Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejnenie zámeru zámeny / prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Brezno

Zverejnené: 06.05.2024

ZVEREJNENIE ZÁMERU ZÁMENY NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

 - zameniť nehnuteľný majetok mesta Brezno za nehnuteľný majetok Viliama Adameka,

 - prevodu nehnuteľného majetku mesta Brezno predajom pre kupujúceho PaedDr. Adriany Bíreš

 

ZVEREJNENIE ZÁMERU PREVODU VLASTNÍCTVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU MESTA BREZNO

 - Previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku mesta spôsobom § 9a ods. 15 písm. f)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného  osobitného zreteľa Klement Štulrajter, Anna Štulrajterová, Brezno

Súbory na stiahnutie

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív