Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Informácia o vzniknutej smogovej situácii

Zverejnené: 02.04.2024

Podľa ustanovenia § 12 ods. 9 zákona, dotknutá obec a samosprávny kraj sú povinné informovať verejnosť o vzniknutej smogovej situácii bezodkladne, najneskôr však do šiestich hodín od doručenia informácie o smogovej situácii zo systému civilnej ochrany. Obec a samosprávny kraj sú povinné zverejniť informáciu v nezmenenom znení, spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, miestnom rozhlase alebo televízii a na svojom webovom sídle.

 

 

Aktuálne informácie nájdete tu

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív