Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - Projektový manažér

Zverejnené: 20.05.2024

Mesto Brezno zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD. oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto Projektový manažér

 

Počet obsadzovaných miest: 1

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  ihneď
Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 1000,00 Eur

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené do odboru riadenia projektov. 


Informácie o pracovnom mieste:

 • Vypracováva za mesto Brezno a koordinuje spracovanie žiadostí na získavanie  grantov
 • Vypracováva, koordinuje a realizuje schválené projekty realizované  z mimorozpočtových zdrojov.
 • Monitoruje všetky zdroje (dotácie, fondy, granty) finančnej alebo inej podpory na území republiky.
 • Zodpovedá za riadenie, plánovanie a koordináciu postupu jednotlivých etáp projektov realizovaných Mestom Breznom.
 • Realizuje a podľa potreby spolupracuje na projektoch s medzinárodnou spoluprácou
 • Podľa potrieb spracováva rôzne koncepcie a programy v súlade s platnou legislatívou s cieľom rozvoja mesta            

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • prax v danej oblasti výhodou
 • anglický jazyk výhodou
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony
 • zdravotná spôsobilosť

 

Iné predpoklady: 

 • schopnosť pracovať v tíme
 • zodpovednosť, precíznosť, dôslednosť
 • komunikatívnosť a príjemné vystupovanie
 • schopnosť pracovať pod stresom
 • samoštúdium, orientácia v príručkách, smerniciach a legislatíve

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno alebo do podateľne úradu v termíne do 24. mája 2024 s označením „Projektový manažér“. 


Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o zaradenia do výberového konania
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce projektového manažéra
 • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady. 

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:


Mgr. Milada Šimkovičová, tel. 048/2856500, milada.simkovicova@brezno.sk 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív