Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Breznianska Živena oslávila storočnicu

Zverejnené: 13.09.2021 14:51:36
obr: Breznianska Živena oslávila storočnicu

Miestny odbor Živena v Brezne si pripomenul sto rokov od svojho vzniku. Významné výročie si domáce členky, spolu so živeniarkami z okolia, za účasti predsedníčky Ústredia Živeny Magdy Vášaryovej pripomenuli v druhý septembrový piatok. Hlavný program osláv sa uskutočnil v synagóge, kde odovzdali ocenenie štyrom dámam. 

 

BREZNO. Živena, najstarší ženský spolok na Slovensku, vznikol v roku 1869 v Martine s cieľom vzdelávať slovenské ženy vo financiách, varení, výchove detí a kultúre.

Z histórie breznianskych živeniarok

Miestny odbor (MO) Živena v Brezne založili 19. 4. 1920 a jeho prvou predsedníčkou sa stala Elena Zibrínová. Už v samých začiatok evidoval takmer dvesto členiek, ktoré sa zameriavali na prehlbovanie vedomostí zo zdravotníctva, pediatrie, sociálnej starostlivosti aj ľudovej kultúry. Činnosť spolku bola bohatá. S veľkou úspešnosťou sa konali kurzy vedenia domácnosti, šitia a varenia. V roku 1929 breznianska Živena otvorila dvojročnú rodinnú školu. V rámci charitatívnej činnosti podporovala chudobné rodiny, nemajetných žiakov a študentov. V kultúrnej oblasti organizovala divadelné predstavenia pre deti i dospelých. Začiatkom 50-tych rokov činnosť Živeny zakázali a na znovuoživenie si musela počkať presne štyridsať rokov do 19. apríla 1990. Predsedníctva sa ujala Viera Lámerová, od februára 2017 je predsedníčkou Zuzana Brozmanová.

Prispôsobujú sa potrebám súčasnosti

Medzi hlavné ciele breznianskej Živeny patrí rozšírenie členskej základne, svojím programom chce osloviť mladú a strednú generáciu žien. Ako uviedla Zuzana Brozmanová, v rámci sociálno–charitatívnej činnosti sa zameriavajú na rôzne cieľové skupiny obyvateľstva, napr. občanov so zdravotným postihnutím, seniorov i mladých nezamestnaných. „V budúcnosti plánujeme podieľať sa napr. na edukácii žiakov vo finančnej gramotnosti, naďalej šíriť zdravotnú osvetu, pokračovať vo vzdelávaní rôznych skupín obyvateľstva, spolupracovať s miestnou samosprávou, štátnou správou a inými organizáciami a združeniami v meste. Program činnosti sme obohatili o modernejšie prvky, prispôsobili sme sa potrebám súčasnosti. Medzi významné patrí obnova Dňa matiek v Brezne, tradíciou sa stala spolupráca s Horehronským múzeom pri organizovaní vianočných a veľkonočných výstav, spojených s predajom. Každoročne sa zapájame do verejnej zbierky organizovanou Ligou za duševné zdravie Deň nezábudiek, nezabúdame ani na významné osobnosti slovenskej kultúry.“ 

Oslávenkyniam zablahoželal aj primátor

Sto rokov od založenia MO Živena uplynulo minulý rok, no pre epidemiologickú situáciu sa oslavy posunuli. Jubilantkám svoje pomyselné brány otvorilo mesto Brezno minulý piatok. Na radnici ich privítal a k významnému výročiu im zablahoželal primátor Tomáš Abel, ktorý oslávenkyniam poďakoval za ich činnosť, spoluprácu s Ligou za duševné zdravie, s Horehronským múzeom, so základnými školami v Brezne, za realizáciu projektu Vzdelávanie žien na materskej dovolenke, návštevu detských pacientov v nemocnici, kde im čítajú z kníh či za mnohé iné aktivity zamerané na ľudovú kultúru a zdravý životný štýl. „Z úprimného srdca vám želám, aby ste aj naďalej mali hlboký vzťah k vašej zmysluplnej práci. Do ďalšej stovky vám prajem veľa úspechov a chuti pri napĺňaní krásneho humánneho poslania založeného na prirodzenej láske, pomoci a úcte človeka k človeku.“

 Podujatie v obradnej sieni spríjemnili slovom členky Zboru pre občianske záležitosti Človek – človeku, ako aj speváci seniori z denného centra Prameň. 

Hlavný program osláv sa konal v synagóge

Členky Živeny si v tento deň uctili pamiatku prvej breznianskej predsedníčky Eleny Zibrínovej, spoločne položili veniec a zapálili sviečky na jej hrobe v starom cintoríne, kde im múzejníčka Hana Peterajová zároveň porozprávala aj o významných osobnostiach pôsobiacich v Brezne. 

