Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Oznam o realizácii projektu „Oprava miestnej komunikácie Nálepkova“

Zverejnené: 06.05.2022

Vážení obyvatelia Nálepkovej ulice,

v rámci skvalitnenia dopravnej infraštruktúry pripravilo mesto Brezno projekt „Oprava miestnej komunikácie Nálepkova“. Z dôvodu náročnej logistiky týchto prác Vás chceme požiadať o nevyhnutnú súčinnosť pri realizácii prác na vozovkách. Asfaltovanie bude prebiehať po etapách, a to aj na miestach s intenzívnou dynamickou, ale najmä statickou dopravou (parkoviská, odstavné plochy).

Dňa 10. 05. 2022 začneme realizovať opravu miestnej komunikácie a parkovacích miest na Nálepkovej ulici, a to úpravou ľavého jazdného pruhu a parkovacích miest. Pravý jazdný pruh ostane trvalo prejazdný.

Odbočenia z hlavnej cesty vľavo k bytovým domom budú uzavreté len na nevyhnutne dlhú dobu počas realizácie prác na týchto vjazdoch /cca 1-2 dni/.

V tejto dobe prosíme vlastníkov bytov v týchto bytových domoch využiť príjazd z ulíc Jilemnického a Hronskej.

O ďalšom postupe prác Vás budeme priebežne informovať.

 

V zmysle uvedeného Vás prosíme o nasledovnú spoluprácu:

- v čase realizácie preparkujte svoje motorové vozidlá na miesta mimo realizácie prác (vozovky),

- venujte pozornosť oznamom v poštových schránkach, na vchodoch bytových domov a za stieračmi zaparkovaných automobilov,

- dodržujte pokyny hliadok mestskej polície a občianskych hliadok.

 

Rešpektovaním pokynov a vzájomnou spoluprácou sa vyhneme komplikáciám pri realizácii a možnému poškodeniu Vášho majetku. V prípade, že napriek upozorneniam automobily ponecháte na miestach realizácie prác, budeme nútení ich odtiahnuť na náklady vlastníka automobilu správcom miestnych komunikácií, Technickými službami mesta Brezno, aby sme mohli v realizácii pokračovať.

 

Realizáciou predmetných prác dôjde k skvalitneniu dopravy pre všetkých užívateľov opravovaných miestnych komunikácií, preto Vás opätovne prosíme o súčinnosť.

Za Vašu trpezlivosť a spoluprácu Vám vopred ďakujeme.

 

S úctou a vďakou

                                                                                                                              JUDr. Tomáš Abel, PhD.

                                                                                                                              primátor mesta Brezno

Legenda: ▬  označenie úseku opravy cesty Nálepkova 1. etapa