Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro

Štatistický úrad Slovenskej republiky - Zisťovanie IKT

Zverejnené: 17.04.2019

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2017 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT). Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.

Výsledky zo zisťovania IKT budú slúžiť na posúdenie vývoja v oblasti informačných a komunikačných technológií na Slovensku, ale aj pri medzinárodnom porovnávaní.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných takmer 160 obcí, medzi nimi aj Vaše mesto. Do zisťovania IKT je zaradených takmer 4700 domácností.

                       

Zisťovanie sa uskutoční od 17. apríla do 31. mája 2019

 

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašom meste navštívi pracovník ŠÚ SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo telefonicky na t. č. 048/ 4323 287  –  Ing. Mária Vozárová.

 

Za Vašu ochotu, ústretovosť i porozumenie Vám ďakujeme.