Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - Referent na úseku personalistiky a miezd

Zverejnené: 20.05.2024

Mesto Brezno, zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD. oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto Referent na úseku personalistiky a miezd

 

Počet obsadzovaných miest: 1

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je: ihneď

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 950,00 Eur

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené pod útvarom prednostky.

 

Informácie o pracovnom mieste:

Zodpovednosť za zabezpečenie personálnej a mzdovej agendy a dodržiavanie procesov v súlade so všeobecne platnými predpismi a vnútornými predpismi.

 

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou - ekonomické
  • odborná prax min. 3 roky
  • bezúhonnosť
  • spôsobilosť na právne úkony
  • zdravotná spôsobilosť

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno alebo do podateľne úradu v termíne do 17. júna 2024 s označením „Referent na úseku personalistiky a miezd“.

 

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 

  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
  • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
  • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len Tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

 

Mgr. Zuzana Ďurišová, tel. 048/2856200, zuzana.durisova@brezno.sk

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/2856214, monika.auxtova@brezno.sk 

 

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív