Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - Vychovávateľka v ŠKD

Zverejnené: 03.06.2024

Úväzok: plný
Dátum nástupu: 26.8.2024 alebo podľa dohody

Požiadavky:

SPLNENIE KVALIFIKAČNÝCH PREDPOKLADOV:
V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov .
Min. úplné stredoškolské pedagogické vzdelanie (v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o
kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – účinná od
15. 1. 2020).


ĎALŠIE POŽIADAVKY:
schopnosť pracovať v tíme,
profesionalita a odbornosť,
zodpovednosť, samostatnosť,
flexibilita, komunikatívnosť,
bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka.


POŽADOVANÉ DOKLADY:
Žiadosť s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom, štruktúrovaný životopis,
fotokópie dokladov o vzdelaní a pedagogickej praxi, písomný súhlas uchádzača na použitie osobných
údajov pre potreby prijatia.


TERMÍN PODANIA ŽIADOSTI:
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte poštou alebo elektronicky na zsraposa@gmail.com v
termíne do 16.6.2024. Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor.
Riaditeľstvo školy bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.


PRACOVNÉ PODMIENKY:
Pracovný pomer na dobu určitú - do 31.8.2025 s predpokladom predĺženia na dobu neurčitú.


FORMA ODMEŇOVANIA:
V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív