Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

VÝZVA o poskytnutie akýchkoľvek údajov o vlastníkovi

Zverejnené: 29.11.2023

 

Mesto Brezno žiada obyvateľov mesta Brezna
o poskytnutie akýchkoľvek údajov o vlastníkovi
predajného stánku na ulici Švermova.
Informácie podajte na:
lucia.lickova@brezno.sk
048/6306 262 alebo 0910 996 019
osobne na podateľni MsÚ alebo v kancelárií č.25 na 1.poschodí