Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Členovia okrskových volebných komisií zložili sľub

Zverejnené: 07.03.2024 13:38:35
obr: Členovia okrskových volebných komisií zložili sľub

Blížia sa prezidentské voľby a s tým aj povinnosti samospráv pri zabezpečení riadneho priebehu volieb. Členovia okrskových komisií v Brezne vo štvrtok 29. februára zložili sľub.

 

Prezidentské voľby sa konajú v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo sa bude konať v sobotu 6. apríla.

Zaviazali sa svoju funkciu vykonať svedomite a nestranne

Voľby sa nezaobídu bez volebných komisií. Na priebeh prezidentských budú dozerať tri stupne komisií, a to okrskové, okresné a štátna. Voliči prichádzajú do kontaktu hlavne s okrskovou, pričom úlohou jej členov je zabezpečiť správny priebeh hlasovania, v prípade potreby dopísať voličov v deň konania volieb do zoznamu, najmä sčítavanie hlasov a vyhotovenie zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.

 Podľa zákona o voľbách sa členovia okrskovej volebnej komisie ujímajú funkcie zložením sľubu, ktorý v Brezne skladali do rúk primátora Tomáša Abela vo štvrtok 29. februára v priestoroch sály hotela Ďumbier. Slovami „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi,“ sa 134 členov zaviazalo zodpovednému vykonávaniu svojej úlohy.

Primátor poďakoval všetkým, ktorí sa podieľajú na príprave priebehu volieb

Primátor určil 20 volebných okrskov a na zabezpečenie organizačných a administratívnych úloh súvisiacich s voľbami vymenoval 20 zapisovateľov okrskových volebných komisií.

Hlavným poslaním stretnutia bolo okrem zloženia zákonom predpísaného sľubu, aj určenie predsedu a podpredsedu každej komisie. „Čaká nás náročná a zodpovedná úloha. Verím, že všetci členovia volebných komisií sa svojím prístupom postarajú o bezproblémový priebeh, za čo im ďakujem,“ povedal primátor Tomáš Abel.

 Ako informovala Barbora Černáková z odboru služieb občanom a vnútornej správy, z dôvodu rekonštrukcie budovy Špeciálnej základnej školy na Mládežníckej ulici 1786/3, mesto presunulo volebnú miestnosť okrsku č. 15 do ZŠ s MŠ Mazorníkovo – Brezno, MPČĽ 2172/35. Tiež pre nevyhovujúce priestory volebnej miestnosti okrsku č. 12 na Ulici Štvrť Ladislava Novomeského občania z tohto okrsku budú voliť v prístavbe ZŠ s MŠ na Pionierskej 2.

O hlasovací preukaz pre prvé kolo volieb možno žiadať už len osobne

O hlasovací preukaz bolo možné požiadať elektronicky a listinne najneskôr do 4. marca pre prvé kolo volieb a v prípade druhého kola volieb tak je možné urobiť najneskôr do 14. marca. Listinná žiadosť musí byť do uvedeného termínu aj obci doručená.

Osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce (najneskôr v piatok 22. marca; pre druhé kolo volieb najneskôr v piatok 5. apríla). Volič môže jednou žiadosťou požiadať o hlasovacie preukazy pre obe kolá volieb, musí to však v žiadosti zreteľne uviesť.

 Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. Oprávňuje voliča s trvalým pobytom na Slovensku voliť v ľubovoľnom volebnom okrsku.

Voliči, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu dostaviť do volebných miestností, môžu požiadať o takzvanú prenosnú volebnú schránku. V Brezne môžu tak urobiť tesne pred uskutočnením volieb, a to telefonicky na č. tel.: 048/6306237, emailom na: podatelna@brezno.sk alebo osobne prostredníctvom inej osoby.

 

autor článku: Monika Dolňanová | foto: M. B.


