Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Poukážky pre seniorov

Zverejnené: 18.10.2023

Od 4. septembra 2023 každý senior získa 3 poukážky v celkovej hodnote 18 eur.

Kde si  môžete poukážky vyzdvihnúť:  v pokladni Mestského úradu v Brezne, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, Brezno, v pracovných dňoch okrem štvrtka, v úradných hodinách.

 

Kritériá:

  • dovŕšenie 65 roku veku občana k 31.12.2022 (vrátane 31.12.2022) bez podlžnosti voči mestu (ak podlžnosť vyrovnáte, nárok na poukážky nezaniká)
  • trvalý pobyt v meste Brezno k 31.12.2022
  • doklad totožnosti ( občiansky preukaz)

 

Poukážky je potrebné vyzdvihnúť a použiť najneskôr do 30.novembra 2023. Informácie o tom, kde je možné poukážky použiť nájdete na zadnej strane poukážky. Na poukážky majú nárok aj seniori s trvalým pobytom v meste Brezno, ktorí nie sú občanmi SR.