.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: Stanislav Spáč


Novinkyviac

06.06.2023 14:45:17 Kultúra a šport

Medzi deti prišli medvedík MiOli s kamarátmi či Dorotka z Fidorkova

    Pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa detí mesto  venovalo ratolestiam krásny darček. Ponúklo im hudobno-tanečné ...

06.06.2023 14:42:49 Kultúra a šport

Na folklórnu nôtu to roztočilo Šťastné detstvo

   V piatok popoludní námestie ožilo folklórom. Súboristi zo Šťastného detstva ponúkli nádherný program, v ktorom ukázali, ...

06.06.2023 14:41:48 Mesto Brezno

Námestie pre mladých

    V Brezne to poriadne žilo aj v piatok dopoludnia. Žiaci a študenti sedenie v školských laviciach vymenili ...

06.06.2023 14:41:14 Kultúra a šport

Po roku pódium opäť aspoň patrilo aj najlepším športovcom Brezna

    Životné príbehy a dosiahnuté výsledky športovcov sú  inšpiráciou pre najmenších, ktorí o svojej budúcej ...

06.06.2023 14:39:15 Kultúra a šport

Ďakovné listy si prevzali aj jubilujúce kultúrne telesá

    Za všetku radosť a potešenie, ktorú pravidelne rozdávajú, si zaslúžili aplauz pred zaplneným námestím aj ...

06.06.2023 14:38:25 Mesto Brezno

V evanjelickom kostole posvätili opravené zvony, svietniky a do života uviedli nový zborový erb

    Dni mesta oficiálne skončili v sobotu, na druhý deň ráno sa však konala veľká slávnosť ...

06.06.2023 14:37:33 Mesto Brezno

Na mestských oslavách privítali aj delegácie zo zahraničia

   Zástupcovia družobných miest patria k neodmysliteľnej súčasti Dní mesta, pretože im dodávajú medzinárodný význam a ...

06.06.2023 14:36:21 Mesto Brezno

Námestie praskalo vo švíkoch. Hrali Heľenine oči, Kali, Piešová, Ščamba a Čerešenky, Duchoňovci a Hammel

    Brezňania oslávili dni mesta tak, ako sa patrí. Na námestí to poriadne žilo hudbou, ...

29.05.2023 15:19:40 Mesto Brezno

Fontána v Margitinom parku je už spustená

  BREZNO. Fontány v meste sú nielen príjemnými estetickými prvkami, ktoré dotvárajú mestskú atmosféru, ale zároveň plnia ...

29.05.2023 15:19:03 Mesto Brezno

Niekto si dovolil odcudziť vysadené stromy

  BREZNO. Technické služby sa snažia skrášliť verejné priestranstvá intenzívnou výsadbou okrasných kvetov a drevín. Výsledný efekt ...

29.05.2023 15:17:07 Mesto Brezno

Mestský mládežnícky parlament opäť naberá na obrátkach a vracia sa do dobrých koľají

    Kolektív mladých ľudí sa spojil pre dobrú vec, radi trávia svoj voľný čas dobrovoľníckymi ...

29.05.2023 15:16:37 Mesto Brezno

Deň rodiny a školy na Mazorníkove

    Skvelý program, príjemná spoločnosť, kopec zábavy, ukážky výroby tradičných produktov či rôzne pochúťky – ...