Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti zo dňa 13. 08. 2019 - 16.08.2019

Zverejnené: 12.08.2019

Písomnosť je uložená na Mestskom úrade Brezno - Podateľňa

ULOŽENÉ 15 DNÍ

Občan:        

Žaneta Bučeková  

Vlasta Bartošová

Ivan Buček

Monika Pušková

Radoslav Buček

Sandra Bartošová

Dávid Harvan

Matej Škoda

Patrik Gábriš

Maja Pokošová

Andrej Pustaj

Silvia Eremiášová

Peter Pokoš

Lýdia Eremiášová

René Puška

Milan Gábriš

Michal Pokoš

Kevin Buša

Monika Pušková

Erika Pustajová

Dáša Bučeková

Anna Harvanová

Dominik Škoda

Patrícia Bartošová

Lenka Pušková

Romana Pokošová

Jaroslav Ďuriš

Suja Miroslav

Peter Majer

Chriašteľ Dušan

Martina Kysucká

Marián Blázi

Pavlovič Ján

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Mestskom úrade Brezno, M. R. Štefánika 1 v úradných hodinách.                 

Pondelok 7.30 - 16.00
Utorok 7.30 - 15.00
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok 7.30 - 15.00
Piatok 7.30 - 15.00

Písomnosť je uložená na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno.

ULOŽENÉ 18 DNÍ

Občan:      

Katarína Giertlová

Gustáv Ferkovič

Jovnášová Eva

Dušan Ridzoň

Blážeková Miroslava

Majerová Anna

Michal Biacovský

Lívia Dobrotová

Peter Majer

Sandra Ružičková

Ladislav Szalai

David Maruniak

Marian Blazi

Igor Gábriš

Ján Puška

Kmecíková Jana

Eremiášová Marcela

Štefan Bariak

Marián Blázi

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Brezno,  písomnosť sa doručuje oznámením na úradnej tabuli  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona  č. 454/2004 Z. z.

Oznámenie o uložení písomnosti si môžete vyzdvihnúť na Mestskom úrade, miestnosť č. 1, podateľňa 

Adresát si môže uloženú zásielku prevziať v lehote 18 dní od vyvesenia tohto oznámenia na Pošte 1, Boženy Němcovej 29, Brezno v úradných hodinách

 

Pondelok - Piatok 8.00 - 17.00
Sobota 7.30 - 10.00