Novinkyviac

16.04.2024 17:23:47 Mesto Brezno

Brezno sa prispôsobuje zmene klímy. Aktívne, systematicky a zodpovedne

Efektívnymi projektovými opatreniami za takmer jeden a pol milióna eur, ktoré sa Breznu podarilo zrealizovať v ...

15.04.2024 15:29:07 Mesto Brezno

Technické služby už začali s prvým jarným kosením, pri práci im pomáhajú aj stroje

Technické služby sa naplno venujú úprave zelene v meste a o niečo skôr, ako po minulé ...

15.04.2024 15:26:57 Mesto Brezno

Miestny klub Spoločnosti M. R. Štefánika v Brezne patrí medzi najaktívnejšie v rámci Slovenska

Členovia Miestneho klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Brezne sa stretli na jarnej členskej schôdzi. Súčasťou ...

09.04.2024 16:05:21 Kultúra a šport

Paľo Habera a skupina Team to v júni v breznianskej Aréne poriadne rozprúdia

Neskutočná energia, najväčšie hity, jedinečná atmosféra a fantastický výkon! To všetko môžete zažiť v Aréne 26. ...

09.04.2024 16:03:19 Mesto Brezno

Samosprávy regiónu Horehronie hodnotili vlaňajší rok

Dňa 25. marca sa uskutočnil snem Regionálneho združenia miest a obcí Horehronia na Táľoch. Primátor, starostovia ...

09.04.2024 16:01:41 Mesto Brezno

Od mája zaparkuje na Nálepkovej ulici viac vozidiel

Hneď po Veľkej noci sa Technické služby Brezno pustili do výstavby nových odstavných plôch. Celkovo 13 ...

08.04.2024 15:08:01 Mesto Brezno

V základných školách v Brezne slávnostne zapísali 215 budúcich prváčikov

Minulú stredu sa uskutočnil slávnostný zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025. Budúcich školákov ...

08.04.2024 15:06:57 Mesto Brezno

Novým prezidentom Slovenskej republiky bude Peter Pellegrini. Podporili ho aj na Horehroní

Rozhodujúce kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky vyhral Peter Pellegrini so ziskom 53,12 percenta hlasov. Ivan Korčok ...

08.04.2024 15:05:00 Mesto Brezno

Novovybudovanou kompostárňou sa zmení systém separácie odpadov

Breznianska samospráva úspešne pokračuje vo výstavbe novej kompostárne s modernými technológiami. Práce ukončí v júni tohto roku. ...

02.04.2024 15:52:35 Mesto Brezno

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Brezne

Poslanci vzali na vedomie úpravu dvoch všeobecne záväzných nariadení, okrem iného rokovali aj o návrhu na ...

02.04.2024 15:51:36 Mesto Brezno

Nová dotačná výzva má podporiť rozvoj občianskej vybavenosti a služieb v okrese Brezno

V posledný marcový štvrtok minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom ...

26.03.2024 15:42:49 Mesto Brezno

V historickom sade na Banisku sadili budúcnosť

Nadácia Ekopolis vo svojej jarnej výzve grantového programu Sadíme budúcnosť prerozdelila takmer 28 tisíc eur. Jedným ...

25.03.2024 15:13:42 Mesto Brezno

Na Ulici Hronská v Brezne asfaltovali cestu a chodník

V rámci skvalitnenia dopravnej infraštruktúry breznianska samospráva pokračuje v ďalšej oprave miestnych komunikácií. Minulý týždeň asfaltovali cestu ...

25.03.2024 15:12:53 Mesto Brezno

Do druhého kola prezidentských volieb v sobotu 6. apríla postupujú Ivan Korčok a Peter Pellegrini

V okrese Brezno k volebným urnám pristúpilo 49,41 % voličov, priamo v meste 48,60 %. Vyjadriť ...

18.03.2024 16:36:37 Mesto Brezno

V Bujakove historicky prvýkrát vyniesli Morenu

V miestnej časti Brezna - Bujakove po prvýkrát v histórii vítali jar starým slovanským zvykom. Deň ...