Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Breznianska samospráva začala s rekonštrukciou mestskej veže

Zverejnené: 25.05.2021 15:08:42
obr: Breznianska samospráva začala s rekonštrukciou mestskej veže

 

Mesto začalo s realizáciou projektu Obnova mestskej veže v Brezne, ktorá sa stane zaujímavou atrakciou nielen pre miestnych obyvateľov, ale aj pre turistov. Po novom v nej bude sídliť Turisticko-informačné centrum, súčasťou budú aj stále expozície, jedna venovaná gen. M. R. Štefánikovi a druhá Zvonárov byt.

 

BREZNO. Mesto zrevitalizuje národnú kultúrnu pamiatku, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu.

 

So stavebnými prácami začnú 1. júna

Mestská veža je dominantou Brezna, ktorá bola postavená v roku 1830. V minulosti slúžila ako strážna veža a zvonica. Na piatom poschodí býval strážnik, zvonár s rodinou, ktorý zvonením ohlasoval občanom hroziace nebezpečenstvo a každú významnú udalosť v meste.

Projekt Obnova mestskej veže v Brezne je zameraný na obnovu a revitalizáciu tejto dominanty mesta a jej okolia so zapracovaním nových trendov a dostupných technológií. Hlavným cieľom je výrazne obnoviť národnú kultúrnu pamiatku, ktorá je značne znehodnotená a zanedbaná, zveľadiť majetok mesta, vytvoriť kultúrne a atraktívne prostredie verejného priestranstva centrálneho námestia.

Ako informovala Veronika Boháčiková z investičného odboru, v rámci rekonštrukcie sa bude obnovovať fasáda, vnútorné priestory veže, realizovať sa bude navrhovaný stav interiéru bez spotrebičov, zdravotechnika, elektroinštalácie a spevnené plochy. „Mesto stavenisko odovzdalo zhotoviteľovi diela nitrianskej firme, ktorá sa venuje obnovám historických budov, hnuteľných a nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Minulý týždeň ho už oplotili a zariadili, ako aj začali s výstavbou lešenia. So stavebnými prácami by mali začať 1. júna, pričom najskôr príde na rad obnova strechy, vonkajšej fasády, neskôr sa presunú do interiéru a na záver sa vrátia k terénnym úpravám.“

 

Vo zvonici bude TIK, Múzeum gen. M. R. Štefánika a zariadený zvonárov byt

Estetiku stavby zvýši farebné zjednotenie drevených nosných prvkov a drevených konštrukcií, obnova strešnej krytiny, ako aj fasád umelecko-remeselným spôsobom a náter vo farebnom odtieni. Ku skrášleniu prispeje tiež výmena okenných a dverných konštrukcií, ako aj okapových ríms.

Objekt má byť sprístupnený širokej verejnosti predovšetkým na cestovný ruch. Ako uviedol primátor Tomáš Abel, práve preto sa mesto rozhodlo realizovať obnovu mestskej veže a jej históriu priblíži prostredníctvom prehliadky so zaškoleným delegátom, pracovníkom Turisticko-informačného centra, ktoré bude sídliť na prvom a druhom nadzemnom podlaží. „Tretie podlažie venujeme národnému hrdinovi gen. M. R. Štefánikovi. Rekonštrukciou prejdú aj zvony a byt zvonára, ktorý bude zariadený.“

 

Dominanta mesta sa stane zaujímavou atrakciou

Vedenie mesta má eminentný záujem presvedčiť turistov, že do Brezna sa oplatí prísť, pobudnúť v ňom dlhší čas a propagáciou vzbudiť záujem aj o celý región Horehronia.

„Zrealizovaním projektu sa dominanta mesta stane zaujímavou atrakciou nielen pre Brezňanov, ale aj pre návštevníkov zblízka či zďaleka. Medziposchodia vo zvonici im ponúknu oddychové zóny, ďalekohľadom tiež budú môcť pozorovať krásy mesta a okolia a vidieť ich z vtáčej perspektívy,“ uviedol primátor Tomáš Abel. Ako dodal, renováciou sa kvalitatívne zlepší stavebno-technický stav mestskej veže, s tým bezprostredne súvisí aj zlepšenie bezpečnosti a celkový estetický dojem.

