Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Dávate sa preočkovať proti tetanu a diftérii?

Zverejnené: 04.05.2023

Očkovanie proti tetanu a diftérii je jedným z povinných očkovaní u detí a dospelých. Prieskumy u dospelej populácie za ostatné roky poukazujú na nízku proporciu preočkovaných proti tetanu a diftérii u dospelých. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (RÚVZ BB) preto upozorňuje ľudí vo veku nad 30 rokov na potrebu preočkovania sa proti tetanu a diftérii každých 15 rokov.

Baktéria tetanu je prítomná v pôde vo forme spór, ktoré vedia prežiť niekoľko rokov. V prípade vniknutia spóry do rany, kde je nedostatok kyslíka, sa spóra premení na životaschopný mikrób, ktorý môže ohroziť život človeka. „Rizikové môže byť poranenie sa pri práci v záhrade, pichnutie klincom, trieskou alebo ostnatým drôtom,“ poznamenala z odboru epidemiológie RÚVZ BB PhDr. Monika Musilová, PhD. Na Slovensku vďaka zavedenému povinnému očkovaniu výskyt prípadov tetanu významne poklesol a v súčasnosti sa ochorenie vyskytuje zriedkavo. Posledné úmrtie na tetanus bolo zaznamenané v roku 2010.

Pôvodca diftérie koluje v populácii, pričom sa prenáša vdychovaním kontaminovaného vzduchu. Ochorenie ohrozuje najmä malé deti, v minulosti bola na Slovensku diftéria spojená s vysokou smrtnosťou. Vďaka očkovaniu nebolo u nás ochorenie na diftériu dlhodobo zaznamenané. Situácia sa zmenila v roku 2018, odkedy sa na  Slovensku zaznamenalo 15 prípadov u detí a dospelých, pričom 1 prípad končil úmrtím. Osoby neboli buď očkované, alebo boli očkované neúplne.

Ak si nie ste istí dátumom posledného podania očkovacej látky proti tetanu a diftérii, je potrebné  kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára. V prípade ďalších otázok ohľadom očkovania kontaktujte Poradňu pre očkovanie na Odbore epidemiológie RÚVZ BB na tel. č. 048/43 67 469 alebo mailom na epidbb@vzbb.sk, pripomenula na záver MUDr. Jana Kerlik, PhD. z odboru epidemiológie RÚVZ BB.

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív