Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Brezno je o krok bližšie k vybudovaniu zvernice aj ďalšieho športoviska

Zverejnené: 23.06.2020 10:10:41
obr: Brezno je o krok bližšie k vybudovaniu zvernice aj ďalšieho športoviska

Mestský parlament počas uplynulej stredy zasadol už po dvadsiaty druhý raz v tomto volebnom období. Témou boli investície, hospodárenie aj nové futbalové ihrisko.

 

Breznianski poslanci sa po koronakríze zišli takmer v plnom počte.

 

Mesto investovalo do nehnuteľností

Najrozsiahlejším bodom júnového rokovania boli majetkové záležitosti. Zastupiteľský zbor v rámci neho jednohlasne schválil návrh poradovníka žiadateľov o pridelenie mestských nájomných bytov a obytných miestností a v súvislosti s realizáciou projektu Cyklotrasy Brezno – Valaská odobril uzatvorenie nájomnej zmluvy so Slovenskou správou ciest na pozemky dotknuté touto stavbou. Zmluvu uzavrú na obdobie osem rokov s výškou nájmu 2240 eur ročne.

Mestské zastupiteľstvo dalo tiež zelenú kúpe nehnuteľností na Cintorínskej a Záhradnej ulici, skladu na mestskej parcele pri futbalovom štadióne a rovnako aj ďalšieho bytu v dome na Mládežníckej ulici. Poslanci zároveň vyhoveli žiadosti banskobystrickej spoločnosti EORBIS o nájom nebytových priestorov v kultúrnom dome a súhlasili aj s vyhlásením nehnuteľného majetku v lokalite Brezinky za prebytočný. Zámerom magistrátu je prenajať ho spoločnosti Lesy mesta Brezno, ktorá tu plánuje vybudovať zvernicu za účelom chovu danielej a jelenej zveri.

 

Informovali o hospodárení za uplynulý rok

V ďalšom bode dostala slovo hlavná kontrolórka mesta Ingrid Konečná Veverková, ktorá predložila správu o výsledku kontrol vedenia pokladnice a obehu pokladničných dokladov za rok 2019 v Centre voľného času a v Základnej škole s materskou školou na MPČĽ. Plénum následne zobralo na vedomie informatívnu správu o vykonaných zmenách rozpočtu od začiatku apríla do konca mája tohto roka a oboznámilo sa so stavom pohľadávok mesta za 1. štvrťrok 2020, ktorého vývoj do značnej miery ovplyvnil koronavírus.

Program zastupiteľstva pokračoval informatívnymi správami o výsledkoch hospodárenia za uplynulý rok spoločnosti Veolia Energia Brezno, oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie, združenia cestovného ruchu Klaster Horehronie, Nemocnice s poliklinikou Brezno, Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, Lesov mesta Brezno a neziskovej organizácie Brezno pre občanov.

 

Témou dňa bolo nové futbalové ihrisko

Primátor Tomáš Abel tiež predložil nový zámer mesta, ktorým je vybudovanie tréningového futbalového ihriska s umelou trávou na sídlisku Mazorníkovo. Na jeho výstavbu prispeje Slovenský futbalový zväz sumou pol milióna eur a to v prípade, že radnica zabezpečí realizáciu projektu a s ňou spojené finančné prostriedky do konca roka 2021. Nové ihrisko by mohlo slúžiť nielen futbalovým klubom z Brezna a Podbrezovej, ale aj žiakom školy na MPČĽ a verejnosti. „Šport deti učí disciplíne, dáva im návyky, ktoré si odnesú do ďalšieho života, čo môže byť pre ne veľmi prínosné. Tí, ktorí robili aktívne šport, vedia, o čom hovorím. Toto je cieľom a toto vnímam pozitívne nielen vo vzťahu k deťom z marginalizovaných rómskych komunít, ale vo vzťahu ku všetkým deťom,“ uviedol primátor. Zároveň zdôraznil, že ide o posledné dotácie, ktoré sú vyčlenené na takýto typ projektov. Z 19 prítomných poslancov za návrh hlasovalo 13 a 6 sa zdržalo. Samotnej výstavbe bude predchádzať verejná diskusia s obyvateľmi dotknutej lokality. Viac sa dočítate na strane.........

