Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 19. 08. 2019 - 23.08.2019

Zverejnené: 19.08.2019

Písomnosť je uložená na Mestskom úrade Brezno - Podateľňa

ULOŽENÉ 15 DNÍ

Občan:        

Peter Leitner

Daniel Bíly

Ján Kindernay

Pavol Kálay

MVDr.Leo Proche

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, M. R. Štefánika 1 v úradných hodinách.                 

Pondelok 7.30 - 16.00
Utorok 7.30 - 15.00
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok 7.30 - 15.00
Piatok 7.30 - 15.00

Písomnosť je uložená na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno.

ULOŽENÉ 18 DNÍ

Občan:  

Štefan Štulajter

Ján Kindernay

Milan Majer

Jana Durajová

Miroslav Strigáč

Patrik Mutiš

Veronika Zvarová

Pavol Brozman

Zdeno Pokoš

Jana Randisova

Spišiaková Ivana 

Ján Puška

Peter Sloboda

Matúš Daxner

Nikola Pániková

Peter Spišiak

Slavomír Bartoš

Jolana Sajková

Lucia Bangová

Juraj Nepšinský

Polony Richard

Andrea Macuľová

Brenda Eremiášová

Michal Hrabovský

Veronika Vajdová

Magdaléna Goštanová

Jana Ramdisová

 

 

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  písomnosť sa doručuje oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení písomnosti si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade, miestnosť č. 1, podateľňa 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno v úradných hodinách

 

Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00
Sobota 7.30 - 10.00