Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Brezno sa stáva smart. Buduje inteligentný systém na zber dát

Zverejnené: 28.08.2023 13:28:14
obr: Brezno sa stáva smart. Buduje inteligentný systém na zber dát

Mesto chce využiť technologický pokrok na zvýšenie funkčnosti, dlhodobej udržateľnosti a životnej úrovne obyvateľov. Existujúcu sieť verejného osvetlenia postupne mení na nástroj s pokročilými inteligentnými vlastnosťami, ktoré umožnia efektívnu správu vo viacerých oblastiach.

 

Vďaka moderným technológiám bude môcť breznianska samospráva monitorovať napríklad stav parkovania, bezpečnosti alebo kvality ovzdušia či automaticky regulovať intenzitu osvetlenia.

Brezno sa mení na inteligentné mesto

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ešte v roku 2021 schválilo Breznu žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške takmer 950 tisíc eur na projekt s názvom Inteligentné prvky správy mesta Brezno, ktorý predstavuje významný krok smerom k digitalizácii a racionalizácii verejnej správy. Základom je budovanie konceptu tzv. smart city, teda inteligentného mesta, ktoré pomocou moderných technológií dokáže zvýšiť kvalitu a výkonnosť mestských služieb, nastaviť efektívnejšie využívanie zdrojov, znížiť nepriaznivé vplyvy urbanizácie na životné prostredie, ale zároveň aktívnejšie a účinnejšie zapájať do života mesta svojich obyvateľov.

Cieľom projektu je realizácia dátovej platformy na báze internetu vecí (IoT), teda bezdrôtového prepojenia zariadení a ich vzájomnej interakcie, ktorá ponúka trvalo udržateľnú IoT architektúru pre inteligentné riešenia samosprávy a vyznačuje sa vysokou mierou kompatibility. V prvej etape bude radnica takýmto spôsobom monitorovať napríklad parkovanie, bezpečnosť, kvalitu ovzdušia, poskytovať informácie, koordinovať SOS hlásky a efektívne spravovať verejné osvetlenie. „Takéto riešenie naštartuje nevyhnutnú digitalizáciu správy mesta a poskytne potrebné a presné dáta pre plánovanie mestských strategických a rozvojových politík pre budúce obdobie,“ povedal primátor Tomáš Abel. Na uskutočnenie tohto zámeru pritom breznianskej samospráve poslúži existujúca sieť verejného osvetlenia.

Vlastná dátová platforma

Najdôležitejším krokom realizácie projektu je modernizácia svetelnej infraštruktúry, ktorá okrem nesporných priamych ekonomických úspor zabezpečí aj vybudovanie mestskej dátovej siete. „Riešenie vďaka IoT komponentom zmení existujúcu sieť verejného osvetlenia na nástroj s pokročilými inteligentnými vlastnosťami. Toto unikátne riešenie ukazuje, ako jednoducho je možné cez verejné osvetlenie vytvoriť vlastnú dátovú a elektrickú infraštruktúru mesta. Vďaka tomu dokáže na základe nameraných údajov v reálnom čase určovať aktuálny stav a odhadnúť budúci vývoj,“ vysvetľuje vedúca odboru riadenia projektov Milada Šimkovičová, ktorej tím úspešnú žiadosť o dotáciu vypracoval. Všetky zozbierané dáta budú spracované a analyzované v Centrálnej mestskej IoT platforme, digitalizované a umiestnené na geografickej mape a publikované na Mestskom Dátovom Portáli.

S obnovou rozvádzačov verejného osvetlenia, výmenou 510 úsporných LED svietidiel a modernizáciou tých súčasných začal vysúťažený dodávateľ už tento mesiac. „Hlavným benefitom projektu bude fakt, že celá sieť verejného osvetlenia bude trvalo pod napätím, čím sa minimálne o 10 až 30 percent znížia náklady na inštaláciu ďalších riešení ako kamerového systému, 5G vykrývačov, environmentálnych senzorov a podobne, keďže tie už nebudú potrebovať alternatívny napájací zdroj alebo batérie,“ dodáva Šimkovičová.

Pribudne online monitoring znečistenia

V rámci tzv. smart riešení sa v Brezne čoskoro začne aj s realizáciou opatrení zameraných na online monitoring znečistenia životného prostredia, a to najmä kvality ovzdušia a hluku, ktorých cieľom je ochrana a zlepšenie verejného zdravia. Brezno na tento účel získalo zdroje z Nórskeho finančného mechanizmu vo výške takmer 150 tisíc eur. Na území mesta postupne nainštalujú 560 senzorov, ktoré budú vzhľadom na ich husté pokrytie generovať extrémne presnú mapu stavu merateľných ukazovateľov.

„Keďže znečistenie ovzdušia v meste a jeho okolí predstavuje významnú hrozbu pre ľudské zdravie a kvalitu života jeho obyvateľov, takto získané údaje umožnia objektívne a podrobne spracovať zoznam rizikových lokalít, budú informovať o relatívnom stave ovzdušia v rámci katastra, dokážu byť použité na predpovede zhoršovania stavu životného prostredia, umožnia presnejšie definovať plán dopravy v rámci mesta, prípadne generovať výstrahy pri náhlom zhoršení stavu,“ uzavrel primátor.

EVA ŠIPOŠOVÁ

 

FOTO: MB

 

 

 

 

   

 


Novinkyviac

26.09.2023 10:45:09 Mesto Brezno

V obradnej sieni zablahoželali seniorom k životným jubileám

Pripomenutie si významných životných jubileí je už v Brezne dlhoročnou tradíciou. Primátor poďakoval seniorom za ich ...

26.09.2023 10:41:46 Mesto Brezno

Na mestskom zastupiteľstve rezonovali ekologické témy

    Okrem aktualizovania pravidiel nakladania s odpadmi sa breznianski poslanci na septembrovej schôdzi zaoberali aj ...

25.09.2023 13:17:56 Mesto Brezno

Časť Staničnej ulice sa po otvorení nového úseku obchvatu zjednosmerní

V praxi to bude znamenať, že odbočenie z kruhového objazdu pri Baldovskom moste smerom k malej ...

25.09.2023 11:10:22 Mesto Brezno

Doprava na mostnom objekte pri motoreste Nemecká

Slovenská správa ciest, ktorá je investorom opráv na ceste I/66 (Brezno - Banská Bystrica), informuje o ...

20.09.2023 17:44:15 Mesto Brezno

Žiaci aj pedagógovia sa učili efektívne brániť

Ovládať správnu techniku sebaobrany je mimoriadne dôležité, obzvlášť pre najviac ohrozené skupiny ako sú deti, ženy ...

20.09.2023 17:42:07 Mesto Brezno

Pri vyhliadkovej veži pribudli ďalšie sochy zvierat

Cestu na brezniansku rozhľadňu už dva roky spríjemňujú drevorezby živočíchov, ktoré návštevníkom približujú druhovú pestrosť tunajšej ...

18.09.2023 16:37:00 Mesto Brezno

Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny

Sú inšpiráciou aj pre iných. Vo vyvýšených záhonoch pred panelákom si pestujú vlastné plodiny   Spájajú ...

13.09.2023 13:34:37 Kultúra a šport

Zvuk motorov prilákal do Brezna stovky návštevníkov

Mesto Brezno a Siladi Motoršport Team sa rozhodli nadviazať na úspešnú históriu motoristických pretekov v regióne a v druhú ...

13.09.2023 13:32:10 Mesto Brezno

Jesenná DERATIZÁCIA 2023

Oznamujem vám že v dňoch 15.09.2023 až 20.10.2023 , začne spoločnosť  SecureDirection Business Services s.r.o. v ...

11.09.2023 15:52:32 Mesto Brezno

Vo vynovenej jedálni Základnej školy s materskou školou Karola Rapoša otvorili vitamínový bufet

Základná škola s materskou školou Karola Rapoša vedie žiakov k zdravému životnému štýlu. V školskej jedálni ...

08.09.2023 09:57:31 Mesto Brezno

Začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 (ul Staničná ), Brezno

Za zhotoviteľa stavby „I/66 Brezno obchvat, II. etapa I. úsek“  Vám týmto oznamuje začatie úplnej uzávierky cesty III/2397 ...

06.09.2023 12:17:27 Mesto Brezno

Zazvonil školský zvonec a prázdninám je koniec

Žiaci a študenti sa po dvoch mesiacoch letných prázdnin opäť vrátili do škôl. Začal sa totiž ...