 Hlavný program osláv sa uskutočnil v synagóge. Členky breznianskeho MO, ale aj z iných miest, a pozvaných hostí privítala predsedníčka Ústredia Živeny Magda Vášaryová, ktorá vo svojom príhovore poďakovala všetkým za činnosť v odboroch, ktorých je na Slovensku šestnásť. Ako podotkla, prioritou Živeny sú veľmi jednoduché tri body, a to vzdelanie, nielen žien, ale aj detí, kultúra, pretože ženy, matky sú nositeľkami kultúrnych kódov, a postavenie ženy. Všetkým popriala príjemne strávenú slávnosť, ktorú spestrila prezentácia Hany Peterajovej o histórii spolku, vystúpenie žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy. 

 Oslavy storočnice zavŕšilo udelenie ocenení významným osobnostiam, ktoré Magda Vášaryová a Zuzana Brozmanová odovzdali prvej ponovembrovej predsedníčke MO Živena v Brezne Viere Lámerovej, ľudskoprávnej aktivistke a ochrankyni práv Janke Debrecéniovej, riaditeľke Talentária Stanislave Skladanej, ktorá rozvíja talenty rómskych detí, a dlhoročnej členke MO Živena v Brezne Márii Parobekovej (cenu prevzala dcéra Marianna Kňazíková). 

 Nakoniec sa to podarilo. Živeniarky oslávili jubileum a spoločne prežili sviatočný deň.

MONIKA DOLŇANOVÁ

 

FOTO: Stanislav Spáč


Novinkyviac

17.09.2021 12:31:54 Mesto Brezno

Nové hracie prvky spestrili vďaka podpore z Nadácie EPH areál MŠ na Clementisovej ulici

BREZNO. Upravený areál a farebné hracie prvky skrášlili dvor materskej školy a potešili jej malých zverencov Mesto ...

13.09.2021 14:51:36 Mesto Brezno

Breznianska Živena oslávila storočnicu

Miestny odbor Živena v Brezne si pripomenul sto rokov od svojho vzniku. Významné výročie si domáce členky, ...

13.09.2021 14:50:12 Mesto Brezno

V synagóge s noblesou uviedli do života prvý hudobný album Martina Vetráka

Martinov sen sa už stal skutočnosťou. V synagóge slávnostne uviedli do života jeho prvý hudobný album. Na ...

13.09.2021 14:48:42 Mesto Brezno

Mesto bude pokračovať v oprave najviac poškodených komunikácií

Brezno začína s rozsiahlou opravou miestnych komunikácií. Rekonštrukcia sa bude týkať najpoškodenejších ciest, chodníkov a iných asfaltových povrchov ...

13.09.2021 14:46:23 Mesto Brezno

V Brezne vybudovali prístrešky pre bicykle, ktoré sa nachádzajú v blízkosti budúcich cyklotrás

Breznianska samospráva vďaka úspešnému projektu Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno a získaným finančným prostriedkom vybudovala ...

06.09.2021 10:52:55 Mesto Brezno

Do symbolickej siene slávy mesta vstúpili ďalšie osobnosti a kolektívy

V Brezne sa verejne poďakovali osobnostiam, ktoré svojou prácou šíria dobré meno mesta doma i za hranicami ...

06.09.2021 10:51:37 Mesto Brezno

Do základných škôl v Brezne nastúpilo 1638 žiakov, z toho 179 prváčikov

Po dvojmesačnom oddychu deťom opäť začali povinnosti. Do základných škôl v Brezne nastúpilo 1638 žiakov, z toho 289 ...

06.09.2021 10:50:33 Mesto Brezno

Deň ústavy si pripomenuli aj v Brezne

Aj v Brezne si každoročne 1. septembra pripomínajú významný deň, kedy bol slávnostne prijatý najvyšší zákon ...

30.08.2021 12:19:29 Mesto Brezno

Výberové konania na pozície v novom zariadení pre seniorov mesto začne zverejňovať v septembri

Mesto Brezno od januára spustí prevádzku nového zariadenia pre seniorov s najmodernejším vybavením, v ktorom by si malo ...

30.08.2021 12:18:42 Mesto Brezno

V mestskej veži v Brezne vyrastie komín, ktorý sa tam už historicky nachádzal

Mesto v júni začalo s realizáciou projektu Obnova mestskej veže v Brezne. Práce postupujú podľa plánov, zatiaľ neboli ani ...

30.08.2021 12:17:36 Kultúra a šport

V synagóge uvedú do života album Martina Vetráka. Pozvanie prijali aj Sisa Sklovská a Matej Vaník

Úspešný spevák z Brezna Martin Vetrák si splnil veľký sen. Vydal svoj prvý hudobný album, ktorý uvedie ...

24.08.2021 15:33:50 Mesto Brezno

O návštevu dominanty mesta je enormný záujem

Vyhliadková veža v Brezne sa stala obľúbenou atrakciou. Od jej slávnostného otvorenia ubehlo len pár dní a už ...