Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Desaťročia neobnovené priestory Materskej školy na Ulici Dr. Clementisa sú už minulosťou

Zverejnené: 16.09.2020 07:40:03
obr: Desaťročia neobnovené priestory Materskej školy na Ulici Dr. Clementisa sú už minulosťou

Prestrihnutím pásky v stredu 9. septembra oficiálne otvorili Materskú školu na Ulici Dr. Clementisa po rekonštrukcii. Desaťročia neobnovené priestory sú už minulosťou a vďaka mestu sa z krásnych vynovených tešia nielen deti, ale aj zamestnanci či rodičia.

 

BREZNO. Pavilón, ktorý v minulosti nebol využívaný, bude slúžiť ako telocvičňa, terasa na prvom poschodí sa zasa zmenila na triedu.

 

Mesto pripravuje ďalší projekt komplexnej obnovy dvora materskej školy

Bezbariérové vstupy do objektu, komplexne zrenovovaná elektroinštalácia, zdravotechnická inštalácia, vykurovanie, vonkajšie výplne otvorov, zateplené obvodové a strešné konštrukcie, samozrejme nové vybavenie – toto všetko vzniklo alebo sa opravilo v priestoroch Materskej školy na Ulici Dr. Clementisa. Do kompletnej rekonštrukcie sa mesto pustilo vlani v auguste, pričom z objektívnych dôvodov sa termín ukončenia prác posunul o niekoľko mesiacov a celú situáciu skomplikovala aj pandémia Covid-19.

 Ako uviedol primátor Tomáš Abel, škôlka bola v určitých častiach v úplne dezolátnom stave, na začiatku školského roka 2. septembra ju však stihli otvoriť. „Ďakujem vedeniu Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša, pani učiteľkám a zamestnancom školy, rodičom, že sme to spoločne zvládli. Poďakovanie patrí našim zamestnancom z odboru investičného a projektového pod vedením prednostky mestského úradu a poslancom mestského zastupiteľstva, pretože bez ich podpory by sme nemohli dielo realizovať.“

 Okolie materskej školy mesto upravilo len v nevyhnutnom rozsahu, no v budúcnosti vonkajší priestor plánuje pozmeniť vo väčšom rozsahu. „Pripravujeme ďalší projekt komplexnej obnovy dvora materskej školy, ktorý bude zameraný na vodozádržné opatrenia a zeleň,“ dodal primátor.

 

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí ochotne išli do veľkého projektu

V podobnom procese, ako bola rekonštrukcia Materskej školy na Ulici Dr. Clementisa, je aj škôlka na Nálepkovej ulici. Mesto podalo žiadosť o zmenu projektu a čaká na vyjadrenie riadiaceho orgánu. Po získaní súhlasného stanoviska k navrhovaným zmenám bude pokračovať v stavebných prácach, aby aj táto škôlka mohla byť čo najskôr otvorená.

Ako dodal primátor, za toto volebné obdobie sa mestu pravdepodobne podarí zrekonštruovať všetky materské školy (Nálepkova, Dr. Clementisa, Hradby, B. Němcovej a MPČĽ), čo považuje za obrovský úspech. „Pre rodiny s deťmi budeme poskytovať aj novú službu vo forme detských jaslí, ktoré začneme stavať na jar 2021.“

 Radosť z vynovených priestorov vyjadrila aj Danka Katonová, riaditeľka ZŠ Karola Rapoša, pod ktorú Materská škola na Ulici Dr. Clementisa patrí. „Ďakujem veľmi pekne mestu Brezno, pánovi primátorovi, všetkým zainteresovaným stranám, investičnému odboru mestského úradu, že boli ochotní ísť do takéhoto veľkého projektu, za nekonečnú pomoc Technickým službám a ich riaditeľovi, nášmu pedagogickému aj nepedagogickému kolektívu, ktorý to mal skutočne ťažké a pracoval nad rámec svojich pracovných povinností. Za všetky deti ďakujem mestu aj za to, že nám vytvorilo jedáleň a vznikli tak priestory, ktoré nám veľmi chýbali.“

 

autor článku : Monika Dolňanová| foto : Stanislav Spáč


Novinkyviac

29.09.2020 12:51:58 Mesto Brezno

V rámci rekonštrukcie nemocnice zmodernizovali aj informačné technológie

Milí čitatelia, opäť pokračujeme v sérii článkov, v ktorých vás informujeme o novinkách v breznianskej nemocnici. Priniesli sme už už ...

29.09.2020 12:50:16 Mesto Brezno

Návštevníci Svetového dňa cestovného ruchu v Brezne zavítali do mangľa aj mestskej veže

V rámci Svetového dňa cestovného ruchu aj v Brezne pripravili pestrý program. Návštevníci sa dostali na miesta, ...

22.09.2020 09:17:27 Mesto Brezno

Spomienkové stretnutie. Do Brezna zavítal štátny tajomník Ministerstva obrany SR

Pri príležitosti Roku Štefánika, ako aj pripomenutia si výročia Slovenského národného povstania, sa v Brezne uskutočnilo ...

22.09.2020 09:10:39 Mesto Brezno

O prehliadku veže evanjelického kostola pred veľkou opravou zvonov bol záujem väčší ako sa očakával

V utorok 15. septembra Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Brezno ešte pred veľkou opravou zvonov sprístupnil ...

22.09.2020 09:04:44 Mesto Brezno

V obradnej sieni primátor zablahoželal 90-ročnej jubilantke

V sviatočný deň 15. septembra sa v obradnej sieni konala milá slávnosť. Deväťdesiatročná jubilantka prijala slová úcty ...

22.09.2020 09:02:24 Kultúra a šport

Divadelná Chalupka opäť potvrdila, že umenie má svoje nezastupiteľné miesto v živote Brezňanov

Napriek tomu, že situácia spojená s koronavírusom v Čechách spôsobila zrušenie jedného predstavenia, 16. ročník inšpiratívneho ...

18.09.2020 10:09:41 Mesto Brezno

Oznámenie o prerokovaní Konceptu územného plánu mesta Brezno a žiadosť o stanovisko

Mesto Brezno  ako obstarávateľ Územného plánu mesta Brezna podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 ...

16.09.2020 07:41:10 Mesto Brezno

Seniori z Prameňa sa opäť venujú pravidelným aktivitám

O tom, že breznianski seniori sú aktívni, niet pochýb. Svedčí o tom množstvo činností, ktorým sa venujú. ...

16.09.2020 07:40:03 Mesto Brezno

Desaťročia neobnovené priestory Materskej školy na Ulici Dr. Clementisa sú už minulosťou

Prestrihnutím pásky v stredu 9. septembra oficiálne otvorili Materskú školu na Ulici Dr. Clementisa po rekonštrukcii. Desaťročia ...

16.09.2020 07:39:04 Kultúra a šport

Ľadová plocha v Aréna je už plne k dispozícii na korčuľovanie

Od minulého týždňa je už k dispozícii ľadová plocha v breznianskej Aréne. Slúži nielen na tréningy športovcov, ale ...

16.09.2020 07:37:45 Mesto Brezno

Veľkoobjemové kontajnery slúžia na zbavenie sa odpadu, ale nie každého

V Brezne dvakrát do roka pristavujú na dané miesta podľa rozpisu veľkoobjemové kontajnery. V prípade, že sú ...

08.09.2020 08:18:28 Mesto Brezno

V Brezne privítali 185 prváčikov. Otvorenie školského roka bolo však odlišné od všetkých predchádzajúcich

S rúškami, v odstupoch a po skupinách. Taký bol tohtoročný začiatok školského roka. Vedenie škôl v spolupráci s breznianskou samosprávou ...