Volení zástupcovia mesta ešte na záver júnového zasadnutia prerozdelili viac ako 7000 eur pre kultúrne telesá, schválili znenie zápisu do Kroniky mesta Brezna za rok 2019 a akceptovali aj návrh na zmenu člena v komisii pre verejný poriadok, ktorým sa od 1. júla stane riaditeľ odboru poriadkovej polície na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Brezne Ján Vojtko.

 

autor článku : Eva Šipošová| foto : MsÚ


Novinkyviac

07.07.2020 08:11:34 Mesto Brezno

V Brezne sú rozpracované desiatky projektov. Primátor žiada občanov o trpezlivosť

Podľa breznianskeho primátora Tomáša Abela súvisí pozastavenie niektorých prác s pandémiou koronavírusu, ale aj zdĺhavým schvaľovaním dodatočných ...

06.07.2020 14:37:43 Mesto Brezno

V záhrade pri Prameni sa po dlhšom čase opäť stretli klienti denného centra

Denné centrum v Brezne opäť otvorilo svoje brány. V záhrade pri Prameni sa stretla skupinka zdravotne ...

06.07.2020 14:36:21 Mesto Brezno

Nové zákony prinútili aj brezniansku samosprávu, aby pristúpila k zvýšeniu daní a poplatku za odpad

Tak, ako väčšina samospráv na Slovensku, aj breznianska od 1. januára pristúpila k zvýšeniu dane z ...

06.07.2020 14:31:15 Kultúra a šport

Detská športiáda. Štartuje už túto stredu v Športovom areáli Milutína Černáka

Už 8. júla v Brezne začína Detská športiáda. Cieľom mesta je, aby deti vymenili mobily a ...

29.06.2020 15:10:51 Kultúra a šport

Pohár primátora putuje do „Chorvátska“

V poslednú júnovú sobotu sa na multifunkčnom ihrisku v mestskej časti Mazorníkovo stretlo osem tímov z Brezna a blízkeho regiónu, ...

29.06.2020 15:09:30 Kultúra a šport

Kúpalisko napokon postavia pri plavárni

Mesto svoj zámer vybudovať kúpalisko na nábreží Hrona prehodnotilo po tom, čo projekt presiahol plánovaný rozpočet ...

29.06.2020 14:52:25 Mesto Brezno

Technické služby postupne pristavujú veľkoobjemové kontajnery

Počas najbližších dní sa v Brezne môžu bezplatne zbaviť objemného odpadu, ktorý doma len zavadzia. Na ...

29.06.2020 14:50:43 Mesto Brezno

Na detských ihriskách v Brezne namontujú plachty proti slnku

Ostré slnko v letných dňoch už nemusí rodičov s malými deťmi obmedzovať, aby chodili na pieskoviská.  ...

29.06.2020 14:49:20 Mesto Brezno

Primátor rokoval s predsedami spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Stretnutia s primátorom pokračujú. Po diskusii s obyvateľmi Clementisovej ulice 12 – 30 a obyvateľmi Bytového spoločenstva Clementisa 1219/7 ...

29.06.2020 14:48:10 Kultúra a šport

Už túto sobotu štartuje Breznianske kultúrne leto

Počas prázdnin bude v meste veselo. Už túto sobotu štartuje Breznianske kultúrne leto. Tešiť sa môžete ...

29.06.2020 14:46:40 Mesto Brezno

Primátor zablahoželal 100-ročnej jubilantke Ružene Wonkovej

Obyvateľka Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb Luna v Brezne Ružena Wonková oslávila úctyhodných sto rokov. Pri tejto ...

23.06.2020 15:00:08 Kultúra a šport

Seniori z Prameňa sa opäť začínajú venovať aktivitám, zatiaľ len v priestoroch záhrady

So zlepšením situácie došlo aj k uvoľneniu opatrení. V rámci nich na Slovensku otvorili denné stacionáre ...