Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Zverejnené: 13.01.2021 14:03:59
obr: Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Termín sa blíži. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je treba podať do konca januára

 

Nezabudnite! Do 31. januára treba na mestský úrad podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností – pozemky, stavby, byty. Tohtoročnou novinkou je nižšia daň za ostatné stavby a tiež, že daňovníci nad 62 rokov o zníženie dane za stavby na bývanie a byty žiadať nemusia. Úľavu za vek dostanú automaticky.

 

BREZNO. Daňové priznanie nepodáva ten majiteľ  nehnuteľnosti, ktorý ho už v predchádzajúcich rokoch podal a v jeho vlastníctve nenastali žiadne zmeny.

Podmienky stanovuje VZN mesta Brezno č. 20/2019

Povinnosť podať daňové priznanie majú noví vlastníci nehnuteľností a každý existujúci daňovník, u ktorého nastala zmena v nehnuteľnostiach v porovnaní s predchádzajúcim obdobím do  31. januára. Tí, ktorí nehnuteľnosť predali alebo darovali, sú povinní podať daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Podmienky ukladania, určovania a vyberania miestnych daní, sadzby daní a podmienky pre oslobodenie alebo zníženie daní na území mesta stanovuje Všeobecne  záväzné nariadenie mesta č. 20/2019 o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, za predajné automaty a dani za nevýherné hracie automaty, ktorého presné znenie nájdete na webovej stránke mesta Brezno.

V prípade, že nepodáte daňové priznanie na vznik alebo zánik daňovej povinnosti v lehote ustanovenej zákonom, správca dane vám uloží pokutu najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3 000 eur.

Úľavu na dani zo stavieb na bývanie a bytov majú seniori automaticky

Seniori o úľavu na dani zo stavieb na bývanie a bytov žiadať nemusia (nevypisuje sa príloha daňového priznania na zníženie). Vyplýva to z novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorú vlani v novembri schválila NR SR. Úľavu na dani zo stavieb na bývanie a bytov majú automaticky, bez potreby o to žiadať. Poslanci parlamentu tak urobili z dôvodu, aby seniori neboli viac povinní si uplatňovať nárok na zníženie dane. Znížiť sa tým má administratívna záťaž obce aj samotných daňovníkov. Novela sa týka len tých obcí a miest, v ktorých platí všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o úľavách na dani z nehnuteľností, patrí k nim aj mesto Brezno.

Poslanci mestského zastupiteľstva na konci vlaňajšieho roka odsúhlasili  zníženie sadzby dane za ostatné stavby v Brezne. S účinnosťou od 1. januára 2021 tak vlastníci zaplatia o polovicu menšiu ročnú sadzbu ako bola pôvodná, a to 1,50 €/m2.

O úľavu na dani za pozemky záhrad však žiadať treba

Fyzickým osobám starším ako 62 rokov mesto ustanovuje 40 % úľavu z daňovej povinnosti na pozemky záhrad, ktoré slúžia výhradne na ich osobnú potrebu, o čo musia požiadať (vypisuje sa príloha daňového priznania na zníženie). Úľava sa týka aj osôb v hmotnej núdzi, ktoré musia doložiť aktuálne potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Táto úľava sa osôb s ťažkým zdravotným postihnutím netýka.

Povinnosť týkajúca sa osôb v hmotnej núdzi a ZŤP

Fyzickým osobám v hmotnej núdzi, držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, prevažne alebo úplne bezvládnym fyzickým osobám mesto ustanovuje 40% úľavu z daňovej povinnosti na stavby na bývanie a byty, o čo musia požiadať a každoročne doložiť aktuálne potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi, fotokópiu platného preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, potvrdenie, že fyzická osoba je prevažne alebo úplne bezvládna.

Tlačivá nájdete aj v stojane pred úradom
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu súvisiacu s koronavírusom je mestský úrad pre verejnosť naďalej zatvorený. Príslušné tlačivá k daňovému priznaniu si však občania môžu vyzdvihnúť osobne, nachádzajú sa v stojane umiestnenom pred vstupom do úradu, alebo si ich stiahnuť v elektronickej podobe z webstránky mesta v sekcii Mestský úrad – Ako vybaviť – Dane a poplatky – Tlačivá na stiahnutie.

 

Informácie vám telefonicky poskytnú aj na úseku daní a miestnych poplatkov  každý pracovný deň od 8.00 do 14.30  počas zatvorenia mestského úradu z dôvodu dodržiavania karanténnych opatrení. V prípade riadneho fungovania mestského úradu v úradných hodinách: pondelok: 7.30 – 11.30, 12.30 - 16.00, utorok: nestránkový deň, streda 7.30 – 11.30, 12.30 - 16.30, štvrtok: nestránkový deň, piatok 7.30 – 11.30, 12.30 - 15.00.

 

autor článku : Monika Dolňanová


Novinkyviac

18.01.2021 12:34:04 Mesto Brezno

Napriek situácii Technické služby vlani zabezpečili všetky činnosti potrebné na fungovanie mesta

Nový rok je aj časom poobhliadnutia sa za predchádzajúcim obdobím a stanovenia si nových plánov. Minuloročnú jar ...

13.01.2021 14:23:10 Mesto Brezno

Občania nad 62 rokov o zníženie poplatku za komunálny odpad žiadať nemusia, zľavu majú automaticky

Poplatníci za komunálny odpad, pozor! Ak idete študovať, pracovať, bývať mimo Brezna, podajte si do konca ...

13.01.2021 14:03:59 Mesto Brezno

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Termín sa blíži. Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je treba podať do konca januára   ...

13.01.2021 09:01:37 Mesto Brezno

Nová služba pre obyvateľov mesta Brezno

  Vážení obyvatelia mesta Brezno,  z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie na Slovensku a tiež v našom ...

12.01.2021 14:34:08 Mesto Brezno

V breznianskej nemocnici ako prvý prišiel na svet Samko

Na prvé dieťatko v novom roku si v breznianskej nemocnici museli počkať do 2. januára. V tento deň sa ...

12.01.2021 14:30:09 Mesto Brezno

Novoročný príhovor primátora mesta Brezno

Vážení spoluobčania, milí Brezňania,  obdobie sviatočných dní je za nami. Napriek tomu, že bolo iné ...

12.01.2021 14:26:13 Mesto Brezno

Mesto pri zostavovaní návrhu rozpočtu počítalo so všetkým, na čo boli obyvatelia doposiaľ zvyknutí

Breznianski poslanci okrem iného schválili úpravu piatich VZN, zrušili hazardné hry na území mesta, odsúhlasili prijatie ...

12.01.2021 14:25:02 Mesto Brezno

Mesto a obce podpísali Memorandum o spolupráci

Mesto Brezno a susediace obce sa spojili, aby zlepšovali podmienky pre život svojich obyvateľov. Pristúpili k vytvoreniu spoločného ...

17.12.2020 11:06:24 Mesto Brezno

Vďaka skvelému projektu seniori z domovov v Brezne a okolí budú mať krajšie Vianoce

Blížia sa najkrajšie sviatky v roku, ktoré sú aj o pomoci iným. Vďaka skvelému projektu a jeho ambasádorke za ...

17.12.2020 10:58:43 Mesto Brezno

Vianočný príhovor primátora mesta

Vážení spoluobčania, milí Brezňania a Horehronci,   dovoľte mi prihovoriť sa Vám pred blížiacimi sa vianočnými ...

10.12.2020 09:42:29 Kultúra a šport

Mikuláš s pomocníkmi po Brezne putoval

Tohtoročné stretnutie s Mikulášom a jeho pomocníkmi bolo netradičné. Po Brezne a mestských častiach spoločne za deťmi putovali.   ...

10.12.2020 09:40:05 Mesto Brezno

V Brezne pribudli hnedé kontajnery na zelený bioodpad z domácností

Separovať už nebudeme iba plasty, papier či sklo. V Brezne pribudli hnedé kontajnery, ktoré sú určené na ...