Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

Úradná tabuľa

  • Rozhodnutie - zastavenie územného konania č. 4042/2017

    09.01.2018 Stavebný úrad

    ROZHODNUTIE   Obec Valaská, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 a § 119 ods.3 zák.č. 50/1976 Zb.- o územnom ...

  • Oznámenie o začatí stavebného konania - ul. Hlboká

    28.12.2017 Stavebný úrad

    Obecný úrad, Nám.1.mája 460/8, 976 46 Valaská –––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Č.: 5100/2017                                                                                V Brezne dňa: 22.12.2017 Vybavuje: Ing. Pokorná ...