Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Cyklistickej infraštruktúre v Brezne svieti zelená

Zverejnené: 11.10.2021 15:46:52
obr: Cyklistickej infraštruktúre v Brezne svieti zelená

Mesto Brezno vytvára sieť cyklotrás, ktoré budú spájať jednotlivé časti mesta s jeho centrom, ale aj s priemyselnými zónami a s turistickými centrami v okolí. Ich súčasťou bude mobiliár pre cyklistov, pribudnú tiež mestské cyklochodníky. Samospráva všetko môže realizovať aj vďaka externým finančným prostriedkom, o ktoré sa uchádzala prostredníctvom projektov a bola úspešná.

 

BREZNO. Cieľom samosprávy je podporiť rozvoj cyklistickej dopravy, cykloturistiky, a tým zlepšiť cyklistickú infraštruktúru v meste.

Navrhnuté sú tri kategórie cyklistických komunikácií

Na základe technickej štúdie spracovanej v roku 2018 sú z hľadiska hierarchie v Brezne navrhnuté tri kategórie cyklotrás.

Hlavné cyklistické komunikácie (C1 - C5)

- Trasy vytvárajú sieť cyklistických komunikácií, ktoré napájajú hlavné vstupné bodov do mesta a z mesta a tým vytvárajú systém, regionálnych a celomestských trás.

- Celková dĺžka hlavných trás je 23,6 km.

Mestské cyklistické komunikácie (C10 – C13)

- Nadväzujú na hlavné trasy.

- Vytvárajú základnú štruktúru cyklistických komunikácie priamo v meste.

- Celková dĺžka mestských trás je 3,4 km.

Vstupné cyklistické komunikácie (C100 – C107)

- Spájajú hlavné cykloturistické trasy s mestskými a hlavnými trasami.

- Celková dĺžka vstupných trás je 7,6 km.

Celkovo je v meste navrhnutých 17 trás cyklistických komunikácií.

Zoznam cyklotrás

C1 – Cyklotrasa Brezno – Valaská (8,74 km)

C2, C5 – prepoj lokality Mazorníkovo – Vrchdolinka  s centrálnou časťou mesta (4,704 km) a C10 – od Bombura klubu sa napojí na cyklotrasu Brezno - Valaská (1,4582 km)

C3  - Zadné Halny – Brezno (2,872 km), C100 od križovatky Lidl s napojením na cyklotrasu Brezno - Valaská (1,491 km)

C4 – Brezno – Mýto pod Ďumbierom, začiatok v Rohoznej, cieľ pri Dedečkovej chate (12,712 km)

C11 – trasa od Fraňa Kráľa na križovatku s cestou II/529 (838 m)

C12 – prepojenie autobusovej a železničnej stanice s centrom mesta (721 m)

C13 –  trasa od dopravného ihriska po križovatku ulíc Pionierska – Švermova (390 m)

C 101 – Pestovateľská ulica – napojenie na trasu C5 (1296 m)

C102 – prepája cyklotrasu 5571 – Brezniansky cyklookruh  s mestom a hlavnou trasou C2 (540 m)

C 103 - prepája vstupný bod B4  na Hlbokej ulici s mestom a hlavnou trasou C2 (375 m)

C 104  - trasa prepája vstupný bod v časti Drábsko s hlavnou trasou C5  (1770 m)

C 105 - trasa prepája vstupný bod v časti Zadné Halny (v blízkosti železničnej stanice Brezno – Halny) s trasou C3 pri ceste III/2378, cesta smerujúca na Mýto pod Ďumbierom (240 m)

C 106 - trasa prepája vstupný bod B7 na cyklotrase 8598 (jedna z hlavných cyklotrás nad cintorínom) s trasou C3 pomocou cyklokoridora

C 107 – trasa prepája tri hlavné trasy – C2 , C4 a C5 (1223 m)

Súčasťou bude aj mobiliár pre cyklistov

Breznianska samospráva vďaka úspešnému projektu Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno a získaným finančným prostriedkom vybudovala cykloprístrešky, stojany a odpočívadlá v bezprostrednej blízkosti budúcich cyklotrás.

Nachádzajú sa:

- pri dopravnom ihrisku (prístrešok pre 24 bicyklov, 2 voľne stojace stojany, servisný stojan),

- pri Banisku (prístrešok pre 26 bicyklov vrátane uzamykateľných skriniek na veci, 15 voľne stojacich stojanov, odpočívadlo),

- pri minigolfe (prístrešok pre 24 bicyklov, 2 voľne stojace stojany),

- pri vodojeme oproti ČOV (prístrešok pre 26 bicyklov vrátane uzamykateľných skriniek na veci, 10 voľne stojacich stojanov, odpočívadlo),

- na Šrámkovej ulici, oproti Technickým službám (prístrešok pre 24 bicyklov, 4 voľne stojace stojany).

Čoskoro pribudne pri malej železničnej stanici cykloprístrešok pre 30 bicyklov, na centrálnom parkovisku Hradby prístrešok pre 30 bicyklov, 2 voľne stojace stojany a servisný stojan, ako aj prístrešok pre 24 bicyklov, 2 voľne stojace stojany pri športovom areáli na Mládežníckej ulici.

Vznikne niekoľko mestských cyklochodníkov

V najbližšej dobe mesto začne realizovať projekt mestských cyklistických komunikácií, v rámci ktorých je zahrnutá aj výstavba cyklochodníkov.  Ako informovala Veronika Boháčiková z investičného odboru, ide o tzv. tri logické celky. „Prvý celok vznikne na Ulici ČSA, druhý na Boženy Němcovej, smerom od obchodného domu dole k pošte s realizáciou v jarných mesiacoch a tretí na Švermovej ulici, s ktorého výstavbou začneme tento rok a dokončíme na budúci rok. Existujúce chodníky sa zmenia tak, že vzniknú dva chodníky, ktoré budú oddelené obrubníkom, alebo výškovo. Jeden bude slúžiť pre chodcov a druhý pre cyklistov."

  V rámci mestských cyklotrás samospráva naprojektovala cyklochodníky aj na ďalších dvoch uliciach, a to na Pionierskej a Fraňa Kráľa, od kruhového objazdu až po železničnú stanicu, kde sa cyklisti napoja na cyklotrasu Brezno - Valaská a na kruhovorom objazde pri S1 na cyklotrasu C2, C5 a C10.

  Mesto spracúva aj ďalší projekt Chodník Vrchdolinka, pričom na základe požiadaviek občanov prehodnotilo riešenie v danej lokalite a pristúpilo k zmenám. „Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie sa zatiaľ rieši len v rozsahu I. etapy, súčasťou ktorej je  trasovanie chodníka CH-1 od  0.0 km za priechod pre chodcov pri zastávke Brezno „Rovne“ medzi 0.9 -1.0 km, trasovanie chodníka CH-2 od 0.0 km po prepoj medzi ulicou Cesta osloboditeľov a Poľnou ulicou medzi 0.5 – 0.6 km. Druhá etapa je pozastavená, pokým mesto preverí možné riešenia chodníkov a cyklochodníkov, ktoré by občania dotknutej lokality akceptovali.“

Na výstavbu mesto doposiaľ získalo viac ako 3 milióny eur

Na realizáciu cyklotrás sa mesto uchádzalo o externé finančné prostriedky a pri podávaní projektov bolo úspešné. Získalo:

- od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nenávratný finančný príspevok vo výške 1 344 275,96 eura na cyklotrasu Brezno - Valaská

- od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR nenávratný finančný príspevok vo výške 1 505 320,91 eura na cyklotrasy Brezno- trasy C2, C5, C10

- od Ministerstva dopravy a výstavby SR dotáciu vo výške 40 580 eur na spracovanie projektovej dokumentácie pre projekt cyklotrasy C3, C100

- od Ministerstva dopravy a výstavby SR  dotáciu 250 000 eur na vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno

   Mesto aktuálne pripravuje ďalšiu žiadosť, a to na vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno - 2. etapa.

 

autor článku : Monika Dolňanová | foto: M. B. 


Novinkyviac

18.10.2021 11:25:29 Mesto Brezno

Vo Francúzsku vzdali hold gen. M. R. Štefánikovi. Na spomienke sa zúčastnil aj primátor Brezna

Primátor Brezna Tomáš Abel sa zúčastnil na pracovnej ceste vo Francúzsku, kde spoločne s delegáciou zo Slovenska ...

18.10.2021 11:24:06 Mesto Brezno

Oprava miestnych komunikácií v Brezne. Niektoré cesty sú už vyasfaltované

Breznianska samospráva realizuje veľkú opravu miestnych komunikácií, ktoré plánuje obnoviť do konca novembra. Cesty v niektorých častiach ...

18.10.2021 11:22:08 Mesto Brezno

Samospráva postupne zverejňuje výberové konania na pozície do nového zariadenia pre seniorov

Mesto Brezno spustilo výberové konania na zamestnancov do prevádzky nového zariadenia pre seniorov Boženka. Ako prvé ...

18.10.2021 11:17:56 Mesto Brezno

Kontajnerové stojiská pribudnú aj v extraviláne mesta

Kontajnerové stojiská nebudú chýbať ani v extraviláne mesta. Technické služby prvé dokončili na Šiašove, postupne pribudnú aj ...

18.10.2021 11:16:55 Mesto Brezno

Cyklistickej infraštruktúre v Brezne svieti zelená (2. časť)

Mesto Brezno vytvára sieť cyklotrás, ktoré budú spájať jednotlivé časti mesta s jeho centrom, ale aj s priemyselnými ...

11.10.2021 15:48:06 Mesto Brezno

Mesto odštartovalo megaprojekt. Začalo s výstavbou bytov na Mazorníkove takmer pre stovku nájomníkov

Mesto začalo s výstavbou nájomného domu na Mazorníkove s 96 bytmi bežného štandardu. Ide o najväčší ...

11.10.2021 15:46:52 Mesto Brezno

Cyklistickej infraštruktúre v Brezne svieti zelená

Mesto Brezno vytvára sieť cyklotrás, ktoré budú spájať jednotlivé časti mesta s jeho centrom, ale aj ...

05.10.2021 13:51:28 Mesto Brezno

Tradičný Ondrejský jarmok 2021

V prípade priaznivej epidemiologickej situácie sa Tradičný Ondrejský jarmok uskutoční v termíne:  25. – 26. – 27.  ...

04.10.2021 11:39:24 Mesto Brezno

Tretia etapa obnovy Hrobky rodiny Lehotských

Mesto Brezno realizuje záverečnú etapu obnovy Hrobky rodu Lehotských v starom cintoríne, pričom na zachovanie tejto národnej ...

04.10.2021 11:36:24 Mesto Brezno

Výťažok z Bomburových slávností primátor odovzdal Damiánkovi

Primátor Tomáš Abel minulý týždeň odovzdal výťažok z predaja guľášov predávaných na Bomburových slávnostiach rodine Damiánka, ktorý ...

04.10.2021 11:35:10 Mesto Brezno

Mesto pokračuje v budovaní kontajnerových stojísk

V Brezne budujú ďalšie kontajnerové stojiská, a to na uliciach MPČĽ, Nálepkova, Rázusova, Černákova, do konca roka ...

04.10.2021 11:33:14 Kultúra a šport

Spevácke zbory opäť potvrdili, že hudba má v sebe čosi nesmierne vzácne

Mesto Brezno bolo dejiskom diania 15. ročníka festivalu Horehronské slávnosti zborového spevu, ako aj festivalovej prehliadky ...