Celkové náklady na obnovu a revitalizáciu mestskej dominanty budú vo výške viac ako 680 000 eur. Obnova veže bude financovaná kombináciou vlastných aj dotačných finančných prostriedkov prostredníctvom programov a grantov štátu na obnovu národnej kultúrnej pamiatky, pričom samospráva o spolufinancovanie požiadala aj Banskobystrický samosprávny kraj.

 Zhotoviteľ má podľa zmluvy na realizáciu diela 11 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska, práce by mali ukončiť do konca apríla 2022.


Novinkyviac

25.10.2021 12:47:38 Mesto Brezno

Obnova hrobov Chalupku a Kuzmányho je prejavom úcty a odhodlania zachovať kultúrne dedičstvo

Projekt renovácie miest posledného odpočinku dvoch významných slovenských dejateľov finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý v ňom ...

25.10.2021 12:20:34 Mesto Brezno

Tomáš Mydlo: So záchranou života sa spájajú pocity zadosťučinenia a možno aj eufórie

Dennodenne zachraňujú ľudské životy. Ich prácou a poslaním je urobiť všetko pre záchranu pacienta s ohľadom na ich ...

25.10.2021 12:19:51 Mesto Brezno

Opodstatneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie jej zlého zdravotného stavu

Zamestnanci Technických služieb sa v rámci obdobia vegetačného pokoja venujú aj orezávaniu a výrubu drevín v meste, ktorý realizujú ...

25.10.2021 12:18:25 Mesto Brezno

Most na Kuzmányho ulici, ktorý je v havarijnom stave, zbúrajú a postavia nový

Slovenská správ ciest, ako vlastník cestného mosta vedúceho k malej železničnej stanici v Brezne, čoskoro pristúpi ...

25.10.2021 12:17:36 Mesto Brezno

Mesto seniorom venovalo darček v podobe koncertu

Október sa už zapísal do nášho povedomia ako Mesiac úcty k starším, v ktorom vyjadrujeme svoju vďaku, úctu ...

25.10.2021 12:16:02 Mesto Brezno

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Luna oslávil tridsaťročné jubileum

V domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Luna v Brezne na chvíľku „zastavili čas“. Spoločne oslávili 30. výročie ...

18.10.2021 11:25:29 Mesto Brezno

Vo Francúzsku vzdali hold gen. M. R. Štefánikovi. Na spomienke sa zúčastnil aj primátor Brezna

Primátor Brezna Tomáš Abel sa zúčastnil na pracovnej ceste vo Francúzsku, kde spoločne s delegáciou zo Slovenska ...

18.10.2021 11:24:06 Mesto Brezno

Oprava miestnych komunikácií v Brezne. Niektoré cesty sú už vyasfaltované

Breznianska samospráva realizuje veľkú opravu miestnych komunikácií, ktoré plánuje obnoviť do konca novembra. Cesty v niektorých častiach ...

18.10.2021 11:22:08 Mesto Brezno

Samospráva postupne zverejňuje výberové konania na pozície do nového zariadenia pre seniorov

Mesto Brezno spustilo výberové konania na zamestnancov do prevádzky nového zariadenia pre seniorov Boženka. Ako prvé ...

18.10.2021 11:17:56 Mesto Brezno

Kontajnerové stojiská pribudnú aj v extraviláne mesta

Kontajnerové stojiská nebudú chýbať ani v extraviláne mesta. Technické služby prvé dokončili na Šiašove, postupne pribudnú aj ...

18.10.2021 11:16:55 Mesto Brezno

Cyklistickej infraštruktúre v Brezne svieti zelená (2. časť)

Mesto Brezno vytvára sieť cyklotrás, ktoré budú spájať jednotlivé časti mesta s jeho centrom, ale aj s priemyselnými ...

11.10.2021 15:48:06 Mesto Brezno

Mesto odštartovalo megaprojekt. Začalo s výstavbou bytov na Mazorníkove takmer pre stovku nájomníkov

Mesto začalo s výstavbou nájomného domu na Mazorníkove s 96 bytmi bežného štandardu. Ide o najväčší ...