Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

Zverejnené: 10.06.2024

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.

 

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.

 

Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce / mesta a na celom území Slovenska.

 

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

Súbory na stiahnutie

zber_separacia_recyklacia_info PDF - dokument 252.70 kB

Úradná tabuľa

Viac oznamov | Archív