Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Do symbolickej siene slávy mesta vstúpili ďalšie osobnosti a kolektívy

Zverejnené: 06.09.2021 10:52:55
obr: Do symbolickej siene slávy mesta vstúpili ďalšie osobnosti a kolektívy

V Brezne sa verejne poďakovali osobnostiam, ktoré svojou prácou šíria dobré meno mesta doma i za hranicami regiónu, ako aj inštitúciám, ktoré svojou obetavosťou sú motiváciou a vzorom pre iných. Primátor ocenil sedem jednotlivcov, dva kolektívy a udelil dve in memoriam.

 

BREZNO. K mozaike výnimočných ľudí v Brezne pribudli ďalšie mená.

Svojím nasadením sú inšpiráciou hlavne pre mladé generácie

Významná udalosť, ktorá je poďakovaním ľuďom za rozvoj a zveľadenie dobrého mena mesta doma i vo svete, ale hlavne za ich múdrosť a ľudskosť, sa v Brezne každoročne koná pri príležitosti oslobodenia mesta. Tentokrát sa pre pandemickú situáciu slávnostné mestské zastupiteľstvo v januári neuskutočnilo, no mesto na ocenenie svojich osobností nezabudlo. Primátor Tomáš Abel ceny jednotlivcom a kolektívom odovzdal v prvý septembrový piatok v mestskom dome kultúry, ktorým poďakoval za to, že svoje vedomosti, talent, životný elán odovzdávajú plným priehrštím a prácou, činnosťou vdýchli mestu Brezno dušu. „Všetkým vám vzdávame úctu, svojím nasadením ste inšpiráciou nielen pre nás, ale predovšetkým pre mladé generácie.“

Slová vďaky vystriedali hudba a spev

Osobnosti, ktoré tento rok vstúpili do symbolickej siene slávy mesta, sú pestrou ukážkou vekovej, osobnostnej i profesijnej rozmanitosti. V kinosále poslali aj dva pozdravy do nebíčka.

 Za všetkých ocenených sa v závere slávnosti poďakoval Martin Vetrák. Slová venované ľuďom, ktorí z dobroty srdca, ochotne a bez nároku na poďakovanie odovzdávajú svoje kvality a zručnosti v prospech spoluobčanov a v prospech mesta, vystriedala hudba a spev. Vystúpila klaviristka Monika Grlická, absolventka ZUŠ Brezno, spevák zo známeho tria Gioia Matej Vaník a mužská spevácka skupina Krnohári, program moderovali Veronika Cerovská a Jaroslav Šurina.

Ocenenie získali

CENA PRIMÁTORA MESTA

KATARÍNA KOKAVCOVÁ – ocenenie získala ako prejav vďaky za obetavosť a láskavý prístup so seniormi a pri príležitosti životného jubilea.

 Katarína Kokavcová je nielen zamestnancom denného centra Prameň, ale dlhoročným pôsobením medzi seniormi je aj priateľkou či dôverníčkou. Na základe bohatých profesijných a životných skúseností vie nielen poradiť a potešiť svojich zverencov, ale zvládnuť aj náročné situácie, s ktorými sa vo svojej práci stretáva. Seniorom venuje svoju lásku a energiu veľmi často aj nad rámec svojich pracovných povinností a je tak príkladom lásky k blížnemu mladším kolegom a celému svojmu okoliu.

MARTIN VETRÁK – ocenenie získal za príkladnú prezentáciu mesta

 Talentovaný spevák je v súčasnosti poslucháčom muzikálového spevu Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici v triede Sisi Sklovskej. Tento rok obhájil titul bakalár. Je členom pop operného tria La Gioia, dnes už len Gioia, vďačný je aj za spoluprácu s prestížnymi slovenskými umelcami... Už piaty rok pôsobí ako pedagóg spevu v ZUŠ v Sliači, kde jeho žiaci získavajú prestížne miesta na celoslovenských či medzinárodných súťažiach.

JANA GRLICKÁ – ocenenie získala ako prejav vďaky za celoživotnú obetavú prácu v prospech seniorov a ťažko zdravotne postihnutých a za prínos rozvoja sociálnych služieb v meste Brezno

 Jana Grlická svoju prácu vníma ako poslanie. Je to síce práca náročná, vyžadujúca veľa úsilia, manažérskych zručností, neustáleho vzdelávania sa, takisto vyžaduje veľkú lásku k ľuďom a veľa trpezlivosti, ale tá jej nechýba. Výsledkom jej 30-ročnej práce ako riaditeľky v DD a DSS LUNA a celého kolektívu, ktorý vedie, je pekné, modernizované zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa rozširujú a neustále skvalitňujú poskytované sociálne služby v prospech seniorov a ťažko zdravotne postihnutých, o čom svedčí dobré meno zariadenia v rámci mesta i širšieho okolia.

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO – cenu získala ako prejav vďaky za obetavosť a pomoc v boji s pandémiou Covid-19, za prípravu a realizáciu najväčšej rekonštrukcie budovy nemocnice v jej histórii (ocenenie prevzal zástupca riaditeľa Karol Vojtko)

Tohto roku nemocnica oslavuje 42. narodeniny. Vďaka patrí všetkým zdravotníckym pracovníkom, ktorí počas náročného obdobia bojovali s pandémiou koronavírusu, často siahajúc na dno svojich síl. Vedenie nemocnice sa snaží robiť maximum preto, aby sa pacientom poskytovala kvalitná zdravotná starostlivosť s ľudským prístupom, a aby všetci zamestnanci mali lepšie pracovné a mzdové podmienky. Napriek tomu, že je nezisková organizácia a financií z poisťovní je žalostne málo, všetci pracujú na tom, aby boli lepší pre pacientov. Snažia sa byť nemocnicou, ktorá má srdce.

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA BREZNO – ocenenie získala ako prejav vďaky za obetavosť a motivovanie mladých ľudí k aktívnemu tráveniu voľného času počas 60-ročnej histórie školy (ocenenie prevzala riaditeľka školy Gabriela Pravotiaková)

 ZUŠ počas šiestich desaťročí svojej existencie vychovala stovky citlivých ľudí s láskou k umeniu a vďaka osobitnej starostlivosti o talenty dala Slovensku a svetu aj niekoľko významných umelcov. Počas jej existencie brány školy opustilo takmer dvetisíc absolventov, ktorí pôsobia na profesionálnej i amatérskej umeleckej úrovni. Žiaci získali ocenenia na rôznych medzinárodných, celoslovenských i regionálnych súťažiach. Školu v súčasnosti navštevuje 435 žiakov, pracuje tu 31 zamestnancov, z toho 28 pedagogických.

BARBORA ŠVARBA FIGĽUŠOVÁ – ocenenie získala za šírenie dobrého mena mesta a regiónu

 Barbora vyštudovala diplomaciu a medzinárodné vzťahy v Banskej Bystrici, cestovala po svete, ale napokon sa rozhodla podnikať na rodnom Horehroní, kde vybudovala Čučoriedkovo. K pestovaniu čučoriedok ju priviedli rodičia, ktorí sad neďaleko Brezna pred 18 rokmi založili. Úspech firmy pozostáva z tvrdej práce, zručností, trpezlivosti a poznania trhu. Preto je pre Barboru veľmi dôležite podnikať v tom, čo ju baví, v prostredí, s ktorým je spätá od detstva, ktoré jej poskytovalo rad možností na aktivity a naviac „miestu“, ktorému dôveruje. A tým miestom je Horehronie – a mesto Brezno.

Ivan DROPPA – ocenenie získal za profesionálnu prácu, obetavosť a vedenie neurologického oddelenia v Nemocnici s poliklinikou v Brezne

 Ivan Droppa sa snaží vychádzať pacientom v ústrety, a najväčšou radosťou a zadosťučinením pre neho je, keď pomôže. Trvalo roky, kým pod vedením Ivana Droppu vybudovali neurologické oddelenie v breznianskej nemocnici, pretože toto vzniklo až v roku 2001. Za obdobie od jeho vzniku pozdvihli oddelenie na úroveň okresnej nemocnice. Nemocnica zásluhou neurologického oddelenia pod vedením Ivana Droppu získala medzinárodné ocenenie – Diamantovú cenu ESO Angels Awards, ktorú jej udelila Európska organizácia pre liečbu cievnych mozgových príhod hodnotiaca kvalitu, rýchlosť a efektivitu poskytovanej akútnej starostlivosti.

CENA MESTA BREZNA

EVA DOČEKALOVÁ – ocenenie získala pri príležitosti životného jubilea a za zásluhy o rozvoj školstva a vzdelanosti v meste Brezno

 Eva Dočekalová je vzorom a príkladom pedagóga a manažéra školy, ktorý má vysoké nároky predovšetkým na seba, ale aj na svoje okolie. Prácu vníma ako poslanie, v popredí jej záujmu je vždy žiak, učiteľ, rodič. Jej obetavý prístup, dlhoročná riadiaca a pedagogická práca, výsledky vo výchovno-vzdelávacej činnosti si zasluhujú obdiv a uznanie. V roku 2020 jej pri príležitosti Dňa učiteľov minister školstva udelil medailu Sv. Gorazda, ako najvyšší stupeň ocenenia a významný podiel na rozvoji školstva Slovenskej republiky i v zahraničí.

ELENA FAŤUNOVÁ – ocenenie získala za odvahu, ľudskosť a spoločenskú zodpovednosť pri podnikateľských aktivitách a výrazný podiel na rozvoji zamestnanosti v regióne

 Elena Faťunová, súkromná podnikateľka, majiteľka a zakladateľka firmy, ktorá v súčasnosti nesie názov CBA Market. V Brezne prežila celý svoj profesionálny život. Sociálne a organizačné schopnosti, odvahu a profesionálnu zručnosť prejavila v práci už v mladosti. Ako fyzická osoba za tridsať rokov súkromného podnikania prispela veľkou mierou do rozpočtu mesta. Finančne podporovala množstvo aktivít mesta v oblasti kultúry, športu a sociálnych potrieb.

CENA MESTA BREZNA

in memoriam

IRENA SOBOTOVÁ – za záchranu židovského obyvateľstva počas druhej svetovej vojny ako zdravotná sestra pôsobiaca v breznianskej nemocnici (ocenenie prevzal syn, tzv. pražský Hugáň Belo Jamriška).

 Irena Sobotová je príkladom nesmiernej odvahy, ľudskosti a humánnosti, ku ktorej ju, ako zdravotnú sestru, nezaväzovala len Hippokratova prísaha. Jej meno je a ako ocenenie bude natrvalo príkladom uznania nesmiernej statočnosti a akceptácie skutočných ľudských hodnôt, ktoré nedevalvovali ani vojnové udalosti.

JARMILA OBERNAUEROVÁ – za zásluhy o kultúrny rozvoj v meste Brezno (ocenenie prevzal manžel Július Obernauer)

Či bola skôr láska k manželovi, alebo k divadlu, sa už dnes nedozvieme. Jedno je isté: obidvom láskam sa úprimne venovala po celý svoj život. Z jednej celoživotnej lásky zanechala dve milované dcéry a z druhej množstvo spomienok na postavy, ktoré stvárnila a ktorým vdýchla svoju energiu, povahu a nezabudnuteľný smiech a radosť. Jarka svoj posledný aplauz na doskách, ktoré znamenajú svet, zažila na tradičnom štefanskom predstavení v roku 2019 v úlohe Evelíny z inscenácie Nebo – peklo.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: Stanislav Spáč


Novinkyviac

16.04.2024 17:23:47 Mesto Brezno

Brezno sa prispôsobuje zmene klímy. Aktívne, systematicky a zodpovedne

Efektívnymi projektovými opatreniami za takmer jeden a pol milióna eur, ktoré sa Breznu podarilo zrealizovať v ...

15.04.2024 15:29:07 Mesto Brezno

Technické služby už začali s prvým jarným kosením, pri práci im pomáhajú aj stroje

Technické služby sa naplno venujú úprave zelene v meste a o niečo skôr, ako po minulé ...

15.04.2024 15:26:57 Mesto Brezno

Miestny klub Spoločnosti M. R. Štefánika v Brezne patrí medzi najaktívnejšie v rámci Slovenska

Členovia Miestneho klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Brezne sa stretli na jarnej členskej schôdzi. Súčasťou ...

09.04.2024 16:05:21 Kultúra a šport

Paľo Habera a skupina Team to v júni v breznianskej Aréne poriadne rozprúdia

Neskutočná energia, najväčšie hity, jedinečná atmosféra a fantastický výkon! To všetko môžete zažiť v Aréne 26. ...

09.04.2024 16:03:19 Mesto Brezno

Samosprávy regiónu Horehronie hodnotili vlaňajší rok

Dňa 25. marca sa uskutočnil snem Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia na Táľoch. Primátor, starostovia ...

09.04.2024 16:01:41 Mesto Brezno

Od mája zaparkuje na Nálepkovej ulici viac vozidiel

Hneď po Veľkej noci sa Technické služby Brezno pustili do výstavby nových odstavných plôch. Celkovo 13 ...

08.04.2024 15:08:01 Mesto Brezno

V základných školách v Brezne slávnostne zapísali 215 budúcich prváčikov

Minulú stredu sa uskutočnil slávnostný zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025. Budúcich školákov ...

08.04.2024 15:06:57 Mesto Brezno

Novým prezidentom Slovenskej republiky bude Peter Pellegrini. Podporili ho aj na Horehroní

Rozhodujúce kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky vyhral Peter Pellegrini so ziskom 53,12 percenta hlasov. Ivan Korčok ...

08.04.2024 15:05:00 Mesto Brezno

Novovybudovanou kompostárňou sa zmení systém separácie odpadov

Breznianska samospráva úspešne pokračuje vo výstavbe novej kompostárne s modernými technológiami. Práce ukončí v júni tohto roku. ...

02.04.2024 15:52:35 Mesto Brezno

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Brezne

Poslanci vzali na vedomie úpravu dvoch všeobecne záväzných nariadení, okrem iného rokovali aj o návrhu na ...

02.04.2024 15:51:36 Mesto Brezno

Nová dotačná výzva má podporiť rozvoj občianskej vybavenosti a služieb v okrese Brezno

V posledný marcový štvrtok minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom ...

26.03.2024 15:42:49 Mesto Brezno

V historickom sade na Banisku sadili budúcnosť

Nadácia Ekopolis vo svojej jarnej výzve grantového programu Sadíme budúcnosť prerozdelila takmer 28 tisíc eur. Jedným ...

25.03.2024 15:13:42 Mesto Brezno

Na Ulici Hronská v Brezne asfaltovali cestu a chodník

V rámci skvalitnenia dopravnej infraštruktúry breznianska samospráva pokračuje v ďalšej oprave miestnych komunikácií. Minulý týždeň asfaltovali cestu ...

25.03.2024 15:12:53 Mesto Brezno

Do druhého kola prezidentských volieb v sobotu 6. apríla postupujú Ivan Korčok a Peter Pellegrini

V okrese Brezno k volebným urnám pristúpilo 49,41 % voličov, priamo v meste 48,60 %. Vyjadriť ...

18.03.2024 16:36:37 Mesto Brezno

V Bujakove historicky prvýkrát vyniesli Morenu

V miestnej časti Brezna - Bujakove po prvýkrát v histórii vítali jar starým slovanským zvykom. Deň ...