Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Ponuka práce - Právnik na Mestskom úrade

Zverejnené: 17.01.2024

Mesto Brezno

zastúpené JUDr. Tomášom Abelom, PhD.

oznamuje záujem obsadiť voľné pracovné miesto

Právnik na Mestskom úrade

 

Počet obsadzovaných miest: 1

Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto je:  ihneď

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 1100,00 Eur, dohoda možná (závisí od riadiacej praxe a skúseností)

 

Uvedené pracovné miesto je organizačne začlenené do odboru právneho.

Informácie o pracovnom mieste:

Zabezpečovanie právnej agendy mesta na odbore právnom z oblasti občianskeho práva, obchodného práva a súvisiacich právnych odvetví.

 

Kvalifikačné predpoklady:

-          vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – odbor právny

-          prax v odbore výhodou

-          prax v samospráve výhodou

-          bezúhonnosť

-          spôsobilosť na právne úkony

-          zdravotná spôsobilosť

 

Iné predpoklady:

-          schopnosť pracovať v tíme

-          zodpovednosť, precíznosť, dôslednosť

-          komunikatívnosť a príjemné vystupovanie

-          schopnosť pracovať pod stresom

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01  Brezno                           alebo do podateľne úradu v termíne do 17. februára 2024 s označením „Právnik“.

 

Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

-          žiadosť o zaradenia do výberového konania

-          štruktúrovaný profesijný životopis

-          kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony

-          doklad od lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce projektového manažéra

-          písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.

 

Bližšie informácie o pracovnom mieste Vám budú poskytnuté:

JUDr. Lenka Klimanová, tel. 048/63 06 262, lenka.klimanova@brezno.sk

Ing. Monika Auxtová, tel. 048/63 06 223, monika.auxtova@brezno.sk

 

 

V Brezne, 17.01.2024

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív