Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Výberové konanie na voľné pracovné miesto elektrikár, vodič

Zverejnené: 06.11.2023

Technické služby Brezno oznamujú záujem obsadiť voľné pracovné miesto Elektrikár, vodič.

 

Počet obsadzovaných miest: 1
Najskorší termín nástupu na uvedené pracovné miesto
je: 1.1.2024
Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy):  1200,00 Eur

 


Informácie o pracovnom mieste:

 

Zabezpečuje :

-        opravu, údržbu verejného osvetlenia (VO) RVO, pätíc, stožiarov, svietidiel, káblového vedenia, elektrovýzbroj, výmena chybných výbojok, zapaľovačov, tlmiviek, poistiek,

-        nátery stožiarov VO,

-        elektroinštalačné práce, prerábanie, výroba a oprava elektrorozvodov v budovách TS Brezno, bežné opravy zariadení a rozvádzačov  nn,

-        vytýčenie sietí VO,

-        odpisy elektromerov, vodomerov a plynomerov v správe TS Brezno,

-         kontrolu a ručné čistenie kanalizačných zariadení vrátane manipulácie, obsluha kalových polí v čistiarni odpadových vôd (ČOV),

-        vedenie a bežná údržba cestných motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony  (plošiny MP), ktoré využíva najmä pri výkone práce elektrikára.

 

Eviduje požiadavky na údržbu a opravy verejného osvetlenia. 

Kvalifikačné predpoklady:

·         stredoškolské vzdelanie

·         prax v oblasti 5 rokov

·         vodičské oprávnenie sk. B

·         odborná spôsobilosť v elektrotechnike (§22, §23)

·         zdravotná spôsobilosť

Iné predpoklady: 

·         zodpovednosť, spoľahlivosť, precíznosť, dôslednosť a samostatnosť

 

V prípade záujmu o toto pracovné miesto svoje žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Technické služby Brezno, Rázusova 16, 977 01 Brezno, e-mailovú adresu ts@tsbrezno.sk alebo do podateľne v termíne do 31.12.2023


Doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

·         žiadosť o zaradenia do výberového konania

·         štruktúrovaný profesijný životopis

·         kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní

·         písomný súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady.