Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Breznianska samospráva začala s rekonštrukciou mestskej veže

Zverejnené: 25.05.2021 15:08:42
obr: Breznianska samospráva začala s rekonštrukciou mestskej veže

 

Mesto začalo s realizáciou projektu Obnova mestskej veže v Brezne, ktorá sa stane zaujímavou atrakciou nielen pre miestnych obyvateľov, ale aj pre turistov. Po novom v nej bude sídliť Turisticko-informačné centrum, súčasťou budú aj stále expozície, jedna venovaná gen. M. R. Štefánikovi a druhá Zvonárov byt.

 

BREZNO. Mesto zrevitalizuje národnú kultúrnu pamiatku, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.

 

So stavebnými prácami začnú 1. júna

Mestská veža je dominantou Brezna, ktorá bola postavená v roku 1830. V minulosti slúžila ako strážna veža a zvonica. Na piatom poschodí býval strážnik, zvonár s rodinou, ktorý zvonením ohlasoval občanom hroziace nebezpečenstvo a každú významnú udalosť v meste.

Projekt Obnova mestskej veže v Brezne je zameraný na obnovu a revitalizáciu tejto dominanty mesta a jej okolia so zapracovaním nových trendov a dostupných technológií. Hlavným cieľom je výrazne obnoviť národnú kultúrnu pamiatku, ktorá je značne znehodnotená a zanedbaná, zveľadiť majetok mesta, vytvoriť kultúrne a atraktívne prostredie verejného priestranstva centrálneho námestia.

Ako informovala Veronika Boháčiková z investičného odboru, v rámci rekonštrukcie sa bude obnovovať fasáda, vnútorné priestory veže, realizovať sa bude navrhovaný stav interiéru bez spotrebičov, zdravotechnika, elektroinštalácie a spevnené plochy. „Mesto stavenisko odovzdalo zhotoviteľovi diela nitrianskej firme, ktorá sa venuje obnovám historických budov, hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Minulý týždeň ho už oplotili a zariadili, ako aj začali s výstavbou lešenia. So stavebnými prácami by mali začať 1. júna, pričom najskôr príde na rad obnova strechy, vonkajšej fasády, neskôr sa presunú do interiéru a na záver sa vrátia k terénnym úpravám.“

 

Vo zvonici bude TIK, Múzeum gen. M. R. Štefánika a zariadený zvonárov byt

Estetiku stavby zvýši farebné zjednotenie drevených nosných prvkov a drevených konštrukcií, obnova strešnej krytiny, ako aj fasád umelecko-remeselným spôsobom a náter vo farebnom odtieni. Ku skrášleniu prispeje tiež výmena okenných a dverných konštrukcií, ako aj okapových ríms.

Objekt má byť sprístupnený širokej verejnosti predovšetkým na cestovný ruch. Ako uviedol primátor Tomáš Abel, práve preto sa mesto rozhodlo realizovať obnovu mestskej veže a jej históriu priblíži prostredníctvom prehliadky so zaškoleným delegátom, pracovníkom Turisticko-informačného centra, ktoré bude sídliť na prvom a druhom nadzemnom podlaží. „Tretie podlažie venujeme národnému hrdinovi gen. M. R. Štefánikovi. Rekonštrukciou prejdú aj zvony a byt zvonára, ktorý bude zariadený.“

 

Dominanta mesta sa stane zaujímavou atrakciou

Vedenie mesta má eminentný záujem presvedčiť turistov, že do Brezna sa oplatí prísť, pobudnúť v ňom dlhší čas a propagáciou vzbudiť záujem aj o celý región Horehronia.

„Zrealizovaním projektu sa dominanta mesta stane zaujímavou atrakciou nielen pre Brezňanov, ale aj pre návštevníkov zblízka či zďaleka. Medziposchodia vo zvonici im ponúknu oddychové zóny, ďalekohľadom tiež budú môcť pozorovať krásy mesta a okolia a vidieť ich z vtáčej perspektívy,“ uviedol primátor Tomáš Abel. Ako dodal, renováciou sa kvalitatívne zlepší stavebno-technický stav mestskej veže, s tým bezprostredne súvisí aj zlepšenie bezpečnosti a celkový estetický dojem.

Celkové náklady na obnovu a revitalizáciu mestskej dominanty budú vo výške viac ako 680 000 eur. Obnova veže bude financovaná kombináciou vlastných aj dotačných finančných prostriedkov prostredníctvom programov a grantov štátu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, pričom samospráva o spolufinancovanie požiadala aj Banskobystrický samosprávny kraj.

 Zhotoviteľ má podľa zmluvy na realizáciu diela 11 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska, práce by mali ukončiť do konca apríla 2022.


Novinkyviac

26.07.2022 09:03:25 Mesto Brezno

Detičky symbolicky zapísali do veľkej rodiny Brezňanov

V obradnej sieni mestského úradu slávnostne uvítali do života najmenších občanov Brezna, detičky narodené v mesiacoch  ...

18.07.2022 11:08:46 Mesto Brezno

Výročie velikána si pripomenuli Výstupom na Štefáničku

Pri príležitosti 142. výročia narodenia M. R. Štefánika sa uskutočnilo spoločenské stretnutie na Chate gen. M. ...

18.07.2022 11:08:13 Mesto Brezno

Práce na výstavbe cyklochodníka na Švermovej ulici výrazne pokročili

V rámci projektu budovania mestských cyklotrás breznianska samospráva vlani začala s veľkou obnovou chodníkov, ktoré budú slúžiť ...

18.07.2022 11:07:30 Mesto Brezno

Miestna komunikácia na Nálepkovej je už vynovená

Breznianska samospráva finišuje s opravami miestnej komunikácie na Nálepkovej ulici. V rámci obnovy na žiadosť obyvateľov upravila aj ...

15.07.2022 10:58:15 Mesto Brezno

Mesto Brezno spolupracuje pri vývoji aplikácie na riadenie domácej opatrovateľskej služby

Domáca opatrovateľská služba je jednou z najvyužívanejších sociálnych služieb na Slovensku. Služba je poskytovaná odkázanej osobe ...

11.07.2022 09:56:11 Mesto Brezno

Mesto ponúka na predaj pozemky určené na výstavbu rodinných domov a priemyselného parku

Záujemcovia majú možnosť získať pozemky v atraktívnej časti mesta, Rohoznej. Stačí len nezaváhať! K dispozícii je 82 parciel ...

11.07.2022 09:55:17 Mesto Brezno

V obradnej sieni zablahoželali seniorom k významným životným jubileám

Čas sa nedá zastaviť, roky ubiehajú a spomienky pribúdajú. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom. ...

11.07.2022 09:54:17 Kultúra a šport

Sobota patrila súťaži Street workout ako aj skvelej zábave pod holým nebom

Sobotu na námestí otvoril šiesty ročník súťaže v posilňovacích disciplínach, ktorá sa za tie roky stala jednou ...

11.07.2022 09:53:23 Mesto Brezno

Na dopravnom ihrisku v Brezne sa už môžete aj občerstviť

Nábrežie Hrona získava čoraz viac upravenejší a krajší vzhľad. Z dosť zanedbaného územia vzniká pekná oddychová zóna, kde ...

11.07.2022 09:52:28 Mesto Brezno

Primátor odovzdal výťažok z Dní mesta

Minulý týždeň primátor Tomáš Abel odovzdal výťažok z predaja guľášov na Dňoch mesta Brezna mladému mužovi a 4-ročnému ...

11.07.2022 09:51:23 Mesto Brezno

Most na Kuzmányho ulici už začali búrať

Most vedúci k malej železničnej stanici v Brezne, ktorého vlastníkom je Slovenská správa ciest, prechádza rekonštrukciou. Minulý týždeň ...

11.07.2022 09:50:46 Kultúra a šport

Nedeľa patrí joge a divadielkam v parku

Záver víkendu je určený pre všetkých, ktorí uprednostňujú zdravý životný štýl, ako aj pre deti. V mestskom ...