Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznam - VYKUROVACIE OBDOBIE

Zverejnené: 03.11.2022

S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov.  Počas tohto obdobia už tradične evidujeme zvýšený počet výjazdov k požiarom v rodinných domoch resp. k požiarom v bytovom fonde.

 Za prvých 9 mesiacov tohto roka nevyhovujúci technický stav alebo porucha vykurovacích telies, dymovodov a komínov spôsobila z hľadiska územno-správneho členenia v okrese Brezno 9 požiarov s priamou škodou 5650,- eur.  Pri týchto požiaroch nedošlo k usmrteniu ani zraneniu osôb.

 

 

Najčastejšími príčinami vzniku požiarov tohto typu sú: 

·        nesprávna a neodborná inštalácia spotrebičov,

·        nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov,

·        zanedbaná údržba - absencia čistenia a kontroly komínov (nezabezpečenie    čistenia a kontroly komínov osobou s odbornou spôsobilosťou hlavne pred začiatkom vykurovacej sezóny),     

·        nedbalosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným  ohňom, s horľavými látkami alebo so žeravým popolom, 

·        vyhorenie sadzí v komínovom telese (usádzanie sadzí   používaním nevhodného paliva v palivovom spotrebiči),

  • nedodržanie bezpečnej vzdialenosti pri inštalácii dymovodu od okolitých horľavých stavebných konštrukcií,

·       nedodržiavanie bezpečných vzdialeností na zabudovanie horľavých materiálov do konštrukcií kozubov a komínových telies,

  • nesprávna obsluha vykurovacích systémov.

 

 

S cieľom predchádzania vzniku požiarov Vám odporúčame:

·        Vykurovať správnym palivom: do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne dochádza k  znečisteniu ovzdušia.

Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov hlavne pred začiatkom vykurovacej sezóny

Zabezpečiť odborné preskúšanie komínov     

osobami s odbornou spôsobilosťou. Za  

celkový   technický stav a údržbu komínov

zodpovedajú majitelia sami, a preto sú  

povinní zabezpečovať pravidelné čistenia a

kontroly.

  • Pri kontrole vykurovacích telies je vhodné v prvom rade zamerať svoju pozornosť na stavebné prevedenie, funkčnosť, či nedošlo k prehoreniu materiálu, netesnosti a jeho následnému poškodeniu.

·        Pri plynových spotrebičoch je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu komínových prieduchov,  na  zabezpečenie  dobrého  ťahu  komína  a  dodržiavať  termíny  odborných prehliadok, aby nedošlo k úniku plynu do okolia.

·        Správne uskladňovať palivo:

v tesnej blízkosti kotlov, kachlí a krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky. Odletené žeravé častice pri kúrení môžu spôsobiť požiar.

 

 

Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331 €.

 

 

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí a následne  ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“

Súbory na stiahnutie

2022-plagat PDF - dokument 335.01 kB

2022-pvm-vykurovacie-obdobie PDF - dokument 1.46 MB